Amsterdam Antlaşması

Transkript

Amsterdam Antlaşması
AMSTERDAM ANTLAŞMASI
Tek
para
birimine
belirlenebilmesi
geçiş
amacıyla
ve
AB’nin
1996
Mart
genişlemesine
ayında
ilişkin
Torino’da
sürecin
başlatılan
Hükümetlerarası Konferans 16-17 Haziran 1997 tarihlerinde gerçekleştirilen
Amsterdam Zirvesi ile tamamlanmıştır. Amsterdam Zirvesi, AB’nin genişleme
sürecinin başlaması ve 1 Ocak 1999 tarihinde tek para birimi uygulamasına
geçişin teyit edilmesi bakımından oldukça önemli bir aşamadır.
Bu zirvenin sonucu olan Amsterdam Antlaşması 2 Ekim 1997 tarihinde
imzalanmış ve 1999 yılının Mayıs ayında yürürlüğe girmiştir. Amsterdam
Antlaşması
genişleme
konusunda
temel
kurumsal
mekanizmaları
oluşturmada bekleneni vermemekle birlikte ortak karar mekanizmasını daha
kolay işler hale getirecek bazı önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir.
Örneğin,
Konsey
ve
Parlamento’nun
Uzlaşma
Komitesi’nde
üzerinde
anlaşmaya varamadıkları konuların üçüncü kez Parlamento önüne getirilmesi
uygulamasından vazgeçilmiştir. Ortak karar alma mekanizması Avrupa Para
Sistemi dışında o sırada işbirliği yapılan her alana genişletilmiştir. İstihdam
yaratma, fırsat eşitliği, halk sağlığı, sahtecilik, şeffaflık, veri güvenliği gibi
konular da ortak karar mekanizması alanına girmişlerdir. İnsanların serbest
dolaşımı, sığınma ve göç konuları da yeni bir madde ile anlaşmaya
eklenmiştir. Schengen Anlaşması’nın da yeni bir protokolle Amsterdam
Antlaşması içine yerleştirilmesi öngörülmüştür.
2000 yılında toplanan yeni bir Hükümetlerarası Konferans, Amsterdam
Antlaşması’nın eksiklerini tamamlamaya çalışmış ve bunun sonucunda da
Nice Antlaşması imzalamıştır.