strikelight - Otoko Mühendislik Yangın Otomasyon Sistemleri

Transkript

strikelight - Otoko Mühendislik Yangın Otomasyon Sistemleri
Kurtarma, Yangın Müdahale, Polis, Acil Tıp ve Gereken Tüm Operasyonlar Đçin,
UZAKTAN KUMANDALI ATILABĐLEN
ATILAB LENLEN-AYDINLATMAAYDINLATMA-KÜRESĐ
KÜRES
* * * Dünya çapında patent korumasındadır * * *
The features of the remotely operated Throw-Illumination-Globe:
Uzaktan kumandalı,
Atılabilen-Aydınlatma-Küresi özellikleri:
•
Hands-free and rugged military grade polycarbonate housing to endure
throwing or rolling into the most demanding of situations.
•
Fırlatılıp atılmaya veya en zorlu şartların içine
yuvarlatılmaya dayanıklı, eller serbest olarak
kullanılabilen, sağlam, askeri sınıf polikarbonat
gövde.
•
(6) Powerful Cree XTE LED’s pushed at 200 lumens per LED; always remain
upright for 360° illumination.
•
LED başına 200 lümen şiddetli (6) Güçlü Cree XTE
LED; 360° aydınlatma sağlayarak daima dik kalır.
•
The Strike Light can be hung from two attachment options from any overhead
structure to provide an abundance of light.
•
Atılabilen-Aydınlatma Küresi, ışık bolluğu sağlamak
için herhangi bir bölgeden iki konumlandırma
seçeneklerindenden asılabilir.
•
•
Rechargeable LiPo battery pack with quick charge VIA USB port.
USB portu üzerinden hızlı şarj edilebilen LiPo
batarya
Field uses:
Kullanma alanları:
•
•
•
•
•
•
Crash/Extraction Scenes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Land Searches
•
•
Field Interviews
Kaza/Kurtarma Olayları
High Angle Rescue
Kritik Kurtarma Operasyonları
Gear Mounted Utility Area Light
Ekipmana monteli yardımcı bölge
aydınlatma
Arazi aramaları
Medical Calls
Acil Tıbbi Müdahaleler
Tactical Entries (Flash Bang Alternative)
Taktik olaylar (Ani Görünüm gerektiren)
Search Warrants
Arama Durumları
Traffic Stops
Trafik Kontrolleri
Suspicious Persons
Şüpheli Kişiler
Crime Scenes
Suç Olayları
Road Flares
Yol Aydınlatması
Helicopter Landing Area
Helikopter Đniş Bölgesi
Evidence Marking During a Foot Chase
Kovalamaca Sırasında Đşaret
Bırakma
Saha Görüşmeleri
ANY SITUATION WHERE YOU NEED A HANDS FREE
ELLERĐN SERBEST KALMASI GEREKEN
HER DURUM
OTOKO MÜHENDİSLİK YANGIN
OTOMASYON SİSTEMLERİ
İNŞAAT İŞ MERKEZİ 1442 SOKAK NO: 2/D YENİŞEHİR/İZMİR, TEL: 0 232 - 4572700 - 4572701 GSM: 0542 5313559 FAX: 0 232 4572702
www.otoko.com.tr
[email protected]
KEŞĐF HĐKAYESĐ VE ĐTFAĐYECĐ / POLĐS YORUMLARI
Over 2 years ago and officer was in SWAT training in a warehouse at night. The team located a shooter down the end of a long hallway. They immediately faced a problem. Their lights
were attached to the top of their assault rifles. Every time they would move their rifles around the corner where they were located the shooter was popping them with rubber bullets.
One officer removed his flash light from his rifle and threw it down the hall. It actually spun around and aimed directly at the shooter and they were able to take him out. The officer’s
pat on the back for his quick thinking did not last very long. At the end of the exercise he was reprimanded. He was told that if that light had spun in the opposite direction it would
have given all of the officers’ positions away. This is how Strike Light came about. We hired an engineering firm to design and build the product. The LED’s are mounted on a gimbal
which allows them to always shine up. The officer has a remote control that operates the light. They can now roll the lights wherever they choose and light them up when they want. If
they see a target a second tap on the remote triggers the strobe and siren. Just by human nature the target is going to look at the light. In a dark environment once you look at the
light and then look away all you see is red dots. This is extremely important for the officers.
2 yıldan fazla önce bir polis memuru gece bir depoda SWAT eğitimindeydi. Tim aşağı doğru uzun bir koridor
sonuna bir nişancı yerleştirdi. Hemen bir sorunla karşı karşıya kaldılar. Aydınlatmaları onların saldırı tüfeği en
üstüne bağlanmıştı. Nişancıyı yerleştirdikleri köşe etrafında tüfeklerini hareket ettirdiği her defasında plastik
mermilere mavruz kaldılar. Bir polis memuru tüfeğindeki lambayı çıkardı ve koridor aşağısına doğru attı.
Gerçektende lamba kendi etrafında dönerek doğrudan nişancıya hedeflendi ve onu saf dışı etmeyi başardılar.
Polis memurunun hızlı düşünüp gerçekleştirmesi çok uzun sürmemişti. Eğitim sonunda kendisine disiplin
cezası verildi. Eğer lamba ters yöne bakarak kalsaydı diğer ğolis memurlarının posizyonlarını kaybetmelerine
neden olacağı kendisine söylendi. Bu Atılabilen-Aydınlatma-Küresi düşüncesinin nasıl oluştuğu andı. Bizler
ürün tasarımı ve yapımı için bir mühendislik firması kiraladık. LED' ler yalpa çemberi (gimbal) üzerine monte
edilerek devamlı parlaması sağladı. Polis memurunun lambanın yanmasını kontrol edeceği uzaktan kontrol
mevcuttur. Şimdi polis memurları istedikleri her neresi ise oraya aydınlatmayı yuvarlayıp istedileri gibi
bölgeyi aydınlatabilirler. Bir hedef görüldüğünde, uzaktan kontrol ikinci modu kullanılarak flaş ve siren aktive
edilir. Đnsan doğası olarak hedef kişi ışığına bakacaktır. Karanlık bir ortamda önce ışığa ve sonra uzağa
baktğınızda tüm göreceğiniz kırmızı noktalardır. Bu polis memurları için son derece önemlidir.
• • •
As a professional firefighter for a major city, my job has many requirements. Just as
many other career fire departments, we respond to not only fires but also EMS calls and
motor vehicle accidents. No matter what call we are responding to, having adequate
lighting is a must.
“Büyük bir şehir için profesyonel itfaiyeci olarak,
yaptığım işin çok gereksinimleri mevcuttur. Tıpkı
diğer birçok itfaiye elemanları gibi, bizler sadece
yangınlara değil, aynı zamanda ACĐL çağrılara ve
motorlu araç kazalarına da müdahale ederiz.
Müdahale etmemiz gereken hangi çağrı olursa olsun
yeterli aydınlatma kesinlikle bir zorunluluktur.
The Throw-Light is the perfect lighting solution. The pendulum design of the Throw-Light
allows for hands free lighting unlike a typical flashlight. Having both hands free to work
allows me to perform my tasks more efficiently and safely. Whether I am in a fire
searching a room for a victim, or in the back seat of a car treating a patient involved in a
car accident, the 360 degrees of lighting from the Throw-Light provides ample light for
Mükemmel bir aydınlatma için çözüm AtılabilenAydınlatma-Küresi’ dir. Atılabilen-Aydınlatma-Küresi’
nin sarkaç tasarımının, tipik bir el fenerine nazaran
en önemli farklı eller serbest olarak aydınlatma
sağlamasıdır. Ellerim serbest olarak çalışmak daha
verimli ve güvenli bir şekilde görevlerimi
gerçekleştirmemi sağlamaktadır. Bir kazazedeyi
yangın müdahalesinde aramak, ya da bir araba kazası
sonrası kazazedeyi arabanın koltuklarında tedavi
amaçlı olsun, Atılabilen-Aydınlatma-Küresi’ nden
yayılan 360 derece aydınlatma durum için yeterli ışık
sağlamaktadır.
The safety of my crew and I is a top priority on any scene. Without proper lighting
accidents can happen, and with the Throw-Light illuminating the scene
Herhangi bir olayda benim ve ekibimin güvenliği
kesinikle önceliğe sahiptir. Uygun aydınlatma
olmadan kazalar meydana gelebilir, AtılabilenAydınlatma-Küresi ile aydınlatılan olaylarda
güvenli bir şekilde çalışılabilir.”
Justin L.
Firefighter
/ Đtfaiyeci
• • •
“As a tactical operator, I am always looking for the advantage in any dangerous
situation. Having the Throw-Light to throw during a tactical operation means I have
created a distraction, one that can not only help save the lives of my team, but also those
of the assailants. Getting the advantage in a bad situation allows for faster apprehension.
The first evolution of the Throw-Light gives me that advantage, and there are
development plans to enhance and add new features to the Throw-Light in the near
future."
“Bir taktik operatörü olarak, her hangi tehlikeli bir
durumda ben her zaman avantaj ararım. Taktik bir
operasyon sırasında Atılabilen-Aydınlatma-Küresi
atarak ani bir aydınlatmaya sahip olarak dikkat
dağıtma yaratmak ve böylece sadece ekibimin değil,
aynı zamanda saldırganların hayatlarını
kurtarmayada yardımcı olmak anlamına gelir. Kötü
bir durumda avantaj elde etmek hızlı bir tutuklama
sağlar. Atılabilen-Aydınlatma-Küresi ilk evrimi bana
avantaj sağlamakta ve geliştirme planları mevcut
olup yakın gelecekte Atılabilen-Aydınlatma-Küresi’ ne
yeni özellikler eklenebilecektir.”
George Brinzey
Police Sergeant, tactical operator, and inventor of the Throw-Illumination.
Polis Komiser Yardımcısı, taktik operatör ve
Atılabilen-Aydınlatma-Küresi yaratıcısı
* * * Dünya çapında patent korumasındadır * * *
OTOKO MÜHENDİSLİK YANGIN
OTOMASYON SİSTEMLERİ
İNŞAAT İŞ MERKEZİ 1442 SOKAK NO: 2/D YENİŞEHİR/İZMİR, TEL: 0 232 - 4572700 - 4572701 GSM: 0542 5313559 FAX: 0 232 4572702
www.otoko.com.tr
[email protected]
TEKNĐK VERĐLER
•
•
•
•
•
•
•
•
3.7 Volt lityum iyon şarj edilebilir pil
6 Cree XTE LED
1200 Lümen
130 db sonic alarm
Yüksek (askeri sınıf) dereceli Polikarbonat saydam dış muhafaza
2.4 GHz uzaktan kontrol
Ölçü: Çap; 110 mm
Ağırlık: 283.5 g
SIK SORULAN SORULAR
1. Tek bir dolumda Atılabilen-Aydınlatma-Küresi ne kadar süre ile
dayanır?
Operasyon moduna (görsel/duyusal) bağlı olarak 1 – 1.5 saat arası
2. Atılabilen-Aydınlatma-Küresi ne kadar sürede şarj olur?
Tamamen boşalmış Atılabilen-Aydınlatma-Küresi 45 dakikada tam dolum sağlar.
3. Atılabilen-Aydınlatma-Küresi ne kadar lümen üretir?
Her biri 200 lümen üreten 6 adet Cree XT-E serisi LED diyod vardır
4. Kaç tane çalıştırma modu vardır?
2 tane çalıştırma modu vardır. Anahtar döndürülüp atıldıktan sonra, cihaz aktif
olur. Uzaktan kontrole ilk basıldığında sürekli ışığı açar. Đkinci kez basıldığında
cihaz dikkat dağıtma moduna gelir (görsel ve 100 db duysal alarm tonu).
5. Yangın/Acil durumda kullanılan Atılabilen-Aydınlatma-Küresi’ nin
uzaktan kontrol Görsel ve Duysal dikkat dağıtma modları varmıdır?
Hayır, Yangın/ Acil durumda kullanılan Atılabilen-Aydınlatma-Küresi’ nin Görsel
ve Duysal dikkat dağıtma modları yoktur. Sadece anaftarı çevirip atabilirsiniz.
6. Atılabilen-Aydınlatma-Küresi ne kadar uzaktan aktif edilebilir?
Açık arazide, cihaz 182 metreye kadar aktif edilebilir. Bina içerisinde ve sinyal
engelleyici durumlarında mesafeler değişir.
7. Atılabilen-Aydınlatma-Küresi suya dayanıklımıdır?
Atılabilen-Aydınlatma-Küresi suaya dayanıklı değildir, ancak hafif yağmur ve
aşırı rutubete dayanıklıdır.
8. Dış kaplaması aşırı cizilir veya kırılır ise yeni dış kaplama
sipariş edebilirmiyim?
Evet, yetkili satıcı ile irtibat kurulup yeni dış kaplama sipariş
edilebilir. 4 vidayı kolayca sökün ve aydınlatma bölümünü yeni dış
kabın içerisine yerleştirin.
9. Ürünü alıp kullanan kurumlar hangileridir?
Atılabilen-Aydınlatma-Küresi hali hazırda ABD’de FBI, Eyalet Polis
Teşkilatları ve yüzlerce Güvenlik/Đtfaiye/Kurtarma/Acil tıbbi
müdahale kuruluşlarında kullanılmaktadır.
* * * Dünya çapında patent korumasındadır * * *
OTOKO MÜHENDİSLİK YANGIN
OTOMASYON SİSTEMLERİ
İNŞAAT İŞ MERKEZİ 1442 SOKAK NO: 2/D YENİŞEHİR/İZMİR, TEL: 0 232 - 4572700 - 4572701 GSM: 0542 5313559 FAX: 0 232 4572702
www.otoko.com.tr
[email protected]

Benzer belgeler