Forum - Atilla AKSU - Kişisel Web Sitesi

Transkript

Forum - Atilla AKSU - Kişisel Web Sitesi
Forum - Atilla AKSU - Kişisel Web Sitesi
Oluşturulma: 12 October, 2016, 23:06
MELEKLİ İLÇESİ VE TARİHÇESİ
Gönderen admin - 14/12/2010 03:21
_____________________________________
Melekli’ye tarihi akış içerisinde egemen olan Medeniyetler;Huriler,Urartular, Sakalar,Küçük Arsaklı
Devleti,Sasaniler,Araplar,Kayılar,Çingizler,İlhanlılar,Timur Egemenliğindeki Türkmen
Beyleri,Karakoyunlular,Akkoyunlular,Safavi Devleti, Osmanlı İmparatorluğu,İran,Rus egemenliği ve
nihayet 14 Kasım 1920’de Ülkemizin mukaddes topraklarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
Doğu Anadolu Bölgesinin Erzurum-Kars bölümünde yer alan Melekli Beldesinin kuzey ve kuzeydoğu
sınırını Aras nehri ve bu nehrin yatağı boyunca geçen Ermenistan sınırı teşkil eder.Doğu ve güney
doğusunda Karakoyunlu,Aralık,Nahçivan ve İran,güneyinde Ağrı ili,batısında Iğdır İli yer almaktadır
Doğu Anadolu gibi yüksek platolar ve dağlık bölgelerin geniş yer kapladığı bir bölgede bulunan
Melekli,gerek iklim,gerekse toprak ve bitki örtüsü gibi tabii çevre özellikleri bakımından oldukça farklı
özellikler gösterir.Beldemizde turunçgiller ve zeytin dışında her türlü meyve ve sebze bolca
yetiştirilmektedir.Melekli de yetişen ve yörenin simgesi haline gelen çok güzel kokulu kavun türü olan
Şalak’tır.Ayrıca Malatya’dan sonra yöremizde yetişen en önemli ürün meşhur Tokaloğlu kaysısıdır. İklim
özelliğinin yanı sıra birinci sınıf toprağının çokluğu gibi mevcut coğrafyasının sunduğu imkanlara
sahiptir.Beldemizin 50.000 dönüm ekilecek alanı vardır,bunun yaklaşık 36.000 dönümü ekilmekte,14.000
dönümü ise mera olarak kullanılmaktadır. Meleklinin en önemli akarsuyu Aras nehridir. Melekli de
Akdeniz iklimine yakın karasal iklim hüküm sürmektedir.Şimdiye kadar gözlenen en yüksek hava
sıcaklığı +42 derecedir,en düşük sıcaklık ise -19 derecedir.Toplam yağış miktarı 260 kg/M2 dir. Mimari
zenginlik olarak Kültepe Höyüğü ve Koca Seyit Türbesi bulunmaktadır.
Meleklide doğmuş olan değerlerimizden biriside SİNAN OĞAN dır....
Sinan Oğan, TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan, (d. 1967, Iğdır) stratejik araştırmacı. Marmara Üniversitesi
İİBF mezunu olup, yüksek lisans çalışmasını aynı üniversitede tamamlamıştır. Moskova Devlet
Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nde (MGİMO) doktora çalışması yapmaktadır. İleri düzeyde Rusça ve
akademik düzeyde İngilizce bilmektedir.
•Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
•Azerbaycan'da üniversitelerde Ekonomi konusunda öğretim görevlisi
•TİKA Azerbaycan temsilciliği
•ASAM Kafkasya ve Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Başkanlığı
•Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi - TÜRKSAM başkanı
•Kapadokya Meslek Yüksekokulu, Dış İlişkilerden Sorumlu Müdür Yardımcısı
•Kitapları: Turuncu Devrimler(2006), Rusya'da Siyaset ve Oligarşi
•Milliyet Gazetesi'nden ödül almış bir araştırması bulunmaktadır.
•1992 yılında Marmara Üniversitesi Üstün Akademik Başarı Ödülü sahibi
•Rusya başta olmak üzere Avrasya bölgesi, Ortadoğu enerji ve dış politika alanında yayınlanmış yüzden
fazla makalesi bulunmaktadır.
•TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Avrasya'ya Bakış isimli dış politika ağırlıklı haftalık bir programın
yapımcılığını ve sunuculuğunu
•Yurtiçi ve yurtdışında uzmanlık alanı ile ilgili konferanslar vermekte ve bilimsel toplantılara katılmaktadır.
Ayrıca, Metzamor Nükleer Santrali'nin kapatılmasına yönelik faaliyetleri koordine eden bir “sivil girişim”
kurmuş ve koordinatörlüğünü yapmaktadır.www.igdirli.com kişisel sitesir.
Basından tanıdığımız diğer bir Melekli kasabasından olan Cevdet Bağca Cevdet Bağca 1965 IGDIR ili Melek li Kasabası dogumludur.O yıllarda Manisa Turgutluya göç etmiş
oldukça kalabalık ve yoksul bir ailenin çocuguydu.Anne ve babası yıllarca işçilik yapmış fakat eğitime
duyarlılıkları nedeniyle eğitim olanakalarından yararlanmış birisidi.Üniversite yıllarına kadar Turgutluda
yaşamış.Birkaç kentte üniversite yaşantısı oldu.Bazıları politik gerekçelerle yarım kalmıştır. En son Gazi
1/2
Forum - Atilla AKSU - Kişisel Web Sitesi
Oluşturulma: 12 October, 2016, 23:06
Üniversitesi sınıf ögretmenligini bitirmiştir. 1989 da Ögretmenlige başladı.Halen Ögretmenlige devam
etmektedir. Müzikle ilgili özgeçmişinden söz etmek gerekirse 18 yıldır Profesyonel anlamda söz yazarlıgı
ve Bestecilik yapmakta. Edip Akbayram Grup SentezYeninur Ada Metin YılmazYol
ArkadaşlarıAlişanGüler Işık Nurettin Güleç Nurdan İpek Grup Umuda Ezgi Deniz ErdoğanBağdagül
Recep Ergül Yavuz Bingöl Hüseyin Turan Umuda Ezgi Grubu ve bir çok sanatçılarla çalıştı.Ayrıca film
müzikleri ve Belgesel çalışmaları yaptı. 2000 yılında SİMURG isimli bir albüm yaptı daha sonra ondan
aldıgı cesaretle EMANET ÖYKÜLER diye ikinci albümü mü yaptı ve MAYNA Albümünü çıkardı.Yurt içi
ve Yurt dışında konserler vermektedir.Halen hem Ögretmenlige hemde Müzige devam etmektedir.
http://www.atillaaksu.com/images/fbfiles/images/turksam.jpg
============================================================================
2/2

Benzer belgeler