AÖP 203

Transkript

AÖP 203
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
I. GENEL BİLGİLER
Dersin Kodu ve Adı
AÖP 203 Dilbilim I
Yerel Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 5
Yılı ve Dönemi
2011-2012 Güz
Ön ders: Yok
Bölüm
Almanca Öğretmenliği
Dil: Almanca
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr. Yusuf Şahin
İletişim:
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 38039, Kayseri, TÜRKİYE
Tel: + 90 352 4374901/ 37371
Fax: 00 90 352 437 88 34
e-posta: [email protected] Web:
Öğrenci saati: Cuma 10-12.00
II. DERS BİLGİLERİ
DERS TİPİ ve DÜZEYİ:
Zorunlu: ♦
Seçmeli:
İlişkili : ♦
Orta : ♦
Temel :
Basit :
Dersin
Tanımı:
Geschiche
der
Sprachwissenschaft
Az ilişkili:
İleri
:
und
Uzmanlaşma:
historische
Sprachwissenschaft,
Besonderheiten der Sprachen, Struckturalizm, Grundbegriffe und Methoden.
ÖĞRENME BEKLENTİLERİ: Die Studenten lernen:
- Definition der Sprachwissenschaft
-Aufgaben der Sprachwissenschaft
-Anwendungsgebiete der deutschen Sprachwissenschaft
-Sprache und Sprechen
-Phonetik und Phonologie
-Syntax, Semantik und Lexikologie, Tektlinguistik
-Etymologie und Wortgeschichte
ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEM -TEKNİKLERİ:
-Kooperatives Lernen
-Entdeckendes Lernen
-Ganzheitlichkeit
-Selbstbestimmtes Lernen
ÖĞRENCI YÜKÜ:
Saat
Vorlesung
16
Diskussion
4
Studentenvortrag
20
Arbeit mit den Studenten
16
Facharbeit
0
Andere
0
Persönliche Arbeit
44
Total
100
a) DEĞERLENDİRME:
Schriftliche Prüfung
b) DEĞERLENDIRME ŞEKLI:
Vize
Final
Schriftliche Prüfung
Schriftliche Prüfung
40%
60%
DERSE KATILIM VE KURALLAR:
Katılım: Öğrencilerin derslere belirtilen tarih ve saatte katılmaları; sunumları belirtilen tarihte yapmaları ve ödevleri
zamanında teslim etmeleri gerekmektedir. Soru sormak için e-posta kullanabilirsiniz! Ofis saatlerimde gelebilirsiniz!
Gecikme: Öğretim elemanından sonra derse alınmayacağınızı ve zamanında getirmediğinizde ödevlerinizin kabul
edilmeyeceğini bildirmek zorundayım.
Devam Durumu:
Die Studenten müssen %70 der Lehrstunde am Unterricht teilnehmen.
DERS İÇERİĞİ (ÇALIŞMA PROGRAMI
TARİH
KONULAR
DERS
SA
A
Tİ
METOD
1.Hafta
Aufgaben der Sprachwissenschaft
3
Vorlesung und Diskussion
2. Hafta
Sprache und Sprechen
3
Vorlesung und Diskussion
3. Hafta
Das Sprachliche Zeichen
3
Vorlesung und Diskussion
4-5. Hafta
Phonetik und Phonologie
Geschriebene Sprache und Orthografie
6
Vorlesung und Diskussion
6
Vorlesung und Diskussion
6
Vorlesung und Diskussion
6
Vorlesung und Diskussion
6
Vorlesung und Diskussion
4
Vorlesung und Diskussion
4
Vorlesung und Diskussion
6-7. Hafta
Grunbegriffe und Wortbildung
Wortarten
Syntax
8-9. Hafta
Semantik und Lexikologie
Pragmatik: Handeln mit Sprache
10-11. Hafta Textlinguistik
Die sprachsoziologiesche Gliederung des
Deutschen
Die sprachgeographische Gliederung des
Deutschen
12-13.Hafta Etymologie und Wortgeschichte
Namen als sprachliche Zeichen und historische
Zeugnisse
14.Hafta
Lexikografie
Sprachnormprobleme- SprachberatungSprachpflege
15. Hafta
Corpusrecherce
Abschlussprüfung
ÖNERİLEN KAYNAKLAR:
1-Bergmann, R., Pauly, P., Stricker, S. (2004). Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft.
Heidelberg: Universitätsverlag WINTER.
2-Seiffert, H. (1975). Sprache heute. München:Verlag C.H. Beck.
3-Kıran, Z., Kıran, A. E. (2002). Dilbilime Giriş. Ankara: Seçkin.
4-Bayraktar, N. (2006). Dil Bilimi. Ankara: Nobel.
5-Aksan, D. (1999). Anlambilim. Ankara: Engin.
6-Aksan, D. (1982). Dilbilim Seçkisi. Ankara:TDK
7-Başkan, Ö. (1967). Lengüistik Metodu. İstanbul: Çağlayan Kitabevi
8-Başkan, Ö. (2003). Bildirişim-İnsan Dili ve Ötesi. İstanbul: Multilingual
9-Vardar, B. (1999). Yirminci Yüzyıl Dilbilimi. İstanbul: Multilingual
10-Ülkü, V. (1995). Dil Denen Mucize. Ankara:TDK
11-Chomsky, N. (2001). Dil ve Zihin. Ankara:2001