2006-21 Bazı Mallara Uygulanacak KDV Oranları Degisikligi

Transkript

2006-21 Bazı Mallara Uygulanacak KDV Oranları Degisikligi
DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST
TEL: 0212/ 211 99 01- 02-04 FAX: 0212/ 211 99 52
MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ
İstanbul, 09 Mart 2006
SİRKÜLER NO
: 2006/21
KONU
: Bazı Mallara (Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Ürünlerine) Uygulanacak
KDV Oranlarında Değişiklik Yapılması Hk.
Bilindiği üzere 01 Ağustos 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi
Kanunu ile, daha önce Katma Değer Vergisine esas (III) ve (IV) sayılı listelerde yer alan mallar Özel
Tüketim Vergisi kapsamına alınmış ve bu nedenle 30 Temmuz 2002 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan ve yine 01 Ağustos 2002 tarihinde yürürlüğe giren 2002/4480 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile de K.D.V. ne esas (III) ve (IV) sayılı listeler kaldırılarak, mal ve hizmetler KDV oranı
yönünden aşağıda açıklanan üç grupta toplanmıştır.
a) I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1
b) II Sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8
c) Ekli (I ve II Sayılı) listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi diğer teslim ve
hizmetler için %18
Öte yandan listeler itibariyle uygulanacak KDV oranları KDV Kanununun 10. maddesindeki
yetkiye istinaden Bakanlar Kurulunca madde de belirtilen limit dahilinde değiştirilerek yeniden
belirlenebilmektedir.
Bu defa 8 Mart 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10138 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile bazı mallara (tekstil ve konfeksiyon sektörü ürünlerine) uygulanacak KDV oranları
değiştirilmiştir.
KDV oranı değiştirilen bu malların tesliminde uygulanan eski ve yeni KDV oranları aşağıya
çıkarılmıştır.
1
DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
a) KDV Oranı Değişen Mallar
Eski
KDV Oranı
Yeni
KDV Oranı
i) İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb.
(Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni
maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların
karışımlarından elde edilenler),
%18
%8
ii) Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından
örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk
iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle
veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde
dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun
olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya
elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela,
kordela, kordon ve işlemeler,
%18
%8
iii) Yukarıdaki ii numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela,
kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka,
kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde,
çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile
bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar
hariç),
%18
%8
iv) İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan
mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),
%18
%8
v) Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri,
%18
%18
%8
vi) Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri,
%18
%18
%8
vii) Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları,”
%18
%8
Tekstil ve konfeksiyon sektöründe ve ihracatında yaşanan sıkıntılara bağlı olarak sektörde
yaşanan sorunlar arasında önemli bir yer tutan KDV uygulamaları konusunda sektör temsilcileri ile
hükümet üyeleri arasında yapılan görüşmeler sonucunda kararlaştırılan bahse konu oran
değişikliklerinin 9 Mart 2006 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.
(Oran değişikliklerine bağlı olarak tekstil ve konfeksiyon sektöründe ihracat istisnasından
kaynaklanan KDV iade/mahsup işlemlerinin tutarında da önemli ölçüde azalma olacağı
beklenmektedir.)
Saygılarımızla
2

Benzer belgeler

Muhasebe Müdürlüğü`ne - erciyes yeminli mali müşavirlik ve

Muhasebe Müdürlüğü`ne - erciyes yeminli mali müşavirlik ve mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğe...

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,” hükmü yer almaktadır. Aşağıdaki mallar bu kapsamda değerlendirilmektedir. -İpek ve...

Detaylı