companyprofıle

Yorumlar

Transkript

companyprofıle
COMPANYPROFILE
Power, Control and Green S olutions
COMPANYPROFILE
Power, Control and Green S olutions
Company profile
5
Başkanın Mesajı
Sağdaki resimde, Başkan
ve Murahhas Aza, Sonia
Bonfiglioli görülmektedir.
Sizleri samimiyetle selamlıyorum! Sizleri;
dünyanın değişmesinin durdurulamayacağı
ancak sadece anlaşılabileceği ve bir fırsata
dönüştürülebileceğinin bilincinden doğan
Bonfiglioli Grubunun yenilenmesini keşfetmeye
davet etmenin mutluluğunu yaşıyorum.
Bu, babamın, bütün bir yaşam boyu tutku ve
kararlılıkla tatbik edilen inancıdır.
Onun etkisi sayesinde, Bonfiglioli Grubu
yeni teknolojileri ve uygulama sektörlerini
kucaklamış, bütün dünyaya açılmıştır.
Bütün dünyaya sadece ürün değil, komple ve
ileri düzeyde çözümleri tedarik etme hedefini
seçerek, yenilenebilir enerjilere ve yeşil
ekonomiye yatırım yaptık.
Bugün, daha bizi tanımayanların güvenini
kazanacağımızdan ve yıllardır bizi tercih eden
ve destekleyenlerin güvenine layık olmaya
devam edeceğimizden emin olarak, emin
gözlerle geleceğe bakıyoruz.
Vizyon ve Misyon
7
Vizyon ve Misyon
Sanayi, mobil ekipmanlar ve yenilebilir enerji
sektörlerinde kontrol ve güç transmisyonu için
inovatif ve güvenilir çözümlerin tasarlanması
ve üretimi. Tüm dünyada, dinamik, sorumlu,
GÜÇ AKTARIMI
dakik ve müşteri dostu bir hizmet aracılığı
ile sürdürülebilir ve paylaşılan bir gelişimin
desteklenmesi ve güçlendirilmesi.
ENDÜSTRI
YENİLENEBİLİR
ENERJİ
KONTROL
YENILIKÇI
ÇÖZÜMLER
GÜVENILIRLIK
VIZYON
DİNAMİK
HİZMET
SORUMLULUK
VE MISYON
SÜRDÜRÜLEBILIR
GELIŞIM
MOBİL
MAKİNELER
MÜŞTERI
ODAKLILIK
Değerler
Zorluklarla mücadele
Saygı
Güvenilirlik
Birlikte kazanmak
Bunlar, ulaşmak istediğimiz hedeflerde bize yol
gösteren ve olmak istediğimiz kişi olmamıza
yardımcı olan Bonfiglioli Değerleridir.
Önce bir sınır arıyor, ardından bu sınırı aşmak
için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.
Fikirler, son teknolojiden yararlanan ürünler
ve yüksek düzeyde performanslar ile hareket
ediyoruz.
İşte bu her gün Zorluklarla Mücadele
vermemizi sağlıyor.
Farklı kültürleri, dinleri ve deneyimleri
keşfederek
çeşitliliği
bir
kaynağa
dönüştürüyoruz.
Ve etrafımızı saran çevreyle uyum içinde
çalışarak sürdürülebilir ekonomik büyümenin
yollarını buluyoruz.
Bütün bunlara Saygı adını veriyoruz.
Yaptığımız her şeye yüreğimizi katıyoruz.
Kendimizi geliştirmek ve başkaları için örnek
oluşturmak için uğraşıyoruz.
Çünkü bir ekibin verimliliği, kişilerin
verimliliğinden başlıyor.
Bu bizim için Güvenilirlik anlamına geliyor.
Bilgi birikimini artırmak için yetenekleri teşvik
ediyor, başarıya ulaşmak için bilgimizi herkesle
paylaşıyoruz.
Çünkü “Birlikte kazanmak” istiyoruz.
İşte bu Bonfiglioli.
Ben de bunun bir parçasıyım!
Power, control
and green solutions
Power solutions
9
İnsanlara hizmet eden gücün sağlanması
Enerji yaratılmaz ve yok edilemez, sürekli
şekilde dönüşür. Elli yılı aşkın bir deneyim,
uzmanlık
ve
profesyonellik;
enerjiyi
dönüştürmek ve insana hizmet etmesini
sağlamak için elektroniği, hidroliği ve
mekaniği entegre etmemize olanak tanıyor.
Güç transmisyonu ve kontrolü sektöründe,
uluslararası düzeyde mükemmelliği yansıtan
çözümler sunuyoruz. Komple bir ürün yelpazesi
içinde redüktörlü motorlar, sürücü sistemleri,
planet redüktörler, elektrik motorları, servo
motorlar, frekans çeviriciler, rejeneratif ve
fotovoltaik inverterler tasarlıyoruz, üretiyoruz
ve
dağıtıyoruz.
Çözümlerimiz;
bütün
dünyada, sanayide, mobil ekipmanlarda ve
yapı sektöründe, somut şekilde ve her gün
yaşam ve iş kalitesini iyileştirerek çok sayıdaki
uygulamalarda kullanılıyor.
Power, control
and green solutions
Control solutions
11
Güç ve Enerji kontrolünüz altında
Güç kontrolü; gücü dizginlemek, yönetmek
ve kullanmak yeteneğidir. Bonfiglioli, ağır
sanayiden yenilebilir enerjilere, hafriyat
makinelerinden hassas elektronik sistemlere
kadar birbirinden çok farklı ortamlar için
çözüm tasarlar, geliştirir ve üretir.
Fikirlerimiz; yoğun bir eğitim, faaliyet alanında
deneyim ve ileri uzmanlaşma sayesinde
filizlenirler. Grubumuz çerçevesinde herkesin
katkısı kabul görür, takdir edilir ve uluslararası
bir takım içinde mevcut olan farklı kültürel
kimliklere gösterilen karşılıklı saygı içinde
değerlendirilir. Hepimiz, zenginlik ve refahı
artırmak için müşterilerimizle birlikte çalışarak,
onlara elle tutulur neticeler ve rekabetçi
avantajların üretilmesine yönelik aynı amacı
hedefliyoruz.
Power, control
and green solutions
Green solutions
13
Çevreye saygı gösteren
gelişimi destekliyoruz
Fosil yakıtların krizi ve iklim şartlarındaki
büyük değişiklikler, belirgin şekilde geleceğin
enerji kaynaklarının doğadan elde edilmesi
ve güneşe, rüzgâra ve denize dayanması
gerektiğine işaret ediyorlar.
Diğer akıllı bir hamle ise, biyokütleden enerji
geri kazanımı ve atık yönetimi problemlerinin
temiz enerji çözümlerine dönüştürülmesi.
Bonfiglioli grubu, uluslararası düzeyde önemli
tasarım ve üretim kapasitesi geliştirerek
daima yeşil ekonomi ve yenilenebilir enerji
kaynaklarına inanmış ve yatırım yapmıştır.
Uzun deneyimimiz ve mekanik ve elektronik
teknolojilere dair çok geniş kapsamlı bilgi
birikimimiz, büyük tesislerin fikir bazında
oluşturulup hizmete alınmasından, enerji
dağıtım şebekelerine kadar komple sistemleri
kapsayan entegre çözümler yaratmamıza
olanak tanıyor.
Çevreye saygı, grup çerçevesinde gösterilen
her faaliyet açısından esas ilke niteliğindedir.
Bu açıklama; uluslararası en katı kalite
standartlarına
uygunluğumuz,
üretim
tesislerinin yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş
olması ve enerji tasarrufuna yönelik şirket
politikaları ile doğrulanmaktadır.
Grubumuzun tamamını ilgilendiren bu büyük
gayret, hepimiz geleceğimizin mümkün
en iyi yatırım olduğuna inandığımızdan,
sürdürülebilir
bir
yenilik
arayışına
yönlendirilen, gitgide büyüyen bir yatırımla
somutlaşıyor.
Tarihçe
Tarihçe
15
Derin ve Kuvvetli köklerimizle
büyüyoruz
Sağdaki resimde, Şirketin
kurucusu Clementino
Bonfiglioli (1928 – 2010)
görüntülenmektedir.
Solda, 50’li yıllarda
Bonfiglioli fabrikası yer
almaktadır.
Clemente Bonfiglioli, bugün halen onun
ismini taşıyan şirketi 1956 yılında Bologna’da,
o zamanlar büyük bir gelişim içinde olan
mekanik sektörünün yedek parça ve tarım
makineleri ve motosikletler için hassas
bileşkenlerle ilgili gitgide artan taleplerini
karşılamak amacıyla kurmuştur.
Gerçek bir öncü olan Clemente Bonfiglioli,
sadece birkaç yıl sonra RAE serisi iki aşamalı
planet redüktörleri tasarlamış ve patent altına
almıştır ki bu onun her bir bileşiği tamamen
tasarlanmış yeni redüktör üretimi yönündeki
tercihini kanıtlamaktadır. Önce yerel düzeyde
ve sonra bütün ülkede dağıtılan Bonfiglioli
ürünleri sürekli şekilde artan olumlu tepkiler
almış ve bu başarı izinde 1975 yılında, bugün
ekskavatörler, yol yapım makineleri ve rüzgâr
türbinleri için planet redüktör üretiminde lider
bir kuruluş olan Transmital’ı satın alma kararı
verilmiştir.
Seksenli ve doksanlı yıllarda Bonfiglioli
uluslararası piyasalarda başarı ile genişlemeye
devam etmiş, sürekli ürün inovasyonu
sayesinde de doğrudan kendisi tarafından
kontrol edilen şubeler ve üretim tesisleri
açılmıştır.
Yeni bin yıllık dönemde, elektronik kontrol
sistemleri lideri Vectron ve boşluksuz
redüktör sistemleri üreticisi Tecnoingranaggi
şirketlerinin satın alınmasıyla Grup daha da
güçlenmiştir.
Faaliyetinin ellinci yılında Bonfiglioli, küresel
oyuncu rolünü pekiştirerek, uluslararasılaşma
ve yeşil ekonomi bağlılığını yenilemektedir.
Clementino’nun 2010 yılında vefat etmesinden
sonra
şirketin
sorumluluğu,
grubun
bütün dünyada yeniden lanse edilmesi ve
güçlendirilmesi sürecini sürdüren, önceden
de Grubun arkasındaki itici güçler arasında yer
alan kızı Sonia tarafından üstlenilmiştir.
Social responsibility
Social responsibility
17
Küresel Bağlılık
Topluma karşı bir sorumluluk hissi
üstlenilmeden gerçek bir liderlik olamaz;
bundan dolayıdır ki Bonfiglioli Grubu şirket
felsefesinin temelini daima, hizmet alanı
ile uyumlu sürdürülebilir teknolojilerin
geliştirilmesi için gayret gösterme ilkesi
üstünde yapılandırmıştır.
Sosyal bağlılık, şirketin kuruluşunun ilk
başından beri köklerinde yatmakta ve
Clementino Bonfiglioli’nin sadece genç
insanların iş ve evrenimizin geleceği için
yenilik ve canlılık kazandırma gücüne sahip
olduklarına duyduğu büyük güvenden yola
çıkmaktadır.
Bonfiglioli’nin hedefleri, yeni nesiller için
mesleki ve eğitim olanakları yaratarak, bu
nesillerin yaşayacağı ve yapılandırılmasına
katkıda bulunacakları dünya için çözümler
üreterek daima geleceğe yöneliktir.
Özellikle Bonfiglioli’nin doğrudan kontrolü
altında olan üretim birimleri ve ticari şubeleri
aracılığı ile faaliyet gösterdiği yerlerde yerel
topluma destek verilmesi ihtiyacı daha da
yoğun olarak hissedilmiştir.
Yoksullara yardım, gençlere gelişme fırsatı
tanıma ve daha iyi bir gelecek için somut olarak
müdahalede bulunma, ki bunlar Bonfiglioli
Grubunun yarınlar için üstlenmiş olduğu ve
Hindistan’da CheerFuturland iyileştirme vakfı,
Vietnam’da Pho Cap Okuluna destek, İtalya’da
Leonardo Komitesi ile işbirliği, Almanya’da
bir hokey takımının sponsorluğu, sosyal
entegrasyonu desteklemek için İngiltere’de
Warrington Wolves Charitable Foundation
Vakfı projesiyle işbirliği ve birçok diğer
girişim gibi mükemmel inisiyatifler ile küresel
düzeyde somutlaştırmış olduğu taahhütlerdir.
Küresel bir profil sahibi olan bu sosyal taahhüt,
Bonfiglioli açısından hem gelecek hem de
şirket için en iyi yatırımı temsil etmektedir.
CheerFutureLand
Bonfiglioli
Social responsibility
19
Yarınları inşa etmek
Bu yönde somut bir katkı sağlama arzusu, 2008
yılında Bonfiglioli CheerFutureLand projesinin
gelişmesine zemin hazırladı. Proje İtalya’nın
kâr amacı gütmeyen kuruluşu NAMASTE’ ile
zihinsel ve fiziksel engelli çocuklar ve yetimler
için barınma olanakları ve bakım sağlayan Hint
derneği PREMA VASAM arasında sağlanan
anlaşma sayesinde geliştirildi. Proje, imkanları
sınırlı olan çocuklara topluma katılma ve
yeteneklerini tüm potansiyeliyle geliştirme
olanağı sunuyor.
Bonfiglioli, arkadaşların ve diğer şirketlerin
sağladığı
cömert
katkılarla
Chennai,
Hindistan’da son derece yoksul ailelerden
gelen 45 küçük çocuk ve genç için bakım
sağlayan bir ev inşa ettirdi. Burada çocuklara
aile sıcaklığında bir ortamda kültürel ve
duygusal destek sağlanıyor.
Bonfiglioli ayrıca Prema Vasam’ın 180 erkek
ve kız çocuğa yardım sağladığı ve fizyoterapi
desteği, mesleki terapi ve çalışmalara yönelik
yardım dahil olmak üzere özel bakım sunduğu
ana binasındaki çalışmaları da destekliyor.
CheerFutureLand, Bonfiglioli’nin Hindistan’ın
sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamını her
yönüyle paylaşma konusundaki kararlılığının
somut örneklerinden biri. Grup burada büyük
üretim tesislerine sahip ve evrensel büyüme
gelişiminin geleceği için sağlam temeller
atmayı planlıyor.
Fabrikalar
ABD
Hebron (KY)
Brezilya
São Paulo
İtalya
Rovereto (TN)
İtalya
Forlì
Slovakya
Cumhuriyeti
Považská Bystrica
Almanya
Krefeld
İtalya
Vignola (MO)
HİNDİSTAN
Mannur
HİNDİSTAN
Bangalore
İtalya
Calderara di Reno (BO)
HİNDİSTAN
Chennai
Çin
Qing Pu (Şanghay)
Vietnam
Ho Chi Min
Avrupa
Asya
Amerika
İtalya • Bonfiglioli Riduttori
(Calderara di Reno, Bologna)
Döküm ve diş kesme tesisi
Montaj HDP, HDO, 300 serisi
HİNDİSTAN • Bonfiglioli Transmission
(Chennai)
Seyyar hassas dişli kutusu üretim ve montaj
tesisi
BREZİLYA • Bonfiglioli do Brasil
(São Paulo)
Seyyar hassas dişli kutuları üretim ve montaj
tesisi
İtalya • Bonfiglioli Riduttori
(Vignola, Modena)
Tahrik motoru montaj tesisi
Hassas dişli kutusu üretim ve montaj tesisi
HİNDİSTAN • Bonfiglioli Transmission
(Mannur)
Tahrik motorları üretim ve montaj tesisi
ABD • Bonfiglioli USA
(Hebron, KY)
Seyyar hassas dişli kutuları üretim ve montaj
tesisi
İtalya • Bonfiglioli Riduttori
(Forlì)
Seyyar hassas dişli kutuları üretim ve montaj
tesisi
İtalya • Bonfiglioli Mechatronics Research
(Rovereto, Trento)
Fırçasız motor ve hassas dişli kutusu üretimi
Almanya • Bonfiglioli Vectron
(Krefeld)
İnvertör tesisi
Slovakya Cumhuriyeti • Bonfiglioli
Slovakia
(Považská Bystrica)
Büyük dişli kutuları üretim tesisi
HİNDİSTAN • Bonfiglioli Renewable Power
Conversion India
(Bangalore)
Fotovoltaik İnvertör montajı
Vietnam • Bonfiglioli Vietnam
(Ho Chi Minh)
Elektrikli motor tesisi
Çin • Bonfiglioli Drives Shanghai
(Şanghay)
Fotovoltaik İnvertör montajı
Bonfiglioli dünya
21
Şu anda, en az bir Bonfiglioli
fabrikası sizin için çalışıyor
Bonfiglioli’nin büyümesi, kendi kaynakları
ile modern üretim fabrikalarının finansmanı
yapmak gibi stratejik bir seçimi sayesinde de
bütün dünyaya kaynak ve uzmanlık kazandırdı.
Çok kültürlülüğe saygı, uluslararası kabul
gören kalite belgeleri, çevre üzerindeki
etkilere dikkat edilmeli ki bunlar Bonfiglioli’nin
fabrikalarını uluslararası yüksek düzeyde bir
referans noktası yapan unsurlardır.
En son nesil robot kullanımı gibi endüstriyel
işleme süreçlerine dâhil edilen yüksek
inovasyon
oranı,
her
türlü
talebin
karşılanmasını sağlayarak kesin ve hızlı üretim
sürelerini garanti eder.
Ticari şubeler
Kanada
ABD
Fransa
Brezilya
Birleşik Krallık
İspanya
Güney Afrika
Almanya
Hindistan
Türkiye
İtalya
Singapur
Vietnam
Çin
Avustralya
Avustralya
Bonfiglioli Australia
2, Cox Place Glendenning NSW 2761
Locked Bag 1000 Plumpton NSW 2761
Ph. (+ 61) 2 8811 8000 - Fax (+ 61) 2 9675 6605
www.bonfiglioli.com.au
Almanya
Bonfiglioli Deutschland
Industrial, Mobile, Wind
Sperberweg 12 - 41468 Neuss
Ph. +49 (0) 2131 2988 0 - Fax +49 (0) 2131 2988 100
www.bonfiglioli.de
Brezilya
Bonfiglioli do Brasil
Travessa Cláudio Armando 171
Bloco 3 - CEP 09861-730 - Bairro Assunção
São Bernardo do Campo - São Paulo
Ph. (+55) 11 4344 2323 - Fax (+55) 11 4344 2322
www.bonfigliolidobrasil.com.br
Industrial, Photovoltaic
Europark Fichtenhain B6 - 47807 Krefeld
Ph. +49 (0) 2151 8396 0 - Fax +49 (0) 2151 8396 999
www.vectron.net
Kanada
Bonfiglioli Canada
2-7941 Jane Street - Concord, Ontario L4K 4L6
Ph. (+1) 905 7384466 - Fax (+1) 905 7389833
www.bonfigliolicanada.com
Hindistan
Bonfiglioli Transmission PVT Ltd.
Industrial
Survey No. 528, Perambakkam High Road
Mannur Village, Sriperambudur Taluk,
Chennai - 602105, Tamil Nadu
Ph. +91(0) 44 6710 3800 - Fax +91(0) 44 6710 3999
www.bonfiglioli.in
Çin
Bonfiglioli Drives (Shanghai) Co., Ltd.
#68, Hui-Lian Road, QingPu District,
Shanghai, China, 201707
Ph. (+86) 21 6700 2000 - Fax (+86) 21 6700 2100
www.bonfiglioli.cn
Mobile, Wind
PLOT AC7-AC11 Sidco Industrial Estate
Thirumudivakkam - Chennai 600 044
Ph. +91(0) 44 24781035 - 24781036 - 24781037
Fax +91(0) 44 24780091 - 24781904
www.bonfiglioli.in
Fransa
Bonfiglioli France
14 Rue Eugène Pottier
Zone Industrielle de Moimont II - 95670 Marly la Ville
Ph. (+33) 1 34474510 - Fax (+33) 1 34688800
www.bonfiglioli.fr
Bonfiglioli Renewable Power Conversion India (P) Ltd
Photovoltaic
No. 543, 14th Cross, 4th Phase,
Peenya Industrial Area, Bangalore - 560 058
Ph. +91 80 2836 1014/15 - Fax +91 80 2836 1016
www.bonfiglioli.in
Yeni Zelanda
Bonfiglioli dünya
23
Sizlere ve ihtiyaçlarınıza daha yakın
olmak için tüm dünyadayız
Müşteri memnuniyeti Bonfiglioli için daima
temel bir değer olarak kabul edilmiştir.
Dünyanın en farklı yerlerinde ve en
değişik ortamlarda, 5 kıtada ve 17 ülkede
faaliyet gösteren bir şube ağı aracılığı ile
müşterilerimizi memnun etmek için onların
yanındayız.
Her bir kuruluşumuz, hızlı ve etkili satış öncesi
ve satış sonrası servis – yerel montaj fabrikaları
ve depolarından hızlı teslimatı garanti eder.
Doğrudan kendi kontrolü altında olan
kuruluşlarının yanı sıra Bonfiglioli, Bonfiglioli
Yetkili Bayi ağı ile mükemmel satış öncesi ve
satış sonrası hizmetini garanti eder.
İtalya
Bonfiglioli Italia
Industrial, Photovoltaic
Via Sandro Pertini lotto 7b - 20080 Carpiano (Milano)
Ph. (+39) 02 985081 - Fax (+39) 02 985085817
www.bonfiglioli.it
Türkiye
Bonfiglioli Türkiye
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi,
10007 Sk. No. 30 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi,
35620 Çigli - Izmir
Tel. +90 (0) 232 328 22 77 (pbx)
Fax +90 (0) 232 328 04 14
www.bonfiglioli.com.tr
Bonfiglioli Mechatronic Research
Via F. Zeni 8 - 38068 Rovereto (Trento)
Ph. (+39) 0464 443435/36 - Fax (+39) 0464 443439
www.bonfiglioli.it
Yeni Zelanda
Bonfiglioli New Zealand
88 Hastie Avenue, Mangere Bridge, Auckland
2022, New Zealand - PO Box 11795, Ellerslie
Ph. (+64) 09 634 6441 - Fax (+64) 09 634 6445
www.bonfiglioli.co.nz
Güney Afrika
Bonfiglioli South Africa
55 Galaxy Avenue,
Linbro Business Park - Sandton
Ph. (+27) 11 608 2030 OR - Fax (+27) 11 608 2631
www.bonfiglioli.co.za
Singapur
Bonfiglioli South East Asia
24 Pioneer Crescent #02-08
West Park Bizcentral - Singapore, 628557
Ph. (+65) 6268 9869 - Fax. (+65) 6268 9179
www.bonfiglioli.com
İspanya
Tecnotrans Bonfiglioli S.A.
Industrial, Mobile, Wind
Pol. Ind. Zona Franca sector C, calle F, n°6
08040 Barcelona
Ph. (+34) 93 4478400 - Fax (+34) 93 3360402
www.tecnotrans.bonfiglioli.com
Birleşik Krallık
Bonfiglioli United Kingdom
Industrial, Photovoltaic
Unit 7, Colemeadow Road
North Moons Moat - Redditch, Worcestershire B98 9PB
Ph. (+44) 1527 65022 - Fax (+44) 1527 61995
www.bonfiglioli.co.uk
Mobile, Wind
3 - 7 Grosvenor Grange, Woolston
Warrington - Cheshire WA1 4SF
Ph. (+44) 1925 852667 - Fax (+44) 1925 852668
www.bonfiglioli.co.uk
ABD
Bonfiglioli USA
3541 Hargrave Drive Hebron, Kentucky 41048
Ph. (+1) 859 334 3333 - Fax (+1) 859 334 8888
www.bonfiglioliusa.com
Vietnam
Bonfiglioli Vietnam
Lot C-9D-CN My Phuoc Industrial Park 3
Ben Cat - Binh Duong Province
Ph. (+84) 650 3577411 - Fax (+84) 650 3577422
www.bonfiglioli.vn
Yetkili satıcılar
Afrika
Avrupa
Kuzey Amerika
Cezayir, Mısır, Kenya, Fas, Güney Afrika, Tunus
Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Belarus,
Bulgaristan, Kıbrıs, Hırvatistan, Çek
Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya,
Fransa, Hollanda, Macaristan, Almanya, Büyük
Britanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Letonya,
Litvanya, Lüksemburg, Malta, Karadağ, Norveç,
Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovakya
Cumhuriyeti, Sırbistan, Slovenya, İspanya,
İsveç, İsviçre, Türkiye, Ukrayna
Kanada, Amerika Birleşik Devletleri
Asya
Bahreyn, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya,
Ürdün, Hong Kong, Hindistan, Endonezya,
İran, İsrail, Kuveyt, Malezya, Umman, Pakistan,
Filipinler, Katar, Suudi Arabistan, Singapur,
Güney Kore, Suriye, Tayland, Tayvan, Vietnam
Latin Amerika
Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya,
Kosta Rika, Ekvador, Guatemala, Honduras,
Meksika, Peru, Uruguay, Venezuela
Okyanusya
Avustralya, Yeni Zelanda
Bonfiglioli dünya
25
Her nerede olursanız olun,
Bonfiglioli ürünlerini bulabilirsiniz
Dünyanın her yerinde, herkese bir Bonfiglioli
ürünü satın alma olanağını tanımak. Bu büyük
hedef ile off-line ve on-line etkin katkı değer
yaratan bir satış ağı geliştirdik.
BEST (Bonfiglioli Excellence Service Team)
programı, güç transmisyon sistemleri alanında
en modern satış organizasyonlarından birisidir.
İmtiyazlı iş partnerlerimizden oluşan bir ağ
içinde geliştirilmiş olan bu program onların
ürünlerimizi ve hizmetlerimizi dağıtarak
bağımsız şekilde faaliyet gösterdikleri piyasayı
geliştirmelerini sağlar. BEST iş ortaklarımız
ayrıca yerel montaj hattı ve depolardan,
eğitim faaliyetlerimizden ve araçlarından,
promosyon aktivitelerimizden faydalanırlar.
İlk kez, üretici ve distribütör montaj aşaması
ve uygulama etütlerinden itibaren bir arada
çalışarak, bilgi ve teknoloji transferini ileten ile
piyasa hakkındaki bilgileri sağlayan arasında
gelişen bir sürecin paylaşımı içindedir.
Sunulan araçlar arasında, özelleştirilmiş
çözümler
vermek
için
internetin
potansiyelinden istifade eden e-business
MOSAICO Engineering portalımız dikkati
çekmektedir. MOSAICO sistemi aracılığı
ile
destekli
yöntemden
faydalanarak
ilgilendiğiniz ürünü seçmek ve yapılandırmak,
bütün teknik destek dokümantasyonunu
elde etmek mümkündür. Donatılmış olduğu
yeni fonksiyonellikler sayesinde MOSAICO,
tasarlama aşamasında teknik bürolar için de
etkin bir destek sağlar.
Business units
Wind Solutions
Wind Solutions
27
Enerjisini size vermek
için rüzgârı yakalıyoruz
Ürün markaları
Bonfiglioli’nin rüzgâr enerjisi sektöründeki
yatırımları, piyasa trendlerine uyarlanmaktan
yanı sıra, sağlık ve çevreye karşı bir sorumluluk
üstlenilmesine yöneliktir. Çok uzun yıllar önce
alınmış olan bu karar, günümüzde uluslararası
düzeyde önem taşıyan komple çözümler ile
yenilenmiştir.
Rüzgâr türbini yörünge rotasyonu ve kanat açı
kontrolü için planet redüktörler üretiminde
lider Bonfiglioli Trasmital teknolojisi sayesinde
çözümlerimiz, bileşenlerin tasarlanması,
üretimi ve dağıtımını kapsar.
TW 700 serisi, rüzgâr
türbinleri için redüktör.
Üst seviyede teknik servis hizmetiyle
eşleşerek yoğun inovasyon içeren redüktör
ve inverterlerimizin kalitesi, Bonfiglioli’nin
bu sektörde bir başrol oyuncusu olmasını
sağlamıştır. Aralarında Kuzey denizinde
bulunan, yaklaşık 150 metre yüksekliğinde
12 adet kule ile toplam 60MW güç üreten
Alpha Ventus rüzgâr santralinin yer aldığı
bazı büyük on ve off-shore tesisler bu liderliği
onaylamaktadır.
Ürünler
Başlıca uygulamalar
• Rüzgâr türbinleri için planet redüktörler
• İnverter
• Rüzgâr santralleri
• Offshore rüzgâr santralleri
Business units
Mobile Solutions
Mobile Solutions
29
Geleceği inşa etmek
için çözümler sunuyoruz
Ürün markaları
700 C Serisi, yürüyüş
redüktörü
Bugün ekskavatörler, yol yapım makineleri
ve rüzgâr türbinleri için planet redüktör
üretiminde lider kuruluş olan Transmital’ın
satın alımını Bonfiglioli 1975 yılında
gerçekleştirmiştir. Bu stratejik hamle, onaylı
kalitede komple çözümleri tedarik eden, geniş
kapsamlı ve zamanında hizmet veren bir ticari
bayi ağına sahip olan ve esnek bir üretim
kapasitesi sunan Bonfiglioli Trasmital’ın
dünyanın en büyük imalatçıları arasında bir
referans noktası olması için ilk adımı temsil
etmiştir.
Ürünler
Başlıca uygulamalar
Hafriyat makineleri sektörü için planet
redüktörler:
• genel amaçlı kullanımlar için
• cer redüktörü
• caterpillar
• rotasyon
• vinç
• beton karıştırma makinesi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hidrolik vinç
Beton mikserleri
Liman ekipmanları
Lastik tekerlekli yükleyiciler
Ekskavatörler
Gezer vinçler
Şantiye vinçleri
Madencilik makineleri
Tarım makineleri
Hidrostatik makineler
Sondaj kuleleri
Mini ekskavatörler
Beton mikserleri
Yüksek kaldıraçlar
Mobile Solutions
Electromobility
Solutions
Mobile Solutions
31
İnovasyonu yönetmek
Ürün markaları
600F Serisi, forkliftler için
redüktörler
2012 yılı, sürdürülebilirlik adına atılmış
yeni bir diğer inovatif hamle aracılığı ile
elektromobilite alanında yapılan özel çözüm
çalışmaları sayesinde bu sektörde Gruba
bir diğer mükemmellik puanı kazandırdı.
Bonfiglioli’nin etkinliği ün sahibi güç
transmisyon sistemlerinin hybrid ve elektrikli
mobil makinelere uygulanması ile oluşturduğu
kombinasyon, mümkün en yüksek tasarruf
ile maksimum üretim performansının elde
edilmesine imkân tanırken, Bonfiglioli’yi
sürdürülebilir teknoloji alanında en üst
seviyelere taşıyor ve grubu yeni ileri teknolojili
faaliyet ufuklarına doğru itiyor.
Enerji tasarrufunun artırılmasına yönelik
çözüm bulma etütleri Bonfiglioli’nin Seksenli
yılların başından beri eğilmiş olduğu bir
çalışma olup, daha sonra başarıyla bu
kullanıma uygun planet redüktörleri üretimine
başlamıştır.
Mobil Solutions iş birimi, elektromobiliteye
yönlendirilen personel, cihaz ve teknoloji
yatırımlarını artırmış ve bu şekilde 2012
yılında, spesifik olarak hybrid ve elektrikli
mobil makineler için etüt edilmiş bir ürün
yelpazesine kavuşmuştur.
Ürünler
Başlıca uygulamalar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
600F Serisi
600WE Serisi
600D Serisi
600 Serisi
500 Serisi
Forkliftler
Kaldırma platformları
Hafif araçlar
Hybrid tarım makineleri
Hybrid beton mikserleri
Business units
Industrial Solutions
Industrial Solutions
33
Bütün endüstriyel uygulama tipleri
için tek bir elden, tüm hizmet
Ürün markaları
Bonfiglioli 1956’dan bugüne güç transmisyonu
piyasasının lideridir; 60 yıla yakın deneyimi
ve faaliyet gösterdiği endüstri sektörleri
hakkındaki derin alt yapısı, bütün dünyadaki
başarısına tanıklık etmektedir.
Bonfiglioli’nin güçlü noktaları, uluslararası
yaygın teşkilatı, komple bir redüktör yelpazesi,
elektrik motorları, inverterler ve enerji geri
kazanım sistemleri verdiği hizmetin mükemmel
seviyesidir. Bonfiglioli tarafından sunulan
bütün çözümler, faaliyet gösterdikleri piyasayı
tüm ayrıntılarıyla tanıyan uzman personel
sayesinde, derhal müdahale eden ve güvenilir
bir teknik servis hizmetiyle desteklenir.
Etkin ve tamamen müşteri ihtiyaçlarına odaklı
bir hizmet sağlamak için Endüstriyel Business
Ünitesi, ilgili oldukları piyasalara daha fazla
dikkat ve uzmanlık ile hizmet verebilmeleri
amacı doğrultusunda iki bölüm şeklinde
organize edilmiştir: bu hedefler çerçevesinde
Power Transmission Solutions (PTS) bölümü
ve Mechatronic Drives & Solutions (MDS)
bölümü oluşturulmuştur.
A serisi, ayna-mahruti
redüktörler.
Bonfiglioli’nin önerilerinin endüstrinin bütün
kollarının ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde
olması onu müşterilerinin gereksinimleri
bazında özelleştirilebilen entegre çözümler
sağlayan komple bir tedarikçi yapar:
ağır hizmetten su ve biyogaz işlemeye,
madencilikten, ambalajlamadan her türde ilk
madde işlenmesine kadar.
Üç ayrı marka ile kalite ve büyük performans
ve çözümler ile komple bir öneri:
Bonfiglioli Riduttori, mükemmel teknik
özellikler ve yüksek performans ile hafif ve
ağır uygulamalar için redüktör ve elektrik
motorlarının üretiminde uzmandır; Bonfiglioli
Vectron, yüksek performanslı inverterleri
ve kalitesi küresel düzeyde kabul gören
servo sistemleri ile tanınır; Bonfiglioli
Tecnoingranaggi
ise,
birçok
dallarını
kapsayarak geniş bir endüstri ortamında çok
özel ihtiyaçlara cevap veren boşluksuz planet
redüktörleri ile ün sahibidir.
Industrial Solutions
Power Transmission
Solutions
Industrial Solutions
35
Fikirlerimiz daima Müşteri odaklıdır
300 Serisi, planet
redüktörler.
Power Transmission Solutions, yani TCO
(Total Cost of Ownership - Mülkiyetin Toplam
Maliyeti) bedelinin en aza indirgemesi
hedefiyle bütün endüstri sektörleri için
maksimum isteğe göre uyarlama sağlayarak
her bir müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak için
özelleştirilmiş entegre çözümler.
Bonfiglioli tarafından Araştırma & Geliştirme
alanlarında yapılan sürekli ve hedefe odaklı
yatırımlar Grubu, kalite, inovasyon ve
ürünlerinin performansı açısından en üst
düzeyde konumlandırmıştır.
Bonfiglioli, bugün bütün endüstri sektörlerinin
faydalanabileceği komple bir ürün yelpazesi
sunmaktadır: redüktörler, dişli redüktörler
ve elektrik motorları mükemmel entegre
çözümler sunarak ürün gamını optimal
şekilde tamamlarlar. Bugün Bonfiglioli,
optimize edilmiş bir üretim ve tamamen
otomasyona bağlı süreçler sayesinde 5 ülkede
yıl bazında 2.000.000 adeti aşan bir üretim
garantisini verecek düzeydedir. Bu sayılara
şubelerin yaptıkları çalışma ile varlıkları ve
bütün dünyada her gün bütün müşterilerle
sırt sırta çalışan, 80 ülkede faaliyet gösteren
bir distribütör takımı eklendiğinde, hizmet
etkinliği ve kalitesi açısından da en yüksek
standartlara varılmış oluyor.
Ürünler
Başlıca uygulamalar
•
•
•
•
•
•
•
•
Liman Ekipmanları, Kimya ve İlaç
Sanayi, Ambalajlama, Dozaj Sistemleri,
Dökümhaneler ve tavlama sistemleri, Havauzay sistemleri, Otomasyon sistemleri,
Klima sistemleri, Arıtma sistemleri, Boyama
sistemleri, Gıda Endüstrisi, Ağır Sanayi,
Seramik Endüstrisi, Grafik Endüstrisi, Tekstil
Sanayi, Ahşap İşleme, Plastik ve lastik işleme,
Ambalajlama Hatları, Şişe Dolum Hatları,
Konveyör Bantları, Paletleme makineleri
Helisel dişli redüktörler
Ayna mahruti redüktörler
Sonsuz vidalı redüktörler
Şaft tipi redüktörler
Ağır hizmet redüktörleri
Mekanik varyatörler
Trifaz asenkron motorlar
Monofaz motorlar
Industrial Solutions
Mechatronic Drives
& Solutions
Industrial Solutions
37
MDS, güvenilir iş ortağı
Active Cube, servo inverter.
Bonfiglioli, müşterilerine sadece ürünleriyle
değil, entegre çözümler sunarak endüstriyel
otomasyon alanında küresel bir oyuncu olarak
rol oynar. “Misyonumuz”, enerji yönünden
etkin çözümler ile endüstriyel otomasyon
piyasası ortamında “risk ihtiva etmeyen
partner” olarak gitgide artan bir performansı
garanti etmektir.
Bu; mekanik, elektrik ve elektronik
uzmanlıkların birlikteliklerini var sayar: bu
sonucu garanti etmek amacıyla Bonfiglioli,
detaylı ve çok düzenli bir strateji geliştirmiştir.
Mechatronic Drives & Solutions (MDS) Bölümü
bu stratejinin neticesidir.
Hedef,
müşterilerine
mekatronik
ve
dikey çözümler sunmak için elektronik
uzmanlıklardan
daha
yoğun
şekilde
faydalanan yeni ürünlerin geliştirilmesidir.
Ürünler
Başlıca uygulamalar
•
•
•
•
•
•
Kondisyonlama, Otomatik makineler,
Ambalaj, Gıda Sanayi, Tütün sanayi, Tekstil,
yarı iletkenler, Baskı, Robot, Malzeme
yönlendirme, Plastil ve lastik, Kâğıt işleme,
Konveyör Bantlar, Su ve atık işleme,
Asansörler, Ahşap işleme, Elektronik, Enerji
üretimi, Madencilik, Cam işleme, Hava-Uzay
Sanayi, Şeker rafinasyonu, Yenilenebilir
enerjiler, Kaldırma ve vinç
Düşük boşluklu planet redüktörler
Servo motorlar
Açık çevrimli inverter
Kapalı çevrimli inverter
Servo inverter
Rejeneratif inverter
Business units
Photovoltaic
Solutions
Photovoltaic Solutions
39
Sisteme; güneşten temiz enerji sağlıyoruz
Ürün markaları
RPS TL, 280 kWp - 1780
kWp arasında.
Fotovoltaik sistemlere yatırım yapılması, yeni
nesiller için daha sağlıklı bir gelecek seçimi
ve yeşile doğru yönelmiş bir dünya trendi
ile desteklenen bir iş fırsatının yakalanması
anlamına gelir.
Bonfiglioli, Bonfiglioli Vectron ile birlikte,
dönüştürmeden şebekeye ve enerjinin
izlenmesine kadar bütün sistemin yönetimini
sağlayan komple çözümler tedarik eder.
Üç fazlı inverterler, paneller tarafından üretilen
doğru akımın enerji şebekesinin gerektirdiği
alternatif akıma dönüştürülmesini sağlarlar.
Bonfiglioli tarafından sağlanan teknoloji
ve teknik servisin yüksek seviyesi; Avrupa,
Asya, Kuzey Amerika ve Güney Amerika’da
geniş ölçekli önemli fotovoltaik tesislerin
tedarikinde Bonfiglioli’yi tercih etmiş olan
prestij sahibi EPC ve IPP’lerin seçimleri ile
tasdik edilmektedir.
Ürünler
Başlıca uygulamalar
• Enerji nakil hatları güç dönüştürme
sistemleri
• Seri birleşme ve izleme
• Tesis verilerini depolama ve izleme
• Orta-büyük boyutlu ticari FV sistemler
• Büyük ölçekli FV sistemleri
Kalite
Kalite
41
İşimizin getirdiği değerleri sizinle
paylaşıyoruz
İşimizin temel unsurlarından biri, birbirinden
çok farklı uygulama sektörleri için etkin
ve özelleştirilmiş çözümler geliştirmektir.
Müşterilerimizle çok yakın bir işbirliği
sayesinde, performansımızı daima daha
iyileştirmek için onları dinleyerek ve birlikte
çalışarak bunu başarıyoruz.
Biz daima - ürünlerimizin satışından önce,
esnasında ve sonra - bütün uzmanlığımızı,
deneyimimizi, teknolojiyi ve ileri düzeyde
iletişim araçlarını uygulayarak, mümkün
olan en iyi hizmetin verilmesini sağlamak
için kararlıyız. Bütün bunlar, Bonfiglioli’de
uluslararası kabul gören yedi farklı kuruluş
tarafından belgelendirilen en katı kalite ve
güvenlik parametreleri bazında gerçekleştirilir.
Biz inovasyona inanıyoruz ve bu inancımızı
araştırma ve geliştirmeye 100’den fazla
personelimizi adayarak, bütün dünyadaki
en ünlü üniversiteler ile işbirliği yaparak, 5
araştırma merkezinde faaliyetimizi sürdürerek
destekliyoruz.
İşimiz, her geçen gün uzak kültürleri daha
yakından tanımamıza öncülük ediyor;
onlara en yüksek saygıyı gösteriyoruz
ve onlarla, yenilenebilir enerjiler üzerine
dayanan sürdürülebilir bir gelişim vizyonunu
paylaşıyoruz. Bizi bağlayan bu taahüdümüz,
bugün ve gelecekte, saygın ve güvenilir
küresel bir partner olmamıza olanak tanıyor.
Ekonomik sonuçlar
Ekonomik sonuçlar
43
Geleceğimiz sağlam temellere dayanıyor
1956’dan bu yana Bonfiglioli, çok geniş
kapsamlı güç transmisyon piyasasında küresel
oyuncu olarak yer edinerek olağanüstü bir
büyüme ve gelişme gerçekleştirmiştir. Hedefe
yönelik yatırımlar ve büyümeyi daima bir güç
noktası olarak görmüştür: bundan dolayıdır
ki akıllıca kararlar alarak gelişmekte olan
ülkelere ve yenilenebilir enerjilere odaklanan
teknolojilere yatırım yapmış, güç piyasa
şartlarında dahi olumlu verileri yakalamış
ve herkesten önce hareket ederek yeşil
ekonomiye doğru yönlenmiştir.
Bonfiglioli bugün, doğrudan kontrolü altında
olan 21 şubesi, 13’dan çok üretim fabrikası,
3000’den fazla çalışanı, 80’den fazla ülkeyi
kucaklayan geniş ticari ağı ve endüstri
uygulamalarında, mobil ve harfiyat makineleri
piyasasında, stratejik rüzgâr ve fotovoltaik
enerji piyasalarında lider konumunda olan,
sağlam yapılı bir gruptur.
Bonfiglioli Cirosu (Milyon Euro olarak)
2014
653,9
2013
613,8
2012
623,7
2011
710,3
2010
600,1
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Çalışan sayısı (Coğrafi Bölgeye göre)
2102
EMEA
2014
AME
162
1214
APAC
2055
EMEA
2013
AME
140
1140
APAC
2080
EMEA
2012
AME
143
1053
APAC
2145
EMEA
2011
AME
123
1117
APAC
2088
EMEA
2010
AME
APAC
107
918
3478
3335
3276
3385
3113
Bonfiglioli 1956’dan bugüne, endüstri, mobil iş makineleri ve
yenilenebilir enerji uygulamaları için inovatif ve güvenilir kontrol
ve güç transmisyonu çözümleri tasarlamakta ve geliştirmektedir.
HeadquarterS
Bonfiglioli Riduttori S.p.A.
Via Giovanni XXIII, 7/A
40012 Lippo di Calderara di Reno
Bologna (Italy)
tel: +39 051 647 3111
fax: +39 051 647 3126
[email protected]
www.bonfiglioli.com
BR_CAT_CMPRF_STD_TUR_R02_0

Benzer belgeler

Bonfiglioli Endüstriyel Uygulamalar

Bonfiglioli Endüstriyel Uygulamalar seçim yapar. Ürün konfigürasyonu, montaj pozisyonları, dişli düzeni, çıkış versiyonları ve motor bağlantı seçenekleri nedeniyle çok yönlüdürler. 1.000-1.100.000 Nm tork aralığındaki 18 gövde seçene...

Detaylı

Company profile Power, control and green solutions

Company profile Power, control and green solutions Fosil yakıtların krizi ve iklim şartlarındaki büyük değişiklikler, belirgin şekilde geleceğin enerji kaynaklarının doğadan elde edilmesi ve güneşe, rüzgâra ve denize dayanması gerektiğine işaret ed...

Detaylı