SEMAİ I. Halk şiirinde hecenin sekizli ölçüsü ile koşma biçiminde

Transkript

SEMAİ I. Halk şiirinde hecenin sekizli ölçüsü ile koşma biçiminde
SEMAİ
I. Halk şiirinde hecenin sekizli ölçüsü ile koşma biçiminde düzenlenen ve özel bir ezgi ile
söylenen şiirlerdir. Genellikle en az üç, en fazla beş dörtlükten oluşurlar. Çoğunlukla
doğa, güzellik, ayrılık, kavuşma gibi duygusal ve lirik temaları işlerler. Semainin hece
ölçüsünün yanında aruz ölçüsü kullanılarak yazılanları da vardır.
I. Özellikleri:
1. Tabiat, sevgi ve ayrılık konularını işler.
2. Sekizli hece ölçüsüyle yazılırlar.
3. Özel bir beste ile söylenirler.
4. Nazım birimi dörtlüktür. En az 3, en çok da 5,6 dörtlükten oluşur.
5. İlk dörtlüğü aaab, abab, aaba, abcb şeklinde diğer dörtlükler dddb, eeeb, fffb şeklindedir.
6. Sona doğru şairin mahlası bulunur.
7. Karacaoğlan’ın semaileri çok ünlüdür.
I. Not: Semailer koşmalardan hece sayısı ve özel ezgisi bakımında ayrılır.
Bize nisbet mi sultânım
Adûlarla salınırsın
Yusuf misli cânım
Sevildikçe alınırsın
Gevherî