Kullanma Kılavuzu

Transkript

Kullanma Kılavuzu
Kablosuz açılı matkap
DA302D
DA312D
DA392D
7,2 V DA302D
9,6 V DA392D
12 V DA312D
ÖZELLİKLER
Model
DA302D
Kapasiteler
Çelik ......................................... 10 mm
Tahta ........................................ 10 mm
Tahta vida ................................. 4,5 mm x 20 mm
Yüksüz hız (dakikada) .................... 0 – 800
Toplam uzunluk ............................ 296 mm
Net ağırlık .................................... 1,1 kg
Belirlenmiş voltaj .......................... D.C. 7,2 V
DA392D
DA312D
10 mm
12 mm
4,5 mm x 20 mm
0 – 800
324 mm
1,3 kg
D.C. 9,6 V
10 mm
12 mm
4,5 mm x 20 mm
0 – 800
324 mm
1,4 kg
D.C. 12 V
• Sürekli yapılan araştırma ve geliştirmelerden dolayı, burada belirtilen özellikler önceden bildirilmeksizin
değişebilir.
• Not: Özellikler ülkeden ülkeye değişebilir.
3
1
2
2
1
2
2
6
4
5
7
3
4
8
10
11
9
5
12
6
13
1
7
2
8
Semboller
Aşağıdakiler makinanız için kullanılan sembolleri göstermektedir. Kullanmadan önce manalarını anladığınızdan emin
olunuz.
❏ Sadece AB ülkeleri için
Elektrik donanımını evsel atıklarla birlikte bertaraf etmeyiniz!
Atık elektrik ve elektronik donanım hakkında 2002/96/AB Avrupa Direktifi ve ulusal yasalarda bu
Direktifin uygulanmasına yönelik düzenlemeler uyarınca, elektrik donanımı ayrı olarak toplanıp
tekrar kullanılmak üzere çevreye uyumlu bir yeniden işleme tesisine gönderilmelidir.
3
TÜRKÇE
Genel görünüşün açıklanması
1
2
3
4
5
Takım levhası
Pil kartuşu
Düğme
Şarj lambası
Şarj cihazı
6
7
8
9
Manşon
Segman
Ters dönüş mandalı
Anahtar tetiği
GENEL GÜVENLIK KURALLARİ
UYARI! Tüm talimatları okuyun. Aşağıda listelenen
talimatların herhangi birine uyulmaması elektrik şoku,
yangın ve/veya ciddi yaralanmalar ile sonuçlanabilir.
Aşağıda sıralanan tüm uyarılarda "elektrikli alet" terimi
ile ya prizden çalışan (kordonlu) elektrikli aletiniz ya da
kendi aküsü ile çalışan (kordonsuz) elektrikli aletiniz
kastedilmektedir.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Çalışma alanı güvenliği
1. Çalışma alanını temiz tutun ve iyi aydınlatın.
Karmakarışık ve karanlık alanlar kazalara davetiye
çıkarır.
2. Elektrikli aletleri çabuk tutuşan sıvıların,
gazların ya da tozların bulunduğu yerler gibi
patlayıcı ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler tozları ya da dumanları tutuşturabilecek
kıvılcımlar çıkarır.
3. Bir elektrikli aleti kullanırken çocukları ve
seyredenleri uzak tutun. Dikkatinizin başka tarafa
çekilmesi kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
Elektrik güvenliği
4. Elektrikli aletlerin fişleri prize uygun olmalıdır.
Fişlerde herhangi bir şekilde değişiklik
yapmayın. Topraklı elektrikli aletlerle fiş
adaptörleri kullanmayın. Üstünde değişiklik
yapılmamış fişler ve bunlara uygun prizler elektrik
şoku riskini düşürür.
5. Topraklama yapılan borular, radyatörler,
kuzineler ve buzdolapları gibi yüzeylere vücut
temasından kaçının. Vücudunuz toprak hattıyla
temas ederse elektrik şoku riski artar.
6. Elektrikli aletleri yağmura ve ıslak koşullara
maruz bırakmayın. Bir elektrikli aletin içine su
girmesi elektrik şoku riskini arttırır.
7. Kordonu kötü kullanmayın. Elektrikli aleti
taşımak, çekmek ya da fişten çekmek için asla
kordonunu kullanmayın. Kordonu ısıdan,
yağdan, keskin kenarlardan ya da hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasar görmüş ya da
dolaşık kordonlar elektrik şoku riskini arttırır.
8. Elektrikli aletleri açık havada kullanırken, açık
havada kullanılmaya uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanılmaya uygun bir
uzatma kablosu kullanımı elektrik şoku riskini
düşürür.
Kişisel güvenlik
9. Bir elektrikli aleti kullanırken tetikte olun, ne
yaptığınıza dikkat edin ve sağduyunuzu
kullanın. Yorgunken, uyuşturucu maddelerin,
alkolün ya da ilaçların etkisi altındayken bir
elektrikli aleti kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi bir
yaralanmayla sonuçlanabilir.
4
10
11
12
13
B tarafı
A tarafı
Tekrar başlatma düğmesi
Vida
10. Emniyet donanımı kullanın. Daima göz
koruması kullanın. Uygun koşullarda kullanılan
toz maskeleri, altı kaymayan emniyetli ayakkabılar,
sert başlıklar ya da kulak korumaları gibi emniyet
donanımı yaralanmaları önler.
11. Yanlışlıkla çalıştırmaktan kaçının. Aleti prize
takmadan önce anahtarın "off" (kapalı)
konumunda olduğundan emin olun. Elektrikli
aletleri parmağınız anahtarın üzerindeyken taşıma
ya da anahtar açık konumundayken prize takma
kazalara davetiye çıkarır.
12. Elektrikli aleti çalıştırmadan önce üstünde ayar
anahtarı varsa çıkarın. Elektrikli aletin hareketli
bir parçasına takılı kalan bir anahtar yaralanma
sonucu doğurabilir.
13. Fazla ileriye uzanmaya çalışmayın. Her zaman
yere sağlam basın ve dengenizi koruyun. Bu
beklenmedik durumlarda elektrikli aleti daha iyi
kontrol etmenizi sağlar.
14. İşe uygun giyinin. Bol elbiseler ya da sallanan
takılar kullanmayın. Saçlarınızı, giysilerinizi ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun. Bol elbiseler, takılar ya da uzun saçlar
hareketli parçalara kapılabilir.
15. Toz çekme ve toplama kolaylaştırıcılarının
bağlanması için aygıtlar sağlanmışsa bunların
bağlanıp gerektiği şekilde kullanılmasını
sağlayın. Bu aygıtların kullanılması toza bağlı
tehlikeleri önler.
Elektrikli aletlerin kullanımı ve bakımı
16. Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru olan elektrikli aleti kullanın. Doğru
elektrikli alet işin amaçlanan hızda daha iyi ve daha
güvenli yapılmasını sağlar.
17. Anahtar açılıp kapanmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Anahtarla kontrol edilemeyen bir
elektrikli alet tehlikelidir ve onarılmalıdır.
18. Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuar
değiştirmeden ya da elektrikli aletleri
saklamadan önce fişlerini prizden çekin ve/
veya bataryalarını çıkarın. Bu önleyici güvenlik
önlemleri elektrikli aletin kazayla çalışma riskini
azaltır.
19. Kullanılmayan elektrikli aletleri çocukların
ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve elektrikli
aleti tanımayan ya da bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına izin
vermeyin. Elektrikli aletler eğitimsiz kişilerin
ellerinde tehlikeli olur.
20. Elektrikli aletleri bakımlı tutun. Hareketli
parçaların ayar bozukluklarını ve takılmalarını,
parçalardaki kırıkları ve elektrikli aletlerin
işleyişlerini etkileyebilecek başka durumları
kontrol edin. Elektrikli aleti, hasarlıysa,
kullanmadan önce tamir ettirin. Birçok kazaya
bakımı iyi yapılmamış elektrikli aletler neden olur.
21. Bıçakları Temiz ve Keskin Tutun. Kesici kenarları
keskin ve bakımı iyi yapılmış bıçaklar daha az
takılma yapar ve daha kolay kontrol edilir.
22. Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve uçlarını, vb.
yapılacak işi ve çalışma koşullarını göz önünde
tutarak ve belli bir tipteki elektrikli alet için
amaçlanan şekilde ve bu talimatlara uygun
olarak kullanın. Elektrikli aletin kullanım amacı
dışında kullanılması tehlikeli bir durum ortaya
çıkarabilir.
Pilli aletlerin kullanımı ve bakımı
23. Pili takmadan önce anahtarın “off” (kapalı)
konumunda olduğundan emin olun. Anahtarı
açık konumundayken elektrikli aletlere pilin
takılması kazalara davetiye çıkarır.
24. Sadece imalatçı tarafından belirtilen şarj
aletiyle şarj edin. Bir pil tipine uygun olan bir şarj
aleti başka bir pil ile kullanıldığı zaman yangın riski
oluşturabilir.
25. Elektrikli aletleri sadece özel olarak belirtilen
pillerle kullanın. Başka pillerin kullanılması
yaralanma ve yangın riski yaratabilir.
26. Pil kullanılmadığı zaman, onu kağıt ataçları,
bozuk paralar, çiviler, vidalar gibi metal
nesnelerden veya bir terminal ile diğeri
arasında bağlantı yapabilecek diğer küçük
nesnelerden uzakta saklayın. Pil terminalleri
arasındaki kısa devre yanıklara veya bir yangına
neden olabilir.
27. Kötü kullanım koşullarında, pilden dışarı sıvı
sızabilir, dokunmaktan kaçının. Eğer kazayla
dokunursanız, suyla yıkayın. Eğer sıvı gözlere
temas ederse, ayrıca tıbbi yardım isteyin.
Pilden dışarı çıkan sıvı tahrişe veya yanıklara neden
olabilir.
Servis
28. Elektrikli aletinize nitelikli bir onarım elemanı
tarafından orijinal parçaları kullanılarak servis
verilmesini sağlayın. Bu, elektrikli aletin güvenli
kalmasını temin eder.
29. Yağlama ve aksesuar değiştirme talimatlarina
uyun.
30. Tutamakları kuru, temiz ve yağ ve gres
bulaşmamiş halde bulundurun.
ŞARJ CİHAZI VE PİL KARTUŞU İÇİN ÖNEMLİ
GÜVENLİK TALİMATLARI
1. BU TALİMATLARI SAKLAYIN — Bu el kitabı pil
şarj cihazı için önemli güvenlik ve çalışma
talimatları içerir.
2. Şarj cihazını kullanmadan önce, şarj cihazı (1),
pil (2) ve ürünün (3) üzerindeki uyarı
işaretlerini okuyun.
3. DİKKAT — Yaralanma riskini azaltmak için,
sadece MAKITA tipi piller ile değiştirin. Diğer
tip piller patlayıp kişisel yaralanma ve zarara
sebep olabilir.
4. Şarj cihazını yağmur ve kara maruz bırakmayın.
5. Tavsiye edilmemiş bir üreticinin adaptörünü
kullanma, yangın riski, elektrik şok veya kişisel
yaralanmalara sebep olabilir.
6. Elektrik prizine ve kabloya zarar riskini
azaltmak için, şarj cihazının bağlantısını
kesmede kabloyu ayırma değil fişten çekme
yoluna gidin.
7. Kabloyu basılmayacak, takılınmayacak ve
zarar görmeyecek şekilde yerleştirin.
8. Şarj cihazını zarar görmüş kablo ile
kullanmayın — kabloyu hemen değiştirin.
9. Sert darbe alan, düşen veya başka şekilde
zarar görmüş şarj cihazını çalıştırmayın; yetkili
servis elemanına götürün.
10. Şarj cihazını veya pili demonte etmeyin, bakım
veya tamir gerektiğinde yetkili servis
elemanına götürün. Yanlış monte elektrik
çarpmasına veya yangın riskine sebep olabilir.
11. Herhangi bir bakım veya temizlik yapacağınız
zaman, elektrik çarpması riskini azaltmak için
şarj cihazını prizden ayırın. Cihazı kapatmak
riski azaltmaz.
12. Pil şarj cihazı, nezaret olmaksızın küçük
çocuklar ve malul kimseler tarafından
kullanmak için yapılmamıştır.
13. Küçük
çocuklar,
pil
şarj
cihazı
ile
oynamamaları için nezaret edilmelidirler.
14. İşlem zamanı çok fazla kısa hale gelirse, işlemi
hemen durdurun. Bu durum fazla ısınma,
muhtemel yanma ve hatta patlama riskine
sebep olabilir.
15. Eğer elektrolit gözünüze giderse, temiz su ile
yıkayın ve hemen tıbbi bakım görün. Bu görüş
kaybına sebep olabilir.
ŞARJ CİHAZI VE PİL KARTUŞU İÇİN EK
GÜVENLİK KURALLARI
1. Pil kartuşunu sıcaklık 10°C’nin altında veya
40°C’nin üstünde iken şarj etmeyin.
2. Yükseltici transformatör, jeneratör veya DC
(doğru akım) kaynağı kullanmaya kalkmayın.
3. Şarj cihazının menfezlerini herhangi bir şey ile
örtmeyin veya tıkamayın.
4. Pil kartuşunu kullanmadığınız zaman, pilin
uçlarını pil kılıfı ile kapatın.
5. Pil kartuşunu kısa devre yapmayın.
(1) İletken bir malzeme ile pil uçlarına
dokunmayın.
(2) Pil kartuşunu çivi, metal para vb. gibi diğer
metal
cisimlerin
olduğu
kaplarda
saklamayın.
(3) Pil kartuşunu su veya yağmura maruz
bırakmayın.
Pildeki kısa devre büyük bir akım akışına, aşırı
ısınmaya, olası bir yaniğa ve hatta boeulmaya
sebep olabilir.
6. Pil kartuşunu ve makinayı, sıcaklığın 50°C’nin
üzerine ulaşabileceği yerlerde saklamayın.
7. Pil kartuşu hayli zarar görse veya tamamen
eskise bile kartuşu yakmayın. Pil kartuşu
ateşte infilak edebilir.
8. Pili
düşürmemeye,
sallamamaya
ve
çarpmamaya dikkat edin.
9. Bir kutunun veya kabın içinde şarj etmeyin.
Şarj sırasında pil iyi havalandırılan bir yerde
olmalıdır.
5
ÖZEL GÜVENLIK KURALLARI
Ürünü kullanırken (defalarca kullanınca kazanılan)
rahatlık ve tanıdıklık duygusunun delme güvenlik
kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmanın yerine
geçmesine İZİN VERMEYİN. Bu elektrikli aleti
güvenli ve doğru şekilde kullanmazsanız, ciddi
şekilde yaralanabilirsiniz.
1. Gizli elektrik kablolarıyla veya makinenin kendi
kablosu ile temas olabilecek yerlerde işlem
yapıyorsanız,
makineyi
yalıtımlı
tutma
yerlerinden tutun. ‘Elektrikli’ bir kabloya
temas, makinenin metal parçalarını ‘elektrikli’
hale getirir ve elektrik şokuna sebep olur.
2. Her zaman yere sağlam basın.
Makineyi yüksekte kullandığınızda, altında
kimsenin olmadığından emin olun.
3. Makineyi iki elinizle sıkıca tutun.
4. Ellerinizi dönen parçalardan uzak tutun.
5. Makineyi
çalışır
durumda
bırakmayın
Makineyi sadece elinizde iken çalıştırın.
6. Kullanılan ucu veya iş parçasını işlemden
hemen sonra ellemeyin; bunlar çok sıcak olup
derinizi yakabilir.
7. Bazı malzemeler zehirli olabilen kimyasallar
içerirler. Toz yutmayı ve cilt temasını önlemek
için tedbir alın. Malzeme sağlayıcısının
güvenlik bilgilerine uyun.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN.
UYARI:
YANLIŞ KULLANIM veya bu kullanma kılavuzunda
belirtilen emniyet kurallarına uymama ciddi
yaralanmaya neden olabilir.
KULLANMA TALİMATLARI
Pil kartuşunu takma ve çıkarma
DA302D için (Şekil 1)
• Pili takmadan veya çıkarmadan önce, her zaman
makinayı kapalı duruma getirin.
• Pil kartuşunu çıkarmak için takım levhasını çekip,
kartuşu iki tarafından da kavrayıp makinadan ayırın.
• Pil kartuşunu takmak için kartuşun üzerindeki dil ile
yuvadaki yivi ayarlayıp, yerine yerleştirin. Takım
levhasını geri yerine getirin. Makinayı tekrar
kullanmadan önce takım levhasının tamamen
kapandığından emin olunuz ki kartuş makinadan
düşmesin.
• Pil kartuşunu yerine yerleştirirken güç kullanmayın.
Eğer kartuş kolayca yerine girmiyorsa, doğru olarak
yerleştirilmemiş demektir.
DA392D ve DA312D için (Şekil 2)
• Pil kartuşunu takmadan ve çıkarmadan önce, her zaman makinayı kapatın.
• Pil kartuşunu çıkarmak için, kartuşun her iki tarafındaki basma düğmelerine basıp makinadan çıkarın.
• Pil kartuşunu takmak için, kartuşun üzerindeki dili, dingil yatağındaki çentiklerle ayarlayın. Kartuşu her zaman
sonuna kadar, yerine küçük bir klik sesi ile oturuncaya kadar itin. Aksi halde makinadan aniden düşüp, size veya
etrafınızdaki birisine zarar verebilir.
• Kartuşu takarken güç kullanmayın. Kartuş kolayca kayıp girmezse, doğru olarak takılmamış demektir.
Şarj etme (Şekil 3)
DC9710 için
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Şarj cihazını güç kaynağınıza takınız.
Pil kartuşunu, kartuşun üzerindeki artı ve eksi terminalleri şarj cihazının üzerindeki artı ve eksi işaretleri ile aynı tarafa
gelecek şekilde yerine sokunuz. Kartuşu yuvaya tam olarak yerleştirip, yuvanın içinde düz durmasını sağlayınız.
Pil kartuşunu yerleştirince, şarj ışığı kırmızıda yanıp söner ve şarj etme başlar.
Şarj olma sona erince şarj ışığı söner.
Pil kartuşunu şarj devresi tamamlandıktan sonra şarj cihazının içinde bırakırsanız, şarj cihazı “yavaş şarj (bakım
şarjı)” moduna geçer.
Şarj ettikten sonra pil kartuşunu şarj cihazından çıkarınız ve şarj cihazını güç kaynağından ayırınız. Şarj süresi
için aşağıdaki tabloya bakın.
Pil tipi
Kapasite (Ah)
Hücre sayısı
Şarj süresi
7000 (Ni-cd)
1,3
6
Yaklaşık 60 dakika
9120 (Ni-cd)
1,3
8
Yaklaşık 60 dakika
DİKKAT:
• Şarj cihazı Makita pil kartuşunu şarj etmek içindir. Cihazı hiçbir zaman başka üreticilerin pillerini şarj etmek veya
başka amaçlar için kullanmayınız.
• Yeni bir pil kartuşunu veya uzun süre kullanılmayan bir pil kartuşunu şarj ettiğinizde, tamamen şarj edilemiyebilir.
Bu normal bir durumdur ve problem teşkil etmez. Pil kartuşunu tamamen boşalttıktan ve birkaç defa şarj ettikten
sonra kartuşu tamamen şarj edebilirsiniz.
• Yeni kullanılmış bir cihazdan çıkardığınız veya uzun bir süre güneş ışığında kalmış bir kartuşu şarj etmek için, önce
soğumasını bekleyiniz. Sonra pil kartuşunu takıp tekrar şarj etmeyi deneyiniz.
• Yeni bir pil kartuşunu veya uzun süre kullanılmamış bir kartuşu şarj etmeye çalıştığınızda, şarj lambası kısa sürede
sönebilir. Bu durumda pil kartuşunu çıkarıp tekrar takın. Eğer bu işlemi birkaç defa tekrar ettiğiniz halde, şarj
lambası bir dakika içinde sönüyorsa, pil ölmüş demektir. Pili yenisi ile değiştirin.
6
DC9711 için
Şarj cihazını güç kaynağına sokun. Pil kartuşunu üzerindeki artı ve eksi uçlar, şarj cihazının üzerindekilerle aynı yere
gelecek şekilde yerleştirin. Kartuşu şarj cihazının tabanına tam oturacak şekilde, yola tam olarak yerleştirin.
Pil kartuşu yerleştirildiğinde şarj lambası yanar ve şarj başlar. Şarj süresince şarj lambası yanmaya devam eder. Şarj
sona erdiğinde lamba da söner. Şarj sona erdiğinde, pil kartuşunu şarj cihazında bırakırsanız, şarj cihazı yaklaşık 24
saat süren “yavaş şarj (bakım şarjı)” moduna geçer. Şarjdan sonra, şarj cihazını güç kaynağından ayırın.
Şarj süresi için aşağıdaki tabloya bakın.
Pil tipi
Kapasite (Ah)
Hücre sayısı
Şarj süresi
7033 (Ni-cd)
2,2
6
Yaklaşık 100 dakika
9122 (Ni-cd)
2,2
8
Yaklaşık 90 dakika
9134 (Ni-MH)
2,6
8
Yaklaşık 115 dakika
9135 (Ni-MH)
3,0
8
Yaklaşık 130 dakika
DİKKAT:
• Şarj cihazı Makita pil kartuşunu şarj etmek içindir. Başka maksatlar için veya başka üreticilerin pillerini şarj etmek
için kullanmayın.
• Yeni kullanılmış bir cihazdan çıkardığınız veya uzun bir süre güneş ışığında kalmış bir kartuşu şarj ettiğinizde, şarj
ışığı kırmızı yanıp sönebilir. Bu durumda biraz bekleyin, pil kartuşu soğuduktan sonra şarj başlar.
• Aşağıdaki durumlar şarj cihazında ve/veya pil kartuşunda zarar olduğunu gösterir. Kontrol etmesi için Makita Yetkili
Servis Merkezine veya Fabrika Servis merkezine başvurun.
1) Pili şarj yoluna sokunca şarj lambası yanmıyorsa.
2) Şarj başlangıcında kırmızı ışık ON (AÇIK) konumuna geldikten sonra, şarj işlemi üç saatten daha uzun süre
geçtiği halde tamamlanmamışsa.
DC1414 için
Şarj cihazını uygun A/C güç kaynağına takın. Şarj lambası yeşil olarak yanıp söner. Pil kartuşunu, üzerindeki artı ve
eksi terminaller, şarj cihazındaki karşılık gelen işaretlere denk getirerek takın. Kartuşu yola tamamen sokup, yol
tabanına tamamen oturmasını sağlayın. Pil kartuşu takıldığında, şarj lambasının rengi yeşilden kırmızıya değişir ve
şarj başlar. Şarj süresince şarj lambası sürekli yanık kalır. Şarj lambasının rengi kırmızıdan yeşile geçtiğinde, şarj
devri tamamlanmış demektir. Şarj devresi tamamlandıktan sonra pil kartuşunu şarj cihazında bırakırsanız, şarj cihazı
“yavaş şarj (bakım şarjı)” moduna geçer.
Şarjdan sonra, şarj cihazını güç kaynağından ayırın. Şarj süresi için aşağıdaki tabloya bakın.
Pil tipi
Kapasite (Ah)
Hücre sayısı
Şarj süresi
1202, 1202A, 1222 (NiIcd)
2.0
10
Yaklaşık 45 dakika
1200, 1220 (NiIcd)
1.3
10
Yaklaşık 30 dakika
1233 (NiIMH)
2.2
10
Yaklaşık 50 dakika
1234 (NiIMH)
2.6
10
Yaklaşık 60 dakika
1235 (NiIMH)
3.0
10
Yaklaşık 70 dakika
DİKKAT:
• Şarj cihazı Makita pil kartuşunu şarj etmek içindir. Başka maksatlar için veya başka üreticilerin pillerini şarj etmek
için kullanmayın.
• Yeni bir pil kartuşunu veya uzun süre kullanılmayan bir pil kartuşunu şarj ettiğinizde, tam şarj sağlanamayabilir. Bu
normaldir ve bir problem teşkil etmez. Pil kartuşunu birkaç defa tamamen boşaltıp tekrar şarj ettiğinizde,
tamamen şarj edilebilir hale gelir.
• Pil kartuşunu henüz kullanılmış bir makinadan çıkarmışsanız veya uzun süre doğrudan güneş ışığına veya ısıya
maruz kalmışsa, şarj lambası kırmızıda yanıp sönmeyebilir. Şarj, pil kartuşunun soğumasından sonra başlar. Pil
kartuşunu şarj cihazından çıkarırsanız daha çabuk soğur.
• Eğer şarj lambası yeşil ve kırmızı ışık arasında gidip geliyorsa, bir sorun var demektir ve şarj mümkün olmaz. Şarj
cihazının veya pil kartuşunun terminalleri tozla kaplanmış veya pil kartuşu eskimiş veya zarar görmüş demektir.
7
Yavaş şarj (Bakım şarjı)
Pil kartuşunu, tam dolduktan sonra ani boşalmayı önlemek için, şarj cihazının içinde bırakırsanız, şarj cihazı “yavaş
şarj (bakım şarjı)” moduna geçer ve pil kartuşunu taze ve tam dolu tutar.
Uzun pil ömrü için tavsiyeler:
1.
2.
3.
4.
Pil kartuşunu tamamen boşalmadan şarj ediniz. Gücün azaldığını hissederseniz, alet işlemlerini durdurun ve pil
kartuşunu şarj ediniz.
Tam doldurulmuş bir pil kartuşunu, hiçbir zaman tekrar şarj etmeyiniz. Fazla şarj etmek pilin hizmet ömrünü
azaltır.
Pil kartuşunu oda sıcaklığında 10°C – 40°C şarj ediniz. Şarj etmeden önce, sıcak pil kartuşunun soğumasını
bekleyiniz.
Nikel Metal Hidrit pil kartuşunu, altı aydan daha uzun süre kullanmazsanız şarj edin.
Vida veya matkap ucunun takılması veya
çıkarılması (Şekil 4)
DİKKAT:
Ucu takmadan veya çıkarmadan önce, makinanın kapalı
ve pil kartuşunun çıkarılmış olduğundan emin olunuz.
Halkayı tutun ve mandren ağzını açmak için manşonu
saat yönünün tersine çevirin. Ucu mandrenin içine
gidebileceği yere kadar yerleştirin. Halkayı sıkıca tutun ve
mandreni sıkıştırmak için manşonu saat yönünde çevirin.
Ucu çıkarmak için, halkayı tutup manşonu saat yönünün
tersine çevirin.
Anahtar işlemleri (Şekil 5)
DİKKAT:
Makinaya pil kartuşunu yerleştirmeden önce, anahtar
tetiğinin düzgün çalıştığını ve serbest bırakıldığında
‘OFF’ pozisyonuna geldiğini kontrol edin.
Makinayı çalıştırmak için tetiği çekin. Makinanın hızı
tetiğin üzerine daha fazla bastırılarak artırılır. Durdurmak
için tetiği bırakın.
Anahtar işleminin ters çevrilmesi (Şekil 5)
DİKKAT:
• İşlemden önce her zaman dönme yönünü kontrol
edin.
• Ters dönüş mandalını, makina tamamen durduktan
sonra kullanın. Makina durmadan dönme yönünün
değiştirilmesi makinaya zarar verebilir.
• Makinayı kullanmazken, ters dönüş mandalını nötr
pozisyona getirin. Bu makinanın dönme yönünü
değiştirmek için ters dönüş mandalı vardır. Ters dönüş
mandalını saat yönü dönüş için A tarafına, saat
yönünün tersi dönüş için B tarafına getirin. Ters dönüş
mandalı nötr pozisyonda ise, anahtar tetiğini çekseniz
bile makina çalışmaz.
Aşırı yükleme koruyucusu (Şekil 6)
Ağır iş uzun süre devam ettirilirse, aşırı yükleme
koruyucusu devreyi kesmek için otomatik olarak işleme
girer ve düğme ortaya çıkar. İşleme devam etmek için,
20 – 30 saniye bekledikten sonra tekrar başlatma
düğmesine basın. Fakat yeniden başlatma düğmesine
basarken, parmağınız anahtar tetiğinin üzerinde
olmamalıdır.
Delme işlemi
• Tahta delerken
Tahta delerken, kılavuz vidalı tahta uçlarıyla en iyi
sonuçlar elde edilir. Kılavuz vida, ucu iş parçasına
çekmek suretiyle delme işlemini kolaylaştırır.
• Metal delerken
Delik delmeye başlarken, ucun kaymasını engellemek
için zımba ve çekiç yardımı ile delik açılacak noktaya
çentik açın. Çentik üstüne matkap ucunu yerleştirip
delmeye başlayın.
Metal delerken kesme soğutucusu sıvıyı kullanın.
Ancak demir ve çelik istisna olup kuru olarak
delinmelidir.
DİKKAT:
• Makinaya aşırı baskı yapıldığında delme işlemi
hızlanmayacaktır. Aşırı baskı ucun yıpranmasına,
makina performansının düşmesine ve makinanın
kullanım ömrünün kısalmasına yol açacaktır.
• Delip çıkma sırasında makina ve uç üzerinde çok
büyük güç uygulanır. Uç, iş parçasını delip çıkmaya
başladığında makinayı sıkı tutun ve dikkat sarf edin. İki
elinizle makinayı kontrol edin.
• Sıkışan bir uç, makinayı ters yöne döndürerek kolayca
çıkartılabilir. Fakat bu durumda makinayı sıkıca tutmak
gerekir, aksi halde makina darbe ile aniden elden çıkabilir.
• Küçük iş parçalarını delerken, mengene ya da benzeri
sabit tutucu aletler kullanın.
Vidalama işlemi (Şekil 7)
Matkap ucunu vida kafasına yerleştirin ve makinaya
basınç uygulayın. Makinayı yavaşça başlatın ve hızı
gittikçe artırın. Vida tam dibe geldiğinde tetiği bırakın.
Tetik bırakılmazsa, vida deliği sıyırabilir veya vida ve/
veya uç zarar görebilir.
NOT:
• Makina vida ucunun vida başına düz olarak
yerleştiğinden emin olunuz, yoksa vida ve/veya uç
zedelenebilir.
• Tahta vidaları vidalarken, vidalama işleminin
kolaylaşması ve iş parçasının kaymasını önlemek için
önceden kılavuz delikler açınız. Aşağıdaki tabloya
bakınız.
• Eğer makina, pil kartuşu tamamen bitinceye kadar
sürekli olarak çalıştırılmışsa, yeni pille devam etmeden
önce makinayı 15 dakika kadar dinlendirin.
Tahta vidanın
itibari çapı (mm)
3.1
3.5
3.8
4.5
8
Tavsiye edilen kılavuz
delik büyüklüğü (mm)
2.0 – 2.2
2.2 – 2.5
2.5 – 2.8
2.9 – 3.2
Kalıp levhasının takılması (Opsiyon aksesuar)
(Şekil 8)
Model DA392D için 9100, 9102 ve 9102A tipi pil
kartuşları ve Model DA312D için 1200, 1202, 1200A,
1202A tipi pil kartuşları kullanırken, her zaman kalıp
levhasını takın. Makina ile beraber gelen vidayı
kullanarak, kalıp levhasını takın.
BAKIM
DİKKAT:
Makinanız üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce,
makinanın kapalı ve pil kartuşunun çıkarılmış
olduğundan emin olunuz.
Ürün güvenliği için, parçalar, makinanın bakımı ve
ayarlama işlemlerinin Makita Yetkili Servislerince
yapılması gerekir.
Sadece Avrupa ülkeleri için
Modelin gürültü ve titreşimi
Tipik AIağırlıklı ses basınç seviyesi 70 dB (A)’den fazla
değildir.
İşlem sırasında gürültü seviyesi 85 dB (A)’yi geçebilir.
– Kulak koruyucusu takın. –
Tipik ağırlıklı karekök ortalama ivme 2,5 m/s2’den fazla
değildir.
Bu değerler EN60745 standardına göre elde edilmiştir.
AVRUPA KONSEYİ – UYGUNLUK BEYANI
ENH102I4
Bütün sorumluluğu üzerimize alarak, bu ürünün, Avrupa
Konseyi Yönergeleri, 89/336/EEC ve 98/37/EC
uyarınca, aşağıdaki standartlaştırılmış belgelerdeki
standartlara uygunluğuna beyan ederiz:
EN60745, EN55014.
Yasuhiko Kanzaki CE 2005
Müdür
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND
Sorumlu imalatçı:
Makita Corporation Anjo Aichi Japan
9
10
11
Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan
884374D182

Benzer belgeler