Katı taşıma pompaları KOS

Transkript

Katı taşıma pompaları KOS
Katı taşıma pompaları KOS
İri taneli yüksek yoğunluklu katılar ve yüksek basınç uygulamaları için
Industrial Technology
Mining ∙ Energy ∙ Environment ∙ Oil & Gas
Katı taşıma pompaları KOS
S-transfer tüplü
hidrolik yağla çalışan
çift piston pompası
KOS serilerinde; giriş (iletim hattı
bağlantısı için) ve iletim silindiri,
S-transfer tüpü tarafından
bağlanmıştır. Bu sayede
malzemenin serbest akış nakli için valf
kullanımına ihtiyaç duyulmamaktadır.
Çıkış çapı büyüklüğünün 2/3 oranına
kadar tane büyüklüğündeki yabancı
parçacıklar içeren malzemelerin de
sorunsuz bir şekilde nakli sağlanmaktadır.
KOS pompaları özellikle yüksek vizkozlu
atık çamurların ve yüksek oranda yabancı
madde içeren diğer malzemelerin nakli
için uygundur. Uygulamalardaki ana
branşı ise katılar içeren susuzlaştırılmış
çamurlar, yağ atık çamurları, yüksek
viskoziteli katılar ve buna benzer en aşırı
ihtiyaçları olan malzemelerdir.
Termik santrallerdeki ihtiyaç dışı uçucu ve taban külleri nakliyesi
Özellikler ve avantajlar
■■
■■
Geniş yelpazedeki görevler, spesifik
bileşkenler ve işlevler ve aşırı uygulamalar, Putzmeister tarafından cevaplar bulabilmektedir. Pompaların basit dizaynları ve
az miktardaki yedek parçalar, son derece
dayanıklı, düşük operasyonel giderler ile
düşük bakım gerektiren bir pompa
sunmaktadır.
■■
■■
İri taneler içeren atık çamurların
veya şlamların nakli için
z miktardaki hareketli parçalar
A
sayesinde düşük bakım ve aşınma
alzemenin sabit serbest akışına
M
izin veren daha geniş giriş ağzı
sayesinde düşük emiş direnci
aha geniş çıkış çapı sayesinde
D
devamlı malzeme akışı
■■
■■
■■
■■
ompalama yapılırken S-tüp
P
hidrolik devresi, malzeme ile
temas etmez
alzemeden yeterli miktarda
M
korunmadığı zaman bile güvenilir
hidrolik devre izolasyonu
İhtiyaçların en yüksek düzeylerde olduğu malzemeler
için başlıca uygulamalardan
bazı örnekler:
■■
4 00 m3/saat’ e kadar çıkış
kapasitesi
■■
150 bar’ a kadar çıkış basıncı
■■
■■
■■
■■
■■
2
üksek susuzlaştırılmış arıtma
Y
çamurları
üksek oranlarda yabancı malze­
Y
meler içeren arıtma çamurları
Madenlerdeki atık taşımacılığı
Uçucu ve taban külleri
Filtre pres ve santrifüjlerden gelen
arıtma çamurları
Biyolojik ve özel atıklar
T ermik santrallerdeki uçucu ve
taban külleri
adencilik ve tünel
M
uygulamalarından gelen atıklar
üksek oranlarda yabancı malze­
Y
meler içeren atık yağ çamurları
Biyolojik ve benzeri diğer atıklar
üksek viskoziteli yüksek
Y
yoğunluklu kimyasal ve organik
katılar
3
S-transfer tüpü ile güçlü katı nakil
pompaları
S-transfer tüpü
Otomatik ring
Ön presleme ünitesi
Birçok çapta ve değişik varyasyonlarda
S-tüpler mevcuttur. Bu sayede S-Tüpün
birçok ilgili işletme koşullarına adapte
edilmesi mümkündür.
Yüksek basınçlardaki nakil uygulamalarında
veya aşırı aşındırıcı malzemelerin transferlerinde özellikle S-hattı ve iletim hattı
arasında sızdırmazlığı sağlamak çok
güçtür.
İşlenemeyen katı maddeler için kendi
kendini temizleme yeteneğine sahip vidalı
konveyörler giriş ağzı tarafına monte
edilmelidir.
Yüksek yoğunluktaki katıların naklinin her
alanında sayısız başarılı uygulamalar ve üst
düzey müşteri memnuniyetleri, bu sistemin
güvenilirliğini ve verimliliğini
kanıtlamaktadır. En zor koşullar altında
birçok etkileyici dünya rekoruna imza
atarak tüm dünyaya da bu güvenilirliği
ispatlamıştır.
Tip
Bu noktada Putzmeister çözümü:
Otomatik ring
Parabolik redüksiyon ile
S-transfer tüpü
İç Ø
Giriş
mm
Çıkış
mm
S 1812V
180
120
S 2015V
200
150
S 2018V
200
180
S 2318V
230
180
S 3025V
300
250
S 5030V
500
300
øB
R
øA
Aşınma ringi, %100 oranda
S-transfer tüpüne sızdırmazlık sağlar.
Basınç altında, Ø A (çap), Ø B (çap) ’den
daha büyük olmasından dolayı aşınma ringi
R, aşınma plakası B’ ye baskı
uygulamaktadır. S-borusu R içinde geriye
kayar ve O-ring tarafından sızdırmazlık
sağlanır. Daha yüksek basınçlar altında
daha sızdırmaz sistemlerdir. Bu ring,
operasyon boyunca S-tüp ile aşınma grubu
arasındaki geçişini otomatik olarak
dengeler.
Malzemelerin ince veya iri taneli olmasının
bir önemi yoktur. Patetlenmiş otomatik ring
her zaman suya karşı da sızdırmazlığı çok
iyi bir şekilde sağlar. Özel avantaj ise özel
dizayn sayesinde sadece bir adet
sızdırmazlık noktasına ihtiyaç duyulmasıdır.
Gerginlik ayarı ve ek aşınma kompansa­s­
yonu da mümkündür.
Besleme gözü içerisindeki nakledilen
malzeme, yüksek derecede hacimsel
verimliliği elde etmek için vidalı konveyör
içerisinde yoğun bir biçimde yoğrulur ve
karıştırılır ve daha sonra silindirler
içerisinde basınçlandırılır. Bu sayede
kompakt, nemli ve hemen hemen kuru
atığın silindirler içerisinde pompalanması
sağlanır.
Tatminkar akış şartları
■■
Yüksek silindir besleme oranı
■■
Düşük aşınma
■■
Uzun servis ömrü
■■
Kolay temizlik
■■
■■
■■
LCB
LIB - Low Inline Booster
HCB - High Cross Booster
LCB - Low Cross Booster
Güç Ünitesi
Çıkış ve basınçlar, hidrolik sürücüler sayesinde çeşitli uygulamalara uyum sağlamak
için ayarlanabilmektedir. Çıkış kapasiteleri ve basınçlar kontrol kabini üzerinden
veya yüksek düzey kontrol odalarından kontrol edilmektedir.
Elektrikli ve dizel güç üniteleri, 5,5 kW’ dan 1800 kW’ lar arasında dizayn
edilmekte ve kimi durumlarda daha büyükleri özel ekipmanlarla birlikte temin
edilebilmektedir. İhtiyaç duyulan akış hacmine bağlı olarak sistem açık (VHS-EU)
veya kapalı (FFHE) hidrolik devre olarak üretilebilmektedir. Problemsiz işletim için
esas gerekli olan bilgiler (hidrolik akış sıcaklığı, basınç, filtre kirlilik oranı ve motor
hızı) görüntülenir ve gereğince kaydedilir.
Sistem, Putzmeister Kontrol Paneli (POP)
tarafından kontrol edilmektedir.
üksek oranda katılarla bile basınca
Y
karşı dayanıklı
essiz ve tam pompalama
S
karakteristiği
eğiştirme şaftı üzerine vidalanması
D
sayesinde bakım dostu
İşletme paneliyle birlikte kontrol kabini
4
LCB
LIB
Vidalı konveyörlerin dizaynı, karıştırma
yoğunluğunu belirlemektedir. Atıklar,
türbülanslı akım sayesinde pompa ve
iletim hattı içerisinde karıştırılmaya devam eder. Ön presleme ünitesi modülerdir ve her bir uygulama için adapte
edilebilmektedir.
S-transfer tüpü, otomatik ring ile beraber işletme
boyunca çok özel avantajlar sunmaktadır:
■■
HCB
Akustik mahfaza
(opsiyonel) CI güç ünitesi
5
Özel dizaynlar için aksesuarlar
ve sistem ekipmanları
İletim hatları
Özellikle uzun işletme periyotları(7/24)
üstünde endüstrideki iletim hatları güvenli
olmalıdır. İletim hatları dizaynı sırasında
titreşim yükü ile basınç direnci özel bir
kriterdir. Bunlar, değişik flanş ve kaplinler
ile DIN, SK ve ZX versiyonlarında dizayn
edilebilmektedir. Putzmeister SK ve ZX
sistemleri, aşındırıcı ve aşındırıcı olmayan
malzemeler için kendi saygınlıklarını
ispatlamışlardır. Bu sistemler, kolay montaj
ve değişim için kelepçeli akuplemanlara
sahiptir.
ZX iletim hatları; pis su tasfiyesi işlerinde,
atık geri dönüşümlerinde, kömür-yakıtlı
elektrik santrallerinde, susuzlaştırma ve
madencilik uygulamalarında ve sayısız özel
uygulamalarda kullanılmaktadır. Uygulamaya bağlı olarak dizayn, malzeme ve
yüzey kaplamaları; pompa ve nakil edilecek
malzemeye en iyi şekilde adapte olacak
şekilde modifiye edilebilmektedir.
Küresel, sürgülü veya yön
değiştirme valfleri
İletim hattı bileşenleri, dinamik yüklere ve
malzeme karakteristiklere bağlı olarak
dizayn edilmelidir. Örnek olarak küresel
vanalar kuvvetli bir şaft mili ve temizleme
bağlantıları ile teçhizatlandırılmıştır.
Çok yönlü iletim hatlarının gerektiği
durrumlarda ise sürgülü ve yön değiştirme
vanaları vazgeçilmezdir. Malzemenin iletim
hattına yerleşmesinden sonra pompa
böylelikle sürgülü vana sayesinde termal
kurutucu veya ara depolama gibi başka
güzergahlara yönlendirilebilmektedir.
Sürgülü vanalar hidrolik olarak işletilmektedir.
Hızlı değişim için en az 7,5 kW’ lık ayrı bir
güç ünitesi tavsiye edilmektedir. Vananın
hareketli kanatına doğru baskı uygulayan
sertleştirilmiş sızdırmazlık yüzüğü ile valf
gövdesi sızdırmazlığı sağlanmıştır.
Çok miktardaki uygulama
spesifik bileşenler ve
fonksiyonlar, en uç noktalardaki operasyonlar için
kullanışlıdır.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
uvvetlendirilmiş S-boruları ve
K
yabancı malzemelerin kesimi için
S-boru pistonu
İletin hattı içerisindeki tıkanıkları
otomatik olarak ortadan
kaldırmak ve engellemek için otomatik ters pompalama fonksiyonu
alzeme homojenizasyonu için
M
besleme tertibatı içerisindeki
mikser paletleri
şırı katı ve homojen olmayan
A
malzemeler için emme gövdesi
içinde karıştırıcılar
şındırıcı ve agresif malzemelerin
A
nakli için farklı malzemelerden
üretilen makine elementleri
(örnek olarak gıda sanayii veya
tuz madenleri için paslanmaz
çelik ekipmanlar)
E mme tarafında farklı tiplerdeki
besleme ekipmanları
arıştırıcılı ve karıştırıcısız
K
karşılama konteynırları
Model
Kapasite*
Daimi
Besleme
Basıncı**
Besleme
Silindiri
Ø
Besleme
Silindiri
uzunluğu
Silindir
Hacmi
her strok
Uzunluk
(U)
Genişlik
(G)
Yükseklik
(Y)
Ağırlık
yaklaşık
m3/h
gpm
bar
psi
mm
in
mm
in
l
gal
mm
in
mm
in
mm
in
kg
lb
KOS 740
23
101,2
60
870
150
5,91
700
27,56
11,4
3,01
3042
119,76
920
36,22
670
26,38
1000
2205
KOS 1030
16
70,4
90
1305
120
4,72
1000
39,37
10,5
2,77
3220 126,77
920
36,22
910
35,83
1200
2646
KOS 1040 HP
25
110
100
1450
150
5,91
1000
39,37
15,6
4,12
4100
161,42
1100
43,31
1072
42,20
2500
5512
KOS 1050
36
158,4
60
870
180
7,09
1000
39,37
22,5
5,94
4100
161,42
1100
43,31
1072
42,20
2500
5512
KOS 1050 HP
36
158,4
80
1160
180
7,09
1000
39,37
22,3
5,89
4100
161,42
1100
43,31
1072
42,20
2800
6173
KOS 1070
60
264
45
652,5
230
9,06
1000
39,37
36,8
9,72
4100
161,42
1100
43,31
1072
42,20
2800
6173
KOS 1070 HP
60
264
70
1015
230
9,06
1000
39,37
36,4
9,62
4100
161,42
1100
43,31
1072
42,20
3000
6614
KOS 1080 HP
90
396
60
870
280
11,02
1000
39,37
53,9
14,24
4500
177,17
1100
43,31
1072
42,20
3200
7055
KOS 1080 HPS
85
374
70
1015
280
11,02
1000
39,37
45,6
12,05
4500
177,17
1100
43,31
1072
42,20
3300
7275
KOS 2180 HP
100
440
70
1015
280
11,02
2100
82,68 113,3 29,93
6700 263,78
1200
47,24
1072
42,20
5000
11023
KOS 2180 HPS
100
440
120
1740
280
11,02
2100
82,68 113,3 29,93
6700 263,78
1200
47,24
1072
42,20
7500
16535
KOS 25100
160
704
35
507,5
360
14,17
2500
98,43 224,6 59,34
8140
320,47
1700
66,93
1540
60,63
8500
18739
KOS 25100 HP
160
704
100
1450
360
14,17
2500
98,43 216,4
57,17
8140
320,47
2150
84,65
1540
60,63
10700 23589
KOS 25100 HPS
160
704
150
2175
360
14,17
2500
98,43 223,9 59,15
8015
315,55
2246
88,43
1790
70,47
10700 23589
KOS 25150 HP
250
1100
100
1450
450
17,72
2500
98,43 349,9 92,44
8758 344,80 2246
88,43
1990
78,35
19000 41887
KOS 25200
385
1694
30
435
560
22,05
2500
98,43 523,6 138,34 8950 352,36
3112
122,52
2088
82,20
22600 49824
KOS 25200 HP
385
1694
100
1450
560
22,05
2500
98,43 523,6 138,34 9262 364,65 2800
110,24
2419
95,24
32000 70547
Yukarıda sağlanmış değerler sadece genel bilgi amaçlıdır ve
makina uygulamasına göre değişiklik gösterebilmektedir.
Lütfen detaylı teklif çizimlerini talep ediniz.
* Geometrik kapsamlı
** Maksimum teorik
Birim Çevirmeleri:
1 bar = 14,5 psi
1 inç = 25,4 mm
1 US Galon = 3,785 l
1 kg = 2,2046 lb
İ letim hatları için titreşim
sönümleyiciler
■■
Sürgülü ve dağıtım valfleri
■■
Enjeksiyon istasyonları
■■
KOS
Teknik veriler
Y
İletim hatları temizliği için sıyırıcı
pik valfleri
G
U
6
KOS katı pompası,
Örnek çizim
7
Uygulama
Kapasite
Basınç
KOS Serileri S-tüp pompa
İri taneli atık çamurlar veya yüksek
oranda katı içeriğine sahip çamurlar,
80 mm ‘ ye kadar parçacık
boyutlarına sahip malzemeler
10 – 400 m3/saat
(440 – 1760 gpm)
150 bar ‘ a kadar
(2176 psi)
HSP Serileri Yatak Valf pompa
İnce taneli macun, atık çamur veya
cevher atıkları
10 – 400 m3/saat
(440 – 1760 gpm)
150 bar ‘ a kadar
(2176 psi)
KOV Serileri Küresel Vana pompa
İnce taneli atık çamurlar/ macunlar
0 – 70 m3/saat
(0 – 308 gpm)
80 bar ‘ a kadar
(1160 psi)
EKO Serileri Tek piston pompa
Büyük boy ve iri taneli partiküller, son
derece sert materyaller
14 m3/saat’ e kadar
(61,6 gpm)
100 bar ‘ a kadar
(1450 psi)
Hidrolik güç ünitesi ve kontrol kabini
Tüm Putzmeister pompalar hidrolik
güç ünitesi ile hareket etmektedir.
Performans:
5,5 – 1800 kW
Putzmeister Solid Pumps Türkiye
Hastane Mah.Hadımköy İstanbul Cad. No: 62
Hadımköy / İstanbul
Tel. +90 212 771 55 00
Fax +90 212 771 55 09
[email protected]
Industrial Technology
Mining ∙ Energy ∙ Environment ∙ Oil & Gas
Right to make technical amendments reserved Illustrations partly show optional equipment. © by Putzmeister Solid Pumps GmbH 2015 All rights reserved Printed in Germany (.51510Sc) IP 1082-8 TR
Her uygulama için doğru pompa

Benzer belgeler

Putzmeister silo mühendisliği

Putzmeister silo mühendisliği İri taneli atık çamurlar veya yüksek oranda katı içeriğine sahip çamurlar, 80 mm ‘ ye kadar parçacık

Detaylı