Gemi Makinaları Şekilde gösterilen P

Transkript

Gemi Makinaları Şekilde gösterilen P
Gemi Makinaları
Şekilde gösterilen P-V diyagramında:
1
e ve f noktaları arasında hangi hadise olur.
a Egzost supapı kapanır
b Emme portları kapanır
c Silindir basıncı azalır
d Silindir hacmi azalır
2
yakıt enjeksiyonu hangi noktada olur.
a c
b d
c e
d f
3
atmosfer basıncı çizgisi hangi noktalardan geçer
a fa
b agb
c C
d g
4
A-d eğrisi neyi temsil etmektedir.
a Enjektör damlatmasından sonra yakıt enjeksiyonu
b Yaklaşık olarak sabit basınçta yanma
c Egzost supaplarının açılması
d Yakıt enjeksiyon başlangıcı
5
d ve e noktalarını birleştiren eğri boyunca hangi hadise gerçekleşir.
a Yanma gazları genişler
b Krank mili 90o döner
c Basınç ve hacim artar
d Yakıt/hava karışımı sıkıştırılır
GeMakTest-OSS-1/5
Gemi Makinaları
6
Dört-stroklu bir makinada kam mili aşağıdakilerden hangisini tahrik eder.
a Yakıt enjektörleri
b Egzost supapları
c Emme supapları
d Yukarıdakilerin hepsi
7
Diesel motorunda kam milinin şekli aşağıdakilerden hangisini belirler.
a Supapın açılma ve kapanma zamanlarını
b Supapın açılma ve kapanma hızlarını
c Supapın ne kadar açılacağını
d Yukarıdakilerin hepsi
8
Doğal havalandırmalı bir diesel motorda, aşağıdaki motor parametrelerinden hangisi
emilen havanın hacmi ile doğrudan ilgilidir.
a Sıkıştırma oranı
b Supap boyutu
c Yakıt basıncı
d Silindir boşluk hacmi
9
Bir diesel motorda ana yataklar aşağıdaki hangi motor elemanları arasında kullanılır.
a Biyel ve krank mili
b Piston pini ve biyel
c Kam mili ve motor bloğu
d Krank mili ve motor bloğu
10 Bir diesel motor silindirine yakıt aşağıdaki hangi motor elemanı aracılığıyla alınır.
a Emme supapları
b Karbüratör
c Egzost supapları
d Enjektörler
11 Dört-stroklu bir diesel motorunda yakıt enjeksiyonu hangi strok esnasında başlar.
a Emme
b Egzost
c Güç
d Sıkıştırma
12 Tam yükte çalışan doğal havalandırmalı bir diesel motorunda emme manifold basıncı için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
a Atmosfer basıncından biraz daha azdır
b Her zaman egzost manifold basıncına yaklaşık olarak eşittir
c Çok fazla değişim gösterir
d Motor yükü arttıkça düzenli olarak azalır
13 Bir diesel motorunun hava manifold basıncındaki artma aşağıdakilerden hangisine yol
açar.
a Maksimum silindir basıncında azalma
b Tutuşma gecikmesinde artma
c Özgül yakıt tüketiminde azalma
d Egzost manifold basıncında azalma
GeMakTest-OSS-2/5
Gemi Makinaları
14 Bir diesel motoruna verilen havanın soğutulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur.
a Ortalama efektif basınç düşer
b Ortalama sıkıştırma basıncı düşer
c Hava yoğunluğu düşer
d Güç çıkışı artar
15 Diesel motorda yük kontrolu aşağıdakilerden hangi yolla yapılır.
a Türboşarjer hızını ayarlayarak
b Yakıt pompasına kumanda ederek
c Yakıt tankından akış hızını ayarlayarak
d Motor supap zamanlamasını değiştirerek
16 Motor deplasman hacmi aşağıdakilerden hangisine eşittir.
a Silindir alanı x strok
b Silindir alanı x strok x silindir sayısı
c Silindir hacmi x strok
d Silindir hacmi x strok x silindir sayısı
17 Bir diesel motorda doğrusal hareket; dişlileri, pervane millerini ve jeneratörleri tahrik
etmek için dönme hareketine aşağıdaki hangi motor elemanı tarafından çevrilir.
a Volan
b Krank mili
c Jurnal yataklar
d Kam mili
18 Tek etkili iki-stroklu bir motorda her silindirde bir güç darbesi ne zaman elde edilir.
a Krank milinin her bir devrinde
b Krank milinin her iki devrinde
c Her piston strokunda
d Her iki piston strokunda
19 Krank millerine, karşı-ağırlık eklenmesinin ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir.
a Pistonun yan itmesini azaltmak
b Krank mili sonundaki itmeleri azaltmak
c Düzgün bir yükleme ve ana yatakların düzgün aşınmasını sağlamak
d Krank parçalarının mukavemetini arttırmak
20 Motor çalışmasını tarif ederken, çevrim deyimi hangi anlamda kullanılır.
a Bir güç darbesi üreten hadiseler zinciri
b Krank milinin bir tam devri
c Pistonun bir stroku
d Yukarıdakilerin hepsi
21 Aşağıdaki hangi eleman tek-etkili bir motorda bulunmaz.
a Egzost supapları
b Süpürme supapları
c Yanma odaları
d Çift krank mili
GeMakTest-OSS-3/5
Gemi Makinaları
22 Ateşlemeden hemen sonra ve piston üst ölü noktaya ulaşmadan önce diesel motorun
yanma odasında hangi hadise cereyan eder.
a Sabit basınçta; sıcaklıkta hızlı yükselme
b Sabit sıcaklıkta; basınçta hızlı yükselme
c Basınç ve sıcaklıkta hızlı yükselme
d Hacimde hızlı yükselme ve basınçta düşme
23 Piston üst ölü noktaya eriştiği anda aşağıdaki olaylardan hangisi olmaz.
a Emme
b Ateşleme
c Güç
d Yanma
24 Piston alt ölü noktada olduğunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
a Piston egzost portlarını açar
b Piston yakıt portlarını kapatır
c Piston silindir kafasından en uzak pozisyondadır
d Piston silindir kafasına en yakın pozisyondadır
25 İki stroklu bir diesel motorun emme portları hangi motor elemanı tarafından açılır ve
kapatılır.
a Kam mili
b Piston kenarları
c Egzost supapları
d Dişliler
26 Diesel motor silindirlerine enjekte edilen yakıt zerreciklerinin aşağıdaki hangi sebepten
dolayı yeteri kadar nüfuziyetleri olmalıdır.
a Tutuşma gecikmesi peryodunu uzatmak
b Yakıt enjeksiyonunun başlamasını temin etmek
c Dolgu havasını çok iyi kullanmak
d Kontrollü yanmayı sağlamak
27 Bir Diesel motorda; sürtünme, motor aşınması ve yağ harcaması aşağıdakilerden hangisi
ile doğrudan ilgilidir.
a Yağın asitlik derecesi
b Yağın akma noktası
c Yağın parlama noktası
d Yağın viskozitesi
28 Diesel motor yanması için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.
a Güç strokunda piston alt ölü noktaya doğru hareketine başlamadan önce yanma
başlamaz
b Maksimum yanma basıncına üst ölü noktaya gelmeden erişilir
c Silindirdeki türbülans tutuşma gecikmesine sebep olur
d Maksimum silindir ateşleme basıncı piston üst ölü noktayı geçmeden oluşmaz
29 Bir diesel motorun teorik tam yanmasında aşağıdaki ürünlerden hangileri oluşur.
a Aldehitler ve karbon dioksit
b Su buharı ve karbon monoksit
c Azot ve karbon monoksit
d Su buharı ve karbon dioksit
GeMakTest-OSS-4/5
Gemi Makinaları
30 Bir diesel motorunda kötü yanma aşağıdakilerden hangisi nedeniyle olur
a Yüksek sıkıştırma basıncı
b Düşük emme havası sıcaklığı
c Düşük egzost basıncı
d Yüksek süpürme hava basıncı
31 Bir diesel motorunda aşağıdakilerden hangi koşul tutuşma gecikmesi peryodunu arttırır.
a Yüksek setan numaralı yakıtın kullanılması
b Giriş hava sıcaklığının azaltılması
c Enjekte edilen yakıt zerrecikleri boyutlarının küçülmesi
d Sıkıştırma oranının arttırılması
32 Bir diesel motorda yakıtın ateşlenmesi işlemini takip eden peryotda basınç artma hızı
aşağıdakilerden hangisinden etkilenir.
a CO2 yüzde miktarı
b Yanma bölgesi sınırı
c Teorik yakıt/hava oranı
d Tutuşma gecikmesi peryodunun uzunluğu
33 Düşük setan numaralı bir diesel yakıt aşağıdakilerden hangisine neden olur.
a Soğuk havada çalıştırma kolaylığı
b Daha düzgün motor çalışması
c Yanma vuruntusu
d Tutuşma gecikmesinin azalması
34 Dört-stroklu bir diesel motorunda yakıt enjeksiyonu hangi strok esnasında başlar.
a Emme
b Egzost
c Güç
d Sıkıştırma
35 Bir diesel motorunda emme supapları aşağıdakilerden hangisi vasıtasıyla kapatılır.
a Kam izleyicileri
b İtme çubukları
c Yanma gazları basıncı
d Supap yayları
Cevap Anahtarı
0
0
1
2
3
d
a
b
1
c
d
d
b
2
a
a
c
d
3
c
c
a
c
4
b
d
c
d
5
a
b
b
d
6
d
b
c
7
d
b
d
8
b
a
d
9
d
c
d
GeMakTest-OSS-5/5

Benzer belgeler