ülkeye ait vize pdf indir

Transkript

ülkeye ait vize pdf indir
İSRAİL VİZESİ İÇİN TALEP FORMU – APPLICATION FORM FOR ISRAELI VISA
(Tourism – Business – or other reasons)
1 – SOYADI _____________________________________________________________________________________
Family Name
2 – ADI _________________________________________________ MEDENİ HALİ ___________________________
First Name
Personal Status
Son bir yıl
içinde
çekilmiş
fotoğraf
PHOTO
3 – DOĞUM YERİ VE TARİHİ ______________________________________________________________________________________
Place and date of birth
on
4 – TABİYETİ ____________________________________________ MESLEĞİ ____________________________________________
Nationality
Occupation
5 – PASAPORT No. (Kırmızı No.) __________________________________________________________________________________
Passaport No.
6 – VERİLİŞ YERİ VE TARİHİ ________________________________ GEÇERLİLİK TARİHİ __________________________________
Place and date of issue
Valid until
7 – TÜRKİYE’DEKİ ADRESİNİZ VE TEL. No. _________________________________________________________________________
Permanent Address & Tel. No.
8 – İŞYERİ VE ADRESİ VE TEL. No. ________________________________________________________________________________
Name and Address of employer (if any) & Tel. No.
9 – REFAKAT EDEN ŞAHIS (AYNI PASAPORTTA GÖRÜNÜYORSA) _____________________________________________________
Accompanied by (if any dependants are included in the passaport)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
10 - SEYAHAT TİPİ:
TURİZM
İŞ
OKUMA
BAŞKA SEBEPLER VEYA DETAYLI BİLGİ VERİNİZ
Trip’s Purpose :
Tourism
Business
Study
If other reasons / give details
___________________________________________________________________________________________________________
11 – SEYAHATİNİZLE İLGİLİ GİDECEĞİNİZ YER, ADRES VE GİRİŞ TARİHİ ________________________________________________
Destination, address of the trip & Date
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
12 – TAHMİNİ KALIŞ SÜRESİ : _____________________________________________________________________________________
Approximate duration of stay
13 – DAHA ÖNCE İSRAİL VİZESİ ALDINIZ MI?
Have you ever been granted an Israelı vısa?
EVET
Yes
HAYIR
Not
14 – İSRAİL’E İLK VE SON GİRİŞ TARİHİ _____________________________________________________________________________
First and last date of arrival in Israel
15 – GİRİŞİNİZDEN İTİBAREN KALMA SÜRESİ ________________________________________________________________________
Requested period of visa’s validity from the date of first entry
16 – İsrail’de bulunduğum süre içinde çalışmayacağımı, vize bitiminde İsrail’i terkedeceğimi beyan ederim.
The Undersigned undertakes:
a) not carry out working activities
b) to leave Israel territory within the expiration date of visa.
YER ___________________________ İMZA ____________________________________ TARİH __________________________
Place
Signature
Date

Benzer belgeler

İsrail vize başvuru formunu bilgisayarıma indir

İsrail vize başvuru formunu bilgisayarıma indir 9- REFAKAT EDEN ŞAHIS (AYNI PASAPORTTA GÖRÜNÜYORSA) Accompanied by (if any dependants are included in the passport)

Detaylı

Vize Başvuru Formu

Vize Başvuru Formu 9- REFAKAT EDEN ŞAHIS (AYNI PASAPORTTA GÖRÜNÜYORSA) Accompanied by (if any dependants are included in the passport)

Detaylı

İSRAİL VİZESİ İÇİN TALEP FORMU

İSRAİL VİZESİ İÇİN TALEP FORMU 9- REFAKAT EDEN ġAHIS (AYNI PASAPORTTA GÖRÜNÜYORSA) Accompanied by (if any dependants are included in the passport)

Detaylı

Başvuru Formu

Başvuru Formu 11 – SEYAHATĠNĠZLE ĠLGĠLĠ GĠDECEĞĠNĠZ YER, ADRES VE GĠRĠġ TARĠHĠ ________________________________________________ Destination, address of the trip & Date ___________________________________________...

Detaylı