KDSA katılım koşulları 1. www.kdsa.com.tr adresli internet sitesi

Yorumlar

Transkript

KDSA katılım koşulları 1. www.kdsa.com.tr adresli internet sitesi
KDSA katılım koşulları
1. www.kdsa.com.tr adresli internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen Kuru Duvar
Sistemleri Akademisi, Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin eğitim
portali olup, ODTÜ- Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) işbirliği ile yürütülmektedir.
2. Ödül kazanımı açılan her bir dönem için yapılmaktadır. ODTÜ-SEM gerekli
gördüğü takdirde eğitim başlangıç veya bitiş tarihini değiştirmeye
yetkilidir.
3. KDSA’ya katılım ve kayıt koşulları www.kdsa.com.tr web sitesinde açıklanmaktadır.
Programa katılım için www.kdsa.com.tr sitesinde yer alan güncel bilgiler geçerlidir.
4. Belirlenen ödülleri almaya hak kazanmak için KDSA eğitimine kayıt olma
koşullarını sağlaması gereklidir.
5. Eğitim programına katılan herkes, yukarıda belirtilen tüm şartlarını okuyup
anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır.
Ödüller
1.Ödüller, Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından, sınavda başarılı
olan katılımcılara verilecektir.
2. Eğitim dönemi sonunda yapılacak sınavda;
Dönem birincisine Samsung Galaxy S6 16 GB akıllı telefon,
Dönem ikincisine Samsung Galaxy Note 4 akıllı telefonu
Dönem üçüncüsüne Samsung Galaxy T710 Tablet
ödül verilecektir.
Ödül kazanma koşulları
1. Eğitim dönemi sonunda yapılacak sınava girmeye hak kazanmak.
2. Yapılacak sınavda, sırasıyla en yüksek notu alan ilk üç öğrenci, hediye ödülü
almaya hak kazanacaktır.
3. Sınav sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi KDSA programının
koordinatörü, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim üyesi Prof.Dr.İ.Özgür YAMAN
tarafından yürütülecektir.
4. En yüksek not alan katılımcıların toplam puanları eşit olduğu takdirde, öncelikli
olarak en fazla doğru net cevabı veren, doğru net cevapların eşit olması durumunda
ders takip yüzdesi fazla olan katılımcı, her iki durumunda eşit olması halinde kurra
çekimini kazanan katılımcı ödül kazanacaktır.
5. Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi verilecek ödülleri ve/veya ödül
kazanma koşullarını önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
6. Kazanılan ödül yerine ödül bedelinin nakden ödenmesi istenemez.
7. Ödül kazanan katılımcıların başvuru formlarında yazılı GSM numaralarına ve
elektronik posta adreslerine bildirim yapılmasının yanı sıra ödül kazananlar KDSA
facebook sayfasında duyurulacak olup, kazandıkları ödüller sertifikaları ile birlikte
kendilerine teslim edilecektir.
8. Gönderilecek e-posta veya mesajın herhangi bir şekilde alınamaması durumunda,
Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sorumlu değildir.
9. 7.maddede yazılı duyuru ve bildirim tarihinden başlamak üzere otuz gün içinde
ödülün alınmaması halinde, ödül alma hakkı kendiliğinden düşer.
10. Katılımcılar, isimlerinin, resimlerinin ve kazandıkları ödüllerin KDSA facebook
veya Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ‘nin basılı veya dijital yayınlarında
yer almasına olur verdiklerini ve bundan dolayı her ne nam altında olursa olsun
herhangi bir bedel talep etmeyeceklerini, geriye dönülemez olarak kabul etmişlerdir.
11. Katılımcılardan alçı ve alçı levha sektöründe çalışanlar ile Dalsan Alçı Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi çalışanları ödül puanlamasına dahil edilmez ve kendilerine
ödül verilmez.

Benzer belgeler