RC Ders sunusu- VIII. hafta (25.11.08)

Yorumlar

Transkript

RC Ders sunusu- VIII. hafta (25.11.08)
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
Ruminant Cerrahisi VIII. Hafta
Ders Sunusu – 25.11.08
Ekstremitelerde Yapılan Operasyonlar
BÜ
YÜ
U.
Prof.Dr. O. Sacit GÖRGÜL
Öğr.Gör.Dr. Göksen ÇEÇEN
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
Tanım
Bursa mukoza sub-cutanea’nın
yangısıdır
BÜ
YÜ
U.
• Bursitis Aceptica Acuta
• Burcitis Chronica
• Bursitis Prulenta
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
Etiyoloji
BÜ
YÜ
U.
• Travma ve kontüzyonlar sonrasında
Ģekillenir
• Kronik bursitisler akut yangıları
izler
• Bazen özel hastalıkların seyri
sırasında da oluĢabilir
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
• Akut
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
Klinik Görünüm
• Kronik
BÜ
YÜ
U.
– ġiĢkinlik (genelde
sterildir)
– Sıcaklık artıĢı
– Ağrı
– Yara oluĢumu varsa
zamanla enfekte olur
(irinli bursitis)
– ġiĢkinlik-gerginlik soğuk
ve ağrısızdır (Organize
hematom, serofibrinöz, fibröz
ve kistik)
– Fonksiyonel mekanik bir
engel oluĢturur.
– ĠrinleĢme Ģekillenirse,
taĢkın granulasyon
dokusu geliĢebilir
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
– Kistik
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
• Kronik bursitisler
• Ağrısız, fluktuan ĢiĢlik
• Ġnce kapsülalıdır
• Punksiyonda koyu sarı-pembemsi zeytinyağı
kıvamında sıvı
– Vejetatif
– Fibröz
U.
• Ġçeriğinde fibröz nitelikli, piĢmiĢ pirinç benzeri
serbest üremeler
BÜ
YÜ
• Lastik top benzeri, sert katı esnek, ağrısız
ĢiĢkinlikler
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
Sağaltım
BÜ
YÜ
U.
• Akut
– Steril olanlarda; istirahat
– Akut seröz bursitislerde synovial birikintinin
dıĢarı alınması sonrasında; metilprednizolon
120-160 mg, prednizolon 40-60 mg
enjeksiyonları kristal penisilinle kombine
edilerek uygulanır.
– Basınçlı bandaj
– Ġntrabursal sklerozan maddeler (1/3 lük
sulandırılmıĢ Teinture diode vb..) sonrasında
nekroze kapsula ensize edilerek kürete edilir
(1 hafta sonra)
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
• Kronik
U.
– Vezikan pomad uygulamaları
– Total ekstirpasyon
– Prulent nitelikli olgularda apse
sağaltımı yapılmakla birlikte
total ekstirpasyon
BÜ
YÜ
Kistik bursitislerde kortikosteroid uygulamaları, Hyaluronidase
gibi ilaçların intrabursal yolla tekrarlayan enjeksiyonları
yapılabilir.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
Bursitis Precarpalis (Carpal Higroma)
ekstirpasyonu
• Endikasyonları
BÜ
YÜ
U.
– Bursa Precarpalis’in kistik, fibröz yada
prulent yangılarında ve bunlara bağlı
fonksiyonel bozukluk nedeni olan
hacim artıĢlarında (hygroma) total
ekstirpasyonuna baĢvurulur.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
Teknik
BÜ
YÜ
U.
• Operasyon karpal eklemin ön yüzünde yapılır
• Sedasyon + N.radialis ve N.
Musculocutaneus ve kimi zamanda bunlarla
birlikte N. Ulnaris uzamına sinir uzamı
anestezisi yapılır
• Karpal yada kubiti eklemi üzerine geçici garo
uygulandıktan sonra İVRA uygulanabilir
• Gerekir ise genel anestezi yapılır
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
U.
BÜ
YÜ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
Teknik
• Operasyona karar verdikten sonra
– 10-15 ml % 5 bakır sülfat yada benzeri
sklorazan bir ilaç intrabursal olarak enjekte
edilir. 4-8 gün sonra bursal kapsulanın
yıkımlanmasını takiben operasyon yapılır
BÜ
YÜ
U.
• Bölgenin hazırlanması sonrasında
• Higroma üzerinde yarım daire biçiminde
deri ensizyonu yapılır
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
U.
BÜ
YÜ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
Teknik
BÜ
YÜ
U.
• Deri flebi altındaki dokulardan küt diseksiyon ile
ayrılır ve dorsale çekilir
• Bursal kapsula çengelli pens yada Bilroth
pensleri ile tutularak tercihan distalden proksimal
yöne doğru eklem kapsulası korunarak küt
diseksiyonlar ile kese uzaklaştırılır
• Kapsulanın ekleme yapışık kısmı bütüniyle
uzaklaştırılamazsa küret ile yangılı doku
kalmayacak şekilde kürete edilir
• Kanama kontrolü yapılır
• Operasyon yarası ılık steril serum fizyolojik ile
yıkanır
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
Teknik
BÜ
YÜ
U.
• Proksimal yönde tutulan deri flebi yerine
döndürülür
• 3-4 no absorbe edilemeyen sutur kullanılarak basit
ayrı yada yatay U dikişleri ile dikilerek kapatılır
• Kauçuk tüplerle uygulanılan destek dikişleri
konulması yararlı olur
• Dikiş hattının distal kısmı drenaj için açık bırakılır
(24-48 saat uygulama)
• Operasyon yarasına antibiyotikli ve sulfonamidli
tozlar serpilebilir.
• Karpal eklem hareketlerini kısıtlamak için elastik
sargı
• Postoperatif antibiyotik
• Deri dikişleri 12-14 gün sonra uzaklaştırılır
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
U.
BÜ
YÜ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
Bursitis Tarsalis Lateralis’te Yapılan
Operasyon
• Endikasyonları ve Sağaltım
BÜ
YÜ
U.
– Tekrarlayan kontüzyonlar sonrasında
deride, çevre dokularda ve kemiğe
kadar olan bölgelerde supuratif,
nekrotik olaylar sonrasında geliĢir ve
çoğunlukla kronik seyirlidir
– Sağaltım radikal olarak yangılı bursa
yada oluĢan keloidin ekstirpasyonu
Ģeklinde gerçekleĢtirilir
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
Anestezi
•
Üst epidural anestezi,
N. Tibialis ve N. Fibularis uzamına anestezi,
İVRA
Gerektiğinde genel anestezi
U.
–
–
–
–
Tarsal eklem proksimaline garo
uygulanması
BÜ
YÜ
•
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
Teknik
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
•
•
•
•
U.
•
Lateral yüzde yangılı bursa üzerinde “S”
yada “kavun dilimi” tarzında 8-10 cm lik
ensizyon
Deri kenarları yanlara çekilerek yangılı
bursa çengelli pensler ile tutulur
Küt diseksiyon ile çepeçevre altındaki
dokulardan diseke edilir
Yangılı kese kısımları kalır ise kürete edilir
Kanama kontrolü
Bursitis prekarpalis’teki uygulama
prosedürü tekrarlanır
BÜ
YÜ
•
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
Teknik
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
ARTHRĠTĠSLER
ve
SAĞALTIM SEÇENEKLERĠ
BÜ
YÜ
U.
Prof. Dr. O. Sacit GÖRGÜL
Öğr. Gör. Dr. Göksen ÇEÇEN
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
19
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
EKLEM ANATOMĠSĠ
Kıkırdak kısım
U.
Sinoviyal
sıvı
BÜ
YÜ
Eklem kapsülü
Kıkırdak kısım
Normal eklem yapısı
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
20
BÜ
YÜ
U.
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
EKLEM ANATOMĠSĠ
 Normal bir eklemde,
sağlıklı kıkırdak kısım,
sinovyal sıvı tarafından
kayganlaĢtırılarak,
kemiklerin rahatça
hareketine izin verir
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
21
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
ARTHRĠTĠS NEDĠR ?
 Arthritis eklem yangısı olarak tanımlanır.
 Bozukluk, eklemi
U.
oluĢturan dokuların
birini, birkaçını veya
BÜ
YÜ
hepsini kapsayabilir.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
22
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
ARTHRĠTĠS TĠPLERĠ
 Arthritisler temelde ;
 Enfeksiyöz
Arthritisler
Arthritisler
U.
 Non-enfeksiyöz
BÜ
YÜ
Genellikle Dejeneratif Form
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
23
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
Enfeksiyöz Arthritisler
 Bir eklemin bakteriyel,
U.
viral, mikotik veya
mycoplasma ajanları ile
kontaminasyonudur.
Septik
Arthritis
Pyojenik
Arthritis
Spuratif
Arthritis
BÜ
YÜ
Enfeksiyöz
Arthritis
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
24
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
Non-Enfeksiyöz (Dejeneratif)
Arthritisler
 Eklem kıkırdağının primer dejenerasyonu ile
BÜ
YÜ
U.
karakterize kronik enfeksiyöz olmayan eklem
hastalığıdır.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
25
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
Enfeksiyöz Arthritis
 Sıklıkla genç
buzağılarda
“Pyosepticaemia
neonatorum”
ya da “Neonatal
polyarthritis”
U.

 Daha az yaĢlı
BÜ
YÜ
sığırlarda gözlenir
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
26
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
Non-Enfeksiyöz (Dejeneratif)
Arthritisler
 Sıklıkla yaĢlı hayvanlar
etkilenir
 Tarsal eklem, genu eklemi,
kalça eklemi çoğunlukla
bilateral olarak etkilenir
 Genç hayvanlarda Ca:P
U.
dengesizliği ve ağırlık artıĢı
ile birlikte gözlenebilir
BÜ
YÜ
 Kalıtsal form kaydedilmiĢtir
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
27
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
Enfeksiyöz Arthritis
U.
(I)
direkt eklem penetrasyonu
BÜ
YÜ
(II)
ekleme yakın komĢu
dokulardan
(III)
Buzağılarda göbekten ya da
prenatal enfeksiyon Ģeklinde
Yaygın olarak polyarthritis geliĢir
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
28
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
Enfeksiyöz Arthritis
 Sıklıkla;




BÜ
YÜ

Corynebacterium pyogenes
Esherichia coli
Staphylococcus aureus
Streptococcus spp
Salmonella
Mycoplasma (en yaygın Mycoplasma
mycoides)
U.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
29
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
Enfeksiyöz Arthritis Bulguları
 Buzağılarda;
Streptoccoccal ve coliform polyarthritisler

Daha az akut formdadır

Klinik bulgular gözlenmeyebilir,



Bazı buzağılarda;

DeğiĢik derecelerde eklem ĢiĢkinliği ve ağrı bulguları görülür

Radyografik olarak kemiklerde ciddi değiĢiklikler vardır
Genellikle Streptococcal polyarthritiste belirgin bir
eklem ĢiĢkinliği yokken ciddi topallık gösterir
BÜ
YÜ

Seröz ya da seroprulent eklem efüzyonu ve synovitis varlığı
post-mortem muayenede görülebilir
U.

Lezyonlar sıklıkla bilateral, simetrik olarak görülür

Ör:
Her iki tarsal eklem, genu eklemi ya da karpal eklemler 30
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
Enfeksiyöz Arthritis Bulguları
 Mycoplasma Arthritisleri
Hayvan yatar durumda
 Eklemde tutukluk
 Bazı hayvanlarda spontan iyileĢme
 Diğerlerinde

BÜ
YÜ
U.
AteĢ
 Anoreksi
 Ciddi topallık
 Hızlı ağırlık kaybı
 Birkaç eklemde ĢiĢlik
ULUDAĞ
ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
CERRAHİ ANABİLİM
DALI BÜYÜK HAYVAN
CERRAHİSİ BİLİM
DALI
 Ağrılı
synovial
efüzyon
(koyu
ve opak)
vardır

31
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
Non-Enfeksiyöz (Dejeneratif)
Arthritisler Bulguları
 Kronik topallık
 Ağırlık kaybı
 YürüyüĢ sırasında Ģiddetli ağrı
 Gluteal bölge kaslarında atrofi (unilateral /
bilateral)
 EtkilenmiĢ hayvanlarda tarsal eklem, genu eklemi
U.
ve kalça eklemlerinde lezyonlar
 Kronik vakalarda tarsal ve genu eklemlerinde aĢırı
BÜ
YÜ
fibröz doku nedeniyle hafifçe geniĢleme gözlenir
 ĠlerlemiĢ vakalarda etkilenmiĢ eklemde
krepitasyon
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
32
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
Enfeksiyöz Arthritis
 YetiĢkin sığırlarda;



BÜ
YÜ
U.

Eklem çevresinde bulunan bir yara
enfeksiyonu
Tendovaginitis
Sekonder yayılım
Uzun süreli yatmalara bağlı deri nekrozu ve
tekrarlayan enfeksiyonlar sonucu,
tarsal eklem, genu eklemi
karpal eklemlere yayılabilir
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
33
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
Enfeksiyöz Arthritis
BÜ
YÜ
U.
 YetiĢkin sığırlarda sıklıkla;
 Spuratif mastitislerden yayılım ile
 Uzun süreden beri olan apseler (ör: hepatik)
 Tekrarlayan metritis
 Endokarditis yada myokarditisin bir sekeli olarak
PYAEMĠA
POLYARTHRĠTĠS
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
34
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
ARTHRĠTĠSĠN GELĠġĠMĠ
U.
DĠĞER
ORGANLARDAN KAN
YOLUYLA
EKLEMLERE
EKLEMLERDEN
DĠĞER ORGANLARA
(ÖR: KALP)
BÜ
YÜ
ġiddetli eklem lezyonuları olan yatan sığırlarda,
ani genel durum bozulmaları sonrası post-mortem
bakıda kalpte akut yangısal lezyonlar
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
gözlenmektedir
35
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
Tanı
 Eklem ağrısı
 Eklemde ĢiĢlik
 Sistemik reaksiyon (yüksek ateĢ,
iĢtahsızlık)
 Radyografi
 Sinovyal sıvı aspirasyonu ve muayenesi

U.
Sinovyal sıvı prulent,
gri-sarı renkli
Lökosit miktarında artıĢ,
> % 90 polymorf
BÜ
YÜ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
36








U.

Erken dönem vakalarda radyografi (-) olabilir
Periartiküler yumuĢak dokuda ĢiĢlik
Eklem kapsülünde gerginlik
Artan sinovyal sıvı nedenli eklem yüzeyinde
geniĢleme, sonrasında artiküler kıkırdağın tahribi
nedeniyle daralma,
Subkondral kemik destrüksiyonu
Ekzostozlar
Ġntrakapsüler ve ekstrakapsüler periostitis
Osteomyelitis
Patolojik kırıklar / dislokasyonlar
Osteoporozis
BÜ
YÜ

Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
Tanı / Radyolojik muayenede;
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
37
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
Sağaltım (Enfeksiyöz Arthritisler)
 Sıklıkla arthritisler enfeksiyonun iyice yerleĢtiği
dönemde farkedilir !!!
 Bu aĢamada eklemin birçok komponenti (kıkırdak,
subkondral kemik, eklem kapsülü, kollateral
ligamentler ve sinovyal sıvı) destruktif
BÜ
YÜ
U.
değiĢiklikler altındadır
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
38
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
Sağaltım (Enfeksiyöz Arthritisler)
 Erken dönem vakalarda bile
antibiyotik terapisinden sonuç
alınamayabilir !
 Non-irritan antiseptikler ve
U.
antibiyotikler ile eklem lavajı/
BÜ
YÜ
irrigasyon
 + Parenteral antibiyotik kullanımı
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
39
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
ANTĠSEPTĠK KULLANIMI
 Povidone-Iodine
BÜ
YÜ
U.
0.1 % Povidone-iodine
 Dengeli elektrolit solusyonu
 Chlorhexidine
 0.05 % Chlorhexidine diasetat
 Laktatlı ringer solusyon
Antiseptik lavaj sonrasında
 DMSO
bu solusyonların etkisini minimize etmek için
 LRS
Serum Fizyolojik ya da Laktatlı Ringer sol. ile
yıkanması gerekmektedir
 10 % DMSO
 30 % DMSO
 Tüm lavaj Ģekilleri yangıya neden olur
 Lavajdan 24 saat sonra WBC & TP artıĢı Ģekillenir.
40

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
En etkili olanı Amikacin
Cephalosporin ile kombinasyon
Chloramphenicol
SĠSTEMĠK ANTĠBĠYOTĠKLER

Trimethoprim Sulfadiazine


30 mg/kg günde bir defa
30 mg/kg günde iki defa
U.




Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
ANTĠBĠYOTĠK SAĞALTIMI
BÜ
YÜ
 INTRAARTĠCULAR ANTĠBĠYOTĠKLER
 Gentamicin :150 mg IA + 2.2 mg/kg IV
 Amikacin:250-500 mg IA
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
41
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
LAVAJ
 TĠDAL ĠRRĠGASYON
U.
Enjeksiyon ve aspirasyon
BÜ
YÜ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
42
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
LAVAJ
 Bir taraftan öbür
tarafa yapılan lavaj
(Through&Through
lavaj)
 Bir
delici iğne
U.
 Büyük
yandan diğer
BÜ
YÜ
yana akıĢ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
43
BÜ
YÜ
U.
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
 ARTROSKOPĠK LAVAJ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
44
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
REGĠONAL PERFÜZYON
 Genel anestezi altında yada ayakta
 20’lik kateter distalden ven’e uygulanır
 Proksimale turnike uygulanır
 Ġlaç 60 ml’ye sulandırılır
 1 dakikanın üzerinde infüzyon edilir
U.
 30 dakika sonra turnike kaldırılır
BÜ
YÜ

 Amikacin
125 mg 60 ml içerisinde 1 dakikanın üzerinde infüze edilir
45
 Turnike 30 dakika uygulanır
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
ĠLAÇ DAĞITIM SĠSTEMLERĠ
 Toksik etki oluĢturmaksızın yüksek
oranlarda antibiyotik verilmesi sağlanır
 Günlük ĠA enjeksiyon gibi harcanan
zaman ve masraf azalır

Non degredabl
BÜ
YÜ
U.

Biodegredabl
Kronik septik arthritisli vakalarda
Gentamisin emdirilmiĢ kollojen
süngerler kullanılabilir
(arthroskopik yerleĢim)
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
46
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
DRENAJ
 Açık arthrotomi
 Kapalı emme drenajı
U.
 Açık arthrotomi


3 cm arthrotomi
Steril bandaj
Granulasyon ile iyileĢme
BÜ
YÜ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
47
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
DRENAJ
 Kapalı emme drenajı

Jackson-Pratt


Dorsal kompartment
Ġçeriden dıĢarıya doğru SQ
tünel Ģeklinde çıkıĢı
U.
 Eklemin dekomprese edilmesi
BÜ
YÜ
sonucunda rahatlama Ģekillenir
 Ġkinci bir giriĢ (yıkama için)
önerilmez
 Dikkatli olarak izlenmelidir.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
48
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
ĠLAVE TEDAVĠLER
 Hyaluronik asit

10 mg ĠA, lavaj sonrası
 Topikal DMSO

DMSO jel, 12 saat ara ile
 Analjezi
BÜ
YÜ

Phenylbutazone 4.4 mg/kg
Epidural narkotikler (ör: morfin)
U.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
49
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
Non-Enfeksiyöz (Dejeneratif)
Arthritisler Bulguları
 Dinlenme
ve fizik tedavi
(kontrollü egzersizler)
 Medikal

sağaltım
Analjezikler
BÜ
YÜ
U.
 NSAID
 Kortikosteroid
 DMSO uygulamaları
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
50
BÜ
YÜ
U.
Ü.
K CER V
HA R ET
YV AH ER
AN İ A İNR
N
CE AB FA
RR İL KÜ
AH İM LT
İS DA ES
İB L İ
İL I
İM
DA
LI
Bitti…
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ BİLİM DALI
51

Benzer belgeler

Bursa Subcutanea Hastaliklari

Bursa Subcutanea Hastaliklari H RR Sİ AY A T VA H ES D N İA İV ER C N E S ER AB TE SU R İL Rİ N AH İM NE U İS D R LA İ A R Bİ LI FAK I Lİ Ü M LT D ES AL İ I

Detaylı

TUR-P ve TÜREVLERİ

TUR-P ve TÜREVLERİ OP. SÜRESĠ VE SEKSÜEL FONKSĠYON ÜZERĠNE ETKĠLERĠ GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA; HER HANGĠ BĠR FARKLILIK BULUNMAMIġ.

Detaylı