PDK Akademi Başvuru Kılavuzu

Transkript

PDK Akademi Başvuru Kılavuzu
"PDK AKADEMİ" ADAYLARI İÇİN
BAŞVURU KILAVUZU
PDK Akademi, Politik Düşünce Kulübü bünyesinde bulunan, Türkiye'nin yakın
tarihindeki siyasi, ekonomik ve sosyal olaylar ile ilgili akademik araştırmalar ve toplantılar
düzenleyerek yazılı materyal üretimini kendine misyon olarak belirlemiş bir üniversite
öğrenci oluşumudur. Belirlemiş olduğu bu misyon, Türkiye başta olmak üzere dünya
çapındaki akademik literatüre katkıda bulunmak ve akademi bünyesinde çalışmalarını
sürdüren genç bireylerin tartışarak ve araştırarak kendilerini geliştirecekleri bir ortam
yaratmayı amaçlamaktadır. Bu noktada, akademik anlamda kaliteli çalışma ve araştırmaların
yapılabilmesi için, PDK Akademi, bünyesine katılmayı isteyen adaylardan kimi şartları yerine
getirmelerini rica etmektedir. Bu şartlar, aşağıda belirtilen şekilde sıralanabilir:
1) Transkript ve CV
Adayların almış olduğu derslerin, bölümlerindeki ders başarılarının ve bulunmuş
oldukları etkinliklerin incelenmesi, adaylar ile ilgili bir fikir edinilmesi için yararlı olacaktır.
Bu noktada, not ortalaması için katı bir kıstas olmaması ile birlikte, adayların 3.20/4.00 not
ortalamasının üzerinde olması tercih edilmektedir.
2) Örnek Makale
Akademik makale yazımının PDK Akademi'nin önemli noktalarından biri olması
sebebiyle, adaylardan örnek bir makale yazmaları istenecektir. Örnek makaleler için son
teslim tarihi 14 Şubat 2016, Pazar günü saat 23:59 olup, makaleler İ. D. Bilkent Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler bölümü bünyesinde çalışmalarını sürdürmekte olan Doç. Dr. Ali Bilgiç
koordinatörlüğündeki bir heyet tarafından değerlendirilecektir. Örnek makaleler için
belirlenmiş olan kriterler, aşağıdaki gibidir:

Türkiye Cumhuriyetinin yakın tarihine (20. Yüzyıl ve sonrası) etkisi olan siyasi,
sosyal ve ekonomik olayları ele alarak, bu olaylar üzerine analiz içeren bir yazı
yazılması, öncelikli tercih sebebidir. Bu çerçeve dahilinde yazının özelleştiği alan
üzerine bir sınırlandırma olmamakla beraber, ele alınan olay ile ilgili teorik ve tarihi
bir arka plan sağlanması, yazının akademik kalitesini artırması sebebiyle adayın
seçilme ihtimalini artıracaktır.
1

Yazının uzunluğu için bir alt sınır olmamakla beraber, adaylardan "abstract (özet)" ve
kaynakça haricinde en fazla 2000 kelimelik bir yazı yazmaları istenmektedir.
Adayların seçilmeleri durumunda bünyesinde araştırma yapacakları PDK Akademi'nin
yazılarını Türkçe yayınlaması göz önünde bulundurulduğunda, yazılacak örnek
makalelerin dilinin Türkçe olması gerektiği kararına varılmıştır.

Adayların yazılarında akademik intihal ilkesine ve düzenli bir referans sistemine bağlı
kalmaları beklenmektedir. Kullanacakları referans şekli (APA, MLA, Chicago, vb.)
adayların kişisel tercihlerine bırakılmıştır.

Yazılacak yazıların akademik birer makale niteliğinde olması beklendiğinden,
yazarlardan gerekli literatür taramasını yapmış olmaları beklenmektedir. Kaynak
sayısında bir kısıtlama olmasa dahi, yazıların yeni bir argüman ortaya koyabilmesi
yahut adayların başkaları tarafından ortaya konulmuş argümanları ve konuyla ilgili
yazılmış kaynakları başarılı bir biçimde analiz edebilmiş olmaları beklenmektedir.

Adayların seçilmesi durumunda başlayacak olan yazarlık süreci göz önünde
bulundurulduğunda, adayların örnek makalelerinde Türkçe dil ve yazım kurallarına
oldukça dikkatli bir biçimde uymaları ve akademik bir dil kullanmaları önemli bir
tercih nedenidir.
Sonuçların Duyurulması
Heyetin değerlendirmesinin ardından, adayların PDK Akademi bünyesinde yer alıp
alamayacaklarına dair sonuçlar, 21 Şubat 2016, Pazar günü açıklanacaktır.
2

Benzer belgeler

program değerlendirme komisyonu (pdk)

program değerlendirme komisyonu (pdk) 5. Eğitim programının Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ve Türkiye’deki diğer ulusal düzenlemeler ve uluslararası gelişmelerle uyumlu hale getirilmesi ve izlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak 6. ...

Detaylı