Sika Pump 2006 03 11 TR

Transkript

Sika Pump 2006 03 11 TR
Ürün Bilgi Föyü
Düzenleme 06/11/2006
Revizyon no: 0
Identification no
01 01 01 10 000 0 000001
SikaPump®
SikaPump®
Construction
Pompalamayı kolaylaştıran beton katkısı
Ürün Tanımı
SikaPump® , beton karışımlarının pompalanabilirliğini artırarak beton pompa ve
borularının yüksek oranda aşınmasını engelleyen genel amaçlı sıvı beton katkısıdır.
Kullanım Alanları
n
n
Özellikleri / Avantajları
n
n
n
SikaPump® genel olarak çimento içeriği düşük veya değişken inceliğe sahip,
dane dağılımı (gradasyonu) düzensiz ve dolayısıyla su tutma kapasitesi düşük,
pompalanma sırasında ayrışma riski olan veya yüksek pompa basıncına
sebep olan beton karışımlarında kullanılır.
Kırmataş agregalar içeren betonların, pompa ve borularında yüksek basınçlar
oluşturmadan pompalanmasında
Taze betonda homojenliği ve kohezyonu büyük ölçüde arttırır. Bu işlenebilirliği
ve pompalama özelliklerini önemli ölçüde artırır. Betonun kesintili ve düzensiz
olarak pompalanmasını azaltır veya önler, pompanın verimi önemli ölçüde
artar. Beton pompası ve nakil hatlarındaki sürtünme gerilmelerini azaltarak
pompa ömrünü uzatır.
Sertleşmiş beton özellikleri üzerine olumsuz bir etkisi yoktur
SikaPump® betonarme çeliğinin korozyonuna neden olabilecek klorür veya
betona zarar verecek başka bir madde içermez ve öngerilmeli beton veya
betonarme yapılarda herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanılabilir.
Deneyler
Bayındırlık Bak. Poz No.
04.613/1-K
Ürün Bilgileri
Yapı
Görünüm / Renk
Açık yeşilimsi berrak sıvı
Ambalaj
25 kg’lık plastik bidon
200 kg’lık varil
Dökme
Depolama
Depolama Koşulları / Raf
Ömrü
Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda (variller, konteynerler)
doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, +5°C ile +35°C arasında
depolandığı takdirde, üretim tarihinden itibaren 12 ay kullanıma uygundur.
Teknik Bilgi
Kimyasal Yapı
Viskozite artırıcı solüsyon
Yoğunluk
1.0 ± 0,005 g/cm³, 20°C’de
pH Değeri
6.5– 7.5
Viskozite
15 cp, 20°C
1
SikaPump®
1/3
Katı Madde Yüzdesi
% 1.5–2.5
Donma Noktası
-5 °C
Suda çözünebilir Klorür
Yüzdesi
Max. %0,1
Sistem Bilgileri
Uygulama Detayları
Sarfiyat / Dozaj
Bağlayıcı ağırlığının %’si olarak;
%0,2–0,4‘ü (100 kg çimento için, 200–400 g) pompalanması zor olan betonun
kohezyonunu artırmak için,
%0,5–1,0’i (100 kg çimento için, 500–1.000 g) pompa basıncını düşürmek ve
karışımdaki yetersiz ince agrega oranını dengelemek için.
Beton karışımında kullanılacak katkının dozajı mutlaka ön denemeler yapılarak
belirlenmelidir.
Uygulama Koşulları /
Sınırlamalar
Uyumluluk
SikaPump® aşağıdaki Sika® katkıları ile birlikte kullanılabilir
-Sika®Aer®
-SikaRapid®
-Sika®FerroGard 901
-SikaFume® HR
-Sika Retarder®
-Sika®Antifreeze %1
-Sika®Antifrezee 1000
-Sika®Antifreeze 2000
-Sikament ve ViscoCrete serisi akışkanlaştırıcılar
Ürünlerin birlikte kullanımında ön denemeler yapılması tavsiye edilir.
Naftalin sülfonat esaslı ürünlerle birlikte kullanıldığında, öncelikle sertleşme
davranışlarını gözlemlenmeli ve ürünlerin uyumundan emin olunmalıdır.
Uygulama Talimatları
Kullanımı
SikaPump® santralde agrega çimento karışımına su ilavesinden sonra katılır. Kuru
karışıma katılmamalıdır. SikaPump® maksimum etkisine 90 saniye ıslak karışımın
ardından ulaşır.
Uygulama Metodu /
Ekipmanlar
SikaPump® betonu üretiminde, kaliteli beton üretimi ve yerleştirilmesi ile ilgili
standartlar çerçevesinde kabul görmüş kurallar izlenmelidir. Taze betonun bakımı
(kür edilmesi) doğru şekilde yapılmalıdır. İlgili, geçerli beton standartlarında tavsiye
edilen, pompa betonu için minimum ince malzeme içeriği dikkate alınmalıdır.
Uygulama Notları /
Sınırlamalar
Donmuş SikaPump® oda sıcaklığında bekletilerek çözülür ve sonra hafifçe
karıştırılarak tekrar kullanılabilir hale getirilebilir.
Notlar
Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuar deneylerine
dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki,
şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.
Yerel Sınırlamalar
Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık
gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen
yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.
Sağlık ve Güvenlik
Bilgileri
Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf
edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer
güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS)
başvurmalıdırlar.
2
SikaPump®
2/3
Yasal Notlar
Construction
Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son
kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri
doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı
durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi
niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte
oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru
ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde
Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda
verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan
Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika’nın ürünlerinin
özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları
gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut
şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak
temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.
Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.
Çamçeşme Mah. Sanayi Cad.
34899 Kaynarca Pendik
İstanbul Türkiye
Tel
+90 216 494 19 90
Faks
+90 216 494 19 84
www.sika.com.tr
3
SikaPump®
3/3

Benzer belgeler

Mekanik Salmastra Seçim Kriterleri

Mekanik Salmastra Seçim Kriterleri Water, Demineralized Water, Distilled Water, Sea (dirty) Wax Whisky Wine Wine lees Wine must Wood pulp Xylene Yogurt

Detaylı

Intraplast Z 20070214 TR

Intraplast Z 20070214 TR Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, mu...

Detaylı