Omnitel

Transkript

Omnitel
Omnitel
Gizli Müşteri
Araştırmaları
Memnuniyet
Araştırmaları
CRM
Alışılmışın dışında
bir araştırma
deneyimi
E-learning ile
odaklı eğitim
CAPI
Empati
CATI
Yerel Yönetim
Araştırmaları
®
CAWI
“Sektörünüze layık bir hizmet”
İhtiyaçlarınıza göre hizmetlerini şekillendirir,
size özel çözümleri, sizin tercihlerinize göre
sunarız.
Birleşik Araştırmacılar, araştırma sektöründe
20 yıllık birikimiyle: Otomotiv, beyaz eşya,
enerji, finans / sigorta, gıda, züccaciye,
ulaşım, mobilya, tekstil, turizm, inşaat ve yapı
marketler başta olmak üzere Türkiye'nin öncü
80’den fazla kuruluşa gizli müşteri, satış
etkinliği ve adhoc araştırma hizmeti
vermektedir.
Hizmetlerimizi, tercihlerinize göre, modüler
fiyat yapısında, üretimi istediğiniz doğrultuda
bölerek sizlere sunuyoruz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kurum imajı ve algı araştırması
Pazar payı ölçümü
Çalışan / bayi memnuniyeti
Müşteri memnuniyeti
Reklam araştırmaları
promosyon Etkinliği
Ürün/ marka testi
(paket,tat ,isim testleri )
Kullanım ve tutum davranış araştırması
Satın alma araştırmaları
Medya araştırmaları
Benchmarking
Tüketici profili
Kavram testleri
Fiyat araştırmaları
• Veritabanı oluşturulması
ve profilleme
• Gizli müşteri araştırmaları
• Medikal araştırmalar
• Simülasyon çalışmaları
• Monitoring çalışmaları
• Sektör analizleri
• Satış kanalı/ etkinlik araştırmaları
• Tüketici memnuniyeti araştırmaları
• Segmentasyon çalışmaları
• Sosyal araştırmalar
• Marka konumlandırma
• Omnibus / periyodik araştırmalar
• Ürün geliştirme
Bir Avcılık Sanatı Olarak
Pazarlama ve CRM
İz sürme tüm duyuların devrede olduğu, dikkatin yoğunlaştığı ve
sürülen izin sahibi ile telepatik ilişkinin kurulduğu bir olaydır.
Birleşik Araştırmacılar, sizin yerinize bu satış telepatisini kurar.
Pazarlama işinde başarının anahtarı, test edilmiş pazarlama
teknikleriyle birlikte araştırmanın ve teknolojinin kullanılmasıdır.
Başarılı firmalar, Tıpkı avcılar gibi… doğadaki izleri iyi okurlar.
İyi bir CRM stratejisi geliştirebilmek için, müşterinin satın alma
alışkanlıklarının ve bireysel özelliklerinin tanımlanmış olması
gerekir. Böylelikle, kişiye özel teklifler sunulabilir.
Gizli Müşteri
Araştırmaları
Her aile, ticari kurum ya da toplulukta bütünü yöneten
kanunlar alt birimlerde de tekrar eder. Bu kanunlar tekrar
tekrar ortaya çıkarken, bireyler ise farklı desenleri, renkleri
yaratır.
Bayilik sistemleri, aynı fraktal yapısındadırlar. Düzenin
başarısı için konulmuş tüm kurallar, çalışma biçimleri
sistemin her noktası için geçeridir, homojendir. Her bayilik
sistemi bir çizgiyi takip etse de, hepsi özgün, hepsi
birbirinden farklıdır.
Firmanızın bayi, mağaza veya şubelerinde fiziki görünüm ve
hizmet yaklaşımı açısından kurumsal kalite standartlarına ne
oranda uyulduğunu, satış ekibinizin müşteriyle iletişimini ve
satış için gösterilen performansı kurumunuzun ve
müşterilerinizin gözünden izleme olanağı sunar.
İki amaca hizmet eder:
• Bir kurumda var olan durumu saptamak.
• Eğitim ve geliştirme uygulamalarınız sonrasında, gelişimi
periyodik olarak izlemek.
Empati
Yerel Yönetimlere
Yönelik Araştırmalar
Yerel yönetimler halkın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak,
anlamak ve onları mutlu etmekle sorumludur.
Herkese eşit hizmet sunabilmeli, taleplere cevap
verebilmelidir. Her koşulda hazırlıklı ve dikkatli olmalıdır.
Olası her durumu öngörebilmeli, gerektiğinde müdahale
edebilmelidir.
Bir bütün olarak tutarlılığını korurken tüm alt birimleri düzen
ve mükemmeliyetle işleyebilmeli, eşgüdüm içerisinde işlevini
yitirmeden görevine devam etmelidir.
Tıpkı bir lunapark gibi.
Yerel yönetimler için birçok farklı konuda araştırma
seçenekleri mevcuttur. İhtiyaca göre bunların içinden biri veya
birkaç tanesi seçilerek ilgili konuda bilgi toplayabilir.
Ancak önemli olan, planlanan projelerin
düzenli uygulamalar olarak ele alınmasıdır.
Omnitel
Memnuniyet
Araştırmaları
Birleşik Araştırmacılar®, genele yaydıgı kaliteli hizmet
anlayısını Memnuniyet araştırmaları ile de sürdürmektedir.
Müsterilerine en pahalı, en ileri teknolojiyi değil, istek ve
ihtiyaca göre CATI (Computer Aided Telephone Interview),
CAWI (Computer Aided Web Interview) ve CAPI (Computer
Aided Programmable Interview) seçeneklerinden en
dogrusunu sunar.
Randevu hizmetleri, müşteri memnuniyet araştırmaları, CRM
bazlı aramalar, doğrulama aramaları, veri güncelleme
aramaları, sadakat program hizmetleri, Birleşik
Araştırmacılar®’ın Omnitel® hizmetleri arasındadır.
Bilgisayar destekli anketler, pazarlama araştırmalarınızı en
hızlı ve kusursuz şekilde gerçekleştirmeyi amaçlar. Bilgisayar
desteği ile anketlerin yürütülmesi, sonuçların hızla ve
istenilen şekilde derlenmesine imkan verir ve sürecin
mümkün olduğunca hatasız işlemesini sağlar.
İhtiyacınıza göre anketler telefon üzerinden (CATI), yüzyüze
(CAPI) ve internet üzerinden (CAWI) düzenlenebilir.
Gizli Müşteri
Olimpiyatları
Daha iyiye ulaşmak için ödül rekabete teşvik eder.
Müşteri Memnuniyeti ve Gizli Müşteri Araştırmalarından
alınan sonuçlar, tıpkı bir olimpiyat yarışı gibidir.
Her rekor daha iyiye ulaşmayı ifade eder. Her yarışta
rekortmenler ödülü hak eder.
Gizli Müşteri ve Müşteri Memnuniyeti ölçümlerinden elde
edilen veriler harmanlanmasıyla alışılagelmişin dışında bir
araştrıma deneyimine dönüştürülerek hesaplanan başarı
puanları bölgelerin, şubelerin ve şube personelimizin
ödüllendirilmesinde kullanılacaktır. Kurumumuz, bu
uygulamayı bir oyun formatında yürüterek, daha olumlu bir
format içerisinde müşteri memnuniyeti kavramının önemini
sisteme anlatmayı ve katılımı arttırmayı hedeflemektedir.
Tedavide
Nokta atış
Yüzyıllar içerisinde tıbbi tanı yöntemleri tamamen değişti,
çünkü insanı daha iyi anladıkça, aynı derecede detaylı tedavi
yöntemleri gerektirdiği ortaya çıkıyor.
Tedavi yöntemleri yalnızca insan bedeni değil, insana dair tüm
sistemlerin tedavisi için ilerlemeli ve özelleşmelidir.
Bu yüzden, sizlere ileri seviye, özelleşmiş müşteri
memnuniyeti araştırma ve eğitimlerini sunuyoruz.
Etkin tedavi için, doğrudan problemli bölgeye etki eden, nokta
atış yapan yöntemlere başvurulmalıdır.
Birleşik Araştırmacılar, müşterilerine sadece problemli
alanların düzeltilmesi için destek verir.
Özelleşmiş iyileştirme uygulamaları sayesinde, sistemin
doğru çalışan birimlerinin görevi aksamaz. Yalnızca aksayan
birimler ile çalışılır.
Eğitim maliyetleri düşer, süreçler kısalır.
Turkey Only
Fieldwork and Tabulation
Troft, lokal ve yabancı firmaların Türkiye’deki saha çalışması
ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Birleşik Araştırmacılar’ın bir uzantısı
olarak kurulmuştur. Troft’un merkezinin Türkiye’de bulunmasına
rağmen, sahip olduğu uluslararası ağ sayesinde dünya çapında hizmet
verebilmektedir.
Bir çok kurumun ve iş yönetimlerinin dahil olduğu bir ağın parçası olan
Troft, esnek ve modüler hizmet yelpazesi Türkiye ayağında gizli
müşteri, “adhoc saha çalışması”, kalite araştırmaları, CATI çözümleri
gibi bir çok ürünü kapsamaktadır.
Tüm araştırma süreçlerini satın almak zorunda değilsiniz.
Yalnızca
ihtiyaç duyduğunuz
kadar ödeyin
Hizmet paketinizi
kendiniz yaratın.
Sağlıklı veriler ile
doğru sonuçlar alın.
“Şans ancak
hazırlıklı zihinlere
yardım eder.”
Adres
: Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı
Cad. Özge Sk. No: 1 ZİN-D İş Merkezi
Kat: 4/20 Çekmeköy İstanbul
Telefon : 0216 642 93 94
Fax
: 0216 642 93 95
E mail : [email protected]
Doğru verileri, doğru
sunumla anlatın.