Meteoroloji-Oşinografi - Piri Reis Üniversitesi

Transkript

Meteoroloji-Oşinografi - Piri Reis Üniversitesi
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Deniz Ulaştırması ve İşletmeciliği Mühendisliği Lisans Programı
Ders Katalog Formu
Dersin Adı : METEOROLOJİ
Derece:
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
Kodu
Yıl/Yarıyılı
DECK-424
Kredisi
AKTS Kredisi
Ders
2.5
4
2
Uygulama
Laboratuar
1
Bölüm
Dersin veren Öğretim Üyesi
NAZIM ÇUBUKÇU
İletişim Bilgileri
05336121323-
[email protected]
Görüşme Saatleri
Ders Notları için web adresi
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Önkoşulları
Dersin mesleki bileşene katkısı,
%
Temel
Bilim
Temel Mühendislik
Mühendislik Tasarım
40
40
20
İnsan ve Toplum
Bilim
Dersin İçeriği
Ders;
Öğrencilere ileride yapacakları gemi görevlerinde oldukça fazla
kullanacakları meteorolojik bilgiler için DECK-212 ile birlikte bir
altyapı oluşturmak
Bu Kapsamda;
Atmoferik basınç,cepheler, alçak ve yüksek basınç merkezleri, hava
tahmini, deniz ve ölü dalga, rota planlaması konuları incelenmektedir
Dersin Amacı
Öğrencilere Meteoroloji bilimi alt yapısını kazandırmaktır
Dersin Öğrenme
Çıktıları
Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Varsa, Uygulamanın (staj)
yapıldığı yer
I.Meteoroloji hakkında bir alt yapı kazanmış olacak ve hava raporlarının
yorumunu yapabilecektir.
II.Havanın durumunu ve süresini tahmin edebilecektir.
III.Kötü hava şartlarından olumsuz olarak etkilenmemek için seyir
rotasında değişiklikler yapabilecektir.
IV.Kötü deniz ve hava koşullarında gemisini nasıl kullanması
gerektiğine dair bilgi sahibi olacaktır.
Eş dönemli koşul
Maurice M. Cornish.; Maritime Meteorology, second ed.Thomas Reed
Pud.
Ahrens, C.D.; Meteorology Today, An Introduction to Weather, Climate
and Environment, Sixth Edition, Brooks/Cole, 2000
Stull, R.B., Meteorology for Scientists and Engineers. Second Edition
Brooks/Cole 2000
Weisberg, J., H. Parish; „Introductory oceanography“ Mc Graw. Hill
Book Comp, 1974
Bhatt, J.J.; “Oceonography”, D.Van Nostand Comp., 1978
Thurman, H.V.; “Introductory Oceanography”, Charles E. Merrill
Publishing Comp., 1984
Roberts, C.W., Maritime Meteorology, Thomas Reed Publications
Limited London 1995
Ders Kitabı
Öney, S., Yılmaz. A., “Denizcilik Meteorolojisi”, Görsel
Matbaacılık, 2000
Diğer Kaynaklar
Sanatlar
Ödevler ve Projeler
Laboratuar Uygulamaları
Bilgisayar Kullanımı
Yarıyıl içi Çalışmaları
Başarı
Değerlendirme
Sistemi
Devam
Yıl İçi Sınavları
Kısa Sınavlar
Ödevler
Dönem Ödevi/Projesi
Laboratuar Uygulaması
Uygulama
Derse Özgü Staj(Varsa)
Seminer
Sunum
Alan Çalışması
Final Sınavı
TOPLAM
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM
Adedi
Değerlendirmedeki Katkısı,
%
1
40
1
60
%100
%40
%60
%100
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Dünya çapındaki Rüzgar ve Basınç Sistemleri
Hava Kütleleri ve Cepheler
Cephesiz Siklonlar
Sinoptik ve Prognostik Haritalar
Tropik Siklonlar
Hava Tahmin Bültenleri
Hava Tahmini ve Gemiler için Hava Tahmin Hizmetleri
Denizlerin Fiziki Özellikleri
Dalgalar, deniz ve ölü deniz, Dalga Tahmini
Dünya Denizlerindeki Akıntı Sistemi , Med-Cezir
Buz, Gemide Buzlanma,yüzen buzlar.
Seyir planlamasında meteorolojik faktörlerin kullanılması
Genel Seyir Planlaması
Genel tekrar
Dersin
Çıktıları
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I- III-IV
III-IV
I-II-III-IV
Dersin ……………………………………. Mühendisliği Programıyla İlişkisi
Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi
Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi
Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama
Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı
bir eğitim
Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları
Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını
kullanabilme becerisi
Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel
çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi
Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz
edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam
Düzenleyen
NAZIM ÇUBUKÇU
Tarih
İmza
Katkı
Seviyesi
1 2 3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Benzer belgeler

Personel Emniyeti ve Sosyal Sorumluluk

Personel Emniyeti ve Sosyal Sorumluluk Dersin Deniz Ulaştırma/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi

Detaylı

Statik - Piri Reis Üniversitesi

Statik - Piri Reis Üniversitesi Dersin Deniz Ulaştırma/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar a b c d e f g h i j k l m

Detaylı

Elektroteknik-I - Piri Reis Üniversitesi

Elektroteknik-I - Piri Reis Üniversitesi Dersin Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi

Detaylı

Matematik-II - Piri Reis Üniversitesi

Matematik-II - Piri Reis Üniversitesi II.Havanın durumunu ve süresini tahmin edebilecektir. III.Kötü hava şartlarından olumsuz olarak etkilenmemek için seyir

Detaylı

Göksel Seyir-II - Piri Reis Üniversitesi

Göksel Seyir-II - Piri Reis Üniversitesi Dersin ……………………………………. Mühendisliği Programıyla İlişkisi Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar a b c d e f g h i j k l m

Detaylı