ÖZGEÇMĐŞ-Yrd. Doç. Dr. Serhan YAMAÇLI

Transkript

ÖZGEÇMĐŞ-Yrd. Doç. Dr. Serhan YAMAÇLI
ÖZGEÇMĐŞ-Yrd. Doç. Dr. Serhan YAMAÇLI
1.
Adı Soyadı: Serhan YAMAÇLI
Adres: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Lojmanları, No. 7
Kocasinan/Kayseri
Telefon: 0536 362 42 23– 0324 626 50 23
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.dr-yamacli.com
2.
Doğum Tarihi: 11 Kasım 1981
3.
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Alan
Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Üniversite
Đstanbul Teknik
Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Yıl
2003
2007
Çukurova Üniversitesi
2011
4. Akademik Ünvanlar:
Öğretim Görevlisi: 2004
Yrd. Doç. Dr.: 2012
5.
Dil Puanları
IELTS : 9 üzerinden 7.5
KPDS : 100 üzerinden 93
ÜDS : 100 üzerinden 87.5
6. Yayınlar
6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI)
1-) S. Yamaçlı, S. Özcan ve H. Kuntman, New active-only grounded inductance simulator
employing current-mode approach suitable for wide-band operation, International Journal of
Electronics, vol. 98, pp. 981-994, 2011.
1
2-) S. Yamaçlı ve M. Avcı, Accurate voltage-dependent transmission line model for carbon
nanotube interconnects and the delay calculation, JEMWA, Journal of Electromagnetic Waves
and Applications, vol. 25, pp. 553-563, 2011.
3-) S. Yamaçlı ve M. Avcı, A method for the extraction of the voltage-dependent quantum
capacitance of carbon nanotubes using ab initio simulations, Physica Scripta, IOP Publishing,
vol. 82, pp. 1-6, 2010.
4-) S. Yamaçlı ve M. Avcı, Neural network modeling of voltage-dependent resistance of metallic
carbon nanotube interconnects: An ab initio study, Expert Systems with Applications, vol. 37,
pp. 8014-8018, 2010.
5-) M. Avcı ve S. Yamaçlı, An improved Elmore delay for VLSI interconnects, Mathematical and
Computer Modelling, vol. 51, pp. 908-914, 2010.
6-) M. Avcı ve S. Yamaçlı, Neural network reinforced point defect concentration estimation model
for Czochralski-grown silicon crystals, Mathematical and Computer Modelling, vol. 51, pp.
857-862, 2010.
7-) S. Yamaçlı ve M. Avcı, Simple and accurate model for voltage-dependent resistance of metallic
carbon nanotube interconnects: An ab initio study, Physics Letters A, vol. 374, pp. 297-304,
2009.
8-) S. Yamaçlı ve H. Canbolat, Simulation of a SCARA robot with PD and learning controllers,
Simulation Modelling Practice and Theory, vol. 16, pp. 1477-1487, 2008.
9-) A. Akdağlı, C. Özdemir, S. Yamaçlı ve C. Arcasoy, Improved formulas for the resonant
frequencies of dual frequency arrow shaped compact microstrip antenna, Microwave and
Optical Technology Letters, vol. 50, pp. 62-65, 2008.
10-) S. Yamaçlı, C. Özdemir ve A. Akdağlı, A method for determining dielectric constant of PCB
substrates, International Journal of Infrared and Millimeter Waves, vol. 29, p. 207-216, 2008.
6.2. Uluslararası Kitap ve Kitap Bölümleri
1-) M. Avcı ve S. Yamaçlı, Electronic Properties And Self Consistent Simulations of Carbon
Nanotubes in Transistor Technology, Chapter 2 in Transistors, Types, Materials and
Applications, Editor: Benjamin M. Fitzgerald, Nova Science Publishers, 2010, ISBN : 978-161668-908-7,
(http://www.amazon.com/Transistors-Applications-Electrical-EngineeringDevelopments/dp/1616689080).
6.3. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1-) E. Köse, A. Yaşar ve S. Yamaçlı, An application of digital fuel level, road indicator and fuel
security system on heavy trucks, Journal of Polytechnic, vol. 12, pp. 7-11, 2009. (Engineering
Index)
2-) S. Yamaçlı, S. Özcan ve H. Kuntman, New multifunctional filter with EDDCCs in 0.8µm
BiCMOS technology, The Mediterranean Journal of Electronics and Telecommunications, vol.
4, pp. 66-70, 2008. (INSPEC)
2
6.4. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
1-) S. Yamaçlı ve M. Avcı, Neural network based quantum capacitance modelling of biased carbon
nanotubes, International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications
(INISTA 2010), pp. 180-184, 2010, Kayseri, Turkey.
2-) S. Yamaçlı, S. Özcan ve H. Kuntman, Voltage-mode electronically tunable multifunctional filter
utilizing dual-X differential difference current conveyors (DXDDCCs) in 0.5um CMOS
technology, Applied Electronics Conference, pp. 237-240, 2007, Pilsen, Czech Republic.
3-) S. Yamaçlı, A. Akdağlı ve C. Özdemir, A method to determine dielectric constant value of
microwave PCB substrates, ELECO 2007, pp. 265-269, 2007, Bursa, Turkey.
4-) S. Yamaçlı ve H. Kuntman, A new circuit building block: dual-X differential difference current
conveyor (DXDDCC), Second International Symposium on Electrical, Electronic & Computer
Engineering, pp. 144-149, 2004, Lefkoşa, K.K.T.C.
5-) S. Yamaçlı ve S. Özcan, Novel electronically tuneable inductance simulator using dual-X
current conveyors (DXCCIIs), International Conference on Circuits, Signals and Systems
(IASTED 2004), pp. 422-426, 2004, Clearwater, U.S.A.
6-) S. Yamaçlı, S. Özcan ve H. Kuntman, A new active building block: electronically tunable
differential voltage current conveyor, Applied Electronics Conference, pp. 227-230, 2004,
Pilsen, Czech Republic.
7-) S. Korkmaz ve S. Yamaçlı, A framework for designing analog scale invariant filters for 1/f and
self-similar processes, ELECO 2003, pp. 122-125, Bursa, Turkey.
6.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1-) E. Köse, K. Abacı, S. Aksoy ve S. Yamaçlı, Farklı karakteristik yapıda kritik yüklenme sınırında
olan güç sistemlerinin statik VAR kompensatör ile kontrolu, TOK: Otomatik Kontrol Ulusal
Kongresi, pp. 418-422, 2009, Đstanbul.
2-) E. Köse, A. Yaşar ve S. Yamaçlı, LPG’li araçlar için otogaz alarm sisteminin tasarımı ve
uygulaması, 4. Otomotiv Teknolojileri Kongresi pp. 655-658, 1-4 Haziran 2008, Bursa, Türkiye.
3-) S. Yamaçlı ve H. Canbolat, Bir SCARA robotun PD ve öğrenme denetleyiciler ile
performansının karşılaştırılması, 4. Otomasyon Sempozyumu, pp. 151-156, 23-25 Mayıs 2007,
Samsun, Türkiye.
4-) S. Yamaçlı ve S. Özcan, Tek aktif elemanlı ve geniş bandlı elektonik olarak ayar edilebilen
kapasitör çarpıcı tasarımı, ELECO: Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği
Sempozyumu, pp. 22-26, 2004, Bursa.
5-) S. Yamaçlı ve H. Kuntman, Basit ve yüksek doğruluklu bir diferansiyel fark akım
taşıyıcı(DDCC) makromodeli, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Ulusal Kongresi,
pp. 255-258, 2003, Đstanbul.
3
7.
Projeler
1-) Profession and Social Integration Through Mechanical Design (PROSIMED) Avrupa Birliği
Leonardo da Vinci Projesi Eş-yürütücüsü (Doç. Dr. M. Kemal KULEKCĐ ile birlikte),
12.02.2006-12.12.2006.
2-) Karbon Nanotüp Alan Etkili Transistörlerin (CNFET’lerin) Elektriksel Karakteristiklerinin
Araştırılması, Modellenmesi ve CNFET’li Devrelerin Simülasyonu, Çukurova Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2008-2010. (Araştırımacı olarak, yürütücü: Yrd. Doç. Dr.
Mutlu AVCI)
3-) DAAD ve Almanya Aşağı Saksonya Eğitim Bakanlığı Destekli Öğrenci ve Öğretim Elemanı
Değişimi Projesi, 1– 12 Temmuz 2007. (Katılımcı olarak, yürütücü: Prof. Dr. Arnulf
BOJANOWSKI)
4-) Yarıiletken ivmeölçer kullanılarak titreşim analizörü tasarlanması ve takım tezgahlarında arıza
tanımada kullanılması, ÖB2005-1, 2005-2007. (Araştırmacı olarak, yürütücü: Prof. Dr. Özden
BAŞTÜRK)
5-) MATLAB paket programı kullanılarak kontrol sistemlerinin ve takım tezgahlarının
simülasyonlarının gerçekleştirilmesi ve kontrol ve elektronik bölümü öğrencilerinin MATLAB
konusunda eğitilmesi, YGÜ2006, 2006-2008. (Araştırmacı olarak, yürütücü: Prof. Dr. Gürcan
ÜLTANIR)
6-) Standart Yarı Đletken Teknolojisi Kullanılarak C-Bandında Çalışan Mikrodalga Güç
Kuvvetlendiriisi Tasarım ve Prototip Üretimi, ME.Ü. BAP Projesi,, 2006-2007. (Araştırmacı
olarak, yürütücü: Doç. Dr. Caner ÖZDEMĐR)
8. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
IEEE üyeliği
9. Ödüller
1-) ĐTÜ Başarı Bursu: ÖSS Türkiye 1275.’liği sayesinde.
2-) Marquis Who’s Who in Science and Engineering isim listelemesi-2006.
10. Son iki yılda verilen lisans düzeyindeki dersler
Mersin Üniversitesi’nde aşağıdaki lisans dersleri verilmiştir:
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2010-2011
Dersin Adı
Devre Analizi-1
Sayısal Đşaret Đşleme
Bilgisayar Destekli Devre Çizimi
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
3
0
2
0
2
2
Öğrenci
Sayısı
26
27
29
4
2010-2011
Đlkbahar
Güz
2009-2010
Đlkbahar
Güç Elektroniği
Malzeme Bilgisi
Elektronik-2
Lineer Tümleşik Devreler
Tıp Elektroniği
Sayısal Elektronik
Nesne Tabanlı Programlama
Elektronik-1
Sayısal Haberleşme
Sayısal Đşaret Đşleme
Elektronik-3
Elektronik Uygulamaları-1
Elektronik-2
Lineer Tümleşik Devreler
Elektronik Uygulamaları-2
Bilgisayar Destekli Devre Çizimi
Đşletim Sistemleri
2
2
1
3
3
4
4
3
3
2
2
1
3
3
2
2
3
2
0
3
0
0
0
0
1
0
0
2
2
1
0
2
2
0
35
32
115
36
29
34
38
110
35
25
30
42
116
26
38
29
28
5