Ödev 2

Transkript

Ödev 2
Fatih Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
BİLM 401 Yazılım Mühendisliği
Ödev 2: UML Diyagramları
Tarih: 25 Ekim 2007, Cuma
Teslim Tarihi: 6 Kasım 2007 Cuma ders saatinde. Geç teslimatlar kabul edilmeyecektir.
Cuma sabah 12.00’ye kadar çalışmanızı yaptığınız JBuilder 2007 proje klasörünü sıkıştırıp
e-posta ile asistanınıza gönderiniz. Bu ödevi en çok iki kişilik grup çalışması ile
yapabilirsiniz.
Bu ödevde gerçek hayatta Fatih Üniversitesi’ni modellemeniz beklenmektedir. Örnek
olarak, Fatih Üniversitesi’nde Mühendislik, İktisadi İdari Bilimler, Fen-Edebiyat gibi birçok
fakülte bulunur. Her fakültede birçok bölüm vardır: Mühendislik Fakültesi’nde Bilgisayar
Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği gibi. Her bölümde de birçok ders
ve öğrenci bulunur. Dersler alan dersi veya seçmeli ders olabilir. Derslerin açılabilmesi için
en az bir öğrencinin o dersi alıyor olması gerekir. Öğrenciler de burslu veya burssuz olabilir.
Ayrıca üniversitede akademik ve idari personel vardır. İdari personel de kütüphane, öğrenci
işleri, sekreterlik gibi bir birimde olmalıdır.
Bu bilgilere göre aşağıdaki UML diyagramlarını çiziniz:
1. Kullanım Senaryosu Diyagramı (Use-Case):
a. Aşağıda verilen bilgilere uygun bir kullanım senaryosu diyagramı çiziniz.
• Burssuz öğrenciler ders kaydını yaptırmadan önce öğrenim
ücretlerini yatırmalıdır.
• Tüm öğrenciler ders seçimi yapmalıdır (alan dersi ve seçmeli
dersler).
• Öğrenciler ders seçimini yaptıktan sonra danışmanına gidip
onaylatarak ders kaydını tamamlamış olur… vb. gibi.
b. Gerekli aktörleri belirtin. Örnek aktörler Şekil 1’de gösterilmiştir:
Şekil 1. Örnek aktörler
2. Sınıf Diyagramı (Class): Kullanım senaryosu diyagramına göre nesneleri ve
metodlarını bulunuz, birbirleri arasındaki ilişkiyi gösteriniz.
a. Verilen sınıfları bulunuz ve aralarındaki ilişkiyi çizerek gösteriniz.
b. Sınıflar ve ilişkilerinin bağlantı türleri önemli faktörlerdir.
c. Sınıflarınız için metodlar ve özellikler bulunuz. Şekil 2’deki örnekte
fakülte en az bir bölüme sahiptir (burada bağlantı türü kompozisyondur)
Şekil 2. Örnek Sınıf Diyagramı
3. Ders kayıt işlemi için bir sıralama diyagramı (sequence) çiziniz. Gereksiz detayları
göstermeyiniz. Yüksek seviye nesne etkileşimini gösterebilen en basit çizimi
yapınız.
4. Ders kayıt işlemi için bir faaliyet diyagramı (activity) çiziniz. Ders kayıt işleminde
önemli tüm durumları göstermeyi unutmayınız.
Son olarak projenizin HTML dokümantasyonunu oluşturunuz. JBuilder 2007’de
sırasıyla Project > Documentation > Generate HTML düğmelerine tıklayarak bu işlemi
yapabilirsiniz. Oluşturduğunuz HTML dokümantasyonuna bakarak diyagramlarınızı gözden
geçiriniz ve gerekli değişiklikleri ekleyiniz. Ödevi teslim ettiğiniz dosyaya HTML
dokümantasyonunu da eklemeyi unutmayınız.
JBuilder 2007 proje klasörünü ve UML diyagramlarınızı sıkıştırarak
[email protected] adresine e-posta gönderiniz. Sizin ve varsa grup arkadaşınızın ad soyad,
öğrenci numarası bilgilerini de yazmayı unutmayınız.
• Tüm modellerinizi tek JBuilder projesi olarak saklayın.
• Modelleme esnasında dokümantasyona ihtiyacınız olduğunda JBuilder 2007’deki
Note Elements aracını kullanarak diyagramlarınızın içine ekleyiniz.
• Kopya çekmeniz halinde toplam notunuzdan 20 puan kesilecektir.