16.12.2011 7 B SINIFI 1) AMAZING(şaşırtıcı

Transkript

16.12.2011 7 B SINIFI 1) AMAZING(şaşırtıcı
16.12.2011
7 B SINIFI
1)
AMAZING(şaşırtıcı)
LUXURY(lüks)
ENORMOUS(devasa)
INCREDIBLE(inanılmaz)
FANTASTIC( fantastik) TINY(çok küçük)
FAST(hızı)
Bu sıfatları ödev vermiştim. Ödevler kontrol edildi ve ingilizce açıklamaları ve çeşitli örnekler tahtaya yazıldı
ve açıklandı.
2)
‘There is, there are’ konusunun soru ve negatif kullanımları örneklendirildi. Kitaptaki alıştırmalar
yapıldı.
3)
QUIET(sessiz) DIRTY(kirli)
SAFE(güvenilir)
UNFRIENDLY(insanlardan uzak)
PRETTY(hoş)
MODERN
Bu sıfatlar ödev verildi ve sınıfta örnekler tek tek okunarak işlendi ve tahtaya yazıldı. Bu sıfatlar yeni öğrenilen
Comparative konusunda kullanıldı.
4)
‘Comparative adjectives’ (karşılaştırma sıfatları) konusu işlendi. İki nesne, kişi ya da yerin
kıyaslamaları nasıl yapılır, sıfatlar kullanılırken bunlara hangi ekler getirilir. Tek heceli sıfatlar
‘adjective -er than’ , birden fazla heceli sıfatlar ‘more adjective than’ ekleriyle kıyaslama cümlelerinde
kullanılır. Örnek:
Example: (old, fast, wide, high, sweet,fast…) tek heceli sıfatlarda:
- Your car is faster than my cousin’s new car.
(expensive, dangerous, beautiful, amazing, fantastic…) çok heceli sıfatlarda:
-Rihanna is more beautiful than Jennifer Lopez.
5) Student’s Book taki konuyla ilgili alıştırmalar yapıldı. Verilen kıyaslamalar öğrenciler
tarafından yapıldı kontrol edildi.
6)
Konuyla ilgili Listening (dinleme) alıştırması yapıldı. İki şehrin karşılaştırması dinlendi ve
verilen sorular cevaplandı.
7)
Konuyla ilgili öğrencilere alıştırma ödevi verildi. Kitaptaki 23. Sayfada 3. 4. 5. Bölüm deki
Comparative alıştırmalarının evde yapılması istendi.
8)
SBS ye yönelik çalışmalar yapıldı. Kitaptaki kelimeler öğrenildi ve kelimelerin geçtiği parçalar
açıklandı.
9)
SBS çalışmalarına yönelik ‘if condition’ konusu anlatıldı. Alıştırmalar yapıldı.
10) Sınıfta İngilizce konuşulmasını zorunlu hale getirmek için her Türkçe konuşma için bir çarpı
alacakları çarpıları belli sayıya ulaştığında etüde kalacakları konusunda kural getirdi.
Uygulamaya başlandı.
ENGLISH TEACHER
Demet KÜÇÜK

Benzer belgeler