FİLM, TİYATRO VE DİĞER SANATSAL GÖSTERİLER İÇİN

Transkript

FİLM, TİYATRO VE DİĞER SANATSAL GÖSTERİLER İÇİN
FİLM, TİYATRO VE DİĞER SANATSAL GÖSTERİLER İÇİN HAZIRLANMASI
GEREKEN BELGELER
Oyunun izni için:
1- Milli Eğitim Müdürlüğüne hitaben dilekçe,
a) Gerçek kişi başvurularında;
- Dilekçe sahibi kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi
- Eserde görev alacak kişilerin tamamının sabıka kaydı (Yönetmen, oyuncu
vb.)
b) Tüzel kişi başvurularında;
- Şirket Ana Sözleşmesi veya Ticaret Sicil Gazetesi
- Yetki Belgesi
2- Sergilenecek eserin tam metni (3 nüsha )
3- Eserin kayıt örneği ( Sahnede oynandığı şekli ile cd’si eklenecek)
4- Tiyatronun (Oyunu sergileyecek kişi veya grubun ) vergi mükellefi olduğuna dair
belge (İçinde bulunulan yıla ait vergi levhası fotokopisi )
5- Eserin yazarından alınacak noter tasdikli oyunun oynama izni (Telif )
6- Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli oyunlarda Tiyatro Grubu ve Turizm Bakanlığı
arasındaki sözleşme
7- Eseri yöneten kişinin oyunculuk sertifikası ( Diploma, ilgili bakanlıktan kursiyer
belgesi vb. )
8- Sinema filmleri ve animasyon filmler için yapımcı firma ile gösterimi yapacak firma
arasındaki sözleşme.
Yukarıda belirtilen belgelerle yapılacak müracaatlar; MEB İlköğretim ve Ortaöğretim
Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 25. Maddesinin ( a ) fıkrası gereğince,
‘’Sahne Sanatlarına Yönelik Gösteri ve Etkinlik İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu’’
tarafından incelenecek olup, komisyonun vereceği rapor doğrultusunda sahnelenmek
istenen eserin okullarımızda gösterimine izin verilecektir.
NOT: Bu eğitim – öğretim yılında bir tiyatro grubuna en fazla 3 oyun için izin
verilecektir. Ayrıca incelenen dosyalar başvuru sahiplerine iade edilmez.
Z. Zümrüt GÜRPINAR KAYA
Şube Müdürü

Benzer belgeler