İnterkom Sistemi Kullanma Yönergesi

Transkript

İnterkom Sistemi Kullanma Yönergesi
KAYA PRESTIGE KONUTLARI
Rev.0
Interkom Sistemi Kullanma Yönergesi
4
123-
Zil kontrol
Parlaklık kontrol
Renk kontrol
Zil Paneli
9
5
6
7
8
Monitör
MONİTÖRLER
Monitörlerin çağrı melodilerini değiştirme
 Zil panelinden gelen çağrının melodisini değiştirme
Monitör üzerinden sırasıyla şu işlemler gerçekleştirilir:
1. 2000 #
2. 91 #
3. Farklı melodiler için 1#, 2#, …….. 12# tuşlanır.
 Kapı zilinden gelen çağrının melodisini değiştirme
Monitör üzerinden sırasıyla şu işlemler gerçekleştirilir:
1. 2000 #
2. 92 #
3. Farklı melodiler için 1#, 2#, …….. 12# tuşlanır.
 Daireler arası görüşmede gelen çağrının melodisini değiştirme
Monitör üzerinden sırasıyla şu işlemler gerçekleştirilir:
1. 2000 #
2. 93 #
3. Farklı melodiler için 1#, 2#, …….. 12# tuşlanır.
1
Sesli görüşme başlatma ve kapı açma
 Zil paneli veya diğer konutlardaki monitörlerden çağrı geldiğinde, monitör üzerindeki -5numaralı tuşa basarak görüşmeye başlanır.
 Zil panelinden çağrı geldiğinde görüşmeyi başlattıktan sonra kapıyı açmak için -8- numaralı
tuşa basarak kapı açılır.
Blok içi daireler arası görüşme
 Monitör üzerinde bulunan nümerik tuş takımından ilgili dairenin adresi, başına 1
ekleyerek 3 basamaklı olarak tuşlanır (ör. 2 numaralı daire için, 102; 15 numaralı daire için
115 gibi).
 Ardından aramayı gerçekleştirmek için -7- numaralı tuşa uyarı sinyali gelinceye kadar
(BİPP sesi) basılı tutulur.
 Uyarı sinyali gelince tuş bırakılır, arama gerçekleştirilmiştir.
Güvenlik kulübesi ile görüşme
 Monitör üzerinde bulunan -6- numaralı tuşa bir kez basılıp bırakılarak güvenlik kulübesi
aranır ve görüşülür.
Farklı bloklardaki daireler arası görüşme
 Monitör üzerinde bulunan -6- numaralı tuşa bir kez basılıp bırakılarak güvenlik kulübesi
aranır ve görüşme yapmak istenen blok numarası ile, daire numarası söylenir.
 Güvenlik elemanı, görüşmeyi arayan kişiye beklemesini söyleyip -A- tuşuna basarak
görüşmeyi bekletmeye alır. Aranan daireyi kodlayarak arar ve görüşme talebini bildirir.
Onay aldıktan sonra ahizeyi kapatır; görüşme başlar.
A
NOTLAR:
1- Tüm daireler kendi bloklarındaki blok görevlisi dairesi ile görüşme yapmak için “Blok içi
daireler arası görüşme” başlığı altındaki yöntem ile ve 121 tuşlayarak görüşme yapılır.
2- Başka bir bloktaki blok görevlisi ile görüşme yapmak için “Farklı bloklardaki daireler arası
görüşme” yöntemi ile görüşme yapılır.
3- Blok içi asansör telefonları ile görüşme yapmak için “Blok içi daireler arası görüşme”
başlığı altındaki yöntem ile ve 123 tuşlayarak görüşme yapılır.
4- Bticino servis için: 0800 211 60 00
2
ZİL PANELLERİ
Şifre ile kapı açma
 Zil paneli üzerinde bulunan # tuşuna basılır,
 Açılan ekranda 6 basamaklı giriş şifresi girilir,
 Tekrar # tuşuna basılır; kapı otomatik olarak açılır.
Zil panelinden dairelerin aranması
 Zil paneli üzerinde bulunan nümerik tuş takımından ilgili dairenin daire numarası tuşlanır,
 Ardından # tuşuna basılır,
 Arama gerçekleştirilmiştir.
Blok giriş şifresini değiştirme
Blok için tek bir şifre söz konusudur, her bir daire için farklı şifreler tanımlanamaz. Şifre değişikliği
talep üzerine site yönetimi tarafından gerçekleştirilir ve tüm blok dairelerine duyurusu yapılır.
3

Benzer belgeler

CHAMELEON Kullanım Kılavuzu

CHAMELEON Kullanım Kılavuzu  Uyarı sinyali gelince tuş bırakılır, arama gerçekleştirilmiştir. Güvenlik kulübesi ile görüşme  Monitör üzerinde bulunan -6- numaralı tuşa bir kez basılıp bırakılarak güvenlik kulübesi aranır ve...

Detaylı