FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ

Transkript

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:25.04.2013
TOPLANTI SAYISI:347
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Cahit BALABANLI
Prof.Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr. Mustafa AVCI
Prof.Dr. Serdar CARUS
Doç.Dr. Hasan ALKAN
Doç.Dr. Halil ÖZGÜNER
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
ALINAN KARAR SAYISI:18
KARARLAR
1-Prof.Dr.Musa GENÇ’in Kongre Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 19.04.2013 tarih ve 154 sayılı yazısı görüşüldü.
Yalova’da gerçekleştirilecek olan V. Süs Bitkileri Kongresinde bilim kurulu üyesi olan
Prof.Dr.Musa GENÇ’in 05-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında 6 (altı) gün yolluk, gündelik ve
konaklama giderlerinin Fakültemiz bütçesinden karşılanacak şekilde Yalova’da görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
2-Prof.Dr.Serdar CARUS’un Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 19.04.2013 tarih ve 156 sayılı yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen
3366-YL1-12 no’lu “Ağlasun Yöresindeki Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ağaçlandırmalarında SıklıkHacim Artımı İlişkisinin Modellenmesi” adlı proje kapsamında proje yürütücüsü Prof.Dr.Serdar
CARUS’un aşağıda belirtilen tarihlerde, belirtilen yörelere yolluk, gündelik ve konaklama
bedellerinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 12 (oniki) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Yöre
Gün
10-11 Mayıs 2013
Burdur (Ağlasun)
2
17-18-19 Mayıs 2013
Burdur (Ağlasun)
3
08-09-10 Haziran 2013
Burdur (Ağlasun)
3
14-15-16-17 Haziran 2013
Burdur (Ağlasun)
4
TOPLAM
12
Tarih
3-Yrd.Doç.Dr.Serkan GÜLSOY’un Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 19.04.2013 tarih ve 158 sayılı yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 112O814 no’lu “Boylu Ardıç (Juniperus excelsa Bieb.)
Kozalaklarının Fenolik Madde, Uçucu Yağ Bileşimi ve Antioksidan Özelliklerinin Yetişme Ortamı
Koşullarına Göre Değerlendirilmesi” adlı proje kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.Serkan
GÜLSOY’un aşağıda belirtilen tarihlerde, belirtilen yörelere yakıt giderleri, gündelik ve konaklama
giderlerinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 10 (on) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Yöre
Gün
27-28 Nisan 2013
Isparta ve İlçeleri
2
04-05 Mayıs 2013
Burdur ve İlçeleri
2
11-12 Mayıs 2013
Burdur ve İlçeleri
2
18-19 Mayıs 2013
Antalya ve İlçeleri
2
Tarih
25-26 Mayıs 2013
Antalya ve İlçeleri
2
TOPLAM
10
4-Yrd.Doç.Dr.İlhami Emrah DÖNMEZ’in Kongre Görevlendirmesi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 19.04.2013 tarih ve 63 sayılı yazısı
görüşüldü.
Yalova’da gerçekleştirilecek olan V. Süs Bitkileri Kongresinde “Bartın’da Yetişen Rosecea
Familyasına ait Türlerin Bitkilendirme Tasarımında Çok Yönlü Kullanım Olanakları” adlı
Yrd.Doç.Dr.Şirin DÖNMEZ ile birlikte hazırladıkları bildirisi Poster bildiri olarak kabul edilmiş olan
Yrd.Doç.Dr. İlhami Emrah DÖNMEZ’in 6-8 Mayıs 2013 tarihleri arasında 3 (üç) gün yolluk,
gündelik ve konaklama giderlerinin Fakültemiz bütçesinden karşılanacak şekilde Yalova’da
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
5- Doç.Dr.Nebi BİLİR’in Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 19.04.2013 tarih ve 152 sayılı yazısı görüşüldü.
Güney Kore Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından 27-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında
düzenlenecek olan “Tree Breeding and Forest Genetics of Asian Tree Species” konulu Uluslararası
konferansa davet edilen ve ayrıca ilgili konferansta “General over-view of Turkish tree breeding”
adlı sunum yapmayı planlamakla birlikte, ilgili kurumla bitki genetiği ve ıslahı konusunda ileriye
yönelik işbirliğini de yapmak üzere Doç.Dr.Nebi BİLİR’in 3 (üç) günlük gündeliğinin Fakülte
bütçesinden karşılanacak şekilde 25 Mayıs 2013-01 Haziran 2013 tarihleri arasında 8 (sekiz) gün
Güney Kore (Suwon)’de görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
6- Doç.Dr.Kürşad ÖZKAN’ın Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 19.04.2013 tarih ve 157 sayılı yazısı görüşüldü.
20-25 Mayıs 2013 tarihleri arasında Çek Cumhuriyetinin Cerna Hora kentinde düzenlenecek
IUFRO WP 7.02.02 “Foliage, Shoot and Stem Diesases” grubunun “Biosecurity in forests is
determined by the risk of plant diseases and pests, especially invasive species spreading into forest
ecosystems”konulu sempozyuma bir adet sözlü bildirisi bulunan Doç.Dr.Kürşad ÖZKAN’ın
“Biosecurity in Naturals Forests,Stands and Plantations, Genomics and Biotechonology for
Biosecurity in Forestry IUFRO DIVISION 7.00.00 Forest Health 7.02.00 Pathology Foliage, Shoot
and Stem Diseases of Forest Trees Brno and Cerna Hora, Czech Republic 20-25th May 2013”başlıklı
bu sempozyuma 20-24 Mayıs 2013 tarihleri arasında beş günlük gündeliğin, Isparta-Cerna, HoraIsparta uçak ücretinin, konaklama ve sempozyum kayıt ücretinin (300Euro) SDÜ 1068 nolu
performans bütçesinden karşılanacak şekilde 20-25 Mayıs 2013 tarihlerinde yol dahil 6 (altı) gün Çek
Cumhuriyeti Cerna Hora’da görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına
arzına oybirliğiyle karar verildi.
7-Arş.Gör.Esra BAYAR’ın Kongre Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 19.04.2013 tarih ve 155 sayılı yazısı görüşüldü.
Yalova’da gerçekleştirilecek olan V. Süs Bitkileri Kongresinde “Isparta Kent Merkezindeki
Tarihi Mistik Mekanlarda Kullanılmış Ağaç Türleri, Mevcut Durumları ve Olası Çoğaltma
Yöntemleri” adlı Prof.Dr.Musa GENÇ ile birlikte hazırladıkları bildirisi Poster bildiri olarak kabul
edilmiş olan Arş.Gör.Esra BAYAR’ın 5-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında 6 (altı) gün yolluk,
gündelik ve konaklama giderlerinin Fakültemiz bütçesinden karşılanacak şekilde Yalova’da
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
8- Mazeret Sınav Hakkı
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 19.04.2013 tarih ve 151 sayılı yazısı, Orman
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 19.04.2013 tarih ve 64 sayılı yazısı ile Peyzaj Mimarlığı
Bölüm Başkanlığının 25.042013 tarih ve 69 sayılı yazıları görüşüldü.
Aşağıda adı geçen Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümü ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerine sağlık sorunları nedeniyle aşağıdaki dersten vize
mazeret sınav hakkı verilmesine ve sınavın dersi veren öğretim elemanının belirlediği tarih ve saatte
yapılmasının uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Bölümü
Orman Müh.
Orman Müh.
Orman End.Müh.
Orman End.Müh.
Orman End.Müh.
Öğrenci No
1212001057
1212001066
1112002021
1112002015
1122002003
Adı Soyadı
Hatice ÇOHADAR
Kübra ORHUN
Muzaffer TÜLKİCİK
Ahmet Yücel AKIMAL
Dilek OZANSOY
Orman End.Müh.
1012002008
Ahmet KEBABCI
Peyzaj Mimarlığı
1112003011
Enfal AKTAŞ
Mazeret Talep Ettiği Sınavlar
ING-102 İngilizce II
ING-102 İngilizce II
ING-112 İngilizce II
ING-112 İngilizce II
ING-112 İngilizce II
ATA-260 Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi II
ING-102 İngilizce II
9-Mezuniyet
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 19.04.2013 tarih ve 65 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 0712002022 nolu öğrencisi Kadriye
AKGÜN’ün Üniversitemiz Senatosunun 03.11.2011 tarih ve 359/6 sayılı kararı ile 24.11.2011 tarih
ve 360/10 sayılı kararları gereğince ulusal yeterlilikler çerçevesinde mesleki yeterliliklerini
tamamladığından, alması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri alarak başarılı olduğundan
mezuniyetinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
10- Doç.Dr.Ergün GÜNTEKİN’in Ders Telafisi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 24.04.2013 tarih ve 69 sayılı yazısı
görüşüldü.
Doç.Dr.Ergün GÜNTEKİN’in 21-26 Nisan 2013 tarihleri arasında Kosova ve Makedonya’da
görevli olması nedeniyle bu tarihte yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi telafi etmesinin
uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı
Dersin
Kredisi
Dersin Yapıldığı Tarih
ve saati
Dersin Telafi Edileceği Tarih ve
saati
Bilgisayar Destekli
Tasarım 2
3+0
22.04.2013
(5.,6.,7.Saatler)
03.05.2013 (5.,6.,7.Saatler)
Bilgisayar Destekli
Çizim
2+2
25.04.2013
(5.,6.,7.,8.Saatler)
06.05.2013 (1.,2.,3.,4.Saatler)
Proje II
0+4
26.04.2013
(1.,2.,3.,4.Saatler)
10.05.2013 (5.,6.,7.,8.Saatler)
Bilgisayar Destekli
Tasarım 2 (2.Öğretim)
3+0
22.04.2013
(3.,4.,5.Saatler)
10.05.2013 (1.,2.,3.Saatler)
Ahşap Malzeme
Mekaniği (2.Öğretim)
2+2
24.04.2013
(1.,2.,3.,4.Saatler)
07.05.2013 (4.,5.,6.,7.Saatler)
11- Doç.Dr.Süleyman GÜLCÜ’nün Ders Telafisi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 19.04.2013 tarih ve 150 sayılı yazısı görüşüldü.
Doç.Dr.Süleyman GÜLCÜ’nün 08-11 Mayıs 2013 tarihleri arasında görevli olması nedeniyle
bu tarihte yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi telafi etmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar
verildi.
Dersin Adı
Ağaçlandırma Tekniği
Dersin
Kredisi
Dersin Yapıldığı Tarih
ve saati
Dersin Telafi Edileceği Tarih ve
saati
2+1
09.05.2013 (Saat09.30)
12.05.2013 (Saat13.30)
12- Öğr.Gör.Hasan Serkan KIRCA’nın Ders Telafisi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 19.04.2013 tarih ve 150 sayılı yazısı görüşüldü.
Öğr.Gör.Hasan Serkan KIRCA’nın 02-05 Mayıs 2013 tarihleri arasında görevli olması
nedeniyle bu tarihte yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi telafi etmesinin uygunluğuna oybirliğiyle
karar verildi.
Dersin Adı
İngilizce
Dersin
Kredisi
Dersin Yapıldığı Tarih ve saati
Dersin Telafi Edileceği Tarih ve
saati
2+0
02.05.2013 (Saat 20.40-21.25)
10.05.2013 (Saat18.50-20.30)
13-2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Kontenjanları
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 19.04.2013 tarih ve 159 sayılı yazısı, Orman
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 19.04.2013 tarih ve 66 sayılı yazısı ile Peyzaj Mimarlığı
Bölüm Başkanlığının 25.04.2013 tarih ve 70 sayılı yazıları görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj
Mimarlığı Bölümü 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş
Kontenjanlarının aşağıdaki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Geçiş
Yapılabilen
Bölümler
Orman
Mühendisliği
Orman
Endüstri
Mühendisliği
Peyzaj
Mimarlığı
Geçiş Yapabilecek Bölümler
Sınıf
Dönem
Öğretimi
-
-
-
-
Kurumiçi
Yatay Geçiş
Kontenjanı
-
Orman Mühendisliği, Müh. Fak. 2
Endüstri, Tekstil ve Makine 3
Mühendisliği
3
*I.Öğretim
için
İngilizce
Hazırlık Eğitimi almış yada
İngilizce Hazırlık Eğitiminden
Muaf Olmuş Olmak
-
3
5
5
1.Öğretim
1.Öğretim
2.Öğretim
1
1
1
-
-
-
14- 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlararası, Yurtdışı İlave Yatay Geçiş
Kontenjanları
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 19.04.2013 tarih ve 159 sayılı yazısı, Orman
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 19.04.2013 tarih ve 67 sayılı yazısı ile Peyzaj Mimarlığı
Bölüm Başkanlığının 25.04.2013 tarih ve 71 sayılı yazıları görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj
Mimarlığı Bölümü 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlararası, Yurtdışı İlave Yatay
Geçiş Kontenjanlarının aşağıdaki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yurtdışı İlave Yatay Geçiş Kontenjanları
2.Sınıf (3. Yarıyıl)
3.Sınıf (5. Yarıyıl)
1.Öğretim
2.Öğretim
1.Öğretim
2.Öğretim
Orman Mühendisliği
-
-
-
-
Orman Endüstri Mühendisliği
-
-
-
-
Peyzaj Mimarlığı
-
-
-
-
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlararası İlave Yatay Geçiş Kontenjanları
2.Sınıf (3. Yarıyıl)
3.Sınıf (5. Yarıyıl)
1.Öğretim
2.Öğretim
1.Öğretim
2.Öğretim
Orman Mühendisliği
1
1
1
1
Orman Endüstri Mühendisliği
1
-
1
1
Peyzaj Mimarlığı
2
-
2
-
15- Erasmus Öğrencilerinin Değişen Öğrenim Anlaşması
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 19.04.2013 tarih ve 153 sayılı yazısı görüşüldü.
Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında Mendel University in Brno, Çek
Cumhuriyetinde eğitim alan Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Ufuk
SARAÇOĞLU ile Volkan BACAKOĞLU’nun 2012-2013 Bahar Dönemi Değişen Öğrenim
Anlaşmasının Orman Mühendisliği Bölümü Bölüm Kurulundan geldiği ekteki şekliyle uygunluğuna
ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi
16-Yrd.Doç.Dr.Ulvi Erhan EROL’un Yurtdışı Görevlendirmesi ve Ders Telafisi
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 25.04.2013 tarih ve 68 sayılı yazısı görüşüldü.
Almanya’nın Hamburg şehrinde İGS 2013 Uluslararası bahçe Show organizasyonu
kapsamında Türkiye Standı ve “Türk Bahçesi” çalışmalarını sunmak teknik görüşmeler yapmak ve
Hamburg Üniversitesinde araştırmalarda bulunmak üzere Yrd.Doç.Dr.Ulvi Erhan EROL’un 28 Nisan
2013-05 Mayıs 2013 tarihleri arasında 8 (sekiz) gün yolluksuz ve gündeliksiz olarak Almanya’da
görevlendirilmesine ve görevli olduğu tarihlerde yapamadığı derslerini aşağıdaki gibi telafi etmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı
Dersin
Kredisi
Dersin Yapıldığı Tarih
ve saati
Dersin Telafi Edileceği Tarih ve
saati
Kaynak Envanter ve
Analizi
2+2
30.04.2013
(1,2,3,4.Saatler)
07.05.2013 (9,10 Saatler)
Peyzaj Mim.Sektörel
2+0
30.04.2013
09.05.2013 (9,10. Saatler)
08.05.2013 (9,10. Saatler)
Boyut
(7,8.Saatler)
Golf Alanları Tasarımı
2+0
01.05.2013
(1,2.Saatler)
Biyotop Haritalama
2+0
01.05.2013
(5,6.Saatler)
Peyzaj Tasarımına
Ekolojik Yaklaşımlar
2+0
01.05.2013
(8,8.Saatler)
11.05.2013 (1,2,3,4,5,6.Saatler)
17-Prof.Dr.Atila GÜL’ün Not Düzeltme İsteği
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 25.04.2013 tarih ve 72 sayılı yazısı görüşüldü.
2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında aşağıdaki öğrencinin belirtilen dersden
almış olduğu vize sınav notunun dersi veren öğretim üyesi Prof.Dr.Atila GÜL tarafından sehven
yanlış yazıldığından, öğrencinin yeni notunun aşağıdaki gibi düzeltilerek sisteme işlenmesinin
uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı ve
Kodu
PEM-302 Proje IV
Adı Soyadı
Numarası
Selin SOLMAZ
1012003025
Eski Yeni Ortalama
Notu Notu (Katsayı)
45
70
Sonuç (Harf
Olarak Karşılığı)
18-Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER’in Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 12.04.2013 tarih ve 136 sayılı yazıları görüşüldü.
Karşılıklı araştırma olanaklarının görüşülmesi ve işbirliği amacıyla “Faculty of
Environmental and Natural Resources at Albert-Ludwigs University (Almanya)” ve “Swiss Federal
Institute of Technology, Zurich (İsviçre)”de Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER’in 18-25 Haziran 2013
tarihleri arasında 3 (üç) günlük gündeliğinin Fakülte bütçesinden karşılanacak şekilde yol dahil 8
(sekiz) gün Almanya ve İsviçre’de görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.

Benzer belgeler

12.02.2016 tarih 461 nolu Toplu Yönetim Kurulu

12.02.2016 tarih 461 nolu Toplu Yönetim Kurulu 17-Prof.Dr.Atila GÜL’ün Not Düzeltme İsteği Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 25.04.2013 tarih ve 72 sayılı yazısı görüşüldü. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında aşağıdaki öğrencinin...

Detaylı

Fakülte Yönetim Kurulu Kararları Toplantı No

Fakülte Yönetim Kurulu Kararları Toplantı No FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ:25.04.2013 TOPLANTI SAYISI:347 TOPLANTIYA KATILANLAR Prof Dr. Cahit BALABANLI Prof.Dr. Musa GENÇ Prof.Dr. Mustafa AVCI Prof.Dr. Serdar CARUS Doç.Dr....

Detaylı

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ Tree-Rings Analysis” adlı poster bildirisi kabul edilen Prof.Dr. Mustafa AVCI’nın sempozyum katılım ve uçak ücretinin SDÜ 1615 nolu performans bütçesinden, 3 günlük gündeliğin ise Fakülte bütçesind...

Detaylı

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.02.2013 tarih ve 35 sayılı yazısı görüşüldü. TÜBİTAK 110O560 no’lu proje ile katılmış olduğu COST Action COST FP1106 (STReESSStudying Tree Respons...

Detaylı