acksd uye basvuru formu - ACKSD

Transkript

acksd uye basvuru formu - ACKSD
ALMAN ÇOBAN KÖPEĞİ SPOR
DERNEĞİ (ACKSD)
RESİM EKLE
KİMLİK BİLGİLERİ
Adı Soyadı
TC Kimlik No
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Baba Adı
Ana Adı
Medeni Hali
Vergi No
NÜFUSA KAYIT BİLGİLERİ
İli
İlçesi
Mahalle
Köyü
Cilt No
Aile Sıra (Kütük) No
Sayfa No
EĞİTİM VE MESLEKİ KARİYER BİLGİLERİ
Öğrenim Durumu
İlköğretim
Lise
Önlisans
Lisans
Mesleği
Yabancı Dil Bilgisi
Çalıştığı Kurum
İş Adresi
ADRES BİLGİLERİ
Ev Adresi
Ev Telefonu
Cep Telefonu
İş Telefonu
Fax Numarası
E-Mail Adresi
Web Sitesi
DİĞER BİLGİLER
Varsa Çocuk Sayısı
Kız ……………..
Erkek ………………..
Kan Grubu
Referans Üye 1
(isim ve imza)
Referans Üye 2
(isim ve imza)
ACKSD tüzüğündeki görev ve yükümlülüklerimi yerine getirmeyi taahhüt eder, üyeğimin kabul
edilmesini arz ederim.
Adı Soyadı
İmzası
ONAY
Dernek Başkanı
Tarih
Derneğe yapılan üyelik başvuru kabülünde yıllık 100 TL üyelik
aidatı alınır.

Benzer belgeler

Ek-1: ÖZGEÇMİŞ FORMU

Ek-1: ÖZGEÇMİŞ FORMU ALMAN ÇOBAN KÖPEĞİ SPOR DERNEĞİ (ACKSD)

Detaylı

Yedeklik yoklama bildirimi

Yedeklik yoklama bildirimi Sayfa No EĞİTİM VE MESLEKİ KARİYER BİLGİLERİ Öğrenim Durumu

Detaylı