pdf indir - tasart e

Transkript

pdf indir - tasart e
Tasarım ve Sanat e-dergisi
8. SAYI : EKİM 2013
8. EDITION : OCTOBER 2013
TAS art
II. Bölüm
Animasyon
Animation- Cartoon Film
Çizgi Film
Animasyon Çizgi Film Eğitimi
Education of Animation Cartoon Film
TAS art
Yayın Yönetmeni / Publication Director
İlkay ATAV
Hazırlayanlar/ Prepared by
Gamze Çelik
Hamide ADALI
Arif ŞEN
Göksel GÜLCAN
Grafik Tasarım / Graphic Design
Sevgi SEZEN
Yazım ve Dil Denetimi / Reductor
Kamil ESER
Hüseyin KÖKER
Çevirmen / Translater
Hacettepe Tercüme
Kapak Görseli/ Cover İmage
Arif ŞEN
İçindekiler / Contents
6- 11
Röportaj / Interview Gamze ÇELİK
Doç. Dr. Fethi KABA ile Animasyon- Çizgi Film Eğitimi Hakkında Röportaj
Interviewed About Education of Animation- Cartoon Film with
Assoc. Prof. Fethi KABA
12- 17Röportaj / Interview İlkay ATAV
Animatör Onur ŞENTÜRK ile Animasyon Hakkında Röportaj
Interviewed About Animation with Animator Onur ŞENTÜRK
18- 25 Arif ŞEN Animatör/ Animator
Storyboard Yapımı Hakkında
About Storyboarding
26- 35
Göksel GÜLCAN Animatör/ Animator
36- 41
42- 45
Karakter Tasarımı Hakkında
About Character Designing
Önder MENKEN Animatör/ Animator
Ödüllü İki Film : “Karga Leşi” ve “Fidan”
“Karga Leşi” and “Fidan ““, Two Awarded Films
Turgut AKAÇIK Animatör Sanatçısı / Animation Artist
Kısa Film: Don’t Go
Short Film: “Don’t Go”
Dergi içeriğindeki görsellerin telif hakkı ismi geçen kişiye aittir.
Başkası Tarafından kullanılamaz.
All visual contenet is copyrighted. Not allowed to use or copy for
other purposes.
46- 53
Hamide ADALI
Film: Prensesin Uykusu
The Movie: The Sleep of the Princess
www.tasartdergi.com
TAS art
Animasyon
Çizgi Film
Animation
Cartoon Film
FROM EDITOR
EDİTÖRDEN
Bu sayı geçen sayıda açtığımız animasyon-çizgi film dosyasının ikinci
bölümü olacak. İlk bölümden hatırlayacağınız gibi Animasyon’un Türkiye’deki
tarihsel süreci ile sektördeki firmalara yer verdik. Devam niteliğindeki bu
sayımızda, animasyon eğitimi, mezunlar ve yaptıkları işlerden bahsedeceğiz.
Tamamen hayal dünyası üretimi olan animasyon-çizgi film oldukça çetrefilli ve
sabır isteyen bir iştir. İzleyicinin gözünde geçen bir saniye için harcanan emek/
zaman denklemi ise iğne ile kuyu kazmak gibidir.
Geçtiğimiz sayıda da bahsettiğimiz “Uluslararası Canlandırmacılar Festivali” ile ülkemize gelen Fransız Sanatçı Michel Ocelot’un da bir röportajında
söylediği sözlerle dosyamızı açıyoruz.
“Stilimi belirleyen şey hiç param olmaması, her şey fakirlikten çıktı”
İçindekiler / Contents >>
Ocelot’un Röportajının devamını linkten izleyebilirsiniz.
This edition will be second chapter of the animation – cartoon file opened
by us in the last edition. As you will remember in first chapter, we will include
historical background of the Animation and sector companies in Turkey. In this
edition, we will talk about animation training, alumni and their studies. The Animation Cartoon that is a production of the imaginary world completely is a highly
sophisticated and exacting business. An equation for labor/time spent/made for
one second passing over the eyes of a spectator is just like to bang one’s head
against a brick wall.
We open our file with the words as French Artist Michel Ocelot, who came
to our country through “The Festival of International Animators” as we also mentioned in the last edition, took in an interview:
“The thing that identifies my style is that I have no money and everything
results from poverty.”
You can see continuation of the interview on the Link.
İlkay ATAV
4
www.tasartdergi.com
Doç. Dr. Fethi KABA ile Animasyon- Çizgi Film Eğitimi Hakkında Röportaj / Interviewed About Education of Animation- Cartoon Film with Assoc. Prof. Fethi KABA
Animasyon/
Çizgi Film
Eğitimi Hakkında
Röportaj / Interview
About Animation/
Cartoon Film
Education
Gamze ÇELİK
Anadolu Üniversitesi GSF. Çizgi Film
Animasyon Bölümü Başkanı Doç. Dr. Fethi
Kaba ile animasyon ve animasyon eğitimi
üzerine kısa bir röportaj yaptık.
Türkiye’deki animasyon yapımının
başlangıcını anlatır mısınız?
Türkiye’de animasyonun bilinen
tarihi 1930’lu yıllarda karikatürist Cemal
Nadir Gürel tarafından “Amca bey Plajda”
isimli kısa animasyon denemesiyle
başlamıştır. Animasyonu çizgi film
6
We interviewed with Assoc. Prof.
Fethi Kaba, the head of the department
of Animation- Cartoon Film of the Faculty
of Fine Arts at Anadolu University, on
animation and the education of animation.
Can you inform us about the
beginning of animation production in
Turkey?
The known history of the animation
in Turkey started with a short- length film
trial called “Amca bey Plajda” (Mr. Uncle
yapımcılarından ziyade karikatüristler
kullanmış ve çok az sayıda bireysel
kısa film ortaya çıkmıştır. Bunların en
önemlilerinden biri Tonguç Yaşar’ın
“Amentü gemisi nasıl yürüdü”, Annency
Çizgi Film Festivali’nde gösterime giren
ilk Türk çizgi filmidir. O dönemlerde çeşitli
bireysel denemeler olsa da endüstriyel
anlamda çizgi film 1970’lerde yapılmaya
başlamıştır. 1980’lerde TRT’nin çizgi
filme destek vermesiyle çizgi filmler ve
çizgi diziler oluşmaya başlamış, ancak
is on the Beach) by the caricaturist
Cemal Nadir Gürel in 1930s. Animation
was used by caricaturists rather than by
cartoon film makers and few individual
short-length films were produced. One
of the most important of these is “How
did the ship, Amentü propel”, the first film
released on Annency Cartoon Festival.
In spite of the individual trials in that
time, industrial cartoon film started to
be produced in 1970s. With the support
of TRT in 1980s, cartoon films and series
www.tasartdergi.com
Doç. Dr. Fethi KABA ile Animasyon- Çizgi Film Eğitimi Hakkında Röportaj / Interviewed About Education of Animation- Cartoon Film with Assoc. Prof. Fethi KABA
yeterli destek verilmediği için 80’li ve 90’lı
yıllarda çizgi film düşüş yaşanmıştır.
Animasyon eğitimi ilk kez Anadolu
Üniversitesi’nde verilmeye başladı. Bu
süreç nasıl gelişti ve siz bu sürece nasıl
dâhil oldunuz?
Çizgi Film-Animasyon bölümü,
1990 yılında bu işin üstadı rahmetli Erim
Gözen, dönemin rektörü Prof. Dr. Yılmaz
Büyükerşen ve dönemin Yüksekokul
Müdürü Prof. Dr. Engin Ataç’ın önderliğiyle
Anadolu Üniversitesi’nde kuruluyor. Ben
o dönem grafik bölümündeydim, son
sınıfta seçmeli olarak animasyon dersini
seçtim. Bölüm kurulunca da asistan
olarak alındım.
Ülkemizde animasyon sektörünün
bu kadar geç gelişmesinin sebebi sizce
nedir? Şu anki çalışmalarla animasyon
sektöründe hangi konumdayız?
Ben bu durumu birkaç sebebe
8
started to be produced, however; cartoon
production was on a decline in 1980s and
1990s due to lack of support.
Animation education was firstly
commenced to be given by Anadolu
University. How did this process occur
and how did you get included in it?
The Department of Animated
Cartoon (Animation) was founded in 1990
by the leadership of deceased Erim Gözen,
a master in this field, Prof. Dr. Yılmaz
Büyükerşen, the rector of faculty then
and Prof.Dr. Engin Ataç, the director of
the college then. I was in the Department
of Graphic in that time and chose
animation course as elective course and
I was accepted as an assistant after the
foundation of the department.
In your opinion, what is the reason
why animation sector has developed
bağlıyorum: İlk olarak animasyon
çok pahalı bir alan. Ekip çalışması ve
yatırım yapılması gerekiyor. Animasyon
sinemayla ortak bir dilde olduğu için de
sinemamızın gelişememesi beraberinde
animasyonun da gelişememesine yol
açmış. Türk sineması şu an birçok ülkeyle
kıyaslanacak durumda değil maalesef,
yeni yeni gelişiyor. İkincisi, animasyonla
ilgilenenler de hep karikatür sanatçıları
olmuş, ciddi anlamda bir sinemacı bu
alanla ilgilenmemiş dolayısıyla bir sektör
oluşamamış. Son yıllarda TRT Çocuk
Kanalı’nın kurulmasıyla animasyona
önem verilmeye başlandı. Günümüzde,
dünyada da animasyonun konumu
değişti, hem ayrı bir dal olarak hem
fantastik filmlerin ayrılmaz bir parçası
olarak sinemayla içi içe bir hale geldi.
Gelişime çok açık bir alan ve Türkiye’de
de bu işin yapılabilirliğine inananlar
çoğalmaya başladı. Bundan sonra daha
da iyi olacak diye düşünüyorum.
Öğrencilerinizi
animasyon
sektörüne hazırlamak için üniversite
olarak projeleriniz var mı? Mezun
olan öğrencileriniz hangi sektörlerde
çalışıyor?
Bizim çalışmalarımız eğitim
late? What is our position in the animation
sector with the studies carried out today?
I believe that there are more than
one reason for it: Firstly, animation is a
very expensive field. It requires team work
and investment. Animation has a common
language with cinema; therefore, the
underdevelopment of our cinema led to
the underdevelopment of the animation,
as well. Unfortunately, Turkish cinema
sector cannot be compared with various
countries, it has just started to develop.
Secondly, in general, caricaturists were
interested in animation, however; any
film maker didn’t get interested in this
field in a serious manner. Consequently,
a sector wasn’t constituted. Recently,
animation has come into prominence
with the foundation of TRT channel for
children, TRT Çocuk. Today, the position of
the animation has changed all around the
world and it has merged with the cinema
www.tasartdergi.com
Doç. Dr. Fethi KABA ile Animasyon- Çizgi Film Eğitimi Hakkında Röportaj / Interviewed About Education of Animation- Cartoon Film with Assoc. Prof. Fethi KABA
amaçlı olduğu için eğitim dışında bir
çalışma yapma şansımız olmuyor.
Ders programının yoğunluğu da
ekstra çalışmalara pek izin vermiyor.
Öğrencilerimizi sektörün ve çağın
istekleri doğrultusunda hazırlamak için
ders programını aktif tutmaya çalışıyoruz.
Öğrencilerimiz kısa filmler yapıyorlar ve
çeşitli yarışmalara katılıp derece alıyorlar.
Bu da onlara farklı kapılar açabiliyor.
Mezunlarımızın
çoğu
animasyon
sektöründe çalışıyor ancak, oyun ve
reklam sektöründe çalışanlar da var,
10
sector as a separate field as well as an
inseparable field in fantastic movies. It is
open for improvement and the number of
people who believe that animation can
be produced in Turkey has increased. I
believe that it will be much better in the
future.
Does your university have projects
in order to prepare the students for the
animation sector? In which sectors do
your graduates work?
We don’t have any chance to work
in a field except for education as our
activities are education-oriented. Besides,
intensive curriculum doesn’t let us work
in other fields. We try to keep curriculum
active in order to prepare our students in
accordance with the requirements of our
era and sector. Our students are producing
short-length films, participating in
various competitions and placing in these
competitions, which opens different doors
to them. Most of our graduates work in
the animation sector, however; some of
them work in play and advertisement
sectors, some hold artistic exhibitions
and produce motion videos and graphics,
one of our graduated student designs
significant and known credits which is in
sanatsal sergiler açıp motion (hareketli)
video ve grafik yapanlar, Hollywood gibi
sinema sektörünün merkezinde çok
önemli ve bilindik filmlerin jeneriklerini
tasarlayan mezunumuz var, yani geniş
bir yelpazede çalışıyorlar. Son dönemde
TRT Çocuk’un stüdyolara çizgi film
yaptırmaya başlamasıyla sektör eleman
alıyor ve mezunlarımızın çoğu doğrudan
animasyon sektörüne adım atıyor.
Animasyon
eğitimi almak ve
ilerde kendini bu
alanda geliştirmek
isteyen
gençlere
ne gibi önerileriniz
var, Nelere hazırlıklı
olarak gelmeliler?
İlk olarak iyi düşünmeleri gerek.
Zor bir bölüm ve ekip çalışması gerekiyor.
Azim ve sabırla bu işi yapabileceklerine
inanmaları lazım. Çok zorlanan
öğrencilerimiz oluyor ve duraksama
dönemi yaşayabiliyorlar. İyi tartmaları,
özümlemeleri ve “Ben gerçekten
istiyorum” demeleri gerek. Yeterince
istemeden bu alanda başarılı olmak çok
zor.
the center of cinema sector, Hollywood, in
other words; they work in a wide range of
sectors. Recently, after TRT Çocuk starts
to have cartoons made by the studious,
the sector hires employees and most of
our graduates directly step in the sector.
Do you have any suggestions
to young students who want to get
education of animation and improve
themselves in this field in the future,
For what should they
prepare?
First of all, they
should think properly.
It is a hard field and
requires team work.
They need to believe
that they can manage
it determinedly and patiently. There
may be some students passing through
challenging period and they may have a
standstill. They should think over, absorb
it very well, and tell that “I really want
to do it.” It is hardly possible to become
successful in this field without insufficient
desire.
www.tasartdergi.com
Animastör Onur ŞENTÜRK
ile Animasyon Hakkında Röportaj
İçindekiler / Contents >>
Interviewed About Animation with Animator Onur ŞENTÜRK
Onur
Şentürk,
Anadolu
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Animasyon
bölümü
mezunları
arasından yaptığı işlerle kendisini
gösterenler arasında bir isim, ilk olarak
“NOKTA” adlı kısa deneysel filmi ile
2010 yılında tasarımcı ve yönetmen
ödülü aldı, ertesi yıl Robert Knoke sanat
kitabı için yapmış olduğu “TRIANGLE
“adlı diğer bir filmi ise yarım milyonun
üzerinde izleyiciye ulaşarak Vimeo’dan
ödül aldı.
Çokdisiplinli bir sanatçı olmasının
yanında, bir yıldan fazla süredir
Prologue Films’de Kyle Cooper, Danny
Yount ve Garson Yu gibi tasarımcılarla
12
çalışan biri o. Beğenilen İsveç romanı
“The Girl with the Dragon Tattoo”dan
(Ejderha Dövmeli Kız) uyarlanan David
Fincher filminin Blur Studio’da jeneriğini
tasarladı ve D&AD üstün başarı ödülü
aldı. Ünilever, EMI gibi uluslar arası
markalar için spotlar ve müzik videoları
yönetti ve çeşitli filmlerde çalıştı.
Los Angeles, California ve İstanbul,
Türkiye’de yaşıyor.
Başarıları yalnız Türkiye’de değil
Amerika’ya da ulaşan disiplinler arası
çalışan sanatçının hikayesini birkaç
soru ile kendi sözcükleri ile dinlemek
isteriz.
Onur Şenturk is award winning
title designer and director born and
raised in Turkey. In 2010, he completed a
short experimental film “NOKTA” which
resulted critical success and popularity.
In 2011, another short film he made for
Robert Knoke’s art book got released. It
was titled “TRIANGLE” and multiplied his
success and received over half a million
views and awarded by vimeo.
Besides being a multidisciplinary
artist, He worked more than a year
at Prologue Films collaborated with
known title designers such as Kyle
Cooper, Danny Yount and Garson Yu. He
designed opening titles for David Fincher
adaptation of acclaimed swedish novel
“The Girl with the Dragon Tattoo” at
Blur Studio and received D&AD award
for outstanding achievement cinema
title sequences. He directed spots and
music videos for international brands
such as Unilever, EMI and worked for
various feature films. Currently, He
lives in Los Angeles, California and
Istanbul, Turkey.
We would like to listen with a
few questions in his own words the
history of a multidisciplinary artist
whose achievements reaches not only
in Turkey but in the USA.
www.tasartdergi.com
Animasyon Sanatçısı Onur ŞENTÜRK ile Animasyon Hakkında Röportaj / Interviewed About Animation with Animation Artist Onur ŞENTÜRK
Onur Şentürk, biz başlangıç
serüveninizden kısaca bahsettik, geri
kalan kısmını sizden öğrenebilir miyiz?
Tabi. 2008’de Eskişehir Anadolu
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Animasyon Bölümü’nden mezun oldum.
Bir süre İstanbul’da çalıştım ya da
debelendim diyebilirim. Çünkü bu süre
zarfında yaptığım işler benim için bir
şey ifade etmeyen üstelik ekonomik ve
manevi olarak da fayda sağlamayan
şeylerdi. 2010 yılında Nokta’yı yaptım
ve birden işlerim çevrimiçi olarak
görünürlük kazandı. Planlı ve organize
bir PR yapmama rağmen yaptığım işler
dilden dile yayıldı ve beraberinde tanınırlık
getirdi. Sonrasında da dünyanın çeşitli
yerlerinden iş teklifleri almaya başladım.
Yurt dışında tanınırlık kazanmam
özgüvenimi artırırken, Türkiye’de yaptığım
işlere olan algıyı şekillendirdi ve bir
şekilde kabul görmemi sağladı.
2010 yılı sonlarına doğru Kyle Cooper
ile tanıştım ve Prologue Films’de
çalışmaya başladım. TV ve uzun metraj
jeneriklerinden Oscar ödül töreni
görsellerine kadar birçok projede yer
aldım. Ama benim için en önemli
14
İzlemek için Tıkla...Click to watch ...
Onur Şentürk, we have shortly
mentioned your beginning adventure,
can we learn the remaining part of it
from you?
Sure. I graduated from Anadolu
University, the Faculty of Fine Arts,
Department of Animated Cartoon in 2008.
I worked actually or struggled in İstanbul
for a while. Because the work I did in
the meantime meant and contributed
nothing for me both in economic and
spiritual manner. In 2010, I produced
“Nokta” and suddenly my work gained
online visibility. Although I performed a
deneyim bir David Fincher filmine jenerik
tasarlamak oldu.
Daha sonrasında reklam filmleri, film
jenerikleri, müzik videoları tasarlamaya,
yönetmeye ve canlandırmaya devam
ediyorum.
Amerika’daki çalışmalarınızdan
bahseder misiniz?
Aslında yaptığım işi hiç coğrafik
olarak nitelendirmedim. Dünyanın
neresinde olursam olayım yaptığım iş
yine dünyanın başka bir noktasındaki bir
ajans, bir müşteri için yapmaya devam
planned and organized PR, my work got
about and made me recognized. Then, I
started to get job offers from all over the
world. Being recognized in abroad raised
my self-confidence and shaped the
perception of work I produced in Turkey
as well as enabling me to be accepted in
a way.
I met Kyler Cooper at the end of the 2010
and started to work with Prologue Films.
I was involved in many projects from TV
and long-length credits to the images of
Oscar Award Ceremony’s. However, the
most important experience for me was to
produce a credit for a David Fischer film.
I am still continuing to direct, design and
animate advertisement films, film credits
and music videos.
Can you inform us about your work
in the USA?
To be honest, I have never identified
my work in a geographic manner.
Wherever I am, I am continuing to do my
job for an agency or a customer from
another place on the world. I become
happy if I can make an individual touch
on or contribution to my work.
www.tasartdergi.com
Animasyon Sanatçısı Onur ŞENTÜRK ile Animasyon Hakkında Röportaj
İzlemek için Tıkla...Click to watch ...
ediyorum. Kişisel bir dokunuş ve bir
şeyler katabilirsem mutlu oluyorum.
Amerika’da
çalışmak
ile
Türkiye’de
çalışmak
arasındaki
farklardan bahseder misiniz?
Eğlence sektörünün orada daha
organize olması ve ekonomik sistemin
biraz daha düzgün işlemesi dışında pek
bir fark olduğu söylenemez.
Ardınızdan gelmek isteyecek
gençlere önerileriniz neler olur?
16
Aslında verebileceğim yüzde yüz
çalışan bir reçete yok. Benim naçizane
önerim,
tutku ile bağlı olduğunuz işi yapıyorsanız
ve çok çalışıyorsanız, istediğinizi şeyi
elde etme olasılığınız her zaman daha
fazladır.
Can you tell us the differences between
working in Turkey and the USA?
There is not so much difference apart
from the fact that entertainment sector
is more organized there and economic
system functions well.
possible for you to obtain what you
want if you do the job you passionately
depend on and work so much.
What are your suggestions for the
youth who want to follow you?
Actually, I don’t have a suggestion
list that will certainly make you successful.
In my humble opinion, it is much more
www.tasartdergi.com
STORYBOARD YAPIMI HAKKINDA
ABOUT STORYBOARDİNG
Arif ŞEN
“
Senaryo yazılıp yönetmen tarafından onay
gördükten sonra iş storyboard çizerine gelir.
İşlev olarak storyboard, senaryoda planların
görsele çevrilmesi, kadrajların ve geçişlerin
belirlenmesi ve çizilmesidir. Yani senaristten
gelen senaryonun ilk gözle görülür hale
getirilmesidir.
“
İçindekiler / Contents >>
“
18
Animatör / Animator
The job of the storyboard starts after the scenario is
written and approved by the director. Functionally,
the term of storyboard means visualization of plans
in the scenario, determination and description of
frames and transitions. In other words, it means that
scenario coming from the scenarist is visualized with
the first sight.
www.tasartdergi.com
Storyboard Yapımı Hakkında / About Storyboarding
İlk olarak 2006 yılında Dumlupınar
Üniversitesi Çizgi Film-Animasyon
Bölümü’nde eğitim almam ile animasyon
hayatım başladı. İlk adımlarımı okul
projelerimiz olan “Kayıp” ve “Ahau” adlı
animasyonları oluştururken attım ve
projelerle çeşitli festivallere katılarak ilk
deneyimlerimi kazanmış oldum. Okul
sonrası özel sektörde çeşitli firmalarda
çalışarak devam ettim ve böylelikle
My animation life started when I
studied animation at the Department
of Animated Cartoon in Dumlupınar
University in 2006. I took my first steps
by producing university animations
called “Kayıp” (Lost) and “Ahau” (a kind
of exclamation) as university projects
and had my first experience after
participating in various festivals with
these projects. After the graduation, I
oluştururken hem de inanılmaz keyif
veriyor. Bir nevi filmin yönetmeni gibi
oluyorsunuz. Tabi doğru sahneler için
doğru açıları seçmek, doğru yerlerde
kesip, geçiş koyabilmek için sinema
kurallarını bilip, doğru şekilde durumu
gözlemlemeniz gerekiyor. Seyirciyi
meraklandırmak da, heyecanlandırmak
da, şüpheye sürüklemek de sizin
elinizde... Elbette senaristten gelen
imaginary perspective. This situation
not only lays burden on the drawer but
also pleases her/him. Of course, you
should know the rules of the cinema and
observe the situation properly in order
to choose right point of views for right
scenes, cut the right moments and add
transitions. Making the audience curious
or excited or suspicious all depends on
you… Surely, you improve with respect
storyboard hayatım başlamış oldu. Şu
anda mezun olduğum okulda bildiklerimi
öğrencilerimle paylaşıyorum.
Bir animasyonun ya da bir
filmin, fikir temeli atıldıktan sonra
senaryoya dökülür. Sonra iş storyboard
çizerine gelir. Benim en sevdiğim tarafı
senaryo ile baş başa kalmak... Yani
senaryoda yazan sahne, sizin hayal
gücünüzün ve bakış açınızın ortaya
koyduğu açılardan oluşacak olmasıdır.
Bu durum, çizer için hem sorumluluk
worked at various private companies
and my “storyboard life” started. These
days I am sharing my knowledge with
my students in the university I was
graduated from.
The scenario shows up after
the idea of the animation or the film
is determined. Then, the storyboard
is created. My favorite moment in
this progress is to stay alone with the
scenario… in other word, the scene
in the scenario is composed of your
bilgiler dâhilinde ilerliyorsunuz. Yani
temeliniz ne kadar sağlam olursa sizin
üzerine koyabileceğiniz espriler o kadar
sağlam oluyor. Sahneleri oluştururken
fikir alışverişinde bulunmak her zaman
daha avantajlı bir hale sokuyor insanı.
Sahne hakkında beyin fırtınası yapmak,
espriler ile geliştirmek, senaristin
düşündüğü sahne üzerinde sizin de
fikirlerinizin olması, filmi daha da
geliştiriyor. Ancak karşınıza şöyle
bir sıkıntı çıkıyor: Düşündüğünüz her
to the information that comes from the
scenarist. The more you have a strong
reference, the more the jokes that will
reference to it become funny. Exchanging
ideas while composing scenes always
makes you more advantageous.
Brainstorming on the scene, improving
it with the jokes and having ideas about
the scenes that the scenarist think
over make the film better. However; a
challenge shows up: Placing every film
frame in the storyboard causes you to
20
www.tasartdergi.com
Storyboard Yapımı Hakkında / About Storyboarding
kareyi storyboarda yerleştirdiğinizde
işin sonunda bir bakıyorsunuz ki sizden
istenilen zamanı aşmışsınız. O yüzden
senaryoyu defalarca notlar alarak
ve hayal ederek okuduktan sonra en
doğru sahneleri yerleştirmek zorunda
kalıyorsunuz. Tabi bunu yaparken en ufak
anlatım bozukluğuna yer vermemeniz
gerekiyor. Çizim işlemi bitip zamana
göre yerleştirdikten sonra yaptığınız
işe bir de seyirci gözüyle bakmanız
gerekiyor. Çünkü siz senaryoyu defalarca
okuyup, hayal ederken sindirmiş
22
exceed the time limit. As a result, you
have to place the rightist scenes into the
rightist place after reading the scenario
and taking notes again and again. Of
course, you are required not to lead any
incomprehensibility. You are required
to evaluate your work like an audience
after the drawing progress is finished
and your work is placed according to
the time, because you have read the
scenario many times and interiorized
it while the audience watches the film
for the first time, consequently; having
oluyorsunuz. Fakat seyirci ilk defa izliyor
olacak ve anlatmak istediğiniz durumu
algılarken sıkıntı çekebilecektir. Bu
yüzden storyboard çizimi bittikten sonra
seyirci gözü ile birkaç defa izlemek,
mümkünse hiç görmeyen birine izletip
fikrini almak sizin için çok faydalı olabilir.
Sonra çizdiğiniz sahnelerin görsele
çevrilmesi için sizden sonraki aşamaya
yolluyorsunuz.
Türkiye’de storyboard çizerine pek
önem verilmediği için pek bilinmiyordu.
Ancak, çizgi filme verilen kısmi destek
difficulties in understanding it. In order
to avoid from this situation, it will be
useful for you to watch the storyboard
a few times like an audience and make
someone who hasn’t watch the film and
get her/his opinion if it is possible. Then,
you send your storyboard to the next level
in order to be visualized.
In Turkey, the term of storyboard
wasn’t known much because sufficient
attention wasn’t given to the storyboard
drawers. However, I believe that the
www.tasartdergi.com
Storyboard Yapımı Hakkında / About Storyboarding
ile yavaş yavaş storyboardun öneminin
anlaşıldığını
düşünüyorum.
Tabi
hâlâ istenilen düzeyde değil. Sadece
animasyonlarda değil film veya dizi
çekimlerinden reklam çekimlerine
kadar geniş bir aralıkta, storyboardun
git gide yeri genişliyor. Türkiye’de şuan
animasyon ve yapım firmalarında iş
bulma olanağı günden güne artmakta…
Ancak
animasyon
firmalarının
çalışanlarına yansıttığı sıkıntı ister
istemez storyboard çizerlerine de
yansıyor. Bunlar, iş ahlakının daha
doğrusu işverenlerin iş etiğini
benimsememesinden
kaynaklanan
sıkıntılardır. Bana sorarsanız en güzeli
dışarıdan (freelance) çalışmaktır. Ancak
tüm bu sıkıntılara rağmen sektörün
zaman içerisinde düzeleceğinden ve
storyboard çizerinin ve animasyonun
hak ettiği değeri göreceğinden yana
umudum yüksek…
24
importance of the storyboard has been
gradually understood thanks to the partial
support given to the cartoons, yet it is not
in a satisfactory level. Storyboard has
gradually gained an important place not
only in animations but also film and series
shootings and advertisement shootings.
These days, the chance of finding a job
in animation or production companies
is increasing day by day… however; the
trouble that is reflected to the employees
by the animation companies is affecting
the storyboard workers, as well. These
are the nuisances resulted from the fact
that work ethics are not adopted by the
employers. In my opinion, working as
a freelancer is the best. Despite these
nuisances, I believe that the sector will
improve in time and the storyboard
drawer and animation will have the value
they deserve.
www.tasartdergi.com
by Alena Gordievich
Karakter Tasarımı
Hakkında....
About Character Designing....
Bir çocuğun odasında oyuncakları ile yarattığı dünyanın efendisi
olması gibi "Tanrıyı oynamaktır animasyon".
İçindekiler / Contents >>
Animation is that “Animation is playing God” like a child’s being the lord
of the world she/he created with her/his toys in her/his room.
Göksel GÜLCAN
Animatör/ Animator
26
www.tasartdergi.com
Karakter Tasarımı Hakkında / About Character Designing
sadece sizin elinizdedir.
Bizler
animasyon
neferleri,
animasyon sektörünün tüm bu karanlık
tablonun içerisinden aydınlık bir fikir gibi
doğacağı günün umudu içerisindeyiz.
Boş şehirler tasarlarsınız,
Animasyon hakkında size öncelikle
şunu söylemeliyim.
Bir çocuğun
odasında oyuncakları ile yarattığı
dünyanın efendisi olması gibi "Tanrıyı
oynamaktır animasyon". Kurguladığınız
dünyada neler olup biteceği tümüyle
sizin elinizdedir. İsterseniz bir dizi felaket
yaratabilir ve yaratığınız her şeyi bir
çırpıda yok edebilirsiniz. İsterseniz her
şeyin daha iyi olduğu bir dünya kurar ve
onu yaşatabilirsiniz. Her şey sadece ve
28
The first thing I will tell you about
the animation is that “Animation is
playing God” like a child’s being the
lord of the world she/he created with
her/his toys in her/his room. All what
is going to happen in your fictionalized
world depends on you. If you want,
you can create a series of disasters
and wipe out everything you created
in a trice. If you want, you can build a
world where everything is better and
birilerinin gelip oraları yaşatacağını hayal
ederek, küçük insancıklarınızın rahat
etmeleri için her şeyi düşünürsünüz.
Elbette pek çok iş demektir bu; küçük
adamcıklarınız ne yazık ki size inşa
etmekte hatta kendi basit hareketlerinin
bile gerçekleştirilmesinde yardımcı
olmazlar, aksine sanki size engel olma
çabası içerisindedirler. Animasyon
animatöre direnen ehlileşmemiş bir at
gibidir.
Araçlar yerleştirirsiniz boş
sokaklara, bir beş dakika önce
birinin onu gelip oraya bıraktığı anı hayal
edersiniz, trafik polisinin ceza yazmak
için oralarda olup olmadığını kontrol
eden bakışlara sahip bir karakter canlanır
gözünüzde, belki sadece evine giden birisidir o aracın sahibi, belki bambaşka bir
keep it alive. Everything is only in your
hands. We, as the soldiers of animation,
are hoping for the day when animation
will rise as a bright idea from all these
dark views.
You design empty cities,
dream that somebody will come and
animate there and think everything for
the comfort of the little people. Of course,
it means a lot of workload, since your
little people can’t help you build these
cities, they can’t even help you design
their own movements, moreover; they
are in a struggle for preventing you.
Animation is like a house-trained horse
which opposes to the animator.
You place cars on empty
streets and dream that somebody
came and parked one of them there
five minutes ago and you dream of
somebody controlling if there is a traffic
police with curious looks who might be
a person just going home or a different
www.tasartdergi.com
Karakter Tasarımı Hakkında / About Character Designing
şey. Animasyon yaparken kendinizi
çocuk gibi hissetmeye başlayacaksınız
yeniden, hayaller kuracaksınız, küçük
canlandırmalar
hazırlayacaksınız,
araçlarınızı, evlerinizi, kişilerinizi bir
ölçü sisteminde birbirlerine denklemeniz, onları detaylandırmanız, üzerlerine dokular materyaller kaplamanız
ve onları hareket ettirmeniz gerekli,
bu oyun bir çocuk için çok büyük öyle
değil mi? Bütün bir animatörler grubunun bir arada bir oyunu birlikte oynayan
çocuklar olduğunuz düşünebilirsiniz
bu durumda, her ne kadar ekip olma
konusunda sorunlarımız olmuşsa da,
yapılacak onca işi tek bir kişinin üstlenmesi imkansız olduğundan animasyon
yani canlandırma bir ekip işidir.
Bir aracın bile gerçekçilik hissi
uyandırabilmesi için üzerindeki pek
çok aksamının hareket eder olması
gerekir. Onun nasıl hareket edeceği
ise animatörün gözlem kabiliyeti ile
alakalıdır. Hareketin doğasını algılayıp
uygulayan kişilere animatör denilebilir;
geri kalanına ise amatör demekten
başka çaremiz yoktur.
30
person at all. You will start feel like a
child again, you will dream, you will
prepare short animations. You need to
equate your cars, your houses, and your
people in a measure system, you need to
detail them, you need to cover them with
tissues and materials and make them
move. This play is big for a child isn’t it?
You can imagine that all animators are
children who play this game together,
consequently; despite having problems
in order to be a team you can understand
that animation, namely, animating is a
team work because it is impossible for
someone to take the responsibility of all
these stuff.
Even a car requires many
movable parts on it in order to create
a sense of reality, and how it moves is
related to the observation skill of the
animator. Animator can be named as
the person who perceives the nature of
the movement and implements it to the
animation. We don’t have any chance of
calling the remaining as amateur.
www.tasartdergi.com
Karakter Tasarımı Hakkında / About Character Designing
Karakterlerimiz ise bir iskelet
sistemine sahip üç boyutlu grafiklerdir.
İskelet sisteminin hareketlerini takip
eden üç boyutlu örüntü, üzerinde taşıdığı
doku ve bütünün hareket taklit yeteneği
Our characters are threedimensional graphics that have
a skeleton system.
The threedimensional pattern that follows the
movements of the skeleton system
ile birleştiği yerde bize zevk veren
animasyonlara dönüşürler, karakterleri
canlandıran animatörler onları hissetme
çabası ile kendileri de aynı hareketleri
oturdukları yerden yapmaya çalışırlar
bazen.
turns into pleasurable animation when
the tissue on it and imitation ability of
the movements of the whole merge.
Sometimes, animators who animate
the characters try to perform the same
movements where they sit in order to
32
Karakter Tasarımı Hakkında / About Character Designing
Karakterimiz hazır. Şimdi önünde
yaşaması gereken onca şey var, evet bir
oyun ama oynaması oldukça zahmetli
bir oyun bu. Oyuna geri dönüyoruz ya da
iş bizi bekler.
34
feel them.
Finally, our character is ready and
many adventures are waiting for her/
him. Sure, it is a play but it is such a play
that sometimes playing it is a challenge.
We are going back to the play or the
work waits for us.
www.tasartdergi.com
Önder MENKEN
Animatör/ Animator
Anadolu Üniversitesi Animasyon Bölümü mezunu
Önder Menken' den Ödüllü iki film :
“Karga Leşi” ve “Fidan”
Who Graduated from Department of Animation at Anadolu University
İçindekiler / Contents >>
“Karga Leşi” and “Fidan“
Two Awarded Films by Önder Menken
36
www.tasartdergi.com
Ödüllü İki Film : “Karga Leşi” ve “Fidan”/ “Karga Leşi” and “Fidan ““, Two Awarded Films
İzlemek için Tıkla...Click to watch ...
Karga Leşi , 2009
Yönetmen/ Directed by: Önder Menken
Ödüller/ Awards
7. Pam Kısa Film Festivali, Finalist. 2009
1. Ulusal Smyrna Kısa Film Festivali, Finalist. 2010
7. Yıldız Kısa Film Festivali, Canlandırma Dalı, Finalist. 2010
17. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması, En
İyi Canlandırma Filmi Ödülü. 2010
International Teen Shorts Film Festival, Starlihts Kuşağı, Türkiye'den Deneysel ve
Animasyon Bölümü, Gösterim. 2010
1. Türkiye Psikiyatri Derneği Kısa Film Yarışması, Finalist. 2010
Manisa Altın Üzüm Kısa Film Festivali, Animasyon Dalı, Finalist. 2010
iaf 6. İstanbul Animasyon Filmler Festivali, Yarışma Filmi. 2010
Çeşme 1. Kısa Film Festivali, Gösterim. 2011
Eskişehir Kral Midas Kısa Film Festivali, En İyi Canlandırma Film Adayı. 2011
Kısadan Hisse 5. Kısa Film Günleri, Gösterim. 2011
13. Eskişehir Film Festivali, Kısa Filmler Bölümü Seçkisi. 2011
38
www.tasartdergi.com
Ödüllü İki Film : “Karga Leşi” ve “Fidan”/ “Karga Leşi” and “Fidan ““, Two Awarded Films
İzlemek için Tıklayınız... / Click to watch ...
Fidan, 2012
Savaşta ailesini kaybetmiş
bir kız çocuğunun, zeytin
ağacına sahip olma hayali...
A little girl lost her family in the
war, her dream of having the olive
tree ...
40
Yönetmen/ Directed by: Önder Menken, Burak Varlık
Senaryo/ Written by: Burak Varlık
Kurgu/ Fiction: Önder Menken
Canlandırma/ Animation: Önder Menken, Özhan Odak, Osman Altın, Tuğrul Tiryaki,
Ali İhsan Gürbüz
Yapım/ Production : Anadolu Üniversitesi
Süre/ Runtime:- 00:08:25
ÖDÜLLER/ AWARDS
İstanbul Uluslararası Kısa Film Festivali, En İyi Canlandırma Film Ödülü. 2012
Beyaz Güvercin Kısa Film Yarışması, Animasyon Dalı, En İyi Film Ödülü. 2012
Sinepark 6. Kısa Film Festivali, Alabora Bölümü, Jüri Özel Ödülü. 2012
Animax Skopje Film Festivali, (Makedonya) Finalist. 2012
Libelula Animation Film Festivali, (İspanya) Finalist. 2012
8. İstanbul Animasyon Filmler Festivali, Animasyon ve Görsel Efekt Kısa Film Yarışması,
Yarışma Filmi. 2012
Adana 19. Altın Koza Film Festivali, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması, Canlandırma
Dalı, Finalist. 2012
www.tasartdergi.com
Turgut AKAÇIK
Animatör/ Animator
Anadolu Üniversitesi Animasyon Bölümü mezunu
Turgut Akaçık Filmi :
“Don’t Go ”
Who Graduated from Department of Animation at Anadolu University
İçindekiler / Contents >>
“Don’t Go ”
Film by Turgut Akaçık
42
www.tasartdergi.com
Turgut Akaçık Filmi : “Don’t Go” / “Don’t Go” Film by Turgut Akaçık
Don’t Go , 2010, (3’ 51”)
Yönetmen/ Directed by: Turgut Akaçık
Yapım/ Produced by: Anima - Istanbul
Karakter Tasarımı / Character Design: Nermin Er
Sanat Yönetmeni/ Art Director: Melis Şeylan
Öykü / Story: Turgut Akaçık
Üretim / Production: Oya Aytimur
Grafik Tasarım / Graphic Design: Melis Şeylan
Animasyon / Animation: Turgut Akaçık
Fotograf Yönetmeni / Director of Photography: Turgut Akaçık
Birleştirme / Compositing: Koray Güzey, İlhan Poyraz
TD: Soner Ünlü
Modellleme / Modeling: Özgül Gürbüz
Müzik / Music: “Don’t Go” - Yazoo, “Invisible” - Fisher Spooner
Ses Tasarımı / Sound Design: Ozan Kurtuluş
Kurgu / Editing: Turgut Akaçık
İsim Akış Animasyonu / Title Sequence Animation: Ahmet Tabak
Ödüller/ Awards
Annecy 2010 Animation Film Festival Special Distinction Award and Junior Jury Award
for a short film winner.
Annecy 2010 Anima-J School Prize
Hiroshima 2010 International Animation Festival
Best of the World Selection
New York Int. Children’s Film Festival 2011
Audience Award ages 5-10
44
İzlemek için Tıkla.../ Click to watch ...
www.tasartdergi.com
Hamide ADALI
Editör / Editor
Film:
The Movie:
Film/ Movie: Vizyon/ Vision:
Yönetmen/ Directed by:
Oyuncular/ Players:
İçindekiler / Contents >>
Seslendirme/ Voice Cast:
Senaryo/ Written by:
Yapımcı/ Producer:
Süre/ Runtime:
46
Prensesin Uykusu
The Sleep of the Princess
Prensesin Uykusu
2010, Türkiye
Çağan Irmak
Alican Yücesoy , Sevinç Erbulak ,
Ayşe Nil Şamlıoğlu , Genco Erkal
Çağlar Çorumlu
Yıldız Kültür, Füsun Erbulak
Çağan Irmak
Mustafa Oğuz
110 Dak.
www.tasartdergi.com
Film: Prensesin Uykusu / The Movie: The Sleep of the Princess
Filmin Fragmanını İzlemek için Tıkla / Click To Watch Movie Trailer
Çoğu zaman farkında bile olmadan, hayatı
başımıza gelenlere göre değerlendirir
ve hemen kötümser bir ruh haline
bürünüp suçlu veya suçlular ararız. Bu
arayışın içine dalmışken bir de kaderin
dedikodusunu yapar, ona küfreder, her
kötü olayı kaderle bağdaştırırız. Güzel
ve iyi olan ne varsa bizden, kötü ve
çirkin olanlarsa kaderdendir. Baştan
yazıldığını bildiğimiz bu hayat defterinin
çile bölümüne geldiğimizde, hiç karşı
koymayı bile akıl etmeden kendimizi
48
We, mostly and unwittingly, evaluate
the life according to what we have
experienced and immediately look for
guilty person and people by falling into
a pessimistic mood. Furthermore, we
gossip about the fate, swear at and
associate all bad events with it. Beautiful
and good things result from us while all
bad events result from the fate. When
we come to the suffering chapter of this
life book which we know that it is written
from the beginning, we surrender our
bırakırız bu hengâmeye. İşte tam da bu
duyguların içindeyken, bizi silkeleyip,
“Kader hep kötü müdür?” sorusuyla
baş başa bırakacak ve sonunda bunun
cevabını bulmamızı sağlayacak, çok
sevimli bir film Prensesin Uykusu…
Çağan Irmak’ın her filminde olduğu
gibi, Prensesin Uykusu’nda da izlerken
self to this turmoil even without thinking
to resist. “Prensesin Uykusu” is a nice
movie, which shakes us off while we are
in the depth of these feelings and which
leaves us the question “ Is fate always
such cruel?” and helps us to find the
answer of it… We are watching a story
in which we find our own feelings like
www.tasartdergi.com
Film: Prensesin Uykusu / The Movie: The Sleep of the Princess
kendimizden duygular bulduğumuz
bir hikâyeyle karşı karşıyayız. Sokakta
yürürken ya da markette kasa sırasında
beklerken, hemen arkamızda duran,
çok fazla içimizden biri Aziz. Aziz ve
arkadaşı Neşet’in sarsılmaz dostluğu,
Seçil ve Gizem’in yaşam savaşı ve tabii ki
50
Kahraman amcanın ölüme olan hasreti
fakat en önemlisi bütün karakterlerin el
ele verip kadere karşı gelmeleri…
Filmin kadrosu öyle her gün
televizyon kanallarında gördüğümüz
oyunculardan oluşmuyor. Ama, en
büyüğünden en küçüğüne kadar hepsi
çok değerli ve oynadığı rolün hakkını
the death, but the most important one; all
characters’ collaborating and standing
up to the fate…
veren muhteşem bir kadro. Tiyatromuzun
önemli oyuncu ve yönetmenlerinden
olan Genco Erkal, Çağlar Çorumlu,
Sevinç Erbulak, Alican Yücesoy ve küçük
prenses Şevval Başpınar bu masalsı
filmin oyuncularından. Filmin senaristliği
ve yönetmenliğini yapan Çağan Irmak,
animasyon tekniğini ve görsel efektleri
who play in an admirable way from the
oldest to the youngest. Genco Erkal, a
great theater actor and director, Çağlar
Çorumlu, Sevinç Erbulak, Alican Yücesoy,
and the little princess Şevval Başpınar
are the actors of this epic movie. Çağan
Irmak, the scenarist and director of the
movie, attracts us into a fairy tale by using
The cast of the movie doesn’t
consist of the actors who can be seen
on TV every day. However, it has a
magnificent cast consisting of actors
in the other movies of Çağan Irmak’s.
Aziz is one of us we see when we are
walking on the street or waiting in a
market line just behind us. Aziz and
his friend’s, Neşet, firm friendship, the
life struggle of Seçil and Gizem’s and
of course, Uncle Kahraman’s desire for
www.tasartdergi.com
Film: Prensesin Uykusu / The Movie: The Sleep of the Princess
de kullanarak, bizi tam bir peri masalının
içine davet ediyor. Her yaştan seyirciye
hitap eden filmin müzikleri Redd grubunun
imzasını taşıyor. Zaten filmin çıkış noktası
da bizzat Redd’in şarkısı olan Prensesin
Uykusu.
Ailecek izleyebileceğiniz, hem
hüzün hem de mutluluk barındıran içinizi
ısıtacak bu filmi henüz izlemediyseniz
mutlaka izleyin derim. Eğer izleyenleriniz
varsa da bir daha izlemekten bir şey
çıkmaz. İlk izlediğiniz andaki etkiyi
yeniden yaratacağını garanti ederim.
Filmin sonunda, Redd’in müziği eşliğinde
o içinize oturan, kalbinizi titreten buruk
gülümsemeyi hissedeceksiniz.
52
animation techniques and visual effects.
The music of the movie which appeals
to people from all ages was made by
Redd. Moreover, the starting point of the
movie is this song of the Redd, Prensesin
Uykusu.
I recommend you to watch the
movie with the whole family which
includes both sadness and happiness
and will wrench your hearts unless you
have. If you watch movie once, you would
like to watch it again. I guarantee that it
will create the same effect as the first
time. At the end of the movie, you will feel
the bittersweet smile that will touch you
deeply in company with Redd’s song.
www.tasartdergi.com
BU SAYFAYA REKLAM ALINIR.
[email protected]
BU SAYFAYA REKLAM ALINIR.
[email protected]
e-alışveriş sitesi ile
ÇOK YAKINDA www.anatolianarts.com.tr
Anatolian Arts Merkez , Büyükdere- İstanbul T. 0212 242 07 42
İstinye Park AVM. Pazaryeri (Eczane Karşısı ) P 036
Ayvalık Evenus Yöresel El Sanatları, Atatürk Cad. No 63
TAS art
Dergi
Portfolyo
[email protected]
[email protected]