GARANTİ Araştırma Raporu 27 Temmuz 2015

Transkript

GARANTİ Araştırma Raporu 27 Temmuz 2015
27.07.2015
Garanti Bankası'nda Yükseliş Potansiyeli Görüyoruz
İşlem Kodu
GARAN
Sektör
Aktif Büyüklüğü : Garanti Bankası’nın aktif büyüklüğü, 2015 yılının birinci
çeyreğinde, krediler ve mevduatlardaki artış ile yıllık bazda %15 artış gösterek 259
Milyar TL’ye ulaştı.
Bankanın müşterilerine kullandırdığı kredi hacmine
baktığımızda, bankanın kredi hacmi birinci çeyrek sonu itibariyle yıllık bazda %17
genişleyerek 155 Milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Özellikle, TL krediler yıllık bazda
%19 büyüme göstermiş ve toplamda 91.5 Milyar TL seviyesine ulaşmıştır. FX
Krediler TL bazında %15 artış kaydederek 62.28 Milyar TL'ye ulaşmıştır.
7,93
Hedef Fiyatı (12ay)
9,12
Yükseliş (Düşüş) Potansiyeli
15%
Piyasa Değeri (mn TL)
33.936
Net Nakit (Borç) (mn TL)
Ödenmiş Sermaye (mn)
Garanti Bankası’nın takipteki kredilerine baktığımızda, takipteki kredilerin toplam
krediler içindeki payı birinci çeyrekte yıllık bazda %2.85 seviyesinden %2.91
seviyesine yükseldiği görülmektedir. Telekonferansta yapılan açıklamalara göre,
takipteki kredilerin artışı teminatsız kredilerden kaynaklanmakla birlikte, bu
durumun bütün segmentlerdeki güçlü tahsilat yapıları sayesinde telafi edilmiştir.
Ayrıca, banka birinci çeyrekte TL'deki değer kayıpları sebebiyle geçmiş yıllara göre
daha yüksek oranda karşılık ayırmak zorunda kalmıştır. Karşılıklara ayrılan payın
arttırılıması ile risk maliyeti oranı 102 baz puan seviyesine ulaşmıştır. Banka
tarafından yapılan açıklamada, 2015 yılının birinci çeyreğinde KOBİ ve ihracat
kredileri kaynaklı karşılık iptallerinin gerçekleşmesi ile yasal düzenlemelerin negatif
etkisi kısmen dengelenmiştir.
4.200
Performans
1 Ay
3 Ay
12 Ay
-8,1%
-9,5%
-12,9%
Ortaklık Yapısı
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Doğuş Holding
Diğer
25,0%
24,2%
50,76%
BIST 100 Endeksi ve Garanti Bankası'nın Piyasa Değeri (Milyon TL)
BIST 100
GARAN
100000
50000
90000
45000
80000
40000
70000
35000
60000
30000
50000
25000
40000
20000
41275
41316
41357
41398
41439
41480
41521
41562
41603
41644
41685
41726
41767
41808
41849
41890
41931
41972
42013
42054
42095
42136
42177
2015 yılsonu tahminlerimizde, Garanti Bankası'nın TL kredilerinde %17, diğer
yandan kurlardaki oynaklığın döviz kredilerinde %22'lik bir artışa neden olacağına
inanıyoruz. Ayrıca bankanın takipteki kredilerinin toplam krediler içindeki payının
2015 yılsonu itibariyle %3 olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle bankanın yıl sonu
toplam kredi hacminin yıllık bazda %19'luk bir artış sergileyeceğine inanmaktayız.
Bunun dışında, Garanti Bankası için oluşturduğumuz modele göre, bankanın risk
maliyetinin 2015 yılı sonunda 0.03 puan artarak %1.41 seviyesine ulaşacağını
beklemekteyiz.
Banka
Kapanış Fiyatı
Mevduatlara baktığımızda, bankanın mevduatları 2015 yılının birinci çeyreğinde
yıllık bazda %16'lık bir artış sergileyerek 141 Milyar TL'ye ulaşmıştır. Aynı dönemde
toplam mevduatlar içinde %48'lik paya sahip olan TL mevduatlar yıllık bazda %6 atış
gösterirken, döviz cinsinden mevduatlarda ise TL bazında %27'lik bir artış meydana
geldi. Sonuç olarak Kredilerin mevduatlara oranı 1,45 puan artarak %109.8 oldu.
Modelimizde, mevduat büyümesi ile ilgili olarak 2015 yılında bankanın öngörüsü
olan %13 yerine %18'lik bir büyüme bekliyoruz. Buna bağlı olarak yılsonunda
kredilerin mevduatlara oranının ise %108.8 seviyesinde olmasını öngörmekteyiz.
Yükümlülüklerin Dağılımı
Çıkarılmış Tahviller
Alınan Borçlar
Repo
Vadesiz Mevduatlar
Özkaynaklar
Diğer
Bankacılık Kredileri
1,2
1
0,8
0,089
Kredi Kartları Hariç Tüketici Kredileri
153,8
160
0,097
0,105
0,106
0,108
0,106
0,122
0,129
0,124
140
120
100
140,7
142,9
34,0494
35,0105
14,7735
14,8616
86,051
91,8771
93,0279
102,5846
2Q14
3Q14
4Q14
1Q15
130,9689
133
31,3329
32,585
14,421
14,364
85,215
1Q14
36,2968
14,9186
80
0,417
0,409
0,417
0,07
0,049
0,051
40
0,148
0,151
0,143
20
0,049
0,057
0,055
1Q14
2014
1Q15
0,4
0
Kredi Kartları
180
0,6
0,2
Krediler Dağılımı (MilyarTL)
Vadeli Mevduatlar
60
0
27.07.2015
Net Faiz Marjı: Garanti Bankasının net faiz marjı 2015 yılı birinci çeyreğinde tüketici fiyatlarına endeksli devlet tahvili
gelirlerinin azalması ve bankanın faiz giderlerindeki artışın etkisiyle 0.48 puanlık bir daralma göstererek çeyreksel bazda
%4.12 olarak gerçekleşirken yıllık bazda ise 0.18 puan yükseldi.Modelimize göre, faizlerin FED'in muhtemel faiz artışının
ardından 2015 yılı içinde artacağını ve bankanın net faiz gelirinin yıl sonunda %8 artacağını düşünüyoruz. Böylece 2015 yılı
tahminimiz, net faiz marjının %3.55 olacağı yönünde.
Net Ücret ve Komisyonların Dağılımı
1,2
Nakit Krediler
Para Transferleri
Gayrinakdi Krediler
Sigorta
Ödeme sistemleri
Diğer
Komisyonlar
Hesap İşletim Ücreti
1
0,154
0,133
0,366
0,372
0,017
0,048
0,016
0,059
0,094
0,025
0,084
0,108
0,212
0,18
1Q14
1Q15
0,8
0,6
0,4
0,2
0,039
0,094
0
Net Ücret ve Komisyonlar: Garanti Bankasının net ücret ve komisyonları birinci çeyrekte yıllık bazda %2, çeyreklik bazda ise
%8.4 artarak 759.4 Milyar TL'ye ulaştı. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, banka hesap işletim ücretleri, ödeme
sistemleri ve kredi kullandırmadan alınan ücretler üzerindeki hukuki baskıları hafifletmek için ödeme sistemleri, gayrinakdi
krediler, sigorta hizmetleri, aracılık hizmetleri, para transferleri ve internet bankacılığında çeşitlilik sağlamıştır. Banka
tarafından telekonferansta yapılan açıklamalara göre 2015 yılında net ücret ve komisyonlar kaleminde artış görüleceği
belirtilmiştir. Buna uygun olarak, biz de yıl sonu için net ücretler ve komisyonlarda %12'lik bir büyüme bekliyoruz.
Ticari Kar: Bankanın ticari karı birinci çeyrekte türev piyasalardaki ve döviz işlemlerindeki yüksek zararların etkisiyle, yıllık
bazda %96 azalmıştır. Bizse 2015 yıl sonu itibari ile bankanın ticari karında kayda değer bir büyüme bekliyoruz.
Faaliyet Giderleri : Bankanın faaliyet giderleri, birinci çeyrekte ana ortaklığa kesilen vergi cezaları, alınan komisyonların
yasal düzenlemelerle geri ödenmesi ve TL’nin %12 değer kaybetmesi ile birlikte yıllık bazda %22 artış göstererek 1.5 Milyar
TL seviyesine ulaştı. Buna bağlı olarak giderlerin gelirlere oranı da %43 olarak gerçekleşti. Yılsonu faaliyet giderleri
tahminimize göre, giderlerin gelirlere oranının 2015 sonunda aynı kalarak %43 olacağını öngörüyoruz.
Kredi ve Gider Karşılıkları: Birinci çeyrekte takipteki kredilere ayrılan payın artırılması ile bankanın kredi ve gider karşılıkları
%36 artış ile 632.6 Milyon TL'ye çıkarıldı. Yılsonunda kredi ve gider karşılıkları kaleminde yıllık bazda %20'lik bir artış
olacağını öngörüyoruz.
Net income : Sonuç olarak, Garanti Bankasının birinci çeyrek net karı %6’lık artışla 953 Milyon TL olarak açıklanmıştır.
Garanti Bankası şuan %1 Aktif karlılığı, %13,1 Özkaynak karlılığı ve 1.11x PD/DD oranından işlem görmektedir. Yılsonunda
bankanın net karında %7'lik bir artış bekliyoruz. Bu artışa bağlı olarak özkaynak karlılığının %13 seviyesine aktif karlılığının
ise %1 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz.
Riskler



Merkez Bankası’nın kredi büyümesini kısıtlamaya yönelik kararları
Enflasyon riski
Aktif kalitesinin bozulması

Neden Garanti?

Güçlü bir sermaye yapısına sahip olan Garanti Bankası yerel rakiplerine göre en yüksek özkaynak karlılığına sahip banka
olarak görülüyor.
Şube başına karlılık oranında en iyi banka
İşletme kartlarında en yüksek pazar payına sahip banka


27.07.2015
Değerleme
Garanti Bankası şuan 1.11x PD/DD, 8.5x F/K ve %13.1 özkaynak karlılığı (2016t 1x PD/DD, 7,9x F/K, %12.5 Özkaynak karlılığı)
seviyesinden işlem görmektedir. Garanti Bankasını F/K ve PD/DD oranları bakımından diğer gelişmekte olan ülke piyasalarında
işlem gören banka hisseleriyle karşılaştırdığımızda, bankanın hisseleri uluslararası rakiplerine göre ucuz bir görünüm sergilese de, iç
piyasadaki rakiplerine göre bir miktar pahalı gözüküyor. Son olarak karşılaştırma yapılabilmesi için, gelişmekte olan ülke
piyasalarında faaliyet gösteren bankaların 2015 yılı sonunda ortalama 1.10x PD/DD, 11,7x F/K ve %10 özkaynak karlılığı
oranlarından işlem göreceğini ön görüyoruz. Yerel bankaların ise 2015 yılı sonunda 0.81x PD/DD, 6,9x F/K ve %11,6 özkaynak
karlılığı oranlarından işlem göreceğini beklemekteyiz. Sonuç olarak Garanti Bankası hisseleri için %15'lik bir artış potansiyeli
öngörerek ve yılsonu hedef fiyatımızı 9.12 TL olarak belirledik.
Global Banka Emsal Değerlemesi
Fiyat (USD)
Brezilya
BRADESCO SA-PREF
ITAU UNIBAN-PREF
Hisse Adedi
F/K
Piyasa Değeri
(mnUSD)
PD/DD
Özkaynak Karlılığı
Tahmini
Temettü
Verimi
4%
4%
4%
Sermaye
Yeterlilik
Oranı
Finansal
Kaldıraç Oranı
15
12
15
12
15
12
2015E
90.846 7,2
39.909 7,3
50.937 7,1
2016E
6,9
6,6
7,3
2015 E
1,6
1,5
1,6
2016 E
1,3
1,2
1,3
2015E
22%
21%
23%
2016E
19%
19%
18%
56.150 13,7
4.183 -73,4
28.949 12,6
12.793 14,4
8.695 16,6
5.713 15,3
12,1
7,9
12,1
11,1
15,6
10,4
1,6
0,5
1,8
1,2
2,0
1,3
1,4
0,5
1,5
1,1
1,8
1,2
11%
-1%
14%
8%
12%
9%
11%
6%
13%
9%
12%
11%
2%
2%
0%
2%
6%
3%
17
15
19
16
17
16
14
15
17
19
9
9
8,0
8,6
5.011,9
5.918,2
14,3
69,3
29,8
228,8
20,4
293,0
417,8
429,8
38,0
280,0
Gelişmiş Piyasalar
BBVA
BANCO SANTANDER
HSBC HLDGS PLC
STANDARD CHARTER
SOC GENERALE SA
UNICREDIT SPA
INTESA SANPAOLO
10,1
7,1
8,8
15,2
48,8
6,7
3,8
6.305,5
14.317,3
19.542,1
2.546,7
806,1
5.970,9
16.675,7
518.269
63.881
102.119
171.612
38.595
39.340
39.819
62.903
12,8
17,0
12,5
11,1
12,5
10,7
15,1
18,0
11,1
11,2
11,0
10,7
10,2
9,3
12,1
15,2
1,0
1,2
1,0
0,9
0,8
0,8
0,7
1,3
0,9
1,1
0,9
0,8
0,8
0,7
0,7
1,2
7%
7%
8%
8%
7%
7%
5%
7%
8%
9%
9%
8%
8%
8%
6%
8%
4%
3%
3%
6%
6%
4%
3%
4%
15
16
13
16
17
14
14
16
17
13
15
14
15
29
17
15
MENA
COMMERCIAL BANK
QATAR NATIONAL B
COMMERCIAL INTL
FIRST GULF BANK
326,6
699,7
917,6
4.500,0
65.465
4.933
35.280
6.445
18.806
11,2
8,8
11,4
10,9
11,7
10,1
7,6
10,4
9,0
10,6
2,1
1,1
2,3
3,4
2,2
1,8
1,0
1,9
2,5
1,8
19%
13%
20%
31%
19%
18%
13%
18%
27%
17%
5%
5%
4%
3%
6%
16
15,1
50,4
7,0
4,2
14
17
18
8
7
9
10
6
Polonya
ALIOR BANK SA
MILLENNIUM
HANDLOWY
PKOBP
PEKAO
BZWBK
72,7
1.213,1
130,6
1.250,0
262,5
99,2
33.995
1.620
1.886
3.022
9.421
10.760
7.286
13,5
16,4
11,6
13,9
12,6
16,6
11,4
12,2
12,2
10,1
12,7
10,6
15,2
11,5
1,5
2,0
1,2
1,5
1,3
1,7
1,5
1,3
1,7
1,1
1,3
1,1
1,5
1,3
11%
12%
11%
11%
10%
10%
13%
11%
14%
11%
11%
11%
10%
12%
5%
22,3
1,6
23,1
7,5
41,0
73,4
15
13
14
18
13
18
13
9
11
11
6
9
7
8
Rusya
SBERBANK
1,2
*VTB BANK OJSC
0,0
*TCS GROUP HOLDIN
2,7
BANK VOZROZHDENI
9,6
HALYK SAVINGS BK
0,2
*VTB BANK OJSC & TCS GROUP HOLDIN hesaplamalara dahil edilememiştir.
21.586,9
12.960.152,9
182,6
23,7
10.911,2
27.347 9,2
24.846 10,0
15.645 -14,4
493 10,4
228 14,4
2.273 4,8
4,6
4,6
24,7
6,1
5,2
4,6
0,7
0,7
1,0
1,4
0,6
0,9
0,6
0,6
1,0
1,1
0,5
0,7
8%
7%
-7%
13%
4%
18%
13%
13%
4%
18%
10%
16%
1%
2%
0%
1%
0%
291%
17
13
12
22
21
9
12
12
5
9
6
36.351
4.160
8.331
23.859
12,5
14,0
11,4
12,7
2,7
4,3
1,6
3,3
2,2
3,3
1,4
2,6
19%
25%
12%
23%
18%
23%
12%
21%
3%
2%
4%
4%
23
36
17
17
10
5
13
12
2016E
10,1
-42%
2015 E
1,1
-21%
17
-20%
Finansal
Kaldıraç Oranı
11
-10%
Doğu ve Orta Avrupa
*RAIFFEISEN BANK
KBC GROEP
ERSTE GROUP BANK
KOMERCNI BANKA
OTP BANK PLC
*RAIFFEISEN BANK hesaplamalara dahil edilmemiştir.
Güney Afrika
CAPITEC BANK HOL
INVESTEC PLC
FIRSTRAND LTD
Kaynak : Alan Securities Inc. & Bloomberg
36,0
9,3
4,3
115,6
894,8
5.609,4
Piyasa Değeri
(mnUSD)
2015E
Akbank
7,9
Garanti
8,5
Halkbank
6,4
İşbankası
5,8
Vakıfbank
6,0
YKB
6,9
Average
6,9
Source :Alan Securities Inc
F/K
PD/DD
2016E
7,6
7,9
5,8
5,4
5,5
6,2
6,4
2015 E
0,99
1,11
0,82
0,66
0,60
0,69
0,81
F/K
2015E
828.423 11,7
-41%
Global Banka Emsalleri Ortalaması
Türkiye Ortalaması
Piyasa
Değeri
(mnUSD)
10.476
12.082
5.260
8.505
3.618
5.787
14,2
20,2
24,3
14,8
2016 E
0,9
1,0
0,7
0,6
0,5
0,6
0,7
PD/DD
2016 E
1,0
-23%
Özkaynak Karlılığı
2015E
12,6%
13,1%
12,7%
11,5%
10,1%
10,0%
11,6%
2016E
11,7%
12,5%
12,3%
10,9%
9,7%
9,7%
11,1%
3%
7%
3%
6%
5%
Özkaynak Karlılığı
2015E
10%
35%
2016E
10%
31%
Tahmini
Temettü
Verimi
1,9%
1,8%
1,4%
2,9%
0,9%
3,1%
2,0%
Tahmini
Temettü
Verimi
3%
-35%
Sermaye
Yeterlilik
Oranı
Sermaye Finansal
Yeterlilik Kaldıraç
Oranı
Oranı
15,2%
7,7
13,9%
8,5
12,7%
9,3
15,3%
8,2
13,7%
10,5
14,4%
9,1
14,2%
8,9
27.07.2015
Garanti Bilanço (000TL)
Nakit Değerler v e Merkez Bankası
Gerçeğe Uy gun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan FV(Net)
Bankalar
Para Piy asalarından Alacaklar
2011
2012
2013
2014
2015t
2016t
2017t
8.312.450
1.974.134
16.716.515
16.173.384
1.207.221
10.163.428
22.642.842
2.136.243
13.124.427
25.192.569
1.867.916
12.863.424
29.247.476
2.428.291
15.050.206
30.732.124
3.035.364
17.608.741
34.406.272
3.794.204
20.602.227
1.000
199.033
110.243
50.000
58.000
58.001
6.800
Krediler
TL Krediler
FX Krediler
Takipteki Krediler
90.734.109
50.244.265
40.489.844
1.933.533
Takipteki Krediler Karşılığı
-1.528.532
-2.109.340
-2.683.838
-3.285.747
-3.914.553
-4.384.300
-4.910.416
Faktoring v e Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
3.919.379
4.703.244
5.765.985
7.113.352
8.180.355
9.816.426
11.779.711
1.366.954
13.773.794
20.667.042
22.400.000
24.192.000
26.127.360
Vadey e Kadar Elde Tutulacak Varlıklar (Net)
Satılmay a Hazır Finansal Varlıklar (Net)
İştirakler
Duran Varlıklar
Diğer Aktif ler
Aktif Toplamı
Mev duatlar
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Alınan Krediler
Para Piy asalarına Borçlar
İhraç Edilen Menkul Kıy metler
Diğer Yabancı Kay naklar
Karşılıklar
Vergi Borcu
Diğer Pasif ler
Ödenmiş Sermay e
Sermay e v e Kar Yedekleri
Kar v ey a Zarar
Azınlık Hakkı
Özkaynaklar
Pasif Toplamı
Gelir Tablosu (000TL)
4.786.530
31.155.039
151.214
1.426.125
4.293.028
163.475.323
93.236.315
1.211.396
24.175.037
100.122.519 128.885.058 144.037.686 171.415.183 196.387.157 225.002.067
58.142.650 73.882.530 85.465.405 99.994.524 114.993.702 132.242.758
41.383.999 54.081.282 57.471.974 70.115.808 79.932.021 91.122.504
2.705.210
3.605.084
4.386.054
5.219.404
5.845.733
6.547.221
38.494.506 24.836.227 23.530.304 24.063.128 25.266.285 26.529.599
168.274
152.580
152.344
155.000
160.000
160.000
1.446.021
1.698.936
1.670.621
1.700.000
2.000.000
2.500.000
5.932.823
8.267.161
9.845.590 12.799.267 15.359.120 18.430.944
179.779.374 221.482.286 247.051.091 287.488.906 324.615.216 369.390.386
97.777.679 119.209.227 133.425.879 157.494.254 181.118.392 208.286.151
927.001
1.567.030
2.100.771
4.500.000
2.400.000
2.400.001
25.744.412 33.985.980 37.788.541 41.567.395 46.555.483 52.142.140
11.738.157
14.106.944
16.007.738
12.021.165
13.223.282
13.884.446
14.578.668
3.742.056
6.077.035
10.790.559
14.438.356
16.604.109
19.094.726
21.958.935
1.897.751
2.102.139
290.055
7.182.630
4.198.641
10.262.320
3.326.299
112.527
17.899.787
163.475.323
2.076.506
2.986.870
2.484.267
2.931.435
3.371.150
3.876.823
2.616.785
3.349.750
4.017.661
4.821.193
5.785.432
6.653.247
599.922
367.470
707.163
777.879
855.667
941.234
8.211.905 10.201.493 13.440.219 15.456.252 17.774.690 20.440.893
4.196.934
4.200.000
4.200.000
4.200.000
4.200.000
4.200.000
13.972.654 15.338.917 18.580.266 21.700.000 25.090.814 28.854.436
3.331.073
3.314.434
3.653.070
4.000.000
4.250.000
4.800.000
140.524
162.818
193.733
213.106
234.417
257.859
21.641.185 23.016.169 26.627.069 30.113.106 33.775.231 38.112.295
179.779.374 221.482.286 247.051.091 287.488.906 324.615.216 369.390.386
2011
2012
2013
2014
2015t
2016t
2017t
11.407.836
13.826.350
13.912.537
16.518.449
18.957.342
21.264.808
24.172.452
Kredilerden Alınan Faizler
7.151.770
9.034.038
9.649.769
11.807.301
14.356.352
16.178.835
18.539.317
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.676.493
4.003.400
3.526.717
3.818.985
3.626.794
3.916.938
4.230.293
579.573
-6.149.372
-4.151.913
-1.069.194
-739.542
-188.723
5.258.464
2.129.434
352.725
1.159.610
8.900.233
-3.709.690
-920.395
4.270.148
-930.603
6.261
3.345.806
788.912
-7.406.098
-5.201.252
-1.069.521
-803.007
-332.318
6.420.252
2.071.374
604.726
664.568
9.760.920
-4.056.382
-1.397.501
4.307.037
-947.993
0
3.359.044
736.051
-6.779.637
-4.671.629
-1.027.382
-571.228
-509.398
7.132.900
2.664.906
361.566
946.597
11.105.969
-4.796.858
-1.939.372
4.369.739
-1.030.946
0
3.338.793
892.163
-8.147.616
-5.292.865
-1.228.320
-767.805
-858.626
8.370.833
2.989.885
-74.044
1.037.940
12.324.614
-5.355.550
-2.185.140
4.783.924
-1.099.377
0
3.684.547
974.196
-9.944.062
-6.879.700
-1.334.965
-793.397
-936.000
9.013.281
3.348.671
125.000
1.089.837
13.576.789
-5.838.019
-2.622.751
5.116.019
-1.176.684
0
3.939.335
1.169.036
-11.282.875
-7.969.209
-1.497.799
-833.067
-982.800
9.981.933
3.750.512
-100.000
1.144.329
14.776.774
-6.354.013
-2.937.481
5.485.280
-1.261.615
0
4.223.666
1.402.843
-12.751.820
-9.164.591
-1.680.569
-874.720
-1.031.940
11.420.633
4.200.573
-99.999
1.201.545
16.722.752
-7.190.783
-3.289.978
6.241.990
-1.435.658
0
4.806.333
2011
2012
2013
2014
2015t
2016t
2017t
10,0
1,86
19%
0%
2%
0%
36%
37%
20%
9,9
1,54
16%
17%
2%
2,0%
34%
33%
19%
10,0
1,45
15%
15%
2%
1,7%
28%
26%
15%
9,0
1,25
14%
15%
1%
1,6%
25%
23%
13%
8,5
1,11
13%
14%
1%
1,5%
21%
19%
12%
7,9
0,99
13%
13%
1%
1,4%
18%
17%
10%
6,9
0,87
13%
13%
1%
1,4%
16%
15%
9%
Faiz Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
Faiz Giderleri
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
Net Faiz Geliri/ Gideri
Net Ücret v e Komisy on Gelirleri/Giderleri
Net Ticari Kar/Zarar
Diğer Faaliy et Gelirleri
Faaliyet Gelirleri/Giderleri Toplamı
Diğer Faaliy et Giderleri
Kredi v e Diğer Alacaklar Karşılığı
Net Faaliyet Karı/Zararı
Vergi Karşılığı
Özkay nak Yöntemi Uy gulanan Ortaklıklardan Kar/Zarar
Net Dönem Karı/Zararı
Değerleme
F/K
PD/DD
Özkay nak Karlılığı
Ortalama Özkay nak Karlılığı
Aktif Karlılığı
Ortalama Aktif Karlılığı
F/Mev duatlar
F/Krediler
F/Varlıklar
27.07.2015
Garanti Bankası Bilanço
(000 TL)
Ocak-Mart (03)
2014
2015
Nakit Değerler v e Merkez Bankası
21,967,572
25,207,802
%
15%
Gerçeğe Uy gun Değer Farkı Kar/Zarara Y ansıtılan FV(Net)
Bankalar
Para Piy asalarından Alacaklar
2,248,062
11,874,955
152,534
2,775,521
14,490,083
33,626
23%
22%
-78%
Krediler
TL Krediler
FX Krediler
Takipteki Krediler
Takipteki Krediler Karşılığı
Faktoring v e Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Vadey e Kadar Elde Tutulacak Varlıklar (Net)
Satılmay a Hazır Finansal Varlıklar (Net)
İştirakler
132,004,380
77,030,027
54,021,788
3,767,381
-2,814,816
5,561,318
17,559,545
23,932,252
153,032
154,917,909
91,506,735
62,284,691
4,514,663
-3,388,180
7,145,300
19,170,365
22,879,834
152,330
17%
19%
15%
20%
0%
28%
9%
-4%
0%
Duran Varlıklar
Diğer Aktif ler
Aktif Toplamı
Mev duatlar
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Alınan Krediler
Para Piy asalarına Borçlar
İhraç Edilen Menkul Kıy metler
Diğer Y abancı Kay naklar
Karşılıklar
Vergi Borcu
Diğer Pasif ler
Ödenmiş Sermay e
Sermay e v e Kar Y edekleri
Kar v ey a Zarar
Azınlık Hakkı
Özkaynaklar
1,541,865
8,403,008
225,398,523
121,834,552
1,962,290
33,464,994
15,869,719
11,145,971
2,668,095
3,564,190
497,800
10,504,963
4,200,000
15,246,799
4,268,396
170,754
23,885,949
1,642,042
11,359,727
259,774,539
141,089,569
4,125,013
37,391,861
13,211,665
14,597,936
3,155,457
4,160,384
638,374
13,976,472
4,200,000
18,438,403
4,587,392
202,013
27,427,808
6%
35%
15%
16%
110%
12%
-17%
0%
18%
17%
28%
33%
0%
21%
7%
18%
15%
Pasif Toplamı
225,398,523
259,774,539
15%
Kaynak: Alan Menkul Değerler A.Ş
Ocak-Mart (1Q)
Gelir Tablosu
Faiz Gelirleri
Kredilerden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Diğer Faiz Gelirleri
Faiz Giderleri
Mev duata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piy asası İşlemlerine Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
N et Faiz Geliri/ Gideri
Net Ücret v e Komisy on Gelirleri/Giderleri
Net Ticari Kar/Zarar
Diğer Faaliy et Gelirleri
Faaliyet Gelirleri/Giderleri Toplamı
Diğer Faaliy et Giderleri
Kredi v e Diğer Alacaklar Karşılığı
Net Faaliyet Karı/Zararı
Vergi Karşılığı
Özkay nak Y öntemi Uy gulanan Ortaklıklardan Kar/Zarar
Net Dönem Karı/Zararı
2014
2015
3,929,951
2,746,763
959,833
223,355
-2,101,182
-1,399,975
-322,077
-199,524
-179,606
1,828,769
742,269
82,159
250,892
2,904,089
-1,260,098
-466,137
1,177,854
-281,496
0
896,358
4,238,253
3,257,311
741,358
239,584
-2,072,985
-1,389,562
-287,944
-161,393
-234,086
2,165,268
759,443
3,185
493,191
3,421,087
-1,541,953
-632,637
1,246,497
-293,078
0
953,419
%
8%
19%
-23%
7%
-1%
-1%
-11%
-19%
30%
18%
2%
-96%
97%
18%
22%
36%
6%
4%
n.a
6%
Kaynak: Alan Menkul Değerler A.Ş
Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Menkul Değerler A.Ş. Araştırma
Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve
eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin
değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının
alım – satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri
tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar
doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan
ve /veya dolaylı zararlardan Alan Menkul Değerler A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır. Bu dokümanın tüm hakları Alan Menkul Değerler
A.Ş.'ne aittir. Dokümanın tamamı veya herhangi bir bölümü ancak ve ancak Alan Menkul Değerler A.Ş kaynak gösterilerek kullanılabilir Her hakkı
saklıdır.

Benzer belgeler

T.İş Bankası A.Ş. Araştırma Raporu - alan yatırım menkul değerler a.ş.

T.İş Bankası A.Ş. Araştırma Raporu - alan yatırım menkul değerler a.ş. periyotta hedef fiyatımızı 7.19 TL olarak belirledik. Bu da bankanın bu süreçte %36’lık bir yükseliş potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Detaylı