T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

Transkript

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
EK-5
T.C.
ZONGULDAK KARAELMAS
ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
KESİN RAPOR
PROJE NO
2011-10-06-07
PROJENİN ADI
Bolu-Yukarı Gerede Vadisi Bryofit Florası
Proje Ekibi
Doç. Dr. Güray UYAR (Proje yöneticisi)
Biyolog Pelin KARABURUN
10.09.2012
I.
BOLU-YUKARI GEREDE VADİSİ BRİYOFİT FLORASI
Bu çalışmada, içerisinde nadir bitki taksonları barındırdığı için Türkiye’nin 122 Önemli Bitki
Alanı’ndan birisi olarak belirlenmiş Yukarı Gerede Vadisi, bryofloristik olarak araştırılmıştır.
Bu çalışma kapsamında bölgeye 2011-2012 yılları arasında toplam 4 arazi çalışması
gerçekleştirilmiştir. Bu araziler sırasında 23 istasyondan toplanan örneklerin makroskobik ve
mikroskobik incelenmelerinin sonucunda, alandan Marchantiophyta’dan (Ciğerotları) 8,
Bryophyta’dan (Karayosunları) 81 olmak üzere toplamda 28 familya ve 52 cinse ait 89 tür ve
tür altı takson teşhis edilmiştir. Alanda Anthocerophyta (Boynuzlu Ciğerotu) bölümüne ait
herhangi bir örneğe rastlanılmamıştır. Teşhis edilen taksonlardan Campylium stellatum
(Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen ve Hedwigia ciliata var. leucophaea Bruch & Schimp.
Henderson kareleme sistemine göre A2 karesi için yeni kayıttır. Floristik listede taksonlar
sistematik hiyerarşiye uygun olarak, toplanma lokaliteleri, Türkiye ve Dünya dağılımları, bazı
ekolojik özellikleri ve hayat formlarına ait bilgiler ile birlikte sunulmuştur.
Ayrıca bu çalışmada, her bir taksona ait makroskobik ve ayırt edici mikroskobik özelliklerini
gösteren fotoğraflar da verilmiştir.