1. adım - KalDer

Transkript

1. adım - KalDer
DAMLA SU
Robot Ataçman
Kaizen Ekibi
CAM HATTI ROBOT ŞİŞE TUTUCU TASARIMI
İÇERİK
•
Problem Seçimi ve Tanımı
•
Ekip Oluşturulması ve Çalışması
•
Hedef Belirleme
•
Yönetimin Desteği
•
Aksiyon Planı
•
Çalışma Teknikleri / Yöntemi
•
Elde Edilen Sonuçlar
•
Standartlaştırma ve Yaygınlaştırma
PROBLEM SEÇİMİ VE TANIMI
Dengelenmiş Skor Kart
(BSC-Balance Score
Card)
Önceki yıl
gerçekleşen
sonuçlar
Ağırlıklı Puan
3
2
1
Süreç Sıralaması
1.
2.
3.
Proje İsm i
Kilit süreç 2
Kilit süreç 3
Stratejiyi
Destekleyec
ek
Faaliyetler
Kilit süreç 1
TCCC-CCİSapanca
Fabrika
Stratejileri
Performans
Göstergeleri
Proje 3
Proje 4
Proje 5
İlişki Puanları
Projeler
Proje
Önceliklendir
me Matrisi
Kilit süreç belirleme
matrisinden gelen
öncelik sıralaması
Toplam
Puan
Proje 1
Proje 2
YGG toplantı
değerlendirme
raporu
Kilit süreç belirleme
matrisinden gelen
ağırlık puanı
Sorum lu
Tam am lanm a
Tarihi
Durum
Açıklam a
PROBLEM SEÇİMİ VE TANIMI
• 2013 BSC de, finansal, içsel iş süreçleri ve insan boyutunda fırsatlar
olduğu görülmüştür.
• 2013 Üretim giderlerimizin analizi yapıldığında büyük kısmının işçilik ve
enerji giderlerimiz olduğu saptanmıştır.
• 2014 yılında BSC Finansal boyutunda; performans hedeflerini yakalamada
en fazla katkı sağlayacak projelerin, kapasite ve hat verimliliklerini
artıracak projeler olacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır.
1
3.
Proje İsmi
Ambar ve Sevkiyat
2
2.
Kalite Yönetim
Sistem Süreci
3
1.
Üretim
Ağırlıklı Puan
Süreç Sıralaması
Toplam
Puan
1
Toplam hat verimliliğinin arttırılması 73,9 % 'den 75 %
9
7
9
50
2
SFR EVO 20 "green oven" projesi enerji kullanımın 162 kWh'ten 115 kWh'e düşürülmesi
9
9
5
50
3
Operatör ve teknisyenlere takım çalışması eğitimleri
9
7
9
50
4
Kompresör çalışma verimliliğinin arttırılması
9
9
3
48
5
Hat-1 ve 2 de CIP optimizasyonu
9
7
7
48
6
Yeni su kaynaklarının kazandırılması
9
7
7
48
7
Cam hattı paletleme robot sistemi
9
7
7
48
N
o
PROBLEM SEÇİMİ VE TANIMI
• Duruşlardan dolayı hat verimliliğinin düşmesi,
• Robota sürekli müdahale gerektirdiği için kaza riski,
• Vakum için kullanılan havadan dolayı enerji kaybı olmaktaydı.
Hat sorumlusu tarafından sunulan öneride; robotun tutma sisteminin vakumlu sistemden
pistonlu sisteme (gripper) geçilmesiyle kayıpların ve risklerin önleneceği düşünüldü.
Time
Series PlotPerformans
of Robot Arıza Duruş
Oranı %
Ekipman
Kaybı
Robot Arıza Duruş Oranı %
18
17
16
15
14
13
12
2010
2011
2012
Year
2013
EKİP OLUŞTURMA VE EKİBİN ÇALIŞMASI
• Deneyimli,
• Yöneticilik vasfı olan bir lider seçildi.
Ekip Lideri
Ekip
Ekip üyeleri seçilirken aranılan özellikler :
• Damacana Hattı Paletleme Robot Bilgisi,
• PLC yazılımlarının yapılması,
• İstatistiki kontrollerin yapılması,
EKİP OLUŞTURMA VE EKİBİN ÇALIŞMASI
Murat ARSLAN
• Üretim Mühendisi, Makine Mühendisi
• Enerji Koordinatörü
• 3,5 yıl Damla Su’da iş tecrübesi
Ümit ÇAYLAN
• Üretim Mühendisi, Makine Mühendisi
• 8 yıl iş tecrübesi
• 3,5 yıl Damla Su’da iş tecrübesi
Yusuf ÖZER
• Elektrik Bakım Teknisyeni
• Bakım Sorumlusu
• 22 yıl iş tecrübesi,
• 16 yıl Damla Su’da iş tecrübesi
Kemal KIYAK
• Üretim Operatörü
• HOD Hat Sorumlusu
• 10 yıl iş tecrübesi,
• 2,5 yıl Damla Su’da iş tecrübesi
HEDEF BELİRLEME
• Cam hattı otomasyon sistemi ile İş Sağlığı Güvenliği risklerinin
düşürülmesi ve yaşanabilecek iş kazalarının önüne geçilmesi
• Hedefimizin, 4 yıllık ekipman performans kaybımıza bakarak
ve trend olarak en düşük değer olan %12’ nin altında, %10
olarak gerçekleşmesi
• Hat verimliliği arttırılarak saatlik ortalama 10 palet üretilmesi.
Hedefe ulaşmak için kapasitesi 14 palet / saat olan robot
kurulması.
• 6 kişi ile yapılan cam damacana dolum operasyonun 4 kişi ile
yapılması.
YÖNETİMİN DESTEĞİ
DURUM
KİME
TAKDİR / ÖDÜL
TANIMA
Hat personeli ve destek
personeli
Hat personeli ve destek
personeli
Promosyon malzemesi
(bardak, kavanoz, küçük ayı)
Tebrik mesajı
Gömlek
Rekor kutlamaları, pasta / tatlı / dondurma /
kahvaltı vb.Tebrik mesajı
GÜNLÜK REKORLAR
Hedeflenen vardiya üretimleri
Üretim Rekoru
TPM /KAİZEN / FABRİKA YARIŞMASI
Kazanan ekipler
Katılımcılar
CCI MUCİT YARIŞMALARI
Kazanan ekipler
OE YARIŞMASI
Kazanan ekipler
SEZON BAŞARILI KAPANIŞ KUTLAMASI
Tüm fabrika çalışanları
Tüm fabrika çalışanları ve
YIL SONU BAŞARILI KAPANIŞ KUTLAMASI
eşleri
AY SONU HAT PERFORMANS PRİMİ
BAŞKANLIK KUPASI, PREMIER LİG
KUPASI
TCCC FARBİKA ÖDÜLÜ
ÜRETİM YERİ
HAT-1
HAT-2
HAT-3
HOD
Ambar
İlgili hat çalışanları
Kazananlara:Fotoğraf makinası, tost makinası,mini
fırın,tablet vb
Katılımcılara: Promosyon malzemesi
1. 3000 USD +Yurtdışı Gezisi
2. 2500 USD
3. 2000 USD
Replikasyon 2500 USD
1. 3000 USD
2. 2000 USD
3. 1000 USD
Konaklamalı deniz gezisi, Aile pikniği
Yılbaşı yemeği, eğlencesi, hediye çekilişi (Yurt dışı
gezisi, i-phone vb)
Sağlanan hat verimine göre maaşın % 5-6-7
aralığında prim
Teşekkür konuşması
Duyuru toplantısı
Kupa töreni
Duyuru toplantısı
Kupa töreni
Teşekkür konuşması
Teşekkür konuşması
Duyuru
İlgili hat çalışanları / tüm
Özel Mont, tablet (veya muadil elektronik cihaz)
Duyuru / Teşekkür konuşması
fabrika
Kıdem önceliği, daha önceki
Prag, Amerika, Barselona gezisi, Dünya / Avrupa
katılım durumu, kişisel
Kupası futbol maçları vb yurt dışı gezileri
Duyuru / Teşekkür konuşması
performans, farklı
HQ tarafınca belirlenen çeşitli ödüller
departmanlara dağılım
DESTEK BİRİMLERİ REKOR HEDİYESİ ALMA ŞEKLİ
DESTEK BİRİMİ
NOT
Laboratuvar - Malzeme Depo
Mekanik Atölye
Destek birimleri yıllık olarak Hat-1'den Hat-3'e geçecek şekilde
vardiya düzeni
Elektrik Atölyesi
gibi dönerek değişir. (Ambar hariç)
Dağ Ekibi
Pet üretim çalışanları, hatlardan prim alacaktır.
Kendi Yükleme Rekoru
AKSİYON PLANI
Cam hattı tutucu tasarımının yapılması 3 adımda planlandı,
1. adım; 19 lt Polikarbon Şişe Tutucu Ataçmanın Vakumlu Sistemden
Pistonlu Sisteme Çevrilmesi
2. adım; Yeni Dizayn Pistonlu Sistem Ataçmanın 15 lt Cam Dolum Hattına
Uyarlanması
3. adım; 15 lt Cam Şişe Dolum Hattı Paletleme Robotunun Yazılımının
Yapılması
AKSİYON PLANI
Vakumlu Sistem Ataçman
Pistonlu Sistem Ataçman
AKSİYON PLANI
Pistonlu
Ataçman
Mikro piston
AKSİYON PLANI
RİSK DEĞERLENDİRME
No TEHLİKELER
Ataçmanın
Çalışmaması
Ataçmanın verimsiz
2
çalışması
1
OLASILIK ŞİDDE RİSK
(1-5)
T
(1-25)
(1-5)
RİSK
KONTROL
ALTINDAKİ ÖNCEKİ TOPLAM
VAR MI?
PERSONEL KAZALAR PUAN
(1-5)
SAYISI
3
1
3
1
1
0
5
4
1
4
1
1
0
6
3
Ataçmanın şişeyi
tutmaması
2
2
4
1
0
0
5
4
Robotun mekanik
hasara uğraması
1
3
3
1
1
0
5
5
Robotun elektronik
hasara uğraması
1
4
4
1
1
0
6
DEĞERLENDİRME
Çalışmama durumunda
eski düzenek devreye
alınabilir.
Projeye sırasında
yaşanacak mekanik parça
aşınmasına karşın, yedek
parça stokları kontrol
edilecek ve eksik olan
malzemeler şipariş
edilecektir. İhtiyaç duyulan
parçaların maliyeti
yönetime sunulacaktır.
ÇALIŞMA TEKNİKLERİ / YÖNTEMİ
• Projede adımları belirlenirken “beyin fırtınası” yöntemi kullanılmıştır.
Ataçmanın
pistonluya
çevrilmesi
Problemin
Belirlenmesi
Cam Hattı
Paletlemenin
Robotla Yapılması
Cam
Hattına
Monte
Edilmesi
PLC
Yazılım
ÇALIŞMA TEKNİKLERİ / YÖNTEMİ
MAKİNA
METOD
Tutucu vakum
problemi
Hassas ayar
yapılamaması
Mekanik
stoper
olmama
sı
ISG Riski
İNSAN
Paletleme
Ataçman
Problemi
Konveyö
r
aşınması
MALZEME
Vakum
süngeri
SONUÇLAR
• 2014 yılı Cam Hattı LTIR değeri 0 ve LTISR değeri 0 olarak gerçekleşmiştir.
• 6 palet/saat üretim sayısı 11’e çıkartılmıştır. 2.000 saat/yıl çalışılması planlanan cam
hattında, 10.000 palet daha fazla ürün üretilebilecektir. Bu nedenle 2.500.000 TL ek
ciro getirilebilmektedir.
• 16.944 kw/yıl elektrik enerjisi ve 5.083 TL kazanç elde edildi.
• Hat ile aynı üretim zamanında daha fazla ürün üretilmeye başlanmıştır. 17 adet
ağacın tüketeceği karbon miktarı olan 10,5 ton karbon salınımı engellenmiştir.
• 6 kişi yürütülen operasyon 4 kişiye düşürülerek yıllık 70.000 TL kazanç elde edildi.
• Ekipman Performans Kaybı %18 den %8’e düşmüştür.
• Sistem kurulduktan sonra, herhangi bir iş kazası ve ramak kaldı vakası
yaşanmamıştır. Paletleme operasyonu Risk Analizi tablosunda yeniden
değerlendirilerek riski 4 puan düşmüş, ‘ Düşük Riskli Bölge’ haline gelmiştir.
RISK MARUZ KALAN
NO
BÖLÜM
Yasal
RİSK
Kontrol
Zorunluluk
Önceki
Risk
Zararın
Zararın
Genel
Kazalar /
Altındaki Kişi
Olasılığı
Şiddeti
Değerlendirme
Olaylar
Sayısı
Düzeltilen Faaliyet
Değerlendirme
Sonrası Sonuç
395
Hod Cam Hattı
Cam damacanaların kaldırılması esnasında belin incitilmesi, ayağa
düşme sonucu yaralanma
C
C
C
B
A
B
B
Zararın Olasılığı
C
396
Hod Cam Hattı
Cam damacanın herhangi bir noktada kırılması sonucu göz veya
diğer organlara cam kırıklarının gelmesi sonucu yaralanma
C
C
C
B
B
A
B
Zararın Şiddeti
C
SONUÇLAR
STANDARTLAŞTIRMA - YAYGINLAŞTIRMA
• Yapılan çalışmanın tamamlanmasından itibaren ekip lideri tarafından aylık olarak
hat verimlilikleri, ekipman performans kaybı, LTIR ve LTISR değerleri takip
edilmeye başlanmış ve iyileşmeler gözlemlenip ekip ile paylaşılmıştır.
•
“CCİdea öneri sistemi” kullanılarak projemizin girişleri sisteme yapılmış ve tüm
Coca-Cola İçecek fabrikalarına paylaşımda bulunularak projemizi görmeleri
sağlanmıştır.
• Proje inovatif anlamda işbirliği yapılan firma ve kendi çalışanlarımızın fikirleriyle
ortaya çıkmış ve Türkiye ‘de bir ilk olmuştur. Bu proje yapılırken yurtdışı bağımlılığı
ortadan kaldırılmış, ülkenin fikri sermayesine katkıda bulunmuştur.
STANDARTLAŞTIRMA - YAYGINLAŞTIRMA
• Projemizin, Bursa ve Köyceğiz fabrikalarımızda 2015 yılı sonlarında uygulanması
planlanmaktadır, patent başvurusu yapılmış olan bu projemizin, diğer firmalar
tarafından da kullanılma potansiyeli vardır.
• Sistemin bakım modülüne entegrasyonu sağlanmış olup, periyodik kontrolleri ve
bakımları yapılmaktadır.
• Makine Kullanma Talimatı IT 18.06.04/20/bsk.A doküman numarasıyla sisteme
kayıt edilmiştir.
TEŞEKKÜR EDERİZ

Benzer belgeler