Dünya İlaç Sektörü, jenerik ürünler ile büyüyor

Transkript

Dünya İlaç Sektörü, jenerik ürünler ile büyüyor
Dünya İlaç Sektörü, jenerik ürünler ile büyüyor
Kredi Sigortası Şirketi Euler Hermes’ten Sektör Analizi




Dünya ilaç pazarının 2015 yılına kadar yıllık ortalama % 4’lük bir oranla büyüyeceği
öngörülürken, büyük ilaç gruplarının kârlılığının azaldığı görülüyor.
2012 yılında Avrupa’nın büyük ilaç gruplarının paylarının ABD’deki mevkidaşlarının 5 puan
üstünde olması bekleniyor.
İlaç firmaları, jenerik ilaçlara yönelik hızlı yükselen talebe ve gelişmekte olan bölgelerde
büyüyen fırsatlarla şekillenen yeni pazar ortamına adapte olmaya çalışıyor. Jenerik ilaç
üreticileri ayrıca “blockbuster” olarak nitelendirilen yüksek satışlı ilaçların patentlerinin
sona ermesinden de faydalanıyor.
Türkiye’de 2015 sonuna kadar toplam ilaç harcamalarının 22,8 milyar dolara ulaşması
bekleniyor ve jenerik ilaç pazarının 2013 yılının sonuna kadar 7 milyar dolara ulaşması
öngörülüyor.
Dünyanın lider kredi sigortası şirketi Euler Hermes, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlediği basın
toplantısında dünya ilaç pazarı üzerine değerlendirmelerini paylaştı. Euler Hermes raporuna göre, son
yıllarda sürekli yükselen bir büyüme grafiği gösteren dünya ilaç pazarının 2011 yılında 880 milyar
dolarlık bir değere sahip olduğu tahmin ediliyor. Diğer yandan, dünyada jenerik ilaçlara olan talebin
artması da orjinal ilaç üreticilerini zorluyor.
Parlak geleceği olan bir pazar
Euler Hermes Baş Ekonomist Ludovc Subran, “Dünyada büyüme rakamlarında yavaşlama söz
konusu olmasına rağmen, tüm ülkelerde ilaç talebinin 2012 yılında da güçlü kalacağı öngörülüyor.
Ancak, pazar büyük dönüşüm geçiriyor. İlaç sektörünün yapısal dinamiği, servet etkisi, demografik
etkenler ve sağlık hizmetlerinin finansmanında artan kamu payı başta olmak üzere sektör içinde
yaşanan eğilimlere göre şekillenecek” dedi.
Sonuç olarak, bu sağlam talep giderek gelişmekte olan bölgelerin ve jenerik ilaçların temsil ettiği
büyüme fırsatlarına doğru yöneliyor. 2009-2015 yılları arasındaki jenerik ilaç talebinin tüm ilaç
pazarındaki talebin üç katına çıkacağı öngörülüyor.
Gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasında harcama gücünde uçurum olduğunu ifade eden
Euler Hermes Sektör Danışmanı Marc Livinec “2011 yılında ABD’de ilaç tüketimi kişi başına 1.100
dolar seviyesindeyken Hindistan’da ve Çin’de kişi başına sadece 15 ve 40 dolar idi” dedi.
Orjinal ilaç üreticileri ayak uydurmaya çalışıyor
Büyük ilaç gruplarının kaygılarının kısmen zayıf AR-GE’ye bağlı olduğunu belirten Livinec, son 15 yıl
içinde bir yeni ilacın maliyetinin dört katına çıktığını ve sağlık kurumların onay kriterlerinin çok daha
sıkılaştığını da söyledi.
Büyük ilaç grupları ayrıca “blockbuster” olarak nitelendirilen yüksek satışlı ilaçların patentlerinin sona
ermesi sonucunda, daha ucuz jenerik ilaçların geliştirilmesiyle karşı karşıya kalıyor. Euler Hermes’in
raporuna göre dünyada jenerik ilaçlara olan talep artıyor; 2009-2015 yılları arasında jenerik ilaç
pazarının yıllık ortalama büyüme oranının %12 Avrupa’da ise %9 olması öngörülüyor. Diğer yandan
orijinal ilaç pazarının aynı dönemde dünyada sadece % 4’lük, Avrupa’da ise yıllık ortalama % 2’lik
büyüme oranı yakalayabileceği tahmin ediliyor Jenerik ilaçların fiyatları, orjinal ilaçlarının %15 - % 70
altında kalıyor. Duruma alternatif olarak aşı veya reçetesiz ürünler gibi farklı ilaç gruplarına
odaklanmak da büyük ilaç gruplarının durumunu iyileştirmek için çare olamıyor.
Kârlılık alanında büyüyen dengesizlik / eşitsizlik
Yüksek kârlılık ile tanımlanan altın yıllar büyük ilaç grupları için sona ermiş görünüyor. Ortalama
faaliyet kârlarının 2012 yılında % 20,5 gibi oldukça yüksek seviyede kalması beklentisine rağmen,
2011 yılından bu yana 2,5 puanlık ve 2006 yılından bu yana 4 puanlık düşüş geçerliliğini koruyor.
Avrupalı ilaç grupları, ABD’deki mevkidaşlarının paylarının 5 puan üsttünde bir paya sahip durumda.
ABD’deki faaliyet kâr paylarının 2012’de ortalama %18 seviyesinde olması beklenirken, Avrupa’da
%22,5 olacağı öngörülüyor. 2009-2011 yılları arasında ilaç sektöründe yaşanan 105 bin civarında
işten çıkarmanın %75’i Amerika’da yaşandı.
Finsansal durumu gayet iyi olan jenerik ilaç üreticilerinin faaliyet kârlarının 2012 yılında %6 oranında
büyüyeceği öngörülüyor. Ludovic Subran, büyük ilaç gruplarının, kendilerini zayıflatan patent uçurumu
karşısında jenerik ilaç üreticilerini satın almaktan başka çareleri olmadığını ve mevcut durumda pazar
payı kaybetmelerinin olası olduğunu ifade ediyor.
Türkiye’de fiyat düzenlemelerine rağmen ilaç pazarı büyüyor
Türkiye’de sağlık sektörü, son yıllarda önemli bir değişim geçiriyor. 2003 yılında sağlık sisteminde
verimliliği ve sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini arttırmak amacıyla başlatılan sağlıkta dönüşüm
projesinin, 2013 yılına kadar devam etmesi bekleniyor. Diğer yandan yapılan fiyat düzenlemeleri
büyük ilaç firmalarını olumsuz etkilerken, kâr marjlarında düşüşler yaşandı.Öte yandan hükümetin
2008 yılında getirdiği AR GE yasası da büyük ilaç gruplarına AR GE alanında teşvikler sunuyor.
Euler Hermes Türkiye CEO’su Özlem Özüner konuyla ilgili olarak “Fiyat düzenlemelerinin getirdiği
düşüşe rağmen orijinal ilaç firmalarının performansı iyi bir şekilde devam ediyor ve Türkiye Avrupa’nın
en hızlı gelişen ilaç pazarları arasında yer alıyor. 2015 yılı sonuna kadar toplam ilaç harcamalarının
22,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor ve jenerik ilaç pazarının 2013 yılının sonuna kadar 7 milyar
dolara ulaşması öngörülüyor” dedi.
Euler Hermes Hakkında
Euler Hermes kredi sigortasında dünya lideri olmasının yanı sıra teminat, garanti ve tahsilat
alanlarında da liderler arasındadır. 50’den fazla ülkedeki 6.000’in üzerinde çalışanı ile Euler Hermes,
şirketler arası ticaret alacaklarının yönetimi için bir hizmetler bütünü sunmaktadır ve 2011 yılında 2,27
milyar Euro konsolide ciro açıklamıştır.
Euler Hermes, dünya çapında 40 milyon işletmenin mali durumunun analiz edildiği bir kredi istihbarat
ağı geliştirmiştir. 2011 Aralık sonu verilerine göre, Grubun dünya çapında sigortaladığı ticari işlem
hacmi toplam 702 milyar Euro değerindedir.
Allianz Grup üyesi Euler Hermes, Paris Euronext borsasında işlem görmektedir. Grup ve temel kredi
sigortası iştirakleri Standard & Poor’s tarafından AA- notuna layık görülmüştür.
www.eulerhermes.com
Bilgi için:
Selina Bieber, Jüliet Demircioğlu
Artı İletişim Yönetimi
Tel: 0212 347 03 30
[email protected]
Bu değerlendirmeler aşağıdaki feragatnameye tabidir.
Geleceğe Dair İfadelerle İlgili Temkin Notu: Burada yer alan ifadelerin bazıları gelecekle ilgili beklentiler ve yönetimin mevcut görüş ve
varsayımlarına dayalı ileriye dönük ifadeler olabilir. Bu ifadeler bilinen ve bilinmeyen riskler içerdiğinden bu durum, gerçek sonuçların,
performansın veya olayların, bu ifadelerde belirtilen veya ima edilenden farklı olmasına yol açabilir. Metin içeriği gereği ileriye yönelik ifadelerin
yanı sıra, “olabilir”, “olacaktır”, “olmalıdır”, “beklenmektedir”, “planlanmaktadır”, “amaçlanmaktadır”, “beklemektedir”, “inanmaktadır”, “tahmin
etmektedir”, “öngörmektedir” veya “devam etmektedir” gibi kelimeler ileriye yönelik ifadelere örnek teşkil etmektedir. Gerçek sonuçların,
performansın veya olayların, bu ifadelerde belirtilenden farklı olmasına yol açan sebepler, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla şöyle sıralanabilir: (i)
genel ekonomik koşullar özellikle de Allianz SE’nin temel iş kolundaki ve ana pazarlarındaki ekonomik koşullar, (ii) gelişmekte olan piyasalar da
dahil olmak üzere finans piyasalarının performansı, (iii) sigortalı zarar olaylarının ciddiyeti ve sıklığı, (iv) hastalık ve ölüm oranları ve trendleri, (v)
kalıcılık seviyeleri, (vi) kredi temerrütlerinin boyutu (vii) faiz oranları, (viii) Euro-Dolar paritesi de dahil olmak üzere döviz kurları, (ix) değişen
rekabet düzeyleri, (x) para yığılması ve Avrupa Para Birliği de dahil olmak üzere kanun ve yönetmeliklerdeki değişiklikler, (xi) Merkez
Bankalarının ve/veya yabancı hükümetlerin politikalarındaki değişiklikler, (xii) şirket alımlarının etkileri ve ilgili birleşme konuları, (xiii) yeniden
yapılanma önlemleri ve (xiv) genel rekabet faktörleri (her durum için yerel, bölgesel, ulusal ve/veya global bazda). Bu faktörlerin çoğunun terörist
faaliyetlerin sonucunda meydana gelmesi veya kuvvetlenmesi daha muhtemeldir. Burada bahsi geçen konular zaman zaman Allianz SE’nin ABD
Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonuna sunduğu dosyalarda açıklanan riskleri ve belirsizlikleri de içerebilir. Grup, burada yer alan geleceğe
dair bilgilerin güncellenmesi konusunda hiçbir yükümlülük üstlenmemektedir.