EKLEMLER

Transkript

EKLEMLER
1
EKLEMLER
Eklemlerin Sınıflandırılması
1-Articulationes Fibrosa
a-Syndesmosis
b-Sutura
c-Gomphosis
2-Articulationes Cartilaginea
a-Syncondrosis
b-Symfizis
3-Articulationes Sinoviales
1-Articulationes Fibrosa:
-hareketsizdirler,
-eklem yüzeyleri birbirine tamamen uyar,
-kemikler arasında bağ dokusu veya hyalin kıkırdak bulunur.
-daha çok kafa kemikleri arasında görülür,sağlamlık ön plandadır. 3’e ayrılır: a-Syndesmosis
b-Sutura
c-Gomphosis
a-Syndesmosis: İki kemik yüzünü ligamentler birbirine sıkıca bağlamıştır.
Ör:Art.radioulnaris ve tibiofibularis,columna vertebralis
b-Sutura: Yassı kafa kemikleri arasında bulunur. Ekleme katılan kemiklerin kenarları dişli olup birbirine kenetlenmişlerdir.
-sutura serrata
2 parietal kemik arasında
-sutura squamosa
os temporale ile os parietale arasında
-sutura plana
os maxilla ile os palatina arasında
-syndilesis
rostrum sphenoidale ile vomer
c-Gomphosis: Diş yuvaları ile diş kökleri arasında oluşan eklemlerdir. Art.dentoalveolaris olarakta adlandırılırlar.
2-Articulationes Cartilaginea: Eklem yüzeyleri kıkırdakla örtülü olup az hareketlidirler. 2 tipi vardır:
a-Syncondrosis
b-Symfizis
a-Syncondrosis:Geçici bir eklem şeklidir.Erişkinlerde kemikleştiği için görülmez.
Ör:-Uzun kemiklerin metafiz ile epifizleri arasında
-Occipital ve sphenoid’in pars basilaris’i arasında 1-2 yaşına kadar
-Temporal’in pars petrosa’sı ile occipitale’nin pars jugularis’i arasında
b-Symfizis: Eklemleşen kemik uçları arasında fibrokartiloginöz bir yapının bulunduğu eklemlerdir, diskus içerirler.
Ör:symfizis intervertebralis,symfizis pubis
3-Articulationes Sinoviales: -Tam hareketli eklemlerdir.
-Eklem yüzleri kıkırdakla kaplıdır. Eklem kapsülü ve bağlarla birbirine bağlıdır.
Tam hareketli eklemler eksenlerine göre 4 gruba ayrılır
1-Tek eksenli eklemler:
Trochoidea
Ginglimus
2-İki eksenli eklemler:
Condiloid Eklem
Bicondiler Eklem
Sellar Eklem
3-İkiden fazla eksenli eklemler
Sferoid Eklem
4-Belli bir ekseni olmayan eklemler Plana Eklem
Dr. Malas
2
1-Tek eksenli eklemler:
Trochoidea
Ginglimus
Trochoidea Eklem:Merdane veya yüzük tarzı bir eklem olup,eklem yüzlerinden biri silindirik bir yüze diğeride buna uyacak
bir yüze sahiptir. Vertikal eksen,trokoid eklemlerde bulunur ve bu eksen etrafında sağa-sola veya içe-dışa dönme hareketleri
yapılabilir.
-Art.atlanta axialis mediana
-Art.radio-ulnari prox.
-Art.radio ulnari distali
Ginglimus Eklem:Menteşe tarzı bir eklemleşme olup sadece transvers eksende flex.-extensiyon hareketlerine imkan verir.
-Art.humeroulnar
-Art.interphalangeal
-Art.talo-curural
2-İki eksenli eklemler:
Condiloid Eklem (Elipsoid)
Bicondiler Eklem
Sellar Eklem
Eksenlerden biri transvers diğeri ise sagittaldir.
Condiloid Eklem: -Flex.-ext., abd.-add. Hareketlerine olanak verir.
-Çok az rotasyon olanağı vardır.Elipsoid eklemler bu grupta değerlendirilirler.Hiç rotasyon olanağı yoktur.
-Art.radio carpalis (elipsoid)
-Art.metacarpa phalangeal et metatarsa phalangeal (condiloid)
-Art.atlantaoccipital (condiloid)
Bicondiler Eklem: Bir kemikte 2 kondil,diğerinde bunlara uyacak 2 eklem yüzü mevcutsa bicondiler eklemden söz edilir.
-Art. Genus
-Art.temporomandibularis
Sellar Eklem:Eyerimsi eklemdir.Abd.-add.,flex.-ext. hareketleri yapar.
-Art.carpometacarpa pollicis
-Artsternoclavicularis
3-İkiden fazla eksenli eklemler: -Transvers: flex.-ext.
-Sagittal: abd.-add.
-Vertical: rotasyon-sirkumdiksiyon yapar.
Sferoid Eklem:Yuvarlak bir baş ve buna uyacak bir çukurluk vardır. Vücudun en hareketli eklem tarzıdır. 3 eksende de
hareket eder.
-Art.humeri
-Art.coxa
4-Belirli bir ekseni olmayan eklemler:
Plana Eklem: Belirli bir ekseni yoktur. Sınırlı kayma hareketi yapabilir.
-Art.intercarpalis
-Art.intertarsalis (capitatum-lunatum ve caput tali-naviculare eklemleri hariç)
-Omurların proc.articularis’leri arasındaki eklemler
Art. acromioclavicularis
Tam hareketli eklemlerde bulunan yapılar:
Eklem yüzeyini birarada tutan oluşumlar:
1-Eklem boşluğu (cavitas articularis)
2-Eklem yüzü kıkırdağı (cartilago articularis )
3-Eklem kapsülü (capsula articularis )
4-Eklem bağları (ligamenta )
5-Eklem sıvısı (sinovia )
1-negatif basınç
2-eklem kapsülü ve ligamentler
3-kas ve tendonlar
4-eklem yüzeyinin şekli
Eklemler yüzey şekillerine göre 7 tip’e ayrılır.
1-trochlear eklem (ginglimus)
2-bicondiler
3-trokoid
4-sellar
5-elipsoid
6-sphenoid
7-plana
Dr. Malas

Benzer belgeler

eklem yapıları ve sınıflandırılması

eklem yapıları ve sınıflandırılması 3-Articulationes Sinoviales 1-Articulationes Fibrosa: -hareketsizdirler, -eklem yüzeyleri birbirine tamamen uyar, -kemikler arasında bağ dokusu veya hyalin kıkırdak bulunur. -daha çok kafa kemikler...

Detaylı