Mega Yelkenli PANORAMA II ile SAFFET EMRE

Transkript

Mega Yelkenli PANORAMA II ile SAFFET EMRE
MegaYelkenliPANORAMAIIile
SAFFETEMRETONGUÇeşliğindeKÜBA’NINKEŞFİ
8Gece–9Gün–29Ekim2016
VarietyCruises
Keşfedilmeyi bekleyen, Küba’nın harika yönlerini ortaya çıkaran, heyecan verici bir keşif yolculuğunun yanı sıra,
alışılagelmiş gemi seyahati ile özel yatçılık arasındaki ahenkli dengeyi deneyimleyeceksiniz. Her gün yeni bir liman, sizi
serinletecek kristal mavisi sularıyla gizli bir koy, sizi hayrete düşürecek zengin kültürel farklılıklar keşfedeceksiniz. Koloni
şehirleriCienfuegosveTrinidad’ıziyaretedecek,Vinales/PinardelRio’nunyemyeşildoğasıvekristalberraklığındakidenizi
ileBahiadeCorrientveCayoLargo’nunolağanüstüsualtıyaşamınıdeneyimleyeceksiniz.
MotorYelkenliPanoramaII
MotorYelkenliPanoramaII,2004yılındadenizeindirilmiş,2012yılındarenoveedilmişve2015yılındadaanasalonvebar
alanıyenidendekoreedilmiştir.Buteknolojiharikasıyelkenligemi,birkaçkezAtlantikOkyanusunugeçmiş,Şeysellerden
Monte Carlo’ya, Karadeniz’den Tunus’a kadar seyirler yapmış olup yolcularına en yüksek seviyede konfor ve güvenlik
sunmaktadır.
GemideYaşam
Gün içerisinde, gemideki etkinlikler 2 ayrı bar bölümü ve güneşlenme güvertesi dahil olmak üzere açık alanlarda
yapılmaktadır. Akşamları geminin dinlenme salonuna geçip müziğinizi dinlerken içkinizi yudumlayabilirsiniz. PANORAMA
II’nin kıç kısmındaki yüzme platformu, hava şartları ve demirleme koşullarının el verdiği ölçüde yüzmenize imkan
sağlamaktadır.
Kabinler
PANORAMA II’nin kabinleri, 3 güverte üzerinde konuşlanmış olup, ahşap mobilyalar ve açık renkli kumaşlarla dekore
edilmiştir. Alt güvertedeki kabinlerde lombozlar bulunmakla birlikte, Üst ve ana güvertedeki kabinlerde pencerelere
bulunmaktadır.Tamteşekküllübanyolarmermerkaplıdır.Tümkabinlerdeklima,TVünitesi,telefon(dahilikullanımiçin),
saçkurutmamakinesi,minibuzdolabı,merkezimüziksistemi,genelanonsdevresivekasabulunmaktadır.
SAFFETEMRETONGUÇİLEKÜBA’NINKEŞFİ
Gün
1
2
3
4
5
6
Liman
Program
İstanbul–HavanaarasıAIRFRANCETarifeliseferiileuçuş.Öğlesaatlerindevarışımızıtakibenözel
İstanbul-Havana otobüsümüzileCienfuegos’atransfervemegayelkenliPanoramaII’yecheck-inişlemleri.Karşılama
brifingivekokteyli.Güvenliktatbikatı.AkşamHoşgeldinizYemeği.GeceyiLimandageçiriyoruz.
Sabah erken saatlerde, ekstra turumuzla Domuzlar Körfezi olarak bilinen Playa Giron ve Matanzas
bölgesine doğru hareket ediyoruz. Domuzlar Körfezi ile Savaş Müzesini ve sonrasında da Treasure
Lake ‘de bir tekne gezintisi yapıp Taino Yerli Köyünün bir benzerini ve timsah yetiştirme çiftliğini
ziyaret edebileceğiniz Matanzas bölgesine gidiyoruz. Öğle yemeği için gemiye dönüyoruz. Öğleden
sonra ekstra turumuzla Cienfuegos turuna katılabilir ve Fransız yerleşimcilerin kurduğu tek Küba
Şehriniziyaretedebilirsiniz.BurasıaynızamandaGüneyinİncisiolarakdaanılmaktadır.2005yılında
Cienfuegos
butarihimerkez,UNESCOtarafındanDünyaMirasıbirYerleşimyeriolarakilanedilmiştir.Özellikle
ziyaretedilmesigerekenbinalararasında,HükümetSarayı(BelediyeSarayı),SanLorenzoSchool,the
Bishopric,theFerrerPalaca,eskilisevebazımalikanelerbulunmaktadır.Cienfuegos,19.yüzyıldan
itibarenLatinAmerika’dagelişenşehirplanlamasıalanındayenimodernfikirleri,temizliğivemimari
üslubu temsil eden ilk ve önde gelen bir mimari örneğidir. Mega Yelkenli Panorama II, gece geç
saattehareketediyor.
Sabah erken saatlerde, Casilda limanına varıyoruz. Ekstra tam günlük turumuzla, bir zamanların
İspanyol kolonisi, devasa bir şeker zenginliğinin üzerine kurulan Trinidad’a gidiyoruz. Trinidad
UNESCOtarafındanDünyaMirasıolarakilanedilmişbiryerleşimyeridir.Zenginmimarisi,Arnavut
kaldırımı şeklindeki sokakları, sarayları ve meydanlarıyla özenli bir şekilde korunmuş bu İspanyol
Casilda/Trinidad koloni şehri, çoğu zaman “Küba’nın müze şehri” olarak anılmaktadır. Yerel sanatçıları ve
çalışmalarınıgerçekleştirdiklerievstüdyoları,MuseumRomanticoyadaMimarlıkMüzesiniziyaret
etmek için molalarımız olacak. Öğle yemeğinin ardından, aracımızla, yine UNESCO tarafından
DÜNYAMİRASIyerleşimyeriolarakilanedilenyakındakiSugarmillsVadisine(ValleydelosIngenios)
doğruilerliyoruz.AkşamüzeriMegaYelkenliPanoramaII,CayoLargo’yahareketediyor.
Sabah saatlerinde, Cayo Largo’ya varıyoruz. Cayo Largo, mercan resiflerini oluşturanlara benzer
biçimde denizde yaşayan organizma kalıntılarından milyonlarca yıldır süregelen bir süreç
neticesinde meydana gelmiş kireç taşından oluşumlardır. Ekstra olarak gerçekleştireceğimiz
turumuzla, Deniz Kaplumbağası Kuluçka Merkezi ile Tehlikedeki Türlerin Korunması Programına
CayoLargo
gideceğiz. Daha sonra, yaklaşık 2 buçuk saat sürecek olan rehberli şnorkel dalışı deneyimini
yaşamak için mercan resifi uzmanlarına katılacağız. Güçlü deniz akıntılarından korunmuş haldeki
deniz tabanı, sualtı mağaraları, vadileri, dik ve yelpaze mercanlarıyla kaplı duvarlarıyla muhteşem
görünümdebozulmamışbiryapıyasahiptir.ÖğleyemeğiilebirlikteCayoLargo’danMegaYelkenli
PanoramaIIhareketediyor.
Sabah saatlerinde Maria la Gorda (Bahia de Corrientes) ‘ya varıyoruz. Düzenlenecek ekstra
turumuzda ülkenin en büyük doğal koruma alanlarından birisi olan “Guanahacabibes” Ulusal
Parkına gidiyoruz. Doğa bilimcilerle ve yerel halkla karşılaşıyoruz. Bu yarımada, İspanyol
istilacılarından kaçan en son yerli sığınmacıların bulunduğu bölgelerden biri olup Guanahatabeyes
olarak bilinen yerli halkın yaşantısının geçtiği 140 kadar arkeolojik yerini barındırmaktadır. Aynı
MarialaGorda
zamandaCITMAÇevreAraştırmaİstasyonundakiçevrebilimcilerledekarşılaşacaksınız.Tehlikedeki
TürlerinKorunmasıProjesiveÇevreselEğitimProgramlarınınsonuçlarınıgörmekiçinbölgehalkıyla
vebilimadamlarıylabirliktevakitgeçiriyoruz.Bunaalternatifolarakgününüzüyakınlardakiplajlarda
şnorkelli dalış yaparak ve güneşle denizin keyfini çıkararak da geçirebilirsiniz. Mega Yelkenli
PanoramaII,öğlesaatlerindehareketediyor.Bugünöğleyemeğimizbeachbarbekü!
Panorama II’de alacağımız kahvaltının ardından Havana’ya varıyoruz. Ardından düzenleyeceğimiz
gezideSAFFETEMRETONGUÇeşliğindeDağlıkSierradelRosariobölgesindeki,UNESCOtarafından
korumaaltınaalınmışBiyosferSahasınaLasTerrazzas’adoğruotobüsleyolaçıkıyoruz.Buturumuz,
Havana
eskivekoloniyel18yüzyılkahveplantasyonunundadahilolduğubumuhteşembölgeyikeşfetmek
ve yerel aile hekimi, hemşire, klinik, bir ilkokul, halk müzesi, yerel sanatçıların çalışmalarını
gerçekleştirdiklerievlervestüdyolarıdakapsayankısaziyaretlerlekırsalKübayaşamınıizlemekiçin
bulunmazbirfırsattır.GeceyiHavana’dayelkenlimizdegeçiriyoruz.
7
8
Havana
HavanaKörfezinindoğallimanında1519yılındaİspanyollartarafındanbulunanveşimdiiseUNESCO
tarafından Dünya Mirası yerleşim yeri olarak ilan edilen, rengarenk ve canlı Eski Havana’da
gerçekleştirilecek turumuzda Eski Havana’nın sokaklarını ve meydanlarını SAFFET EMRE TONGUÇ
eşliğinde keşfetmenin tadını çıkaracaksınız. Eski şehrin birebir örneği olan, heykel restorasyonu
konusunda uzmanlaşmış sanatçıların ve zanaatkarların Atölyesi /Okulu “Gaspar Mechor de
Jovellanos” u ziyaret etmek için mola veriyoruz. Akşam dileyenlerle Küba Gecesi’ne katılıyoruz.
GeceyiHavana’dayelkenlimizdegeçiriyoruz.
Sabah 09:00 ila 09.30 saatleri sularında yelkenlimizden ayrılıyoruz. Gün boyunca düzenlenecek
Havana-İstanbul ekstragezilerimizekatılabilir,Havana’yıdahayakındantanımaimkanıbulabilirsiniz.Öğlesaatlerinde
özelaraçlahavaalanınatransfervetarifeliAIRFRANCEuçuşuileaktarmalıolarakİstanbul’adönüş.
9
İstanbul
İstanbul’aHOŞGELDİNİZ.
Ücretler
KABİNKATEGORİLERİ
KategoriC
KategoriB
KategoriA
İkiKişilikKabindeKişibaşı
2550Euro
2950Euro
3350Euro
Kabinde3.Kişi
-
2150Euro
-
10-16YaşÇocuk
-
1950Euro
-
7-10YaşÇocuk
-
1850Euro
KabindeTekKişi(Single)konaklama
Sorunuz
Sorunuz
Sorunuz
KişibaşıHavaalanı,LimanvergileriveSigortaücreti
600Euro
600Euro
600Euro
Uçuşdetayları
29Ekim2016
29Ekim2016
05Kasım2016
06Kasım2016
Istanbul-Paris Paris–Havana Havana–Paris Paris–İstanbul AF1391
AF940 AF943 AF1890
06:15(Hareket) 11:15(Hareket) 21:45(Hareket)
12:35(Hareket) Dahilolanhizmetler
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
MegaYelkenliPANAROMAII‘de7Gece8Güntampansiyonkonaklama
Tampansiyon:KarşılamaKokteyliveKaptan’ınyemeğidahilolmaküzereaçıkbüfekahvaltıvegünlükikianaöğün.
Tarifeliseferlerileİstanbul–Havana–İstanbulekonomisınıfıuçakbileti
Tümhavalimanıtransferleri
YarımgünlükHavanaŞehirTuru
TamgünlükArtemisabölgesiTuru
Güniçindeücretsizfiltrekahve,çayvemadensuyu.
Balıkçılıkvesnorkelekipmanlarınınkullanımı
SaffetEmreTONGUÇeşliğindeProfesyonelTürkçerehberlikhizmetleri
Dahilolmayanlar:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
08:55(Varış)
15:10(Varış)
11:35(Varış)*(06.11.2016)
17:00(Varış)
Havaalanı,Limanvergileri,SeyahatSigortası(iptal,kazavesağlıksigortası)
İçecekler(yukarıdabahsedilenlerhariç)
Belirtilenturlardışındakiekstrageziler
Personelbahşişleri
Kişiselmasraflar
KatPlanı
Kabinkategorileri
MegaYelkenliPanoramaII’detoplam25kabinbulunmaktaolup,bukabinlerindağılımıaşağıdakişekildedir:
Cat.C
Toplam4Kabinbulunmaktadır.Bukabinlerintümümaksimum2kişikapasiteliolupçiftkişilikyataklıdır.
Kabinleryaklaşık11m2’dirveAltGüvertedebulunmaktadır.(LombozCamlıdır.)
Cat.BToplam8Kabinbulunmaktadır.Bukabinlerinçoğumaksimum2kişikapasiteliolupikiyataklıdır.(Sadece4
kabin3kişilikolabilmektedir.)Kabinler11m2-13m2‘dirveAltGüvertedebulunmaktadır.(GenişPencerelidir)
Cat.A
Toplam13Kabinbulunmaktadır.Bukabinlerintümümaksimum2kişikapasiteliolupçiftkişilikveyaiki
yataklıdır.Kabinler11m2-16m2’dirveAnaveÜstgüvertedebulunmaktadır.(GenişPencerelidir.)

Benzer belgeler

Mega Yelkenli PANORAMA ile GİZEMLİ KÜBA

Mega Yelkenli PANORAMA ile GİZEMLİ KÜBA Sabah saatlerinde, Cayo Largo’ya varıyoruz. Cayo Largo, mercan resiflerini oluşturanlara benzer biçimde denizde yaşayan organizma kalıntılarından milyonlarca yıldır süregelen bir süreç neticesinde ...

Detaylı