Başlık Bulaşık süngeri ve temizlik süngeri Tarih 08/01/2014 Sayı

Transkript

Başlık Bulaşık süngeri ve temizlik süngeri Tarih 08/01/2014 Sayı
Başlık
Tarih
Sayı
Kapsam
Bulaşık süngeri ve temizlik süngeri
08/01/2014
37009108-130[28. Md.-2013-1535]-5
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 37009108-130[28. Md.-2013-1535]-5
: Bulaşık süngeri ve temizlik süngeri
08/01/2014
İlgide kayıtlı özelge talep formu ile, bulaşık süngeri ve temizlik süngeri teslimlerinde uygulanacak katma değer vergisi
(KDV) oranı sorulmaktadır.
3065 sayılı KDV Kanununun; 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti
çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 nci maddesinde ise her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu
hükme bağlanmıştır.
KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan
2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (%1), (II) sayılı
listede yer alan teslim ve hizmetler için (%8), listelerde yer alanlar hariç vergiye tabi işlemler için (%18) olarak tespit
edilmiştir.
Söz konusu BKK eki II sayılı listenin;
B/4. sırasında "Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat
(pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya
bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb.
şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış
mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler" ,
B/5. sırasında "Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden
mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık,
yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil)
(yataklar hariç)" sayılmıştır.
TGTC nin 39. Faslında "Plastikler ve Mamulleri" tanımlanmıştır. Bu fasıla ait 39.21 tarife pozisyonu "Plastikten diğer
plakalar, levhalar yapraklar, filmler, folyoler ve şeritler" i kapsamaktadır. Basitçe dikdörtgen (kare dahil) şeklinde kesilmiş
süngerler yapıldıkları plastik maddelere göre bu pozisyona ait GTİP No'larında yer almaktadır.
Bu fasıla ait "39.24.90 Diğerleri" tarife alt pozisyonu kapsamındaki eşyalar arasında ise kenarları düzeltilmiş veya diğer
şekillerle işlem görmüş dikdörtgen (kare dahil) şeklinde kesilmiş süngerler ile şekline göre kesilmiş rejenere selülozdan
süngerler de bulunmakta ve bu pozisyona ait "3924.90.00.00.19 Diğerleri" GTİP No'su kapsamındaki eşyalar arasında yer
almaktadır.
Buna göre, bulaşık süngeri ve temizlik süngeri 2007/13033 sayılı BKK eki listeler kapsamında yer almadığından ithal
veya teslimi genel oranda (%18) KDV ye tabi bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*)
Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh
edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.