Elektroteknik-I - Piri Reis Üniversitesi

Transkript

Elektroteknik-I - Piri Reis Üniversitesi
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lisans Programı
Ders Katalog Formu
Derece: Lisans
Dersin Adı : Gemi Elektroteknolojisi-I
Kodu
Yıl/Yarıyılı
Kredisi
AKTS Kredisi
SM217
2012/Güz
2.5
3
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
Ders
Uygulama
2
Bölüm
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Dersin veren Öğretim Üyesi
Hüseyin Şahin
Laboratuar
1
İletişim Bilgileri
Görüşme Saatleri
Ders Notları için web adresi
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Önkoşulları
Fizik-II
Dersin mesleki bileşene katkısı,
%
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
Dersin Öğrenme
Çıktıları
Dersin Dili
İngilizce
Temel
Bilim
Temel Mühendislik
Mühendislik Tasarım
İnsan ve Toplum
Bilim
25
50
25
-
Yüksek voltaj uygulamalarında güvenlik, iletkenler, yalıtkanlar. Doğru akım
devre ve analizi ile bataryalar ve bakımı. Elektrostatik ve kondansatörler.
Elektromanyetizma ve indüktör. AC teorisi, güç, fazör diyagramlar. RLC
devreleri, tek ve üç fazlı transformatörler, AC/DC motor ve jeneratörleriyle
bakım ve tutumu. Elektrik dağıtım sistemleri ve aydınlatma teknikleri. Elektrik
akımının ölçümü ve ölçüm cihazları.

yüksek gerilim güvenlik ve emniyet tedbirleri hakkında bilgi kazandırmak.

DC devre analizi ve bataryalar hakkında bilgi sahibi yapmak, bakım tutum
işlemleri becerisi kazandırmak.

Elektriksel ölçüm yöntemleri ve cihazları hakkında bilgi sahibi yapmak.

Elektrostatik ve kondansatör, Elektromanyetizm ve indüktör hakkında
bilgi sahibi yapmak.

AC teorisi, analizi, AC devrelerde güç ve tek/üç fazlı transformatörler
hakkında bilgi sahibi yapmak.

AC/DC motor ve jeneratörler ve bakımı hakkında bilgi sahibi yapmak.
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki konularda bilgi sahibi
olurlar
I. Elektik akımı, yüksek voltaj emniyeti ve komponentleri, yalıtkanlar,
iletkenler.
II. Bataryalar ve bakım tutumu ile DC devre analizi.
III. Elektrik ölçümü ve cihazları
IV. Elektrostatik ve kondansatör uygulamaları.
V. Elektromanyetizma ve indüktör uygulamaları
VI. AC teorisi, güç, RLC devreler, fazör diyagramlar ve güç
VII. Tez/üç fazlı transformatörler ve AC/DC motor/jenatörler prensipleri
VIII. AC/DC motor ve jeneratör, AC/DC devreler ile gemi elektrik dağıtım
sistemi bakım ve arıza tespiti.
IX. Aydınlatma ve kablolama teknikleri ile bakım tutum.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Anlatım, deney.
Varsa, Uygulamanın (staj)
yapıldığı yer
-
Eş dönemli koşul
-
Ders Kitabı
Principles and Applications of Electrical Engineering 5th Edition, Giorgio
Rizzoni, McGraw-Hill, 2007
Electronic Circuits:Fundamentals and Applications, 3rd edition, Mike Tooley,
Newnes, 2003
The Marine Electrical and Electronics Bible( 3rd edition), John C. Payne,
Sheridan House Inc
Diğer Kaynaklar
Marine Electrical Equipment and Practice, H. D. MCGEORGE, ButterworthHeinemann
Ödevler ve Projeler
Elektrik koruma elemanları, kablo tipleri, DC devrelerin PC yardımı ile çözümü
Laboratuar Uygulamaları
Aküler ve bakımları,.Ohm kanunu, Kirchoff yasaları,Bobin ve kondansöter
devreleri, AC devreler, transformatörler, AC/DC motor ve jeneratörler ve
bakımları.
Bilgisayar Kullanımı
Excel, Matlab
Yarıyıl içi Çalışmaları
Başarı
Değerlendirme
Sistemi
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Devam
Yıl İçi Sınavları
Kısa Sınavlar
Ödevler
Dönem Ödevi/Projesi
Laboratuar Uygulaması
Uygulama
Derse Özgü Staj(Varsa)
Seminer
Sunum
Alan Çalışması
Final Sınavı
TOPLAM
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM
Adedi
Değerlendirmedeki Katkısı,
%
1
40
3
10
1
50
%100
%50
%50
%100
Konular
Giriş,Elektrik akımı, emniyet tedbirleri, koruma devreleri, iletkenler ve yalıtkanlar
DC Devre Analizi: Temel elektrik devresi, Dirençler ve eşdeğer direnç hesabı
DC devre analizi: Ohm kanunu ve güç
DC devre analizi: Kirchoff kanunları
DC devre analizi: Mesh teorisi ile devre analizi
DC devre analizi: Thevenin teoremi maksimum güç transferi
Elektriksel Ölçüm aletleri: Voltmetre,ampermetre, wattmetre, AVOmetre
Ara Sınav
Elektrostatik ve Kondansatör: Elektrostatik alan teorisi, kapasite, kondansatör çeşitleri, seri ve
paralel kondansatör devreler, zaman sabiti ve DC’de geçici rejim davranışları
Elektromanyetizma ve Bobin: manyetik alanlar, kablo ve bobin üzerinde elektromnayetik
alan, manyetik akı, B/H eğrileri, Lenz kanunu, Faraday kanunu, Seri bağlı bobin devreleri,
zaman sabiti ve DC’de geçiçi rejim davranışı
Alternatif akım (AC)teorisi: AC üretimi, sinüs dalga şekli, AC dalga formu parametrelerinin
hesaplanması. : Fazör diyagramlar, Kirchoff kanunu
Tez fazlı transformatörler: Çalışma prensibi, yapısı ve kayıpları. Açık ve kısa devre ölçümleri,
Empedans transformatörleri
AC/DC motor ve jenaratörler yapıları ve bakımı
Aydınlatma ve Kablolama teknikleri ve bakımı
Dersin
Çıktıları
I
II
II
II
II
II
II
III
I-II-III
IV
V
VI
VII
VIII
Dersin Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi
Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi
Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi
Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama
Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı
bir eğitim
Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları
Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını
kullanabilme becerisi
Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel
çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi
Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz
edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam
Düzenleyen
Hüseyin Şahin
Tarih
İmza
Katkı
Seviyesi
1 2 3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Benzer belgeler

Meteoroloji-Oşinografi - Piri Reis Üniversitesi

Meteoroloji-Oşinografi - Piri Reis Üniversitesi II.Havanın durumunu ve süresini tahmin edebilecektir. III.Kötü hava şartlarından olumsuz olarak etkilenmemek için seyir

Detaylı

Matematik-II - Piri Reis Üniversitesi

Matematik-II - Piri Reis Üniversitesi Dersin Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi

Detaylı