Servis Tanımı

Transkript

Servis Tanımı
Servis Tanımı
Uzaktan Danışmanlık Servisi
Servis anlaşmasına giriş
Uzaktan Danışmanlık Servisleri (“RAS”), belirli BT altyapısı görevleri ile (“Servis” veya “Servisler”) uzaktan destek
sağlar. Bu Servis anlaşması kapsamına giren her RAS aşağıdaki Hizmet Kapsamı Sınırları bölümünde daha ayrıntılı
anlatılmaktadır. Servis uzaktan sağlandığından, yerinde ziyaret gerektiren her servis talebi bu Servis Tanımının
dışında sayılacaktır; bu yüzden de ek ücretlendirme gerektirebilir.
Bu Servis Tanımı (“Servis Tanımı”) siz müşteri (“siz” ya da “Müşteri”) ve bu Servisin satış faturasında tanımlanan Dell
kuruluşu arasındadır. Bu Servis, Müşterinin Dell ile ayrıca imzaladığı ve Uzaktan Danışmanlık Servisleri satışını açıkça
yetkilendiren ana servis anlaşmasına tabidir ve bu anlaşma ile yönetilir. Böyle bir anlaşmanın bulunmadığı
durumlarda, Dell Satış Şartları veya yerel Müşteri Ana Servis Anlaşmanız, Müşteri konumuna bağlı olarak
www.Dell.com/Terms adresinde ya da ülkenize özel www.Dell.com web sitesinde bulunur, burada referans
olarak dahil edilmiştir ve istek üzerine Dell’den basılı olarak temin edilebilir. Taraflar bu şartları okuduklarını ve bu
tür çevrimiçi şartlara bağlı kalmayı kabul ettiklerini onaylamış olur.
Bu Servisler için sipariş vererek, Servislerden veya ilişkili yazılımdan yararlanarak ya da satın alma işleminiz ile
bağlantılı olarak Dell.com web sitesindeki veya bir Dell yazılım arayüzündeki "Kabul Ediyorum" düğmesini tıklatarak
ya da kutucuğunu işaretleyerek bu Servis Tanımına ve burada referans olarak dahil edilmiş anlaşmalara bağlı
kalacağınızı kabul etmiş sayılırsınız. Eğer bu Servis Anlaşmasına temsil ettiğiniz ve imza yetkisine sahip olduğunuz
bir şirket veya bir tüzel kişi adına giriyorsanız, bu durumda "siz" ya da “Müşteri” söz konusu varlığı temsil eder.
Servis anlaşması kapsamı
Bu Servis Tanımı kapsamında bulunan RAS görevleri, Müşteri'nin faturasında belirtilen yetkilendirme süresi için
aşağıdaki konularda uzaktan yardım içerir. Servisler, saatlik veya yıllık olarak satın alınabilir. Eğer saatlik bir görev
belirtilen süreyi geçerse, Müşteri her ilave süre (veya bir kısmı) için ek RAS edinmekle sorumlu olabilir.
Geçerli Uzaktan
Danışmanlık
Servisleri
Servis Sunma Tanımı*
Ürün Kapsamı
Sanallaştırma
Kurulum, yapılandırma ve en iyi uygulama
önerileri de dahil olmak üzere, yazılım ile ilgili
konularda danışmanlık.
VMWare® ESX 3.x ve sonraki
sürüm, Microsoft Hyper-V, XenServer
Microsoft® Exchange
Kurulum, yapılandırma ve en iyi uygulama
önerileri de dahil olmak üzere, ilgili konularda
danışmanlık.
Kurulum, yapılandırma ve en iyi uygulama
önerileri de dahil olmak üzere, sistem yönetimi
uygulamaları ile ilgili konularda danışmanlık.
Microsoft Exchange 2003 ve
sonraki sürüm
Sistem Yönetimi
Altiris (Dell Management Console,
Dell Client Manager, Dell
Deployment Solution), Dell
OpenManage, Dell Proactive
Systems Management, Microsoft
SQL Server 2005 veya sonraki
sürüm, Microsoft Small Business
Server 2003 veya sonraki sürüm
Yedekleme, Kurtarma ve
Arşivleme (“BURA”)
Kurulum, yapılandırma ve en iyi uygulama
önerileri de dahil olmak üzere, yedekleme,
kurtarma ve arşivleme için kullanılan Dell
donanımları ile ilgili konularda danışmanlık.
Backup Exec™, CommVault
Simpana™
Depolama Teknolojileri
Dell|EMC Clariion serisi dizi, Dell|Equallogic PS
serisi dizi, disk dizisi muhafazası (DAE)
eklemeleri, Fiber Kanal anahtarı ürün bilgisi
yükseltmeleri, Fiber Kanal dokusu
genişletmeleri, ana sistem tabanlı SAN yazılım
yükseltmeleri, ana sistem - Dell|EMC SAN,
Navisphere® Express - AX Serisi SAN üzerindeki
Navisphere Manager bağlantısı, Microsoft®
Server Clustering kurulumu, Dell|EMC
Navisphere Servis Kalitesi Yöneticisi (NQM)
kurulumu ve Dell|EMC Lightweight Directory
Access Protocol (LDAP) uygulaması
konularında yapılandırma gerçekleştirme ile
ilgili uzaktan yardım ve en iyi uygulama
önerileri.
Servis Kapsamı sınırları dahilindeki
Depolama Teknolojisi bölümüne
bakın.
Ağ Geçidi ve Güvenlik Ağ
İletişimi
Konuyla ilgili deneyime ve/veya sektörde kabul
görmüş olan sertifikasyona sahip bir Dell
Kurumsal Uzmanından kurulum, yapılandırma
ve en iyi uygulama önerileri ile ilgili genel
uzaktan danışmanlık. Bu RAS servisi
aşağıdakilerle ilgili uzaktan yardımı içerebilir:
•
Anahtar yeniden yapılandırması /
yeniden kurulumu
•
Yayılan ağaç yapılandırması
•
Internet protokolü güvenliği (IPSec)
Sanal Özel Ağ (VPN) yapılandırması
•
Ağ adresi dönüştürme yapılandırması
•
Evrensel tehdit yönetimi (UTM)
yapılandırması
•
Güvenlik Duvarı Yapılandırması
•
Güvenlik ve İlke yapılandırması
Dell PowerConnect,
PowerConnect - J Ağ geçitleri,
Juniper Networks Ağ Geçitleri,
Dell PowerEdge sunucuları
NIC’leri ve FCoE HBA’ları/
Birleştirilmiş Ağ Adaptörleri, Dell
tarafından sunulduğu ve destek
verilmesi kabul edildiği sürece
başka ağ ürünleri.
Kablosuz Ağ İletişimi
Konuyla ilgili deneyime ve/veya sektörde kabul
görmüş olan sertifikasyona sahip bir Dell
Kurumsal Uzmanından kurulum, yapılandırma
ve en iyi uygulama önerileri ile ilgili genel
uzaktan danışmanlık. Bu RAS servisi
aşağıdakilerle ilgili uzaktan yardımı içerebilir:
•
PowerConnect denetleyicisi, anahtar
veya Kablosuz Erişim Noktası
kurulumu, yapılandırma, yeniden
kurulum
•
Sanal Yerel Ağ (VLAN) yapılandırması
•
Internet protokolü güvenliği (IPSec)
Sanal Özel Ağ (VPN) yapılandırması
•
Ağ adresi dönüştürme yapılandırması
•
Güvenlik duvarı yapılandırması
•
Güvenlik yapılandırması
•
Erişim Noktası Yönlendirme
•
Taşınabilirlik yapılandırması
Dell PowerConnect,
PowerConnect - W denetleyicileri
ve Erişim Noktaları, Aruba Ağ
Denetleyicileri ve Erişim Noktaları,
Kablosuz Ağ Adaptörleri, Dell
tarafından sunulduğu ve destek
verilmesi kabul edildiği sürece
başka ağ ürünleri
Erişim Dağıtımı Ağ
İletişimi
Konuyla ilgili deneyime ve/veya sektörde kabul
görmüş olan sertifikasyona sahip bir Dell
Kurumsal Uzmanından kurulum, yapılandırma
ve en iyi uygulama önerileri ile ilgili genel
uzaktan danışmanlık. Bu RAS servisi
aşağıdakilerle ilgili uzaktan yardımı içerebilir::
•
Anahtar kurulumu, yeniden
yapılandırması, yeniden kurulumu
•
Sanal Yerel Ağ (VLAN) yapılandırması
•
Ethernet Üzerinden Güç (PoE) ve
Internet Protokolü Üzerinden Ses
(VoIP) yapılandırması
•
Ağ izleme yapılandırması
•
Yayılan ağaç yapılandırması
•
Yönlendirme yapılandırması
•
Ağ ve AAA (Kimlik Doğrulaması,
Yetkilendirme, Hesap Oluşturma )
Yönetimi Güvenlik Yapılandırması
Dell Power
Connect,PowerConnect
Anahtarları (Bağımsız ve Blade
Sunucu), PowerConnect
Anahtarları CBS 3xxx,
PowerConnect – B Anahtarları,
PowerConnect – J Anahtarları,
Brocade Anahtarları, Juniper
Anahtarları, Cisco Catalyst ve
Nexus, Dell PowerEdge
Sunucularının NIC’leri ve FCoE
HBA’ları/Birleştirilmiş Ağ
Adaptörleri, Dell tarafından
sunulduğu ve destek verilmesi
kabul edildiği sürece başka ağ
ürünleri
Çekirdek Katman/Çoklu
Protokol Etiket
Anahtarlama (MPLS) Ağ
İletişimi
Konuyla ilgili deneyime ve/veya sektörde kabul
görmüş olan sertifikasyona sahip bir Dell
Kurumsal Uzmanından kurulum, yapılandırma
ve en iyi uygulama önerileri ile ilgili genel
uzaktan danışmanlık. Bu RAS servisi
aşağıdakilerle ilgili uzaktan yardımı içerebilir:
•
Anahtar kurulumu, yeniden
yapılandırması, yeniden kurulumu
•
Sanal Yerel Ağ (VLAN) yapılandırması
•
Ağ izleme yapılandırması
•
Yayılan ağaç yapılandırması
•
Yönlendirme yapılandırması
•
Ağ ve AAA (Kimlik Doğrulaması,
Yetkilendirme, Hesap Oluşturma)
Yönetimi Güvenlik Yapılandırması
•
Çoklu Protokol Etiket Anahtarlama
(MPLS) yapılandırması
•
IPv6 Yapılandırması
Dell PowerConnect,
PowerConnect – B
Yönlendiricileri, PowerConnect – J
Yönlendiricileri, Brocade
Yönlendiricileri, Juniper
Yönlendiricileri, Dell PowerEdge
sunucularının NIC'leri ve FCoE
HBA'ları/Birleştirilmiş Ağ
Adaptörleri, Dell tarafından
sunulduğu ve destek verilmesi
kabul edildiği sürece başka ağ
ürünleri. Not: Halihazırda satışta
bulunan tüm Dell PowerConnect
ürünleri satın alımdan itibaren
desteklenmektedir. Üretimi
durdurulan Dell PowerConnect
veya Cisco, Brocade ve Juniper
ürünleri için sağlanacak desteğin
takdir hakkı Dell'e aittir.
Depolama Alanı Ağı (SAN)
Ağ İletişimi
Konuyla ilgili deneyime ve/veya sektörde kabul
görmüş olan sertifikasyona sahip bir Dell
Kurumsal Uzmanından kurulum, yapılandırma
ve en iyi uygulama önerileri ile ilgili genel
uzaktan danışmanlık. Bu RAS servisi
aşağıdakilerle ilgili uzaktan yardımı içerebilir:
•
Anahtar yeniden yapılandırması,
yeniden kurulumu
•
Sanal Yerel Ağ (VLAN) yapılandırması
•
Ağ izleme yapılandırması
•
iSCSI anahtar yapılandırması
•
Fiber Kanal Anahtarı yapılandırması
•
Ethernet Üzerinden Fiber Kanal
Yapılandırması (FCoE)
Dell Power Connect,
PowerConnect Anahtarları
(Bağımsız ve Blade Sunucu),
PowerConnect – B Anahtarları,
PowerConnect – J Anahtarları,
Brocade Anahtarları, Juniper
Anahtarları, Cisco Catalyst ve
Nexus, Dell PowerEdge
Sunucularının NIC’leri, FC HBA'ları
ve FCoE HBA’ları/Birleştirilmiş Ağ
Bağdaştırıcıları, Dell tarafından
sunulduğu ve destek verilmesi
kabul edildiği sürece başka ağ
ürünleri
* Bu Servis Tanımı altında başka görevler de sunulabilir ve buradaki şartlara ve koşullara tabi olabilir.
Uzaktan danışmanlık servisleri ile ilgili daha fazla bilgi için bkz.
http://content.dell.com/us/en/enterprise/d/services/support-services-remote-advisory.aspx.
Servis zamanlaması için Dell ile nasıl bağlantıya geçilir?
Bir Dell temsilcisi bu Servisin zamanlanması için genellikle, karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya varılmış kaynak
kullanılabilirliğine bağlı olarak, Servisin başlamasından önce en az üç iş günü bekleme süresi tanıyarak, fatura
tarihinden itibaren bir iş günü içerisinde Müşteri ile irtibata geçecektir. Bu Servis, proje yöneticisi ile başka bir
düzenleme yapılmadığı takdirde tatiller hariç olmak üzere Pazartesi – Cuma günleri mesai saatleri içerisinde
(08:00 - 21:00 müşteri yerel zamanı) verilecektir. Tüm ana sistemler zamanlanan Servis süresinde
yapılandırılmalıdır.
Servise Dahil Olmayanlar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yerinde etkinlik veya servisler.
Desteklenmeyen yazılımlar için ileri düzey destek.
Uzaktan verilemeyecek donanım ya da yazılım danışmanlığı.
Özel komut dosyası hazırlanması.
Yeniden derlenmiş çekirdekler.
Ayrı olarak yetki sahibi olunmuş servis sözleşmeleri aracılığı ile yapılan garanti bozma/düzeltme
etkinlikleri.
Ek donanım veya yazılım lisanslarının sağlanması.
Tedarikçisinin destek vermeyi ve güncelleme sunmayı sonlandırdığı ürünler.
Bu Servis Tanımında bahsi geçen etkinlikler haricindeki tüm etkinlikler.
Müşteri Sorumlulukları
•
•
Yapılandırma/Yazılım/Veri Yedekleme. Dell herhangi bir Servis sağlamadan önce, Desteklenen
Ürünlerde var olan tüm veri, yazılım ve programların yedeklenmesi Müşteri'nin sorumluluğundadır. DELL,
VERİLERİN, VEYA PROGRAMLARIN KAYBINDAN YA DA KURTARILMASINDAN VEYA SİSTEMLERİN YA
DA AĞIN KULLANIMINDAKİ KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.
Ağ Güvenlik Ayarları ve Gereklilikleri. Dell'in bu aygıtlardaki tüm güvenlik ayarlarının yapılandırılması ve
uygulanması ile ilgili uygun yardımı sağlayabilmesi için gerekli olan her türlü gerekliliği, parametreyi ve
bilgiyi sağlama sorumluluğu Müşteri’ye aittir. Dell sadece Müşteri'nin istediği ve kabul ettiği ayarları
uygulayacaktır. DELL HERHANGİ BİR GÜVENLİK İHLALİ, VERİ HIRSIZLIĞI VEYA SİSTEMLERİN,
UYGULAMALARIN YA DA AĞIN KULLANIMINDAKİ KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Müşteri, istenilen yapılandırmanın donanım ve yazılım yapılandırması için minimum sistem
gerekliliklerine (servis paketi/çekirdek, BIOS vb.) uygun olduğundan emin olmalıdır.
Müşteri, bu Servislerleilgili Dell tarafından sağlanan sipariş numarasının gizliliğini korumakla yükümlüdür.
Dell Müşteri'nin sözleşmesinin veya sipariş numarasının yetkisiz kullanımından sorumlu değildir.
Müşteri, bu Servislerinsağlanması için, saklanan veriler de dahil olmak üzere, her tür donanım ve
yazılımın Müşteri ve Dell adına erişim ve kullanım izinlerinin alındığını belgeler ve garantiler. Eğer Müşteri
bu izinlere sahip değilse, Dell'den bu Servisleri sağlamasını istemeden önce söz konusu izinleri, masrafları
Müşteri'ye ait olmak üzere, almakla yükümlüdür.
Müşteri, her tür donanım ve yazılım bileşeni için geçerli lisanslara sahip olmak ve temin etmekle
yükümlüdür.
Müşteri, Servis etkinliğinin bütünü ile sağlanması için yeterli zamana izin vermekle yükümlüdür.
Genellikle, bu Servisler için sistem kesintileri gerekmez, ancak bakım aşamaları sırasında servis
sağlanmasını gerektirebilir.
Müşteri'nin site kimliği, EMC yazılımları gerektiren etkinlikler için EMC Powerlink web sitesine kaydedilmiş
olmalıdır.
Müşteri, bu Servisin uzaktan sağlanabilmesi için gerekli tüm fiziksel donanım kurulumlarını veya
değişikliklerini yapmakla yükümlüdür.
Müşteri etkilenen tüm sistemlerde geçerli donanım desteği sözleşmesine ("ProSupport for Your
Enterprise" gibi) sahip olmalıdır.
Hızı 1 Mbps veya üzerinde olan, Dell ile Internet tabanlı oturum üzerinden çalışabilme kapasitesine ve
kullanılabilirliğine sahip bir temas noktası sağlamakla yükümlüdür.
Bu Servisin uzaktan sağlanabilmesi için gerekli donanım kurulumlarını ve diğer yerinde etkinlikleri
gerçekleştirmelidir.
Dell Uzaktan Danışmanlık Servisleri sırasında oluşabilecek herhangi donanım veya yazılım hatasından
sorumlu değildir. Müşteri, Dell veya diğer bozma/düzeltme yardımı sağlayıcısı ile uygun servis
sözleşmesini yapmakla yükümlüdür.
NOT: Eğer Müşteri bu Servis Tanımında bahsi geçen gereklilik ve şartlara uymazsa, Dell Servis sağlamak
zorunluluğunda değildir.
Servis Kapsamı Sınırları
Depolama Teknolojileri. Müşteri'ye destek için aşağıda belirtilenlerden biriyle ilgili yardım sağlanır. Bu
Servis ile aşağıda belirtilen herhangi BİR servis sağlanır:
•
Tek bir Dell | EMC AX serisi dizisinde açılma yükseltmesi (R22 veya üzeri açılma gerektirir);
•
Tek bir Dell | EMC CX veya CX3 serisi dizisinde uzaktan Açılma yükseltmesi yardımı
•
Dell | EMC veya EMC CX3 ya da CX4 serisi dizisine tek bir Dell | EMC DAE eklenmesi (R16 veya
üzeri açılma gerektirir);
•
En fazla 2 Dell | EMC Fiber Kanal anahtara kadar ürün bilgisi yükseltmesi (R16 veya üzeri açılma
gerektirir);
•
Var olan yapıya en fazla 2 Dell | EMC fiber kanal anahtarı eklenmesi (ürün bilgisi yükseltmesini
içermez);
•
En fazla 2 VMware ESX yazılımı, Microsoft Windows® OS, Red Hat® Linux® OS, Novell
NetWare® veya SUSE® Linux ana sistemleri üzerinde SAN ile ilişkili yazılımın yükseltilmesi;
•
Tek bir IBM AIX®, HP-UX veya Sun® Solaris™ ana sistemi üzerinde SAN ile ilgili yazılımın
yükseltilmesi;
•
Dell | EMC CX3 veya CX-4 serisi dizisine bir ana sistem takılması;
•
Dell | EMC AX serisi dizisinde Navisphere® Express'ten Navisphere'e yükseltme;
•
En fazla dört düğüm üzerinde Microsoft® Server kümelemesi kurulumu;
•
Dell | EMC NQM kurulumu (R24 veya üzeri açılma gerektirir);
•
Dell | EMC LDAP uygulanması (R24 veya üzeri açılma gerektirir);
•
Dell|Equallogic FW yükseltmesi;
•
Dell|Equallogic SAN HQ Kurulumu;
•
•
•
•
SAN eklenmiş ana sistemlerde SAN ile ilgili yazılımın yükseltilmesi. Dell|Equallogic Çoğaltma
Yapılandırması (siteler arası iSCSI iletişimi için ağ tünelini içermez);
Dell|Equallogic ASM/SNAP Yapılandırması;
Dell|Equallogic Ana Sistem Entegrasyon Araç Kiti (HIT Kit) yazılım yükseltmesi veya
Müşteri ile Dell arasında karşılıklı olarak kabul edilen diğer etkinlikler.
Depolama alanı ağı ile ilgili RAS görevleri sadece desteklenen Dell|EMC SAN'ları CX-3 ve CX-4 için mevcuttur.
Önemli Ek Bilgiler
Saatlik Konu Danışmanlığı. Dell belirlenen konularda yöneltilen soruları zamanında cevaplamak için
elinden gelen en iyi çabayı gösterecektir. Randevu süresince, bir soru cevaplanmaz veya atanan
danışmanın hakimiyeti dışında olursa, Dell daha ileri yardım sağlayabilecek farklı bir danışman atayabilir.
Bu durumlarda, süreyle ilgili endişeler göz önünde bulundurulur ve Müşteri'nin makul miktarda
danışmanlık alabilmesi için gerektiği şekilde ayarlanır.
Destek Sınırlamaları. Dell kontrolü dışında gelişen hata veya gecikmelerden sorumlu değildir. Servisler
sadece Desteklenen Ürünün tasarlandığı iş için kullanılması durumunda geçerlidir.
Casus Yazılım/Virüs İyileştirmeleri. Müşteri, bazı casus yazılım ve virüs programlarının kurulumunun,
değiştirilmesinin veya kaldırılmasının belirli programlarda performans düşüklüğüne sebep olabileceğini
kabul eder. Buna ek olarak bu tür programların kurulumu, değiştirilmesi veya kaldırılması belirli yazılım
lisansları tarafından kısıtlanabilir. Bu tür lisansları denetlemek Müşteri'nin sorumluluğundadır ve bu
lisansların sistem performansı üzerindeki etkileri Müşteri tarafından kabul edilebilirdir. Dell, virüsün/casus
yazılımın kaldırılması konusunda en üst çabayı gösterecektir ancak her durumda başarılı olmayı garanti
edemez. Müşteri, bu Servislerin, servisin sağlanmasından sonra virüsün veya casus yazılımların geri
dönmeyeceğini ya da ortaya çıkmayacağını garanti edemeyeceğini kabul eder.
Koşul. Müşteri, hangisi ilk önce gerçekleşirse, Müşteri faturasında belirtilen süre geçene veya ilgili olay
gerçekleşene kadar Servis almaya devam eder.
Fesih. Dell bu Servisi, Servis dönemi içinde şunlardan biri nedeniyle sonlandırabilir: Müşteri servisin
faturada belirtilen toplam bedelini ödemez; Müşteri Dell veya aracılarına yanlış beyanda bulunur; Müşteri
yardımcı uzman ile işbirliği yapmayı reddeder veya uzmanı herhangi bir şekilde tehdit ederse; Müşterinin
Servisi tekrar tekrar suistimali; Müşterinin bu Servis Tanımında belirtilen şart ve koşulları herhangi bir
şekilde ihlali durumunda. Eğer Dell bu Servisi feshederse kayıtlarında bulunan Müşteri adresine yazılı fesih
bildiriminde bulunacaktır. Bildirim, devlet hukuku başka fesih gerekçeleri gerektirmedikçe, fesih nedeni ve
geçerlilik zamanı (gönderildiği günden itibaren 30 gün içerisinde) bilgilerini içerir. Müşterinin ödediği
ancak hak edilmeyen her destek ücretini geri almaya hakkı vardır. Her iade Dell tarafından, geçen zaman
ve/veya destek durumlarının sayısı baz alınarak yapılır.
Müşteri bu Servisi anlaşmaya göre değiştirilemeyen geçerli eyalet/ülke/bölge kanunlarını göstermeden iptal edemez.
Sadece Brezilya Müşterileri için, Müşteri herhangi bir sebep göstermeden bu Servisi iptal ederse ceza olarak Servis
bedelinin %50'sini var olan ücretlerle birlikte Dell'e ödemek zorundadır.
Devredilemez. Servisler devredilemez. Müşteri Servisi, herhangi bir Servis bürosu veya herhangi bir
şekilde dağıtım veya paylaşım anlaşması ile ilişkili olarak ya da üçüncü taraflar adına veya Müşterinin
doğrudan sahip olmadığı donanım ya da yazılımlar için kullanamaz.
Uzaktan Erişim için Yetkilendirme/Rezervasyon. Servisi satın alarak ve kabul ederek Müşteri, Dell
ve/veya belirlenmiş temsilcilerine uygun sistemler için uzaktan erişim hakkı vermeyi kabul eder. Dell
görevin uzaktan yapılamayacağına kanaat getirirse Servisi reddetme hakkını saklı tutar.
Tarafların Sorumlulukları. HİÇBİR TARAF, BU ANLAŞMA VEYA SERVİS, ÜRÜN YA DA DELL TARAFINDAN
SAĞLANAN YAZILIM NEDENİYLE VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN, TESADÜFİ, DOLAYLI,
CEZAİ, ÖZEL VEYA NETİCE KABİLİNDE MEYDANA GELEN ZARARLARDAN MESUL DEĞİLDİR. HİÇBİR TARAF
DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK ŞUNLARDAN SORUMLU TUTULMAYACAKTIR: (A)GELİR, KAZANÇ, KAR
VEYA BİRİKİM KAYBI, (B) KAYIP VEYA BOZUK VERİ YA DA YAZILIM, SİSTEM VEYA AĞ KAYBI YA DABUNLARIN
GERİ KAZANIMI, (C) İŞ FIRSATI KAYBI, (D) İŞ KESİNTİSİ VEYA ATIL ZAMAN (E) İYİ NİYET VEYA İTİBAR KAYBI YA
DA (F) SERVİS, ÜRÜN VEYA YAZILIMIN KULLANILAMAMASI YA DA İKAME SERVİS, ÜRÜN VEYA YAZILIM
BULUNMAMASI.
a)
Dell'in bu Servis nedeniyle veya Servise bağlı olarak (kullanılan yazılım da dahil olmak üzere) ortaya çıkan toplam
sorumluluğu, bir sözleşme yılında Müşteri tarafından ödenen toplam bedeli geçmeyecektir.
b)
Sözü geçen sınırlandırmalar, hariç tutulanlar ve feragatnameler, bu zararların sözleşme, garanti, kusursuz sorumluluk,
ihmal, haksız fiil veya aksi olmasına bakılmaksızın tatbik olunacaktır. Taraflar, buraya kadarki herhangi bir
sınırlamanın yürürlükteki kanunlar tarafından engellenmesi durumunda, bu sınırlamanın bu tür kanunlar kapsamında
kabul göreceği şekilde hemen değiştirileceğini kabul ederler. Taraflar, işbu belgede belirtilen sorumluklarla ilgili
üzerindeki kısıtlamaların, Dell'in Ürün satışı, yazılımı ve Müşterilere sunduğu Servisleri değerlendirmesini kısmen
oluşturan risk tahsisatları olduğu üzerinde mutabık olduklarını ve bu tür kısıtlamaların, herhangi bir sınırlı çözümün
temel amacının başarısız olması durumuna rağmen ve taraflardan biri bu tür sorumlulukların ihtimaliyle ilgili olarak
bilgilendirilmiş olsa dahi geçerli olacağını kabul etmektedir.
Ek Şart ve Koşullar. Her RAS etkinliği, ilgili Servis Tanımına tabi olacaktır, dolayısıyla (Her Servis
Tanımındaki "Servise Genel Bakış", "Bu Servisin Kapsamına Girmeyen Durumlar" ve "Müşterinin
Sorumlulukları" bölümlerinde belirtilen) sınırlamalara ve (her Servis Tanımının ilgili "Ana Servis Adımları"
bölümünde belirtilen) adımların genel değerlendirmesine ve her Servis Tanımında belirtilen diğer şartlar
ve koşullara sahiptir.
PowerEdge, PowerVault, PowerConnect, OptiPlex, Precision, Latitude ve Dell, Inc.'ın ticari markalarıdır.
Cisco Catalyst ve Cisco Nexus, Cisco Systems, Inc’.ın tescilli ticari markalarıdır.
Brocade, Brocade Communication Systems,Inc.'ın tescilli ticari markasıdır.
Juniper, Juniper Networks, Inc.'ın tescilli ticari markasıdır.
Aruba, Aruba Networks, Inc.'ın tescilli ticari markasıdır.
VMware, VMware, Inc.'ın tescilli ticari markasıdır.
Microsoft, Microsoft Corporation'ın bir tescilli ticari markasıdır.
Red Hat, Red Hat, Inc.'ın bir tescilli ticari markasıdır.
Linux, Linus Torvalds'ın bir tescilli ticari markasıdır.
Novell, NetWare ve SUSE, Novell, Inc.'ın tescilli ticari markalarıdır.
IBM ve AIX, International Business Machines Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
Sun ve Solaris, Sun Microsystems, Inc.'ın ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.
Backup Exec ve Norton AntiVirus, Symantec Corporation'ın ticari markalarıdır.
CommVault Galaxy, CommVault Systems, Inc.'ın bir ticari markasıdır.
EMC, CLARiiON ve Navisphere, EMC, Corp.'ın tescilli ticari markalarıdır.

Benzer belgeler