Avrasya Üniversitesi Bologna Süreci

Transkript

Avrasya Üniversitesi Bologna Süreci
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Ders Tanıtım Formu
Dersin Adı
Ambulans Servis Eğitimi
Öğretim Dili
Türkçe
Dersin Verildiği Düzey
Eğitim Öğretim Sistemi
Örgün Öğretim (X)
Dersin Türü
Zorunlu (X)
Seçmeli ( )
Kuramsal Saat
2
Uygulama Saat
2
Ön Lisans (X)
Lisans ( )
Yüksek Lisans( )
Doktora( )
Uzaktan Öğretim( )
Diğer ( )
Dersin Alan Kodu
IAY
Ders Kodu
204
Toplam Saat
4
Yarıyılı
Bahar
Ulusal Kredi
3
AKTS Kredi
5
Bu dersin amacı;
Dersin Amacı
Paramedik adaylarının iyi bilmesi gereken, ne zaman hayat kurtarıcı
ekipmanın kullanılacağının öğretilmesi.
Bu dersin sonunda öğrenciler,
Ambulans Ve Acil Bakım Elemanlarının Rol Ve Sorumlulukları, Ambulans
Ekipmanları ve kullanma bilgisi, Ekipmanların Kontrolü, Modern acil Yardım
Araçları Ve Ekipmanları, Hastayı Taşıma Ve Hareket Ettirme Teknikleri,
Dersin Özet İçeriği
Kardiyo Vasküler Değerlendirme Kriterleri, Abdominal Değerlendirme
Kriterleri, Solunum Değerlendirme Kriterleri, Özel Malzemeler, Doğum Seti,
Yanık seti, Travma seti, Çevresel Aciller, Yanıklar, Sıcak soğuk aciller,
Zehirlenmeler
Ön Koşul Dersler
Önerilen Seçmeli Dersler
IAY 204 dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler:
1.Temel sağlık kavramlarını anlama ve öğrenme becerisi
2.Hastalıklara neden olan etkenler hakkında bilgi sahibi olabilme ve
korunma yöntemlerini bilme becerisi
3.Hastalıklar hakkında tanı koyabilme becerisi
Dersin Öğrenme Çıktıları
4.Hastalıklarla ilgili acil girişimleri yapabilme ve tedavi edebilme becerisi
5.İlgili konuda verilen bilgileri uygulama becerisi
6.Verileri analiz edebilme, değerlendirebilme becerisi
1/5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Yardımcı Öğretim Elemanı
Öğretim Yöntemleri
(X) Sözel Anlatım
(X) Tartışma
( ) Problem Çözme
( ) Deney
(X) Örnek Olay
( ) Drama
( ) Buluş Yoluyla
(X) Proje
(X) Bilgisayar Destekli
( ) Laboratuvar
( ) ………………….
( ) ………………….
1.Krohmer JR: EMT – Basic Field Care, Mosby, Missouri, ABD, 1999.
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
Yardımcı Ders Kitabı
2.Ekşi A., Sezer Y., Köymen H.: Hastane Öncesi Acil Bakımda Kullanılan
Sabitleme Ekipmanları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi, 2004.
1. Bledsoe BE, Porter RS, Shade BR: Paramedic Emergency Care,
Pratice Hall, 2. Ed. USA, 2001.
Başarı Notunu Değerlendirme Sistemi
( ) Doğrudan Dönüşüm Sistemi
(X) Bağıl Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı %**
1
20
Ara Sınavlar*
1
30
Genel sınav
1
50
Devam (a)
Ölçme ve Değerlendirme
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Projeler
Seminer
Toplam 3
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı
60
2/5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Notuna Katkısı
TOPLAM
3/5
100
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Ön Hazırlık
Ambulans Ve Acil Bakım Elemanlarının Rol Ve Sorumlulukları
Ambulans Ekipmanları ve kullanma bilgisi
Ekipmanların Kontrolü
Modern acil Yardım Araçları Ve Ekipmanları
Hastayı Taşıma Ve Hareket Ettirme Teknikleri
Kardiyo Vasküler Değerlendirme Kriterleri
Abdominal Değerlendirme Kriterleri
Ara Sınav
Solunum Değerlendirme Kriterleri
Özel Malzemeler, Doğum Seti, Yanık seti, Travma seti
Travma seti, Çevresel Aciller
Yanıklar
Sıcak soğuk aciller
Zehirlenmeler
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Dersin Öğrenme Çıktıları *
Program Yeterlilikleri
01
02
03
04
05
06
PY 01
5
4
3
5
3
4
PY 02
4
5
3
4
5
5
PY 03
PY 04
PY 05
PY 06
PY 07
PY 08
PY 09
PY 10
5
5
3
5
4
5
5
4
4
4
5
4
5
4
3
3
5
4
4
4
5
3
4
5
3
5
5
5
4
4
4
4
5
4
4
4
4
5
5
5
4
4
5
4
5
4
3
3
4/5
07
088
09
10
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
PY 11
5
PY 12
5
* 1: Çok düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
AKTS ( Öğrenci İş Yükü) Hesabı (Ortalama Saat)
Etkinlikler
Sayısı
Kuramsal Ders
13
Uygulamalı Ders
Ödevler
Sunum / Seminer hazırlama
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
13
Çalışma, pekiştirme, vb)
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama
1
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ)
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları
Kısa Sınav(lar)
Ara Sınav(lar)
1
Yarıyıl Sınavı
1
4
3
3
4
Ön Hazırlık
5
5
4
4
4
3
Etkinlik Süresi
3
-
Toplam İş Yükü
39
4
52
20
20
6
9
7
10
128
5
1
1
Toplam İş Yükü (Saat)
Yuvarla *Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30)+ = Dersin AKTS Kredisi
5/5

Benzer belgeler

Avrasya Üniversitesi Bologna Süreci

Avrasya Üniversitesi Bologna Süreci (X) Tartışma ( ) Problem Çözme ( ) Deney

Detaylı

Avrasya Üniversitesi Bologna Süreci

Avrasya Üniversitesi Bologna Süreci Değerlendirme Değerlendirme Final Sınavı.

Detaylı

Avrasya Üniversitesi Bologna Süreci

Avrasya Üniversitesi Bologna Süreci Tedarik Zinciri Lojistik Ağı Tasarımı

Detaylı

2013 Müfredatı - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

2013 Müfredatı - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Trafik kazalarında basit kurtarma/çıkarma tekniklerini bilir.

Detaylı