12.05.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI

Transkript

12.05.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2016 [] 12.05.2016 14:50:23
Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu
1 RIZA KUTLU IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 12.05.2016 14:45:51
Adres
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
ANKARA ASFALTI 12.KM 40100 KIRŞEHİR
216 - 5370000
216 - 5370362
İlgili İşlem
SPK Başvuru Sonucu
SPK Onay Tarihi
Mevcut Kayıtlı Sermaye
Tavanı (TL)
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı
(TL)
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin
Son Geçerlilik Tarihi
Hedeflenen Kayıtlı Sermaye
Tavanı (TL)
Konunun Görüşüleceği Genel
Kurul Tarihi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Onay
06.01.2016
216 - 5370000
216 - 5370362
Evet
Hayır
Kayıtlı Sermaye Tavanı SPK Başvuru Sonucu Bildirimi
300.000.000,00
500.000.000,00
31.12.2020
500.000.000,00
12.05.2016
EK AÇIKLAMALAR:
14.01.2016 Tarihinde Esas Sözleşme Tadili olarak yaptıgımız duyurunun, Kayıtlı Sermaye Tavanı Şablonu kullanılarak tekrar
yapılmasından ibarettir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla
ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu
olduğumuzu beyan ederiz.