CR, CRI, CRN

Transkript

CR, CRI, CRN
GRUNDFOS TALİMATLARI
CR, CRI, CRN
Montaj ve kullanım kılavuzu
1. Bu dokümanda kullanılan semboller
İngilizce orijinal metnin çevirisi
İÇINDEKILER
Uyarı
Sayfa
2.
Kullanım
2
3.
3.1
3
3.2
Tip tanımlaması
CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15 ve 20 için tip
anahtarı
CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120 ve 150 tip anahtarı
4.
Uygulama Alanları
3
Bu güvenlik uyarıları dikkate alınmadığı takdirde,
kişisel yaralanmalarla sonuçlanabilir.
Uyarı
Eğer bu talimatlara dikkat edilmezse, operasyon
personelinin ciddi biçimde yaralanması veya ölmesi
riskiyle sonuçlanabilen elektrik çarpmasına yol
açabilir.
3
3
5.
5.1
5.2
5.3
Teknik bilgiler
Ortam sıcaklığı ve yükseklik
Sıvı sıcaklığı
Salmastra için izin verilen maksimum çalışma basıncı
ve sıvı sıcaklığı
5.4 Minimum giriş basıncı
5.5 Minimum giriş basıncı
5.6 Minimum debi
5.7 Elektrik bilgileri
5.8 Başlatma ve durdurma sıklığı
5.9 Boyutlar ve ağırlıklar
5.10 Ses basıncı seviyesi
4
4
4
5
5
5
5
5
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Kurulum
Zemin
Titreşim sönümleme
Açık alana kurulum
Sıcak veya soğuk yüzey
Torklar
Flanş kuvvetleri ve torkları
5
6
7
7
7
7
8
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Elektrik bağlantısı
Kablo girişi/vidalı bağlantı
Üç fazlı bağlantı
Tek fazlı bağlantı
Klemens kutusunun konumları
Frekans konvertörünün kullanımı
9
9
9
10
10
10
8.
8.1
Başlatma
Salmastranın çalıştırılması
11
11
9.
Bakım
11
10.
Donmaya karşı koruma
12
3
3
4
11.
Servis
11.1 Servis kitleri ve kılavuzları
12
12
12.
Arıza tespiti
13
13.
Ürünün imha edilmesi
13
Uyarı
Ürün yüzeyi çok sıcak olabilir, bu nedenle yanıklara
ya da yaralanmalara yol açabilir.
İkaz
Bu güvenlik uyarılarının dikkate alınmaması,
cihazların arızalanmasına veya hasar görmesine
neden olabilir.
Not
İşi kolaylaştıran ve güvenli kullanım sağlayan notlar
veya talimatlar.
2. Kullanım
Tüm pompayı motorla birlikte kaldırırken aşağıdaki talimatları
izleyin:
•
Motor gücü 0,37 - 5,5 kW arası pompalar:
Pompayı motor flanşında askı veya benzeri bir alet ile kaldırın.
•
Motor gücü 7,5 - 22 kW arası pompalar:
Pompayı mapa yardımı ile kaldırın.
•
Motor gücü 30-45 kW arası pompalar:
Pompayı motor flanşındaki kaldırma braketleriyle kaldırın.
•
Motor gücü 55-75 kW arası pompalar:
Pompayı motor tarafındaki mapa yardımı ile kaldırın.
Uyarı
Montajdan önce, montaj ve kullanım kılavuzunu
okuyunuz. Montaj ve işletimin ayrıca yerel
düzenlemelere ve daha önce yapılıp onaylanmış
olan belirli uygulamalara da uyumlu olması gerekir.
0,37 - 5,5 kW
Şekil 1
7,5 - 22 kW
TM04 0341 0608
2
TM05 9564 4113
Bu dokümanda kullanılan semboller
TM04 0341 0608
1.
TM04 0339 0608
Türkçe (TR)
Türkçe (TR) Montaj ve kullanım kılavuzu
30-45 kW
55-75 kW
CR pompanın doğru kaldırılması
MG veya Siemens dışında başka motora sahip CR, CRI ve CRN
pompaları için pompayı motor flanşındaki askılarla kaldırmanızı
tavsiye ederiz.
Uyarı
Taşınması ve montajı sırasında pompayı kaldırırken
kullandığınız askıların üzerinde, pompanın sabit bir
şekilde durduğundan emin olun.
Pompanın ağırlık merkezinin motora yakın olduğuna
dikkat edin.
2
5. Teknik bilgiler
3.1 CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15 ve 20 için tip
anahtarı
5.1 Ortam sıcaklığı ve yükseklik
Örnek
CR 3- 10 X- X- X- X- XXXX
Tip aralığı: CR, CRI, CRN
Nominal debi [m3/sa.]
Motor
gücü
[kW]
Motor
markası
Motorun
verimlilik
sınıfı
0,37 - 0,55
Grundfos
MG
-
+40
1000
0,75 - 22
Grundfos
MG
IE3
+60
3500
30-75
Siemens
IE3
+55
2750
Çark sayısı
Pompa versiyonu kodu
Boru bağlantısı kodu
Malzeme kodu
Kauçuk pompa parçası kodu
Salmastra kodu
3.2 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120 ve 150 tip anahtarı
Örnek
CR 32- 2
1- X- X- X- X- XXXX
Tip aralığı: CR, CRN
Nominal debi [m3/sa.]
Kademe sayısı
Deniz
seviyesinden
itibaren
maksimum
yükseklik
[m]
Maksimum
ortam
sıcaklığı
[°C]
Ortam sıcaklığı yukarıdaki sıcaklık değerlerini aşarsa ya da
pompa yukarıdaki yükseklikten daha yüksek bir alana kurulursa,
motor aşırı ısınma riski nedeniyle tam yükle çalıştırılmamalıdır.
Aşırı ısınma, yüksek ortam sıcaklığı ya da düşük yoğunluk ve
buna bağlı olarak havanın düşük soğutma etkisinden dolayı
oluşabilir.
Bu gibi durumlarda, daha yüksek nominal çıkışlı bir motor
kullanmak gerekebilir.
Düşürülmüş çaplı çark sayısı
Boru bağlantısı kodu
P2
[%]
Malzeme kodu
100
Kauçuk pompa parçası kodu
80
4. Uygulama Alanları
60
1
70
50
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
t [°C]
CR, CRI, CRN
CR, CRI ve CRN pompaları, sıvı transferi, soğuk ve sıcak temiz
su sirkülasyonu ve basınçlandırmasına uygundur.
2
90
Salmastra kodu
Grundfos çok kademeli, in-line santrifüj pompaları CR, CRI ve
CRN, çok geniş uygulamalar için tasarlanmıştır.
3
1000
Şekil 2
2250
3500
4750
m
TM03 2479 4405
Pompa versiyonu kodu
Motor çıkışı sıcaklığa/rakıma bağlıdır
CRN
Sıvıyla temas eden tüm parçaların birinci sınıf paslanmaz çelikten
yapıldığı sistemlerde CRN pompalarını kullanın.
Konum
Pompalanan sıvılar
Uyarı
Transfer edilen sıvı insanlarda yaralanmaya veya
ekipmanda hasara neden olabileceğinden dolayı
pompaya uygun değildir.
İnce, temiz, alev almayan, yanıcı olmayan veya katı parçacık ya
da lif içermeyen patlayıcı olmayan sıvılar. Sıvı, pompa
malzemesini kimyasal olarak etkilememelidir.
Suyun yoğunluğundan ve/veya viskozitesinden daha yüksek olan
sıvıları pompalarken, gerekirse daha yüksek güçlü motorlar
kullanın.
1
Motor gücü
[kW]
Motor markası
0,37 - 0,55
MG
0,37 - 22
MGE
2
0,75 - 22
MG
3
30-75
Siemens
Örnek
Şekil 2'de, IE3 sınıfı bir motorun 70 °C ortam sıcaklığındaki
yükünün nominal çıkışın % 89'undan daha fazla olmaması
gerektiği gösterilmektedir. Pompa deniz seviyesinden 4750 metre
yükseğe kurulmuşsa, motor nominal çıkışın % 89'undan fazla bir
değerle yüklenmemelidir.
Hem maksimum sıcaklığın hem de maksimum yüksekliğin aşıldığı
durumlarda indirgeme faktörleri çarpılmalıdır (0,89 x 0,89 = 0,79).
Not
40 °C'nin üzerindeki ortam sıcaklıklarında motor
yatağının bakımı için bkz. bölüm 9. Bakım.
3
Türkçe (TR)
3. Tip tanımlaması
5.4 Minimum giriş basıncı
5.2 Sıvı sıcaklığı
Maksimum izin verilen çalışma basıncı ve sıvı
sıcaklığı aralığı sadece pompalar için geçerlidir.
Hf
5.3 Salmastra için izin verilen maksimum çalışma
basıncı ve sıvı sıcaklığı
Aşağıdaki şema temiz su ve antifriz içeren sıvılar için
geçerlidir.
Not
H
Pb
NPSH
CR, CRI, CRN 1s - 20 ve CR, CRN 32 - 150
p [bar]
35
Hv
30
Şekil 4
25
H H H
Q Q Q
Q Q Q
E V E
20
15
10
HQQE/V
HBQE/V
H
Q
Q
E
H
B
Q
E
5
0
-60 -40 -20
Şekil 3
0
20
40
60
80 100 120 140
t [°C]
Standart salmastra
Maks. sıcaklık aralığı
[°C]
HQQE
0,37 - 45
-40 - 120 °C
HBQE
55-75
0-120 °C
HQQV
0,37 - 45
-20 - 90 °C
HBQV
55-75
0-90 °C
EPDM kauçuk parçalar, HxxE'ye sahip H tipi salmastra kullanan
CRI ve CRN pompaları 150 °C'ye kadar sıvılarla maksimum 15
dakika yerinde temizleyebilirsiniz (CIP).
Not
+120 °C'nin üstündeki sıvıların pompalanması
periyodik gürültüye ve azalan pompa ömrüne neden
olabilir.
CR, CRI, CRN pompaları uzun süreler için 120 °C'den yüksek
sıvıların pompalanması için uygun değildir.
CR pompasına sahip açık sistemin şematik
görünümü
Metre cinsinden basma yüksekliği olarak maksimum emiş
yüksekliğini ("H") aşağıdaki şekilde hesaplayın:
H
= pb x 10,2 - NPEY - H f - H v - Hs
pb
= Bar cinsinden barometrik basınç.
Barometrik basınç 1 bar olarak ayarlanabilir.
Kapalı sistemlerdeki pb, bar cinsinden sistem basıncını
gösterir.
İzin verilen maksimum çalışma basıncı ve sıvı
sıcaklığı
Motor
[kW]
TM02 0118 3800
Not
TM03 8853 4907
Türkçe (TR)
Sayfa 17'teki tabloda sıvı sıcaklık aralığı ile izin verilen
maksimum çalışma basıncı arasındaki ilişki gösterilmiştir.
NPSH = Metre cinsinden Net Pozitif Emme Yüksekliği.
Sayfa 15'teki NPEY eğrisinden pompanın basabileceği
en yüksek debi okunabilir.
Hf
= Pompanın en yüksek debisinde, metre cinsinden
basma yüksekliği olarak emme manifoldunda oluşan
sürtünme kaybıdır.
Hv
= Metre cinsinden basma yüksekliği olarak buhar basıncı,
bkz. şek. E, sayfa 20. tm = sıvı sıcaklığı.
Hs
= Güvenlik payı = min. 0,5 metre basma yüksekliği.
Hesaplanan "H" pozitif ise, pompa en fazla "H" metre emme
uygulamasında çalıştırabilir.
Hesaplanan "H" negatif ise, minimum "H" metre basma
yüksekliğinde emme basıncı gerekir. Çalışma sırasındaki basınç
hesaplanan "H" değerine eşit olmalıdır.
Örnek
pb = 1 bar.
Pompa tipi: CR 15, 50 Hz.
Debi: 15 m3/sa.
NPEY (sayfa 15'ten): 1,1 metre basma yüksekliği.
Hf = 3,0 metre basma yüksekliği.
Sıvı sıcaklığı: +60 °C.
Hv (şek. E'den, sayfa 20): 2,1 metre basma yüksekliği.
H = p b x 10,2 - NPEY - Hf - Hv - Hs [metre basma yüksekliği].
H = 1 x 10,2 - 1,1 - 3,0 - 2,1 - 0,5 = 3,5 metre basma yüksekliği.
Bu, pompanın maksimum 3,5 metre basma yüksekliğine sahip bir
emmeli kaldırıcıyı çalıştırabileceği anlamına gelir.
Bar cinsinden hesaplanan basınç: 3,5 x 0,0981 = 0,343 bar.
kPa cinsinden hesaplanan basınç: 3,5 x 9,81 = 34,3 kPa.
5.5 Minimum giriş basıncı
Sayfa 18'daki tabloda izin verilen maksimum giriş basıncı
görülmektedir. Fakat gerçek giriş basıncı + maksimum pompa
basıncı (debisiz) her zaman şek. A'da belirtilen değerlerden
düşük olmalıdır, sayfa 17.
Pompalar, sayfa 18, şek. B'de belirtilen değerlerin 1,5 katı
basınçta test edilmiştir.
4
Aşırı ısınma riski nedeniyle, pompaları minimum debinin altındaki
akışlarda kullanmayın.
Adım
İşlem
3
Aşağıdaki eğrilerde minimum debi, sıvı sıcaklığına göre nominal
debinin yüzdesi olarak görülmektedir.
- - - - = hava soğutmalı üst kısım.
10
0
40
Şekil 5
İkaz
60
80 100 120 140 160 180 t
[°C]
TM05 7705 1013
20
TM01 2816 2302
30
Ek destek. Pompanın ağırlık
merkezi nispeten yüksek
olduğundan dolayı, gemilerde,
deprem riski olan bölgelerde
veya taşınması gereken
sistemlerde kurulu olan
pompaların ek destek
braketlerine sahip olmasını
öneririz. Braketi motor
oturağından gemi bölmesine,
binanın sağlam bir duvarına
veya sağlam bir parçaya
takabilirsiniz.
TM02 0116 3800
TM01 1241 4097
Qmin
[%]
Pompanın sesini mümkün olan
en düşük seviyeye indirmek
için pompanın her iki tarafına
kompensatör monte etmenizi
tavsiye ederiz.
Kaide ve montaj için 6.1 Zemin
bölümünde anlatılan prosedürü
uygulayın.
Pompanın temizleme, tamir ya
da değiştirme için kaldırılması
gerekiyorsa sistemin
boşalmasını engellemek için
pompanın her iki tarafına
izolasyon vanaları yerleştirin.
Pompayı, bir çek valf ile geri
akışa karşı her zaman koruyun.
3a
Minimum debi
Pompalar kapalı bir vanaya karşı çalıştırılmamalıdır.
5.7 Elektrik bilgileri
Motor etiketine bakınız.
5.8 Başlatma ve durdurma sıklığı
Motor boyutu
[kW]
Bir saatteki maksimum başlatma sayısı
4
≤ 2,2
250
3-4
100
5,5 - 11
50
18,5 - 22
40
30
90
37
50
45
80
55
50
75
50
5.9 Boyutlar ve ağırlıklar
Boyutlar: Bkz. şek. C, sayfa 19.
Ağırlıklar: Paket üzerindeki etikete bakınız.
5
5.10 Ses basıncı seviyesi
TM02 0114 3800
Bkz. şek. D, sayfa 20.
6. Kurulum
Pompa, cıvatalarla taban plakasındaki deliklere doğru yatay, düz
ve sağlam bir kaideye oturtulmalıdır. Pompayı monte ederken,
pompaya zarar vermemek için aşağıdaki prosedürü uygulayın.
Adım
6
İşlem
4xø
L1
L2
B1
B2
TM00 2256 3393
2
TM02 0115 3800
TM02 0013 3800
1
Pompa tabanındaki oklar,
pompada sıvının akış yönünü
gösterir.
Pompayı yatay veya dikey
olarak kurabilirsiniz. CR, CRN
120 ve 150, 75 kW sadece
dikey. Fakat motor yatay
düzlemin altına düşmemeli ve
baş aşağı monte edilmemelidir.
Motor soğutma fanına yeterli
miktarda hava gelmesini
sağlayın.
4 kW'dan büyük motorlar için
destek kullanılmalıdır.
Boruları, özellikle pompanın
emme tarafındaki hava
ceplerini önleyecek şekilde
takın.
Montajda aşağıdaki
özelliklerden biri mevcutsa
pompanın yakınına bir vakum
vanası yerleştirin:
• Tahliye borusu pompadan
aşağı doğru iniyorsa.
• Sifon etkisi oluşma riski
varsa.
• Kirli sıvıların geri akışına
karşı koruma gerekiyorsa.
Bu bilgiler, sayfa 19'de
belirtilmiştir:
• porttan porta uzunluklar
• taban boyutları
• boru bağlantıları
• kaide cıvatalarının çapı ve
konumu.
5
Türkçe (TR)
5.6 Minimum debi
6.1 Zemin
Türkçe (TR)
Uyarı
Yaralanmayı önlemek amacıyla daima pompanın
güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
Uyarı
Kaide veya kurulum aşağıdaki talimatlara uygun
olarak gerçekleştirilmelidir.
TM05 9579 4113
Grundfos tüm pompayı destekleyecek şekilde kalıcı ve
esnemeyen ağır bir beton kaide üzerine pompayı monte etmenizi
önerir. Kaide her türlü titreşimi, normal gerilimi ve sarsıntıları
karşılayabilecek bir kapasitede olmalıdır. Pompanın monte
edileceği beton kaide düz ve pürüzsüz olmalıdır.
Pompayı kaideye yerleştirin ve bağlayın. Taban plakası tüm
alanın üzerinde desteklenmelidir.
Pompayı dikey veya yatay konuma monte ederken aşağıdaki
talimatlar uygulanır.
Şekil 8
Pompayı kaideye yerleştirin ve bağlayın. Bkz. şek. 6.
Kaide, yatay montaj
Kaide boyu ve eni, pompanın boyundan ve eninden 200 mm daha
geniş olmalıdır. Bkz. şek. 8.
Kaide kütlesi, pompanın toplam kütlesinden en az 1,5 kat daha
fazla olmalıdır. Kaidenin minimum yüksekliği (h f) aşağıdaki
şekilde hesaplanabilir:
hf =
mpompa × 1,5
Lf × Bf × δbeton
TM04 0342 0608
Betonun yoğunluğu (δ) genellikle 2200 kg/m3 olarak alınır.
Kaide, taban plakası sabitleme cıvataları ile birlikte tedarik
edilmelidir. Bkz. şek. 9.
Doğru kurulum
TM03 4589 2206
Şekil 6
Özellikle sessiz çalışmanın önemli olduğu kurulumlarda, kaide
kütlesinin pompa kütlesinden 5 kat kadar daha ağır olmasını
öneriyoruz.
Şekil 9
Kaidedeki cıvata
Şekil 7
Kaide, dikey montaj
Önerilen uzunluk ve genişlik şek. 7'de gösterilmiştir. Motor boyutu
30 kW'ya eşit veya altında olan pompalar için kaide boyunu ve
enini dikkate alarak taban plakası 200 mm'den daha büyük
olmalıdır.
Motor boyutu 37 kW'ya eşit veya üzerinde olan pompalar için,
uzunluk ve genişlik her zaman 1,5 x 1,5 (Lf x Bf) metre olmalıdır.
6
Şimler
Şekil 10 Şimlerle hizalama
TM04 0362 0608
TM04 0343 0608
Kaide cıvataları yerleştirildiğinde, pompa kaide üzerine
yerleştirilebilir. Taban kaidesi gerekirse ayar şimleri kullanılarak
hizalanabilir ve böylece tamamen yatay hale getirilebilir. Bkz. şek.
10.
Titreşim tamponları kullanıyorsanız, kaidenin altına takın. Motor
boyutu 30 kW'ya eşit veya altında olan pompalarda, titreşim
tamponları şekil 11'de gösterildiği gibi kullanılabilir.
Sıcak veya soğuk sıvıların transferi sırasında
çevrede bulunanların sıcak veya soğuk yüzeylerle
kazara temas etmesi önlenmelidir.
Şek. 13'te hangi pompa parçalarının pompalanan sıvı kadar sıcak
veya soğuk olacağı gösterilmiştir.
TM04 0361 0608
Motor boyutu 37 kW'ya eşit veya üzerinde olan pompalar için şek.
12'de gösterildiği gibi bir Sylomer® plaka kullanın.
Uyarı
Basma yüksekliği
Pompa gömleği
Taban
TM04 1691 1008
Titreşim tamponları
Şekil 13 CR, CRI, CRN pompasının üzerindeki sıcak veya
soğuk yüzeyler
6.5 Torklar
İkaz
Şekil 11 Titreşim tamponlarının üzerindeki pompa
Ekipmanda hasarı en aza indirmek amacıyla
cıvataları önerilen şekilde sıkın.
Tabloda, taban ve flanşlardaki cıvatalar için tavsiye edilen torklar
görülmektedir.
Sylomer®
plaka
TM04 1692 1008
CR, CRI, CRN
Flanş [Nm]
Taban
[Nm]
DIN, JIS, ANSI
Oval
1s-5
40
M10
-
50-60
10-20
50
M12
60
60-70
32-150
70
M16
100
70-80
M20
150
-
M24
200
-
Cıvata kalitesi minimum 8,8 olmalıdır.
Şekil 12 Sylomer® plakadaki pompa
6.3 Açık alana kurulum
Açık alana monte edildiğinde motora bir yağmur siperi
sağlamanızı tavsiye ederiz. Tahliye deliklerinden birini motor
flanşına açmanızı tavsiye ederiz.
7
Türkçe (TR)
6.4 Sıcak veya soğuk yüzey
6.2 Titreşim sönümleme
Kuvvet, X yönü
[N]
Kuvvet, Z yönü
[N]
Kuvvet, Y yönü
[N]
CRI, CRN
25/32
1s-5
675
788
638
40
10
825
938
750
50
15 ve 20
1125
1163
1013
65
32
1388
1575
1275
80
45
1875
1538
1688
100
64 ve 90
2513
2025
2250
125/150
120 ve 150
2513
2025
2250
CRI, CRN
Tork, X yönü
[Nm]
Flanş, DN
[mm]
Tork, Z yönü
[Nm]
CRI, CRN paslanmaz çelik pompa gövdesi için tork limitleri
Tork, Y yönü
[Nm]
TM04 0346 2013
CRI, CRN paslanmaz çelik pompa gövdesi için kuvvet
limitleri
Şekil 14 Flanş kuvvetleri ve torkları
25/32
1s-5
600
350
250
Kuvvetler
40
10
800
550
400
Aşağıdaki tablolarda, malzeme kalitesine göre uygulanan
değerler görülmektedir.
50
15 ve 20
900
650
500
65
32
1000
700
600
Y yönü: Giriş/çıkış
Z yönü: Çark grubu yönü
X yönü: Giriş/çıkıştan 90 °
Flanş, DN
[mm]
CR
Kuvvet, Y yönü
[N]
Kuvvet, Z yönü
[N]
Kuvvet, X yönü
[N]
CR döküm demir pompa gövdesi için kuvvet limitleri
25/32
1s-5
338
394
319
40
10
413
469
375
50
15 ve 20
563
581
506
65
32
694
788
638
80
45
938
769
844
100
64 ve 90
1256
1013
1125
125/150
120 ve 150
1256
1013
1125
CR
Tork, Y yönü
[Nm]
Tork, Z yönü
[Nm]
Tork, X yönü
[Nm]
CR döküm demir pompa gövdesi için tork limitleri
Flanş, DN
[mm]
Türkçe (TR)
Yüklerin hepsi aşağıdaki tabloda belirtilen izin verilen maksimum
değere ulaşmazsa, değerlerden biri normal sınırın üzerine
çıkabilir. Daha fazla bilgi için Grundfos ile irtibata geçin.
Flanş, DN
[mm]
6.6 Flanş kuvvetleri ve torkları
25/32
1s-5
300
175
125
40
10
400
275
200
50
15 ve 20
450
325
250
65
32
500
350
300
80
45
325
400
550
100
64 ve 90
375
475
625
125/150
120 ve 150
375
475
625
8
80
45
650
800
1100
100
64 ve 90
750
950
1250
125/150
120 ve 150
750
950
1250
7. Elektrik bağlantısı
Elektrik bağlantısı, söz konusu bölgedeki düzenlemelere uygun
olarak yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.
Şebeke gerilimi [V]
Üçgen bağlantı
Uyarı
CR pompası, pompaya yakın yerleştirilen harici bir
şaltere ve bir motor koruma şalterine veya bir CUE
frekans dönüştürücüsüne bağlanmalıdır. Şalteri
KAPALI (yalıtılmış) konumunda kilitlemek mümkün
olmalıdır. Tip ve gereksinimler, EN 60204-1, 5.3.2
standardında belirtilen şekildedir.
Türkçe (TR)
7.2 Üç fazlı bağlantı
50 Hz
60 Hz
1)
Yıldız bağlantı
220-240
/
380-415
/
380-415
660-690
220-277
/
380-480 1)
380-480
/
660-690
60 Hz motorlar, 0,37 - 1,1 kW: 220-277/380-440 V.
Terminal kutusunun kapağını çıkarmadan ve
pompayı sökmeden ya da dağıtmadan önce güç
kaynağının kapatıldığından ve kazara
açılmayacağından emin olun.
Acil durdurma şalteri kullanılması gerekip
gerekmediğini değerlendirin.
Çalıştırma gerilimi ve frekansı, motor etiketinde belirtilmiştir.
Motorun kullanılacağı güç kaynağı için uygun olduğundan ve
motor terminali bağlantısının doğru olduğundan emin olun.
Terminal kutusunda bağlantı şemasını bulabilirsiniz.
U1
W1
V2
Açıklama
0,25 - 0,55
2 x M20 x 1,5
Deliklerin üzerinde kablo
çıkar çıkmaz kapanan
kapaklar vardır.
0,75 - 3,0
2 x M20
Delikler kapak sayesinde
kapanır.
4,0 - 7,5
4 x M25
Delikler kapak sayesinde
kapanır.
11-22
2 x M20
4 x M40
Delikler kapak sayesinde
kapanır.
30-45
2 x M50 x 1,5
Kör tapa
55-75
2 x M63 x 1,5
Kör tapa
V2
U1
V1
W1
V1
L1
L2
L3
Şekil 15 Üçgen bağlantı
U1
Tüm motorlar, vidalı kablo girişi olmadan tedarik edilmektedir.
Aşağıdaki tabloda, terminal kutusundaki kablo giriş deliklerinin
boyutları ve sayıları görülmektedir (standart: EN 50262).
Kablo girişlerinin
sayısı ve boyutları
U2
U2
7.1 Kablo girişi/vidalı bağlantı
Motor
[kW]
W2
U2
W2
W2
U2
U1
V1
V2
W1
V2
W1
V1
L1
L2
L3
TM02 6655 1305
İkaz
W2
TM02 6656 1305
Uyarı
Şekil 16 Yıldız bağlantı
Motor, PTC sensörleri veya PTO elektrik bağlantıları ile
sağlandığında, bağlantı terminal kutusundaki bağlantı şemasına
göre yapılmalıdır.
Üç fazlı motorları, bir motor koruma şalterine bağlayın.
9
7.4 Klemens kutusunun konumları
7.3 Tek fazlı bağlantı
"Alçak gerilim"
50 Hz
220-230
1. Gerekirse, kaplin muhafazalarını sökün. Kaplini sökmeyin.
"Yüksek gerilim"
/
2. Motoru pompaya sabitleyen cıvataları sökün.
240
3. Motoru gereken konuma çevirin.
4. Cıvataları yerleştirin ve sıkın.
5. Kaplin muhafazasını yerine takın.
Elektrik bağlantılarını terminal kutusu kapağının içinde yer alan
şemada gösterildiği gibi yapın.
TM04 1693 1008
7.5 Frekans konvertörünün kullanımı
Şekil 17 Bağlantı, "alçak gerilim", 0,37 - 0,75 kW
Aşağıdaki koşullara uygun olarak 3 fazlı motorları frekans
dönüştürücülü olarak kullanabilirsiniz. Bu bölüm IEC 60034'te
tanımlanan motorlar için geçerlidir.
7.5.1 Genel koşullar
Frekans dönüştürücülü olarak kullanılan tüm motorları IEC
60034-17'e göre pik voltaj ve dU/dt'ye karşı koruyun. Grundfos,
çerçeve boyutu 225 üzerindeki motorlar için (45 kW/2 kutuplu, 30
kW/4 kutuplu ve 22 kW/6 kutuplu) yalıtımlı yataklar kullanmanızı
önerir.
Şebeke gerilimine bağlı koşullar
TM04 1694 1008
200-240 V
Şekil 18 Bağlantı, "yüksek gerilim", 0,37 - 0,75 kW
240 V'a kadar şebeke gerilimiyle çalışan frekans dönüştürücülü
motorlar için çıkış filtresi gerekmez.
380-500 V
25 metreden kısa motor kablosu uzunluğuna ve 460 V'a kadar
şebeke gerilimine sahip frekans dönüştürücülü motorlar için. Pik
voltaja karşı ek motor koruması gerekmez. 25 metreden uzun
motor kablosuna ve 460 V'tan yüksek şebeke gerilimine sahip
frekans dönüştürücülü motorlar için sinüs dalgası filtreleri gerekir.
500 V ve üzeri
500 V veya üzeri gerilimdeki motorlar için daima sinüs dalgası
filtreleri kullanın. *
TM04 0345 0608
İstisna
•
440 V'a kadar besleme gerilime sahip faz yalıtımsız MG 71 ve
MG 80 tipi (1,1 kW/2 kutuplu ve 0,75 kW/4 kutuplu) Grundfos
motorları, besleme terminalleri arasında 650 V'tan daha
yüksek pik gerilimlere karşı koruyun.
•
240 V üzerindeki giriş gerilimleri için faz yalıtımsız MG 71 ve
MG 80 kullanıyorsanız, frekans dönüştürücünün çıkışında
sinüs dalgası filtreleri kullanmanız gerekir.
•
Değişken frekanslı sürücülerle kullanıma uygun faz yalıtımlı
MG 71 ve MG 80 standart ürünler olarak mevcuttur.
Şekil 19 Bağlantı, "alçak gerilim", 1,1 - 2,2 kW
* Güçlendirilmiş yalıtımlı motorlar opsiyon olarak sağlanabilir. Bu
motorlar IEC 60034-25'e uygundur ve bu nedenle sinüs dalgası
filtrelerine ihtiyaç duyulmaz. Bu durum, 225 üzerindeki çerçeve
boyutlarından itibaren yalıtımlı yatak ihtiyacını ortadan kaldırmaz.
TM04 0344 0608
Türkçe (TR)
Terminal kutusu 90 °'lik adımlarla dört konuma döndürülebilir.
Aşağıdaki adımları izleyin:
Şebeke gerilimi [V]
Şekil 20 Bağlantı, "yüksek gerilim", 1,1 - 2,2 kW
Tek fazlı Grundfos motorları, termik şaltere sahiptir ve ilave motor
korumasına ihtiyaç duymamaktadır.
10
7.5.2 Grundfos'un tedarik ettiği motorlar
Faz yalıtımlı tüm üç fazlı MG motorları, bir frekans
dönüştürücüsüne bağlayabilirsiniz.
Çerçeve boyutu 71 ve 80 olan MG motorlarında standart olarak
faz yalıtımı bulunmamaktadır. Motorlar, frekans dönüştürücüsü
çalışmasının neden olduğu yüksek gerilimlere karşı korumalı
olmadığından dolayı frekans dönüştürücüsü çalışmasına uygun
değildir. Sadece nominal voltajı 460 V ve üzeri olan motorlarda
faz yalıtımı bulunmaktadır.
Uyarı
Kaçağın yaralanmalara veya ekipman hasarına
neden olmayacağından emin olun.
Salmastranın sızdırmazlık yüzleri pompa sıvısı ile yağlanır. Bu
durum, salmastrada belirli bir miktar kaçak meydana getirebilir.
Faz yalıtımsız MG motorların frekans dönüştürücü
kullanımları motora zarar verir.
Yüksek ses ve yüksek gerilim gibi durumlar frekans dönüştürücü
ile motor arasına bir LC filtresi yerleştirilerek engellenebilir.
Pompa ilk defa başlatıldığında veya yeni bir salmastra
takıldığında, kaçağın makul bir seviyeye inmesi için salmastranın
belli bir süre (alışma süresi) çalıştırılması gerekmektedir. Bu
sürenin uzunluğu çalışma koşullarına göre değişir. Değişen
çalışma koşullarına bağlı olarak alışma süresi de yeniden
başlatılacaktır.
Daha fazla bilgi için lütfen frekans dönüştürücü veya motor
tedarikçisiyle iletişime geçin.
Normal koşullar altında sızan sıvı buharlaşır. Bu nedenle de
sızıntı tespit edilmez.
7.5.4 Grundfos tarafından sağlananlar dışındaki diğer motor
markaları
9. Bakım
İkaz
Tüm motorların 1200 V ila 2000 V/µsec değerinden daha yüksek
gerilimlere karşı korunmasını öneririz.
Grundfos veya motor üreticisi ile iletişim kurun.
Uyarı
Pompa ile ilgili herhangi bir işleme başlamadan önce,
pompaya bağlı tüm güç şalterinin kapatıldığından ve
kazara açılmayacağından emin olun.
8. Başlatma
İkaz
Suyla doldurulup havası alınmadan pompayı
başlatmayın. Pompa kuru çalışırsa, pompa yatakları
ve salmastra hasar görebilir.
Pompa yatakları ve salmastralar bakım gerektirmez.
Motor yatakları
TM05 1160 0611 - TM05 8098 1913
Gres nipelleri bulunmayan motorlar bakım gerektirmez.
Şekil 21 Hava purjörü, standart ve hortum bağlantısı ile isteğe
bağlı çözüm
Uyarı
Sızan suyun yaralanmalara neden olmaması veya
motor ya da diğer parçalara zarar vermemesi için
havalandırma deliğinin yönüne dikkat edin.
Sıcak su kurulumlarında, sıcak su yanığından
kaynaklanacak yaralanma risklerine özellikle dikkat
edin.
Sayfa 35'teki talimatları uygulayın.
CR, CRI, CRN 1s - 5
Bu pompalar için çalıştırma sırasında bypass vanasını açmasını
öneririz. Bypass vanası konumu için şek. 22'ye bakınız. Bypass
vanası, pompanın emme ve basma taraflarını birbirine bağlar,
böylece doldurma işlemini daha kolay hale getirir. Çalışma sabit
hale geldiğinde bypass vanasını tekrar kapatın.
Hava içeren sıvıların transferi sırasında çalışma basıncı 6
bar'dan düşükse bypass vanasını açık bırakmanızı öneririz.
Çalışma basıncı 6 bar'ı aşarsa bypass vanasını kapatın. Aksi
halde yüksek sıvı viskozitesinden dolayı delikteki malzeme aşınır.
Gres nipelli motorlar yüksek sıcaklığa uygun lityum bazlı gresle
yağlanmalıdır. Fan kapağındaki talimatları inceleyin.
Motorun yılın 6 ayından daha uzun bir süre boşta kaldığı
sezonluk çalıştırma durumunda, pompanın çalışması sona
erdiğinde motoru yağlamanızı öneririz.
Ortam sıcaklığına bağlı olarak, motor yatakları aşağıdaki tabloya
göre değiştirilmeli veya yağlanmalıdır. Tablo 2'de kutuplu motorlar
görülmektedir. Yatakların değişimini gerektiren çalışma süresi
kılavuzda belirtildiği gibidir.
Motor
boyutu
[kW]
Yatakların değiştirilme aralığı [çalışma saatleri]
40 °C
45 °C
50 °C
55 °C
60 °C
0,37 - 0,75
18000
-
-
-
-
1,1 - 7,5
20000
15500
12500
10000
7500
Yağlama aralığı [çalışma saatleri]
Motor
boyutu
[kW]
40 °C
45 °C
50 °C
55 °C
60 °C
11 - 18,5
4500
3400
2500
1700
1100
22
4000
3100
2300
1500
1000
30-55
4000
3000
2000
1500
-
75
2000
1500
1000
500
-
4 kutuplu motorlarda aralıklar, 2 kutuplu motordaki aralıkların iki
katıdır.
Ortam sıcaklığı 40 °C'den düşükse, yataklar 40 °C'nin altında
belirtilen aralıklarda değiştirilmelidir veya yağlanmalıdır.
11
Türkçe (TR)
8.1 Salmastranın çalıştırılması
7.5.3 Faz yalıtımı, MG 71 ve 80
11. Servis
Donmaların yaşandığı aylarda kullanılmayan pompalar hasarı
engellemek için boşaltılmalıdır.
7,5 kW ve üzeri güce sahip motorlu pompaları pompa sahasında
onarmanızı tavsiye ederiz. Gerekli kaldırma ekipmanları mutlaka
olmalıdır.
Pompayı boşaltmak için pompa kafasında bulunan hava
purjörünü gevşetin ve tabandaki tahliye tapasını çıkarın.
Not
Uyarı
Sızan suyun yaralanmalara neden olmaması veya
motor ya da diğer parçalara zarar vermemesi için
havalandırma deliğinin yönüne dikkat edin.
Pompayı sağlığa zararlı veya toksik bir sıvı için
kullandıysanız, pompa kontamine olarak
sınıflandırılır.
Grundfos'tan pompanın servisinin yapılması istenirse, pompa
servise gönderilmeden önce pompalanan sıvıyla ilgili ayrıntılarla
birlikte Grundfos ile irtibat kurulmalıdır. Aksi halde Grundfos
pompayı servis için kabul etmeyebilir.
Sıcak su kurulumlarında, sıcak su yanığından
kaynaklanacak yaralanma risklerine özellikle dikkat
edin.
Pompanın geri gönderilmesinden doğacak masraflar müşteri
tarafından karşılanır.
Pompa tekrar kullanılana kadar hava purjörünü sıkmayın ve
tahliye tapasını yerine takmayın.
CR, CRI, CRN 1s - 5
Tabandaki tahliye tapasını geri takmadan önce, bypass vanasını
durana kadar sıkın. Bkz. şek. 22.
Bununla birlikte pompanın sağlığa zararlı ya da zehirli sıvılar
içermesi halinde, her tür servis uygulaması (servisi kimin
verileceğine bakılmaksızın) pompalanan sıvıyla ilgili ayrıntıları
içermelidir.
11.1 Servis kitleri ve kılavuzları
Servis dökümanlarına Grundfos Product Center (http://productselection.grundfos.com/)’dan ulaşabilirsiniz.
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen en yakın Grundfos ofisine veya
servisine başvurun.
Boşaltma tapası
Bypass vanası
TM01 1243 4097
Türkçe (TR)
10. Donmaya karşı koruma
Şekil 22 Tahliye tapasının ve bypass vanasının yeri
Büyük rakor somunu ve ardından bypass vanasını sıkarak tahliye
tapasını takın.
12
Türkçe (TR)
12. Arıza tespiti
Uyarı
Terminal kutusunun kapağını çıkarmadan ve
pompayı sökmeden ya da dağıtmadan önce güç
kaynağının kapatıldığından ve kazara
açılmayacağından emin olun.
Arıza
Nedeni
Çözüm
1. Motor başlatıldığında
çalışmıyor.
a) Besleme arızası.
Elektrik bağlantısını takın.
2. Güç beslemesi
açıldığında motor
koruyucu devre kesici
hemen devreyi keser.
b) Sigortalar atmıştır.
Sigortaları değiştirin.
c) Motor koruyucu devre kesici atmıştır.
Motor koruma şalterini tekrar açın.
d) Termik koruma şalterleri atmıştır.
Termik korumayı tekrar çalışır konuma getirin.
e) Motor koruma şalterinden dolayı elektrik
gelmiyor veya bobin arızalıdır.
Kontakları veya manyetik bobinleri değiştirin.
f)
Kontrol devresini tamir edin.
Kontrol devresi arızalıdır.
g) Motor arızalıdır.
Motoru değiştirin.
a) Bir sigorta yandı veya otomatik devre kesici
etkinleşti.
Şalterdeki sigortayı/kesiciyi değiştirin.
b) Motor koruyucu devre kesicideki kontaklar
arızalıdır.
Motor koruyucu devre kesicinin kontaklarını
değiştirin.
c) Kablo bağlantısı gevşek veya arızalıdır.
Kablo bağlantısını sıkın veya değiştirin.
d) Motor bobini arızalıdır.
Motoru değiştirin.
e) Pompa mekanik açıdan bloke olmuş.
Pompanın dönüşünü engelleyen tıkanıklığı giderin.
f)
Motor koruma şalteri ayarı çok düşük.
Motor koruyucu devre kesiciyi doğru ayarlayın.
3. Motor koruyucu devre
kesici ara sıra devreyi
kesiyor.
a) Motor koruma şalteri ayarı çok düşük.
Motor koruyucu devre kesiciyi doğru ayarlayın.
b) Tepe (pik) zamanlarında düşük gerilim.
Güç beslemesini kontrol edin.
4. Motor koruyucu devre
kesici devreyi
kesmemiş ama pompa
çalışmıyor.
a) 1 a), b), d), e) ve f)'yi kontrol edin.
5. Pompa performansı
sabit değil.
6. Pompa çalışıyor fakat
su basmıyor.
a) Pompa giriş basıncı çok düşük (kavitasyon).
Giriş koşullarını kontrol edin.
b) Giriş borusu veya pompa kısmen kirden
tıkanmış.
Emme borusunu veya pompaları temizleyin.
c) Pompa içeri hava çekiyor.
Giriş koşullarını kontrol edin.
a) Giriş borusu veya pompa kirden tıkanmış.
Emme borusunu veya pompaları temizleyin.
b) Dip vanası veya çek valf kapalı konumda takılı
kalmış.
Dip vanası veya çek valfi tamir edin.
c) Giriş borusunda kaçak var.
Giriş borusunu onarın.
d) Giriş borusu veya pompada hava var.
Giriş koşullarını kontrol edin.
e) Motor ters yönde dönmektedir.
Motorun dönüş yönünü değiştirin.
7. Pompa devreden
çıktığında geriye su
basıyor.
a) Giriş borusunda kaçak var.
Giriş borusunu onarın.
b) Dip vanası veya çek valf arızalı.
Dip vanası veya çek valfi tamir edin.
8. Salmastrada kaçak.
a) Salmastra hasarlı.
Salmastrayı değiştirin.
9. Gürültü.
a) Kavitasyon.
Giriş koşullarını kontrol edin.
b) Yanlış pompa mili pozisyonu nedeniyle
sürtünme direncine bağlı olarak pompa serbest
şekilde dönemiyor.
Pompa milini ayarlayın.
Bu talimatların sonundaki şekil F, G veya H'de
bulunan prosedürü takip edin.
c) Frekans dönüştürücünün kullanımı.
Bkz. bölüm 7.5 Frekans konvertörünün kullanımı.
13. Ürünün imha edilmesi
Bu ürün ve parçaları çevreye zarar verilmeyecek şekilde imha
edilmelidir:
1. Belediyeye ait ya da özel atık toplama servislerini kullanın.
2. Bu hizmetleri kullanmanız mümkün değilse en yakın Grundfos
firmasına veya servisine başvurun.
13
YETKİLİ GRUNDFOS SERVİSLERİ
Türkçe (TR)
SERVİS ÜNVANI
ADRES
TEL
FAX
GSM
GRUNDFOS MERKEZ
Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede
Cadde No. 2. Yol 200. Sokak No. 204
KOCAELİ
0262 679 79 79
0262 679 79 05
0530 402 84 84
DAMLA POMPA
1203/4 Sokak No. 2/E
İZMİR
0232 449 02 48
0232 459 43 05
0532 277 96 44
ARI MOTOR
Tuzla Deri Sanayi Karşısı Birmes
Sanayi Sitesi A-3. Blok No. 8
İSTANBUL
0216 394 21 67
0216 394 23 39
0533 523 80 56
CİHAN TEKNİK
Cemal Bey No. 7/B
İSTANBUL
0216 383 97 20
0216 383 49 98
0532 220 89 13
SER GROUP MEKANİK
Nuripaşa Mah. 62/1. Sokak No. 12/C
İSTANBUL
0212 679 57 13
0212 415 61 98
0532 740 18 02
DETAY MÜHENDİSLİK
Zafer Mah. Yeni. Sanayi Sitesi 03/A. Blok No. 10
TEKİRDAĞ
0282 673 51 33
0282 673 51 35
0532 371 15 06
MURAT SU POMPALARI
İvogsan 22. Cadde No. 675. Sokak No. 28
Hasemek Sanayi Sitesi
Yenimahalle / ANKARA
0312 394 28 50
0312 394 28 70
0532 275 24 67
POMSER POMPA
Akdeniz Sanayi Sitesi 5009. Sokak No. 138
ANTALYA
0242 221 35 10
0242 221 35 30
0533 777 52 72
ALTEMAK
Des Sanayi Sitesi 113. Sokak C 04. Blok No. 5
Yukarı Dudullu / İSTANBUL
0216 466 94 45
0216 415 27 94
0542 216 34 00
İLKE MÜHENDİSLİK
Güngören Bağcılar Sanayi Sitesi 2. Blok No. 29
İSTANBUL
0212 549 03 33
0212 243 06 94
ÖZYÜREK ELEKTRİK
Bahçe Mah. 126. Cadde No. 5/D
MERSİN
0324 233 58 91
0324 233 58 91
0533 300 07 99
DETAY MÜHENDİSLİK
Prof. Muammer Aksoy
Cadde Tanerler Apt. No. 25
İSKENDERUN
0326 614 68 56
0326 614 68 57
0533 761 73 50
ESER BOBİNAJ
Karatay Otoparçacılar Sitesi Koza
Sokak No. 10
KONYA
0332 237 29 10
0332 237 29 11
0542 254 59 67
ÇAĞRI ELEKTRİK
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cadde No. 3/A
KAYSERİ
0352 320 19 64
0352 330 37 36
0532 326 23 25
FLAŞ ELEKTİRİK
19 Mayıs Sanayi Sitesi
Adnan Kahveci Bulvarı Krom Cadde 96
Sokak No. 27
SAMSUN
0362 266 58 13
0362 266 45 97
0537 345 68 60
TEKNİK BOBİNAJ
Demirtaşpaşa Mah. Gül. Sokak No. 31/1
BURSA
0224 221 60 05
0224 221 60 05
0533 419 90 51
DİZAYN TEKNOLOJİ
Değirmiçem Mah. Göğüş
Cadde Kıvanç Apt. Altı No. 42
GAZİANTEP
0342 339 42 55
0342 339 42 57
0532 739 87 79
FURKAN BOBİNAJ
Kamberiye Mahallesi Malik Cabbar
Cadde No. 5/B
ŞANLIURFA
0414 313 63 71
0414 313 34 05
0542 827 69 05
ARDA POMPA
Ostim Mahallesi 37. Sokak No. 5/1
Yenimahalle / ANKARA
0312 385 88 93
0312 385 89 04
0533 204 53 87
ANKARALI ELK.
Cumhuriyet Caddesi No. 41
ADIYAMAN
0416 214 38 76
0416 214 38 76
0533 526 86 70
ÜÇLER MAKİNA
Y. Sanayi Sitesi 18. Çarşı No. 14
KAHRAMANMARAŞ
0344 236 50 44
0344 236 50 45
0533 746 05 57
AKTİF BOBİNAJ
Yeni Sanayi Sitesi 2. Cadde No. 8. Sokak No. 3
MALATYA
0422 336 92 08
0422 336 57 88
0535 517 44 17
ATLAS TEKNİK
Reşatbey Mah. 12. Sokak Özkaynak Apt
ADANA
0322 453 83 23
0322 453 75 55
0533 485 93 02
HYDROTECH LLC
Çobanzade 45/A
BAKÜ (AZERBAYCAN)
BARIŞ BOBİNAJ
Ziya Çakalp. Cadde No. 13/A
MAGOSA (K.K.T.C.)
0392 366 95 55
THERM ARSENAL
Tsereteli Ave. 101, 0119
TBİLİSİ (GEORGIA)
995 32 35 62 01
Değişime tabidir.
14
994 12 370 65 10 994 12 370 12 19 994 50 245 19 72
0533 866 76 82
995 32 35 62 01
TM01 9884 3801
TM01 1935 0899
TM02 7125 2703
TM01 1936 0899
TM01 1934 0899
TM01 9883 3300
TM02 7127 2703
TM01 9882 3801
TM02 7126 2703
TM02 7387 3403
Ekler
NPSH
15
Ekler
1
TM03 8765 2507
TM03 8764 2507
TM01 1937 0899
Ekler
16
Ekler
Fig. A
Maximum permissible operating pressure / liquid temperature range
Oval
Operating
pressure
Operating
pressure
Liquid temperature
range
16 bar
-20 °C to +120 °C
25 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI, CRN 1
16 bar
-20 °C to +120 °C
25 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI, CRN 3
16 bar
-20 °C to +120 °C
25 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI, CRN 5
16 bar
-20 °C to +120 °C
25 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI 10-1
→ 10-16
16 bar
-20 °C to +120 °C
16 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI 10-17
→ 10-22
-
-
25 bar
-20 °C to +120 °C
-
-
25 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI 15-1
→ 15-7
10 bar
-20 °C to +120 °C
-
-
CR, CRI 15-1
→ 15-10
-
-
16 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI 15-12
→ 15-17
CRN 15
-
-
25 bar
-20 °C to +120 °C
-
-
25 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI 20-1
→ 20-7
10 bar
-20 °C to +120 °C
-
-
CR, CRI 20-1
→ 20-10
-
-
16 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI 20-12
→ 20-17
CRN 20
-
-
25 bar
-20 °C to +120 °C
-
-
25 bar
-20 °C to +120 °C
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 32-1-1
→ 32-7
-
-
16 bar
CR, CRN 32-8-2
→ 32-14
-
-
30 bar
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 45-1-1
→ 45-5
-
-
16 bar
-30 °C to +120 °C
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 45-6-2
→ 45-11
-
-
30 bar
CR, CRN 45-12-2
→ 45-13-2
-
-
33 bar
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 64-1-1
→ 64-5
-
-
16 bar
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 64-6-2
→ 64-8-1
-
-
30 bar
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 90-1-1
→ 90-4
-
-
16 bar
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 90-5-2
→ 90-6
-
-
30 bar
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 120
-
-
30 bar
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 150
-
-
30 bar
-30 °C to +120 °C
CR, CRI, CRN 1s
16 bar
-20 °C to +120 °C
25 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI, CRN 1
16 bar
-20 °C to +120 °C
25 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI, CRN 3
16 bar
-20 °C to +120 °C
25 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI, CRN 5
16 bar
-20 °C to +120 °C
25 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI 10-1
→ 10-10
16 bar
-20 °C to +120 °C
16 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI 10-12
→ 10-17
-
-
25 bar
-20 °C to +120 °C
-20 °C to +120 °C
CRN 10
16 bar
-20 °C to +120 °C
25 bar
CR, CRI 15-1
→ 15-5
10 bar
-20 °C to +120 °C
-
-
CR, CRI 15-1
→ 15-8
-
-
16 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI 15-9
→ 15-12
CRN 15
60 Hz
Liquid temperature
range
CR, CRI, CRN 1s
CRN 10
50 Hz
PJE - CLAMP - CA - UNION
DIN - FGJ
-
-
25 bar
-20 °C to +120 °C
10 bar
-20 °C to +120 °C
25 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI 20-1
→ 20-5
10 bar
-20 °C to +120 °C
-
-
CR, CRI 20-1
→ 20-7
-
-
16 bar
-20 °C to +120 °C
CR, CRI 20-8
→ 20-10
CRN 20
-
-
25 bar
-20 °C to +120 °C
10 bar
-20 °C to +120 °C
25 bar
-20 °C to +120 °C
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 32-1-1
→ 32-5
-
-
16 bar
CR, CRN 32-6-2
→ 32-10-2
-
-
30 bar
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 45-1-1
→ 45-4
-
-
16 bar
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 45-5-2
→ 45-7
-
-
30 bar
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 64-1-1
→ 64-3
-
-
16 bar
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 64-4-2
→ 64-5-2
-
-
30 bar
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 90-1-1
→ 90-3
-
-
16 bar
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 90-4-2
-
-
30 bar
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 120
-
-
30 bar
-30 °C to +120 °C
CR, CRN 150
-
-
30 bar
-30 °C to +120 °C
17
Ekler
Fig. B
Maximum inlet pressure for CR, CRI and CRN
50 Hz
60 Hz
CR, CRI, CRN 1s
CR, CRI, CRN 1s-2 → CR, CRI, CRN 1s-36
10 bar
CR, CRI, CRN 1s-2 → CR, CRI, CRN 1s-27
10 bar
→ CR, CRI, CRN 1-36
10 bar
CR, CRI, CRN 1-2 → CR, CRI, CRN 1-25
CR, CRI, CRN 1-27
10 bar
15 bar
CR, CRI, CRN 3-2 → CR, CRI, CRN 3-29
CR, CRI, CRN 3-31 → CR, CRI, CRN 3-36
10 bar
15 bar
CR, CRI, CRN 3-2 → CR, CRI, CRN 3-15
CR, CRI, CRN 3-17 → CR, CRI, CRN 3-25
10 bar
15 bar
10 bar
15 bar
CR, CRI, CRN 5-2 → CR, CRI, CRN 5-9
CR, CRI, CRN 5-10 → CR, CRI, CRN 5-24
10 bar
15 bar
8 bar
10 bar
CR, CRI, CRN 10-1 → CR, CRI, CRN 10-5
CR, CRI, CRN 10-6 → CR, CRI, CRN 10-17
8 bar
10 bar
8 bar
10 bar
CR, CRI, CRN 15-1 → CR, CRI, CRN 15-2
CR, CRI, CRN 15-3 → CR, CRI, CRN 15-12
8 bar
10 bar
8 bar
10 bar
CR, CRI, CRN 20-1
CR, CRI, CRN 20-2 → CR, CRI, CRN 20-10
8 bar
10 bar
→ CR, CRN 32-4
→ CR, CRN 32-10
→ CR, CRN 32-14
4 bar
10 bar
15 bar
CR, CRN 32-1-1
CR, CRN 32-3-2
CR, CRN 32-7-2
→ CR, CRN 32-2
→ CR, CRN 32-6
→ CR, CRN 32-10-2
4 bar
10 bar
15 bar
→ CR, CRN 45-2
→ CR, CRN 45-5
→ CR, CRN 45-13-2
4 bar
10 bar
15 bar
CR, CRN 45-1-1
CR, CRN 45-2-2
CR, CRN 45-4-2
→ CR, CRN 45-1
→ CR, CRN 45-3
→ CR, CRN 45-7
4 bar
10 bar
15 bar
→ CR, CRN 64-2-2
→ CR, CRN 64-4-2
→ CR, CRN 64-8-1
4 bar
10 bar
15 bar
CR, CRN 64-1-1
CR, CRN 64-1
CR, CRN 64-2
→ CR, CRN 64-2-1
→ CR, CRN 64-5-2
4 bar
10 bar
15 bar
→ CR, CRN 90-1
→ CR, CRN 90-3-2
→ CR, CRN 90-6
4 bar
10 bar
15 bar
CR, CRN 90-1-1
CR, CRN 90-2-1
→ CR, CRN 90-2-2
→ CR, CRN 90-4-2
10 bar
15 bar
→ CR, CRN 120-2-1
→ CR, CRN 120-5-1
→ CR, CRN 120-7
10 bar
15 bar
20 bar
CR, CRN 120-1
CR, CRN 120-2-2
CR, CRN 120-4-1
→ CR, CRN 120-3
→ CR, CRN 120-5-2
10 bar
15 bar
20 bar
→ CR, CRN 150-1
→ CR, CRN 150-4-1
→ CR, CRN 150-6
10 bar
15 bar
20 bar
CR, CRN 150-1-1
CR, CRN 150-1
CR, CRN 150-3-2
→ CR, CRN 150-2
→ CR, CRN 150-4-2
10 bar
15 bar
20 bar
CR, CRI, CRN 1
CR, CRI, CRN 1-2
CR, CRI, CRN 3
CR, CRI, CRN 5
CR, CRI, CRN 5-2 → CR, CRI, CRN 5-16
CR, CRI, CRN 5-18 → CR, CRI, CRN 5-36
CR, CRI, CRN 10
CR, CRI, CRN 10-1 → CR, CRI, CRN 10-6
CR, CRI, CRN 10-7 → CR, CRI, CRN 10-22
CR, CRI, CRN 15
CR, CRI, CRN 15-1 → CR, CRI, CRN 15-3
CR, CRI, CRN 15-4 → CR, CRI, CRN 15-17
CR, CRI, CRN 20
CR, CRI, CRN 20-1 → CR, CRI, CRN 20-3
CR, CRI, CRN 20-4 → CR, CRI, CRN 20-17
CR, CRN 32
CR, CRN 32-1-1
CR, CRN 32-5-2
CR, CRN 32-11-2
CR, CRN 45
CR, CRN 45-1-1
CR, CRN 45-3-2
CR, CRN 45-6-2
CR, CRN 64
CR, CRN 64-1-1
CR, CRN 64-2-1
CR, CRN 64-4-1
CR, CRN 90
CR, CRN 90-1-1
CR, CRN 90-2-2
CR, CRN 90-3
CR, CRN 120
CR, CRN 120-1
CR, CRN 120-2
CR, CRN 120-6-1
CR, CRN 150
CR, CRN 150-1-1
CR, CRN 150-2-1
CR, CRN 150-5-2
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CR 32
CRN 32
CR 45
CRN 45
CR 64
CRN 64
CR 90
CRN 90
CR 120
CRN 120
CR 150
CRN 150
200
-
200
-
200
-
160
-
160
-
160
-
160
L
[mm]
H
CRI, CRN 20
CR 20
CRI, CRN 15
CR 15
CRI, CRN 10
CR 10
CRI, CRN 5
CR 5
CRI, CRN 3
CR 3
CRI, CRN 1
CR 1
CRI, CRN 1s
CR 1s
Pump
Type
L
2
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9090
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 1/2
-
1 1/4
-
1
-
1
-
1
D
[Rp]
D
9090
-
80
-
50
-
50
-
50
-
50
H
[mm]
Oval
H
-
-135
-
-180
-
-180
-
-380
-
-380
135-
-365
-
-
-
-380
135-
-
105
-
90
-
90
-
80
-
50
-
50
-
50
-
50
-
H
[mm]
D
365-
-
326
-
261
-
261
-
261
-
210
-
210
-
210
-
210
-
L
[mm]
L
TM00 2252 3393
-114.3
-
-114.3
-
-114.3
-
-114.3
-
114.3-
-
88.9
-
60.1
-
60.1
-
60.1
-
42.2
-
42.2
-
42.2
-
42.2
-
D
[mm]
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
202
-
202
-
202
-
162
-
162
-
162
-
162
-
L
[mm]
L
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
90
-
90
-
80
-
50
-
50
-
50
-
50
-
H
[mm]
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
50
-
50
-
30
-
30
-
30
-
30
-
D
[mm]
D
CLAMP - FlexiClamp
H
PJE
H
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
228
-
228
-
228
-
228
-
L
[mm]
L
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
50
-
50
-
50
-
H
[mm]
UNION
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
2
-
2
-
2
-
D
[G]
D
H
380
380
380
380
380
380
365
365
365
365
320
320
300
300
300
300
280
280
250
250
250
250
250
250
250
250
L
[mm]
L
180
180
180
180
140
140
140
140
140
140
105
105
90
90
90
90
80
80
75
75
75
75
75
75
75
75
H
[mm]
DIN - FGJ
125
125
125
125
100
100
100
100
80
80
65
65
50
50
50
50
40
40
25/32
25/32
25/32
25/32
25/32
25/32
25/32
25/32
DN
DN
275
275
275
275
199
199
190
190
190
190
170
170
130
130
130
130
130
130
100
100
100
100
100
100
100
100
L1
[mm]
344
344
344
344
261
261
251
248
251
248
226
223
200
176
200
176
200
178
150
145
150
145
150
145
150
145
L2
[mm]
L1
L2
380
380
380
380
280
280
266
266
266
266
240
240
215
215
215
215
215
215
180
180
180
180
180
180
180
180
B1
[mm]
B1
B2
472
472
472
472
348
348
331
331
331
331
298
298
248
256
248
256
248
256
220
220
220
220
220
220
220
220
B2
[mm]
4xø
18
18
18
18
14
14
14
14
14
14
14
14
13
TM00 2256 3393
Ekler
13.5
13
13.5
13
13.5
13
13
13
13
13
13
13
13
∅
[mm]
Fig. C
19
TM00 2255 3393
TM00 2254 3393
TM00 2253 3393
TM00 2251 3393
Airborne noise emitted by pumps with motors fitted by Grundfos
50 Hz
60 Hz
LpA
[dB(A)]
LpA
[dB(A)]
0.37
50
55
0.55
50
53
0.75
50
54
1.1
52
57
1.5
54
59
2.2
54
59
3.0
55
60
4.0
62
66
5.5
60
65
7.5
60
65
11
60
65
Motor
[kW]
15
60
65
18.5
60
65
22
66
70
30
71
75
37
71
75
45
71
75
55
71
75
75
73
77
Fig. E
tm
(°C)
Hv
(m)
190
126
180
100
170
79
160
62
150
45
40
35
30
140
130
20
110
15
100
12
10
8,0
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
20
25
120
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,5
1,0
0,8
0,6
0,4
0,3
0,2
0,1
TM02 7445 3503
Ekler
Fig. D
Ekler
CR, CRI, CRN 1s, 1, 3 and 5
Fig. F
A
TM02 0460 4600
TM02 0459 4600
B
D
C
M6 - 13 Nm
M8 - 31 Nm
M10 - 62 Nm
TM02 1052 0501
TM02 1051 0501
0.5x
x
M5 - 2.5 Nm
21
Fig. G
A
B
1
TM02 0459 4600
D
TM02 7923 4403
C
M5 - 2.5 Nm
TM02 8500 0304
TM02 1045 0501
2
F
E
22
TM02 8515 0304
M6 - 13 Nm
M8 - 31 Nm
M10 - 62 Nm
TM02 8542 0404
Ekler
CR, CRI, CRN 10, 15 and 20
TM01 9878 4409
TM01 2144 3600
1
TM01 2146 3600
1.7 mm
Fig. H
Ekler
CR, CRN 32, 45, 64, 90
A
2
B
C
23
C
E
24
TM03 8906 2707
TM03 8905 2707
TM03 8904 2707
TM03 8903 2707
A
TM03 8908 2707
TM03 8907 2707
Ekler
CR, CRN 120 and 150
Fig. I
B
D
F
Ekler
Designation
Pos.
GB
BG
1
1a
2
3
Adapter flange
Motor stool
Pump head
Chamber, top
Преходен фланец
Столче на двигателя
Глава на помпата
Горна камера
3a
Chamber without neck ring
Камера без пръстен
4
Chamber complete
4a
Chamber with bearing ring
5a
6
6a
Chamber complete
Base
Stop pin
6d
Guide plate for base
6g
Bearing ring
7
Coupling guard
Камера - комплект
Камера с лагерен
пръстен
Камера - комплект
Основа
Шплент
Водеща плоча за
основата
Ролков лагер
Предпазен капак на
съединителят
Винт
Съединител - комплект
Винт
Шплент на вала
Kammer ohne Spaltring
Kammer uden tætningsring Tihendusrõngata vahepesa
Kammer komplett
Kammer komplet
Článek s kroužkem ložiska
Kammer mit Lagerring
Kammer med lejering
Laagriga vahepesa
Kompletní článek
Patka
Zarážkový kolík
Kammer komplet
Fodstykke
Rotationslås
Komplektne vahepesa
Alus
Lukustustihvt
Styreplade til fodstykke
Aluse juhtplaat
Kroužek ložiska
Kammer komplett
Fußstück
Sperrzapfen
Führungsplatte für
Fußstück
Lagerring
Lejering
Alumine laager
Kryt spojky
Schutzschirm
Skærm
Ühendusmuhvi kate
Šroub
Kompletní spojka
Šroub
Válcový kolík
Schraube
Kupplung komplett
Schraube
Zylinderstift
Skrue
Kobling komplet
Skrue
Stift
Kruvi
Komplektne ühendusmuhv
Kruvi
Võlli tihvt
Винт за обезвъздушаване
Тапа на тръбата
Пробка
Пробка
Пробка за дрениране
Шпилка
Лента
Винт
Шайба
Винт
Винт
Винт
Odvzdušňovací šroub
Zátka
Zátka
Zátka
Vypouštěcí zátka
Rozpěrný šroub
Stahovací pás
Šroub
Podložka
Šroub
Šroub
Šroub
Entlüftungsschraube
Stopfen
Stopfen
Stopfen
Entleerungsstopfen
Stehbolzen
Spannband
Schraube
Unterlegscheibe
Schraube
Schraube
Schraube
Luftskrue
Rørprop
Prop
Prop
Tømmeprop
Støttebolt
Spændebånd
Skrue
Spændeskive
Skrue
Skrue
Skrue
Õhutusventiil
Ääriku kork
Kork
Kork
Tühjendusava kork
Distantspolt
Klamber
Kruvi
Seib
Kruvi
Kruvi
Kruvi
Шайба
Винт
Гайка
Гайка
О-пръстен/уплътнение
О-пръстен
О-пръстен
Podložka
Šroub
Matice
Matice
O-kroužek/těsnicí kroužek
O-kroužek
O-kroužek
Unterlegscheibe
Schraube
Mutter
Mutter
O-Ring/Dichtung
O-Ring
O-Ring
Spændeskive
Skrue
Møtrik
Møtrik
O-ring/pakning
O-ring
O-ring
Seib
Kruvi
Mutter
Mutter
O-ring/tihend
O-ring
O-ring
Входяща част - комплект
Kompletní vtoková část
Einlaufteil komplett
Indløbsdel komplet
Komplektne imiosa
Пръстен
Mezerový kroužek
Kompletní mezerový
kroužek
Kroužek ložiska
Spaltring
Tætningsring
Tihendusrõngas
Spaltring komplett
Tætningsring komplet
Tihendusrõngas
Lagerring
Lejering
Laager
Ložisko s unašečem
Lager mit Mitnehmer
Leje med medbringer
Juhikuga vahelaager
Kroužek ložiska otočný
Pouzdro
Přídržný kroužek
Přídržný kroužek
Lagerring, rotierend
Buchse
Haltering
Haltering
Lejering, roterende
Bøsning
Låsering
Låsering
Laager, pöörlev
Puks
Lukustusrõngas
Lukustusrõngas
Neck ring complete
Пръстен - комплект
Търкалящ лагер
Търкалящ лагер с винт за
застопоряване
Търкалящ лагер - въртящ
Лагерна втулка
Спирателен пръстен
Спирателен пръстен
Гайка на разрязания
конус
Работно колело
Работно колело
Разрязан конус
Износващ се пръстен
Bearing ring
47b
47c
47d
47e
Bearing ring, rotating
Bush
Retaining ring
Retaining ring
EE
Mellemflange
Mellemstykke
Topstykke
Kammer, øverste
45a
Bearing with driver
DK
Zwischenflansch
Laterne
Kopfstück
Oberste Kammer
Screw
Coupling complete
Screw
Shaft pin
Coupling half
Flange (oval)
Air vent screw
Pipe plug
Plug
Plug
Drain plug
Staybolt
Strap
Screw
Washer
Screw
Screw
Screw
Washer
Washer
Screw
Nut
Nut
O-ring/gasket
O-ring
O-ring
Gasket
Inlet part complete
Inlet part upper
Inlet part lower
Neck ring
47
DE
Mezipříruba
Lucernaty motoru
Hlava čerpadla
Horní článek
Článek bez mezerového
kroužku
Kompletní článek
7a
8
9
10
10a
12
18
19
21
23
25
26
26a
26b
26c
28
28a
31
32
32a
35
36
36a
37
38
38a
39
44
44a
44b
45
47a
CZ
Vodicí deska patky
Ülemineku äärik
Mootoripukk
Pumba pea
Ülemine vahepesa
Komplektne vahepesa
48
Split cone nut
Matice upínacího pouzdra
Mutter für Klemmbuchse
Møtrik for klembøsning
Lõhismutter
49
49a
49b
49c
50a
51
55
56
56a
56c
56d
57
Impeller
Impeller
Split cone
Wear ring
Outlet part/top guide vanes
Pump shaft
Вал на помпата
Sleeve
Външна втулка
Base plate
Основна плоча
Base plate
Основна плоча
Screw
Винт
Washer
Шайба
O-ring
О-пръсетн
Oběžné kolo
Oběžné kolo
Upínací pouzdro
Těsnicí kruh
Laufrad
Laufrad
Klemmbuchse
Verschleißring
Løber
Løber
Klembøsning
Slidring
Tööratas
Tööratas
Survepuks
Kulutusrõngas
Hřídel čerpadla
Vnější plášt'
Základová deska
Základová deska
Šroub
Podložka
O-kroužek
Pumpeaksel
Svøb
Fodplade
Fodplade
Skrue
Spændeskive
O-ring
Pumba võll
Kattesärk
Alusplaat
Alusplaat
Kruvi
Seib
O-ring
58
Seal carrier
Носач на уплътнението
Unašeč ucpávky
Holder for akseltætning
Tihendi kandur
58a
60
61
62
64
64a
64b
64c
64d
Screw
Spring
Seal driver
Stop ring
Spacing pipe
Spacing pipe
Spacing pipe
Clamp, splined
Spacing pipe
Винт
Пружина
Водач
Зегерка
Дистанционна тръба
Дистанционна тръба
Šroub
Pružina
Unašeč
Dorazový kroužek
Distanční pouzdro
Distanční pouzdro
Pumpenwelle
Mantel
Grundplatte
Grundplatte
Schraube
Unterlegscheibe
O-Ring
Halter für
Wellenabdichtung
Schraube
Feder
Mitnehmer
Stopring
Distanzhülse
Distanzhülse
Skrue
Fjeder
Medbringer
Stopring
Afstandsbøsning
Afstandsbøsning
Kruvi
Vedru
Võllitihendi juhik
Lukustusrõngas
Distantspuks
Distantspuks
Шлицова клема
Дистанционна тръба
Spannstück, Vielnut
Distanzhülse
Spændestykke, spline
Afstandsbøsning
Soontega puks
Distantspuks
65
Neck ring retainer
Държач на пръстена
Halter für Spaltring
Holder for tætningsring
Tihendusrõnga klamber
66
66a
Washer
Washer
Шайба
Шайба
Drážková spona
Distanční pouzdro
Přídržka mezerového
kroužku
Podložka
Podložka
Unterlegscheibe
Unterlegscheibe
Spændeskive
Spændeskive
Seib
Seib
25
Ekler
Pos.
66b
67
69
76
76a
77
100
105
201
203
Pos.
1
1a
2
3
3a
4
4a
5a
6
6a
6d
6g
7
7a
8
9
10
18
19
21
23
25
26
26a
26b
26c
28
28a
31
32a
35
36
36a
37
38
38a
44
45
45a
47
47a
47b
47c
47d
47e
48
49
49a
49b
49c
51
55
56
56a
56c
56d
57
58
58a
60
61
62
64
64a
64c
64d
65
26
Designation
GB
Lock washer
Nut/screw
Spacing pipe
Nameplate set
Rivet
Pump head cover
O-ring
Shaft seal
Flange
Retaining ring
BG
CZ
DE
DK
EE
Контра - шайба
Гайка/Винт
Дистанционна тръба
Табела - комплект
Pojistná podložka
Matice/Šroub
Distanční pouzdro
Sada štítků
Sicherungsblech
Mutter/Schraube
Distanzhülse
Schildersatz
Låseskive
Møtrik/Skrue
Afstandsbøsning
Skiltesæt
Vedruseib
Mutter/Kruvi
Distantspuks
Pumba sildik
О-пръстен
Уплътнение на вала
Фланец
Спирателен пръстен
O-kroužek
Hřídelová ucpávka
Příruba
Přídržný kroužek
O-Ring
Wellenabdichtung
Flansch
Haltering
O-ring
Akseltætning
Flange
Låsering
O-ring
Võllitihend
Äärik
Lukustusrõngas
Designation
ES
Brida acoplamiento
Acoplamiento
Cabezal bomba
Cámara superior
Cámara sin anillo de junta
Cámara completa
Cámara con anillo cojinete
Cámara completa
Base
Pasador tope
Placa guía para base
Anillo cojinete
Protector acoplamiento
Tornillo
Acoplamiento completo
Tornillo
Pasador eje
Tornillo purga aire
Tapón tubería
Tapón
Tapón
Tapón purga
Espárrago sujeción
Tirante
Tornillo
Arandela
Tornillo
Tornillo
Tornillo
Arandela
Tornillo
Tuerca
Tuerca
Junta tórica/junta
Junta tórica
Junta tórica
Parte aspiración completa
Anillo tope
Anillo tope completo
Anillo cojinete
Cojinete con engranaje
Anillo cojinete giratorio
Manguito
Anillo cierre
Anillo cierre
Tuerca casquillo cónico
Impulsor
Impulsor
Casquillo cónico
Anillo desgaste
Eje bomba
Camisa exterior
Placa base
Placa base
Tornillo
Arandela
Junta tórica
Soporte cierre
Tornillo
Muelle
Guía de cierre
anillo de tope
Casquillo espaciador
Casquillo espaciador
Casquillo ranurado
Casquillo espaciador
Retén anillo junta
FI
Välilaippa
Moottorin jalusta
Pumppupää
Pesä/ylin
Pesä, ilman kaularengasta
Täydellinen pesä
Pesä laakerirenkailla
Täydellinen pesä
Jalkakappale
Pidätintappi, lukitustappi
Ohjauslevy jalustaan
Laakerirengas
Kytkimen suoja
Ruuvi
Täydellinen kytkin
Ruuvi
Akselitappi
Ilmausruuvi
Putkitulppa
Tulppa
Tulppa
Tyhjennystulppa
Pinnapultti
Haka (säppi)
Ruuvi
Aluslevy
Ruuvi
Ruuvi
Ruuvi
Aluslevy
Ruuvi
Mutteri
Mutteri
O-rengas tiiviste
O-rengas
O-rengas
Täydellinen sisäosa
Kaularengas
Täydellinen kaularengas
Laakerirengas
Ohjainlaakeri
Laakerirengas, pyörivä
Holkki
Lukitusrengas
Lukitusrengas
Kartioholkki mutteri
Juoksupyörä
Juoksupyörä
Kartioholkki
Kulutusrengas
Pumppuakseli
Ulompi vaippa
Jalustalevy
Jalustalevy
Ruuvi
Aluslevy
O-rengas
Tiivistekannatin
Ruuvi
Jousi
Tiivisteen vetotappi
Pysäytinrengas
Väliholkki
Väliholkki
Kiristin, rihlattu
Väliholkki
Kaulusrenkaan pidin
FR
Bride d'adaptation
Lanterne moteur
Tête de pompe
Chambre supérieure
Chambre sans bague d'étanchéité
Chambre complète
Chambre avec bague de palier
Chambre complète
Pied de pompe
Goupille d'arrêt
Plaque pour pied de pompe
Joint de palier
Protège-accouplement
Vis
Accouplement complet
Vis
Goupille cylindrique
Vis de purge
Bouchon
Bouchon
Bouchon
Bouchon de vidange
Goujon
Tirant d'assemblage
Vis
Rondelle
Vis
Vis
Vis
Rondelle
Vis
Ecrou
Ecrou
Joint/bague
Joint
Joint
Partie aspiration complète
Bague d'étanchéité
Bague d'étanchéité complète
Bague de palier
Bague de palier avec driver
Bague de palier tournante
Douille
Bague de blocage
Bague de blocage
Ecrou de cône de serrage
Roue
Roue
Cône de serrage
Bague d'usure
Arbre de pompe
Chemise
Plaque de base
Plaque de base
Vis
Rondelle
Joint
Toc d'entraînement
Vis
Ressort
Toc d'entrainement
Bague d'arrêt
Douille d'entretoise
Douille d'entretoise
Pièce de serrage
Douille entretoise
Support pour bague d'étanchéité
GR
Φλάντζα προσαρμογής
Στήριγμα κινητήρα
Κεφαλή αντλίας
Θάλαμος, άνω
Θάλαμος χωρίς δακτύλιο λαιμού
Θάλαμος πλήρης
Θάλαμος με δακτύλιο εδράνου
Θάλαμος πλήρης
Βάση
Πείρος συγκράτησης
Πλάκα οδηγός γιά τη βάση
Δακτύλιος εδράνου
Προφυλακτήρας συνδέσμου
Κοχλίας
Σύνδεσμος πλήρης
Κοχλίας
Πείρος άξονα
Τάπα εξαερισμού
Τάπα σωλήνα
Τάπα
Τάπα
Τάπα αποστράγγισης
Κοχλίες συγκράτησης
Τιράντα
Κοχλίας
Ροδέλα
Κοχλίας
Κοχλίας
Κοχλίας
Ροδέλα
Κοχλίας
Περικόχλιο
Περικόχλιο
Δακτύλιος-Ο/παρέμβυσμα
Δακτύλιος-Ο
Δακτύλιος-Ο
Πλήρες εσωτερικό μέρος
Δακτύλιος λαιμού
Δακτύλιος λαιμού πλήρης
Δακτύλιος εδράνου
Εδρανο με οδηγό
Δακτύλιος εδράνου στρεφόμενος
Φωλιά
Δακτύλιος συγκράτησης
Δακτύλιος συγκράτησης
Περικόχλιο διαιρούμενου κώνου
Πτερωτή
Πτερωτή
Διαιρούμενος κώνος
Δακτύλιος φθοράς
Αξονας αντλίας
Εξωτερικό χιτώνιο
Πλάκα βάσης
Πλάκα βάσης
Κοχλίας
Ροδέλα
Δακτύλιος-Ο
Φορέας στυπιοθλίπτη
Κοχλίας
Ελατήριο
Οδηγός στεγανοποιητικού
Τερματικός δακτύλιος
Αποστάτης
Αποστάτης
Στεφάνη με εγκοπές
Αποστάτης
Στήριγμα δακτυλίου λαιμού
HR
međuprirubnica
međukomad
glava crpke
gornja komora
komora bez rascijepljenog prstena
kompletna komora
komora s ležajnim prstenom
kompletna komora
nožni dio
zatik
vodilica za nožni dio
prsten ležaja
zaštita spojke
vijak
spojka kompletna
vijak
zatik vratila
odzračni vijak
čep
čep
čep
čep za pražnjenje
sprežni vijak
zatezna traka
vijak
podložna pločica
vijak
vijak
vijak
podložna pločica
vijak
matica
matica
O-prsten/brtva
O-prsten
O-prsten
ulazni dio kompletan
rascijepljeni prsten
rascijepljeni prsten kompletan
prsten ležaja
prsten ležaja sa zahvatnikom
prsten ležaja, rotirajući
tuljak
pridržni prsten
pridržni prsten
matica za konusni prsten
rotor
rotor
konusni prsten
potrošni prsten
vratilo crpke
plašt
osnovna ploča
osnovna ploča
vijak
podložna pločica
O-prsten
držač brtve
vijak
opruga
zahvatnik
zaustavni prsten
odstojnik
odstojnik
zatezni komad, višeutorni
odstojnik
držač za rascijepljeni prsten
66
66a
66b
67
69
76
100
105
201
203
Pos.
1
1a
2
3
3a
4
4a
5a
6
6a
6d
6g
7
7a
8
9
10
18
19
21
23
25
26
26a
26b
26c
28
28a
31
32a
35
36
36a
37
38
38a
44
45
45a
47
47a
47b
47c
47d
47e
48
49
49a
49b
49c
51
55
56
56a
56c
56d
57
58
58a
60
61
62
64
64a
64c
64d
65
Ekler
Pos.
Designation
ES
Arandela
Arandela
Arandela cierre
Tuerca/Tornillo
Casquillo espaciador
Juego placa identificación
Junta tórica
Cierre
Brida
Anillo cierre
FI
Aluslevy
Aluslevy
Lukitusaluslevy
Mutteri/Ruuvi
Väliholkki
Arvokilpisarja
O-rengas
Akselitiiviste
Laippa
Lukitusrengas
FR
Rondelle
Rondelle
Rondelle de blocage
Ecrou/Vis
Douille entretoise
Plaque d'identification
Joint
Garniture mécanique
Bride
Bague de blocage
GR
Ροδέλα
Ροδέλα
Συγκράτηση ροδέλας
Περικόχλιο/Κοχλίας
Αποστάτης
Σετ πινακίδας
Δακτύλιος-Ο
Στυπιοθλίπτης
Φλάντζα
Δακτύλιος συγκράτησης
HR
podložna pločica
podložna pločica
sigurnosna pločica
matica/vijak
odstojnik
natpisne pločice
O-prsten
brtva vratila
prirubnica
pridržni prsten
Designation
HU
csatlakozó karima
motortartó közdarab
szivattyúfej
felső kamra
közkamra résgyűrű nélkül
komplett közkamra
csapágyas közkamra
komplett közkamra
talp
rögzítő tüske
áramlásrendező tányér
csapágygyűrű
tengelykapcsoló burkolat
csavar
komplett tengelykapcsoló
csavar
tengelyretesz
légtelenítő csavar
karima zárócsavar
zárócsavar
zárócsavar
ürítőcsavar
összefogó rúd
összefogó pánt
csavar
távtartó
csavar
csavar
csavar
távtartó
csavar
csavaranya
csavaranya
O-gyűrű/tömítés
O-gyűrű
O-gyűrű
komplett belső rész
résgyűrű
komplett résgyűrű
csapágygyűrű
csapágy, megvezetővel
csapágygyűrű, forgórész
persely
rögzítő gyűrű
rögzítő gyűrű
szorítókúp anya
járókerék
járókerék
szorítókúp
kopógyűrű
szivattyú tengely
köpenycső
alaplap
alaplap
csavar
távtartó
O-gyűrű
tömítés zárófedél
csavar
rugó
vezető gyűrű
stopgyűrű
távtartó gyűrű
távtartó gyűrű
hornyos rögzítógyűrű
távtartó gyűrű
résgyűrű rögzítő
IT
Flangie adattatrici
Lanterna del motore
Testa pompa
Camera superiore
Camera senza collarino
Camera completa
Camera con cuscinetto
Camera completa
Base
Molla di arresto
Guida per basamento
Cuscinetto
Giunti di protezione
Vite
Giunto completo
Vite
Molla albero
Vite della ventola
Tappo
Tappo
Tappo
Tappo spurgo
Tiranti
Tirante
Vite
Rondella
Vite
Vite
Vite
Rondella
Vite
Dado
Dado
O ring/guranizione
O ring
O ring
Parte interna completa
Collarino
Colalrino completo
Cuscinetto
Cuscinetto con guida
Cuscinetto rotante
Boccola
Anello di arresto
Anello di arresto
Dado bussola conica
Girante
Girante
Bussola conica
Anello di usura
Albero pompa
Camicia esterna
Basamento
Basamento
Vite
Rondella
O ring
Porta tenuta
Vite
Molla
Guida guarnizione
Anello di arresto
Tubo distanziale
Tubo distanziale
Giunto
Tubo distanziale
Fermo per collarino
LT
Tarpinis flanšas
Variklio atrama
Siurblio galvutė
Viršutinė kamera
Kamera be kaklelio žiedo
Kamera
Kamera su guolio žiedu
Kamera
Korpusas
Fiksatorius
Korpuso centravimo plokštelė
Atraminis guolis
Movos apsauga
Varžtas
Visa mova
Varžtas
Veleno kaištis
Oro išleidimo angos varžtas
Vamzdžio kamštelis
Kamštelis
Kamštelis
Skysčio išleidimo kamštelis
Sąvarža
Juostinė apkaba
Varžtas
Poveržlė
Varžtas
Varžtas
Varžtas
Poveržlė
Varžtas
Veržlė
Veržlė
Žiedas/tarpiklis
Žiedas
Žiedas
Visa įsiurbimo dalis
Kakliuko žiedas
Visas kakliuko žiedas
Guolis
Įstatoma guolis
Besisukantis guolis
Įvorė
Laikantysis žiedas
Laikantysis žiedas
Skelta kūginė veržlė
Darbaratis
Darbaratis
Skelta kūginė įvorė
Dėvėjimosi žiedas
Siurblio velenas
Išorinis cilindras
Korpuso pagrindas
Korpuso pagrindas
Varžtas
Poveržlė
Žiedas
Riebokšlio laikiklis
Varžtas
Spyruoklė
Riebokšlio tarpiklis
Fiksavimo žiedas
Tarpinė įvorė
Tarpinė įvorė
Apkaba, skelta
Tarpinė įvorė
Kakliuko žiedo laikiklis
NL
Adapterflens
Lantaarnstuk
Pompkop
Bovenste kamer
Kamer zonder spaltring
Kamer compleet
Kamer met lager
Kamer compleet
Voetstuk
Anti rotatie stift
Geleideplaat voor voetstuk
Lager
Koppeling beschermer
Schroef
Koppeling compleet
Schroef
Stift
Ontluchtings-schroef
Plug
Plug
Plug
Aftapplug
Trekstag
Spanband
Schroef
Sluitring
Schroef
Schroef
Schroef
Sluitring
Schroef
Moer
Moer
O-ring pakking
O-ring
O-ring
Inlaatdeel compleet
Spaltring
Spaltring compleet
Lager
Lager met meenemer
Lager roterend
Bus
Borgring
Borgring
Klembusmoer
Waaier
Waaier
Klembus
Slijtring
Pompas
Mantel
Voetplaat
Voetplaat
Schroef
Sluitring
O-ring
Houder voor asafdichting
Schroef
Veer
Meenemer
Stopring
Afstandsbus
Afstandsbus
Spanstuk, splined
Afstandsbus
Houder voor spaltring
PL
Kołnierz przejściowy
Podstawa silnika
Głowica pompy
Komora górna
Komora bez pierścienia bieżnego
Komora, kompletna
Komora z pierścieniem oporowym łożyska
Komora, kompletna
Podstawa
Kołek ustalający
Dolna płyta kierująca
Pierścień oporowy łożyska
Osłona sprzęgła
Śruba
Sprzęgło, komplet
Śruba
Klin mocujący wału
Śruba odpowietrzająca
Korek
Korek
Korek
Korek spustowy
Śruba ściągająca
Ściąg
Śruba
Podkładka
Śruba
Śruba
Śruba
Podkładka
Śruba
Nakrętka
Nakrętka
Pierścień O-ring/uszczelka
Pierścień O-ring
Pierścień O-ring
Komora wlotowa
Pierścień bieżny
Pierścień bieżny, obrotowy
Pierścień oporowy łożyska
Łożysko z zabierakiem
Pierścień łożyskowy
Tulejka
Pierścień mocujący
Pierścień mocujący
Nakrętka tulei stożkowej
Wirnik
Wirnik
Tuleja stożkowa
Pierścień bieżny
Wał pompy
Płaszcz
Podstawa
Podstawa
Śruba
Podkładka
Pierścień O-ring
Mocowanie uszczelnienia
Śruba
Sprężyna
Zabierak
Pierścień stopowy
Tulejka dystansowa
Tulejka dystansowa
Tulejka wielowypustowa
Tulejka dystansowa
Tulejka dystansowa
27
Ekler
Designation
Pos.
66
66a
66b
67
69
76
100
105
201
203
HU
távtartó
távtartó
rögzítő alátét
csavaranya/csavar
távtartó gyűrű
adattábla készlet
O-gyűrű
tengelytömítés
karima
rögzítő gyűrű
IT
Rondella
Rondella
Blocco per rondella
Dado/Vite
Tubo distanziale
Targhetta
O ring
Tenuta meccanica
Flangia
Blocca flangia
LT
NL
Poveržlė
Poveržlė
Fiksuojamoji poveržlė
Fiksuojamoji veržlė/Varžtas
Tarpinė įvorė
Vardinė plokštelė
Žiedas
Riebokšlis
Flanšas
Laikantysis žiedas
PL
Sluitring
Sluitring
Borgring
Moer/Schroef
Afstandsbus
Typeplaat set
O-ring
Asafdichting
Flens
Borgring
Podkładka
Podkładka
Podkładka zabezpieczająca
Nakrętka/Śruba
Tulejka dystansowa
Tabliczka znamionowa
Pierścień O-ring
Uszczelnienie wału
Kołnierz
Pierścień mocujący
Designation
Pos.
PT
RO
RS
RU
SE
1
1a
2
3
Flange do adaptador
Adaptador do motor
Cabeça da bomba
Câmara superior
Flanşa de adaptare
Scaunul motorului
Capul pompei
Camera superioară
Prirubnica podešavanja
Oslonac motora
Glava pumpe
Gornje kućište
Промежуточный фланец
Фонарь
Головная часть насоса
Верхняя камера
3a
Câmara sem aro
Camera fără inel de uzură
Kućište bez oslonog prstena
Камера без щелевого уплотнения
4
4a
5a
6
Câmara completa
Câmara com casquilho
Câmara completa
Base
Camera completă
Camera cu lagăr
Camera completă
Baza pompei
Kompletno kućište
Kućište sa ležišnim prstenom
Kompletno kućište
Element oslonca
Камера в сборе
Камера с подшипниковым кольцом
Камера в сборе
Основание
Mellanfläns
Mellanstycke
Toppstycke
Kammare, övre
Mallankammare utan
tätningsring
Kammare komplett
Mellankammare med lager
Kammare komplett
Fotstycke
Ştift de blocare
Placa de ghidaj pentru baza pompei
Lagăr
Apărătoare de protecţie
Şurub
Cuplaj complet
Şurub
Ştiftul axului
Şurub de aerisire
Dop filetat pentru ţeavă
Dop
Dop
Dop (buşon) de golire
Prezoane
Clemă
Şurub
Şaibă
Şurub
Şurub
Şurub
Şaibă
Şurub
Piuliţă
Piuliţă
Zaustavni štift
Стопорный штифт
Stoppsprint
Vodeća ploča osnove
Prsten kugličnog ležaja
Zaštita spojnice
Zavrtanj
Komplet spojnice
Zavrtanj
Cilindrični štift
Zavrtanj za odzračivanje
Žep cevi
Čep
Čep
Drenažni čep
Osnovni zavrtanj
Osigurač
Zavrtanj
Podloška
Zavrtanj
Zavrtanj
Zavrtanj
Podloška
Zavrtanj
Matica
Matica
Styrplatta till fotstycke
Bottenlager
Kopplingsskärm
Skruv
Koppling komplett
Skruv
Cylinderstift
Luftskruv
Rörpropp
Propp
Propp
Tömningspropp
Stödbult
Spännband
Skruv
Bricka
Skruv
Skruv
Skruv
Bricka
Skruv
Mutter
Mutter
6a
Pino
6d
6g
7
7a
8
9
10
18
19
21
23
25
26
26a
26b
26c
28
28a
31
32a
35
36
36a
Prato-guia da base
Casquilho
Protecção do acoplamento
Parafuso
Acoplamento completo
Parafuso
Pino do veio
Parafuso de purga
Bujão da tubagem
Bujão da tubagem
Bujão da tubagem
Bujão de drenagem
Perno
Tirante
Parafuso
Anilha
Parafuso
Parafuso
Parafuso
Anilha
Parafuso
Fêmea
Fêmea
37
O-ring/junta
O-ring/garnitură
O-zaptivni prsten
38
38a
44
45
45a
47
47a
47b
47c
47d
47e
O-ring
O-ring
Aspiração completa
Aro
Aro completo
Casquilho
Casquilho com guia
Casquilho rotativo
Manga
Retentor
Retentor
O-ring
O-ring
Parte de intrare completă
Inel de etanşare
Inel de etanşare complet
Lagăr
Lagăr cu cuzinet
Lagăr rotativ
Bucşa
Inel de blocare
Inel de blocare
O-prsten
O-prsten
Komplet ulazni deo
Osloni prsten
Komplet oslonog prstena
Prsten kugličnog ležaja
Kuglični ležaj sa prstenom
Kuglični ležaj rotirajući
Čaura
Noseći prsten
Noseći prsten
Направляющая плита для опоры/лапы
Подшипниковое кольцо
Защитный кожух
Винт
Муфта в сборе
Винт
Цилиндрический штифт
Винт вентиляционного отверстия
Заглушка
Заглушка
Заглушка
Заглушка сливного отверстия
Стяжной болт
Стяжная лента
Винт
Шайба
Винт
Винт
Śruba
Шайба
Винт
Гайка
Гайка
Уплотнительное кольцо круглого сечения/
прокладка
Уплотнительное кольцо круглого сечения
Уплотнительное кольцо круглого сечения
Деталь всасывающей полости в сборе
Щелевое уплотнение
Щелевое уплотнение в сборе
Кольцо подшипника
Подшипник с "поводком"
Вращающееся кольцо подшипника
Втулка
Стопорное кольцо
Стопорное кольцо
Гайка для зажимной втулки
Mutter för klämbussning
Рабочее колесо
Рабочее колесо
Разжимная втулка
Антифрикционное кольцо
Вал насоса
Кожух
Плита-основание
Плита-основание
Śruba
Шайба
Уплотнительное кольцо круглого сечения
Базовая деталь уплотнения вала
Винт
Пружина
Пружина торцового уплотнения
Стопорное кольцо
Промежуточная втулка
Промежуточная втулка
Шлицевая зажимная гильза
Промежуточная втулка
Pumphjul
Pumphjul
Klämbussning
Slitring
Pumpaxel
Mantel
Fotstycke
Fotstycke
Skruv
Bricka
O-ring
Hållare för axeltätning
Skruv
Fjäder
Medbringare
Stoppring
Avståndsbussning
Avståndsbussning
Avståndsbussning (spline)
Avståndsbussning
Базовая деталь щелевого уплотнения
Hållare för tätningsring
48
Fêmea cónica
49
49a
49b
49c
51
55
56
56a
56c
56d
57
58
58a
60
61
62
64
64a
64c
64d
Impulsor
Impulsor
Casquilho cónico
Aro de desgaste
Veio
Camisa exterior
Base
Base
Parafuso
Anilha
O-ring
Suporte do empanque
Parafuso
Mola
Batente do espaçador
Mola de encosto
Espaçador
Espaçador
Casquilho escatelado
Espaçador
Matica konusne čaure
Piuliţă cu strângere pe con
Rotor
Obrtno kolo pumpe
Rotor
Obrtno kolo pumpe
Con de strângere
Konusna čaura
Inel de uzură
Habajući prsten
Axul pompei
Osovina pumpe
Manta exterioară
Spoljna zaštita
Placa de bază
Osnovna ploča
Placa de bază
Osnovna ploča
Şurub
Zavrtanj
Şaibă
Podloška
O-ring
O-prsten
Suport pentru etanşare
Kućište zaptivanja osovine
Şurub
Zavrtanj
Arc
Opruga
Distanţier pentru etanşarea mecanică Pogonaš zaptivaca
Semering
Zaustavni prsten
Tub distanţier
Odstojna čaura
Tub distanţier
Odstojna čaura
Suport canelat
Osigurač saumetkom
Tub distanţier
Odstojna čaura
65
Retentor do aro
Suport pentru inelul de etanşare
28
Držač oslonog prstena
O-ring/packning
O-ring
O-ring
Inloppsdel komplett
Tätningsring
Tätningsring, komplett
Lager
Lager med medbringare
Lagerring, roterande
Bussning
Låsbricka
Låsbricka
Designation
PT
RO
RS
RU
66
66a
66b
67
69
Anilha
Anilha
Anilha retentora
Fêmea/Parafuso
Espaçador
Şaibă
Şaibă
Şaibă de blocare
Piuliţă/Şurub
Tub distanţier
Podloška
Podloška
Osiguravajuća podloška
Matica/Zavrtanj
Odstojna čaura
76
Chapa de identificação
Eticheta
Pločica označavanja
100
105
201
203
O-ring
Empanque mecânico
Flange
Anel retentor
O-ring
Etanşare mecanică
Flanşa
Inel de blocare
O-prsten
Zaptivač osovine
Prirubnica
Osloni prsten
Pos.
1
1a
2
3
3a
4
4a
5a
6
6a
6d
6g
7
7a
8
9
10
18
19
21
23
25
26
26a
26b
26c
28
28a
31
32a
35
36
36a
Ekler
Pos.
SE
Шайба
Шайба
Стопорная шайба
Гайка/Śruba
Промежуточная втулка
Фирменная табличка с техническими
параметрами в сборе
Уплотнительное кольцо круглого сечения
Уплотнение вала
Фланец
Стопорное кольцо
Bricka
Bricka
Låsbricka
Mutter/Skruv
Avståndsbussning
Typskylt
O-ring
Axeltätning
Fläns
Låsbricka
Designation
SI
SK
Vmesna prirobnica
Konzola motorja
Glava črpalke
Najvišja stopnja
Stopnja brez režnega
obroča
Stopnja komplet
Stopnja z ležajnim
obročem
Stopnja komplet
Podnožje črpalke
Zaporni zatič
Vodilna plošča za podnožje
črpalke
Ležajni obroč
Zaščitni pokrov
Vijak
Sklopka komplet
Vijak
Cilindrični zatič
Odzračevalni vijak
Čep
Čep
Čep
Izpraznjevalni čep
pritrjevalni vijak
Zatezni pas
Vijak
Podložka
Vijak
Vijak
Vijak
Podložka
Vijak
Matica
Matica
Medzipríruba
Lucerna
Horné teleso čerpadla
Horná komora
Komora bez rozperného
krúžka
Kompletná komora
Komora s ložiskovým
krúžkom
Kompletná komora
Spodné teleso čerpadla
Uzáverný kolík
Vodiaca platňa pre spodné
teleso
Ložiskový krúžok
Ochranný kryt spojky
Skrutka
Kompletná spojka
Skrutka
Zylindrický kolík
Odvzdušňovacia skrutka
Zátka
Zátka
Zátka
Vypúšt'acia skrutka
St'ahovacie skrutky
St'ahovacie spony
Skrutka
Podložka
Skrutka
Skrutka
Skrutka
Podložka
Skrutka
Matica
Matica
TR
Küçültme flanşı
Motor oturağı
Pompa başı
Bölme, üst
Камера без ущільнювального кільця
Саңылаусыз тығыздау камерасы
Komple bölme
Набір камер
Жинақталған камера
Yatak halkalı bölme
Камера з кільцем підшипника
Подшипник сақинасы бар камера
Komple bölme
Taban
Stop pimi
Набір камер
Основа
Штифт зупинки
Taban için kılavuz plakası
Направляюча плита для основи
Yatak halkası
Kaplin koruması
Vida
Komple kaplin
Vida
Şaft pimi
Hava tahliye vidası
Boru tapası
Tapa
Tapa
Tahliye tapası
Germe civatası, saplama
Şerit
Vida
Pul
Vida
Vida
Vida
Pul
Vida
Somun
Somun
Кільце опори
Захисний кожух
Гвинт
Муфта в сборі
Гвинт
Штифт валу
Гвинт вентиляційного клапана
Трубна заглушка
Кабельний ввід
Кабельний ввід
Пробка дренажного отвору
Шпилька
Стрічка
Гвинт
Шайба
Гвинт
Гвинт
Гвинт
Шайба
Гвинт
Гайка
Гайка
Ущільнювальне
кільце/прокладка
Ущільнювальне кільце
Ущільнювальне кільце
Всмоктуюча частина повна
Ущільнювальне кільце
Ущільнювальне кільце повне
Кільце опори
Опора з двигуном
Кільце опори, що обертається
Втулка
Стопорне кільце
Стопорне кільце
Жинақталған камера
Табаны
Ұстағыш штифт
Тіреулердің/аяқтардың бағыттағыш
плитасы
Подшипник сақина
Қорғағыш қаптама
Винт
Жинақталған муфта
Винт
Цилиндрлі штифт
Желдету саңылауының винті
Тығын
Тығын
Тығын
Ағызу саңылауының тығыны
Тарту бұрандасы
Тартқыш бау
Винт
Шайба
Винт
Винт
Винт
Шайба
Винт
Гайка
Гайка
Дөңгелек қималы тығыздағыш сақина/
аралық қабат
Дөңгелек қималы тығыздағыш сақина
Дөңгелек қималы тығыздағыш сақина
Жиналған сорғыш қуыстағы бөлшек
Саңылау тығыздағыш
Жинақталған саңылау тығыздағыш
Подшипник сақинасы
"Жібі бар" подшипник
Подшипниктің айналғыш сақинасы
Втулка
Ұстағыш сақина
Ұстағыш сақина
37
O-tesnilo/ tesnilo
O-krúžok/tesnenie
O-ring/conta
O-tesnilo
O-tesnilo
Vstopni del komplet
Režni obroč
Režni obroč komplet
Ležajni obroč
Ležaj z nosilcem
Ležajni obroč, rotirajoč
Puša
Držalni obroč
Držalni obroč
O-ring
O-ring
Komple emme kısmı
Boyun halkası
Komple boyun halkası
Yatak halkası
Sürücülü yatak halkası
Yatak halkası, döner
Burç
Tespit halkası
Tespit halkası
48
Matica za pritrdilno pušo
49
49a
49b
49c
51
55
56
56a
56c
56d
57
58
58a
60
61
62
64
64a
Rotor črpalke
Rotor črpalke
Pritrdilna puša
Obrabni obroč
Os črpalke
Plašč
Osnovna plošča
Osnovna plošča
Vijak
Podložka
O-tesnilo
Držalo drsnega tesnila
Vijak
Vzmet
Gonilo tesnila
Stop prstan
Distančnik
Distančnik
O-krúžok
O-krúžok
Vtoková čast' komplet
Tesniaci krúžok
Tesniaci krúžok komplet
Ložiskový krúžok
Ložisko s unášačom
Ložiskový krúžok, rotujúci
Medzikrú-žok/vložka
Držný krúžok
Držný krúžok
Matica so st'ahovacou
vložkou
Obežné koleso
Obežné koleso
St'ahovacia vložka
Uzatvárací krúžok
Hriadeľ
Plášt'
Základová platňa
Základová platňa
Skrutka
Podložka
O-krúžok
Držiak upchávky hriadeľa
Skrutka
Spružina
Unášač
Dorazový krúžok
Dištančné puzdro
Dištančná puzdro
Španovací kus,
drážkovaný
Dištančné puzdro
Držiak pre tesniaci krúžok
64c
Natezni kos, utorni
Distančnik
Držalo režnega obroča
KZ
Аралық фланец
Шам
Сорғының жоғарғы бөлігі
Жоғарғы камера
Boyun halkasız bölme
38
38a
44
45
45a
47
47a
47b
47c
47d
47e
64d
65
UA
Перехідник
Опора електродвигуна
Головна частина насоса
Камера, верх
Yarık koni somunu
Гайка для розтискної втулки
Қысқыш втулка гайкасы
Kanat
Kanat
Kapalı somun
Aşınma halkası
Mil
Dış ceket
Şase
Şase
Vida
Pul
O-ring
Salmastra taşıyıcı
Vida
Yay
Salmastra yuvası
Kitleme somunu
Ayar ara parçası
Ayar ara parçası
Робоче колесо
Робоче колесо
Розтискна втулка
Кільце щілинного ущільнення
Вал насоса
Зовнішня втулка
Плита-основа
Плита-основа
Гвинт
Шайба
Ущільнювальне кільце
Тримач ущільнення
Гвинт
Пружина
Оправлення ущільнення
Стопорне кільце
Втулка
Втулка
Жұмыс дөңгелегі
Жұмыс дөңгелегі
Босату втулкасы
Антифрикциялық сақина
Сорғы білігі
Қаптама
Астыңғы плита
Астыңғы плита
Винт
Шайба
Дөңгелек қималы тығыздағыш сақина
Білік тығыздағышының негізгі бөлшегі
Винт
Серіппе
Бүйірлік тығыздау серіппесі
Ұстағыш сақина
Аралық втулка
Аралық втулка
Kelepçe boru
Шлицевий хомут
Тісті қысқыш гильза
Ayar ara parçası
Boğaz aşınma halkası
Втулка
Фіксатор ущільнювального кільця
Аралық втулка
Саңылау тығыздағышының негізгі бөлшегі
29
Ekler
Pos.
66
66a
66b
67
69
Designation
SI
Podložka
Podložka
Varnostna podložka
Matica/Vijak
Distančnik
SK
TR
UA
Podložka
Podložka
Zaist'ovací plech
Matica/Skrutka
Dištančné puzdro
Pul
Pul
Kitleme pulu
Somun/Vida
Ayar ara parçası
Шайба
Шайба
Стопорна шайба
Гайка/гвинт
Втулка
76
Tipska ploščica
Štítok čerpadla
Etiket
Шилдик насоса
100
105
201
203
O-tesnilo
Drsno tesnilo
Prirobnica
Držalni obroč
O-krúžok
Upchávka hriadeľa
Príruba
Tesniaci krúžok/tesnenie
O-ring
Mekanik salmastra
Flanş
Tutucu halka
Ущільнювальне кільце
Торцеве ущільнення валу
Фланець
Стопорне кільце
30
KZ
Шайба
Шайба
Ұстағыш шайба
Гайка/ винт
Аралық втулка
Жинақталған техникалық параметрлері бар
фирмалық тақташа
Дөңгелек қималы тығыздағыш сақина
Білік тығыздағышы
Фланец
Ұстағыш сақина
Ekler
CR, CRI, CRN 1s, 1, 3 and 5
50a
51
36a
8
10a
9
10
49
64
65
105
4
45
7a
2
100
23
28
7
2
28
2
18
100
49
36
66a
64a
65
7
76a
45
76
7a
60
77
4a
26
47a
77
49
64c
66
67
37
65
5a
45
55
6
6
37
38
12
39
25
203
201
6
6
6
56
56
25
38
56
TM02 0455 3403
35
31
36a
51
62
61
69
10a
8
9
10
3
49
49c
1
8
10a
9
10
64
65
45
28a
4
105
2
18
100
2
28
23
100
7
2
36
66a
49
7
76a
7a
76
49c
64
65
26
45
4
77
77
60
37
80
49
49c
64a
65
45
4a
55
47a
64d
37
6
6
49c
38a
64b
64c
66
67
25
39
12
49
38
35
65
45
203
44a
201
6
6
26a
6
38a
44b
26c
26b
25
38
56
32
56
56
TM02 7383 3403
Ekler
CR, CRI, CRN 10, 15 and 20
Ekler
CR, CRN 32, 45, 64 and 90
48
49b
49
28a
49c
51
45
26b
26c
9
7
65
45a
8
4
3
47c
47d
7a
47c
47d
1a
26a
48
28
49b
36a
7a
48
49b
7
58a
58
105
49
49c
65
49a
7a
49c
36
66a
45
45a
44
65
76
100
45
45a
2
18
23
4a
100
37
47
47e
26
47b
66
66b
67
47a
51
37
55
31
32
6g
6
21
38a
38
31
32
6g
6
21
38a
38
21
38a
203
25
38
25
203
201
56
201
25
TM01 9996 3600
60
33
TM03 6001 4106
Ekler
CR, CRN 120 and 150
34
TM01 1409 4497
5
7
TM01 1406 4497
3
TM01 1408 4497
TM01 1405 4497
TM01 1404 4497
TM01 1403 4497
1
?
TM01 9988 3600
TM01 1407 4497
Ekler
Startup
2
4
6
8
35
Ekler
1
Ekler
GB Startup
1
2
Close the isolating valve on the outlet side of the pump and open
the isolating valve on the inlet side.
Remove the priming plug from the pump head and slowly fill the
pump with liquid. Replace the priming plug and tighten securely.
3
4
See the correct direction of rotation of the pump on the motor fan
cover.
Start the pump and check the direction of rotation.
5
6
Vent the pump by means of the vent valve in the pump head. At the
same time, open the outlet isolating valve a little.
Continue to vent the pump. At the same time, open the outlet
isolating valve a little more.
7
8
Close the vent valve when a steady stream of liquid runs out of it.
Completely open the outlet isolating valve.
For further information, see page 13.
BG Пускане в действие
1
2
Затваря се спирателния кран на напорната страна, а този на
смукателната се отваря.
Демонтира се пробката за пълнене и помпата бавно се пълни.
3
4
Вижте правилната посока на въртене на капака на мотора.
Включете помпата и проверете правилността на посоката на
въртене.
5
6
Обезвъздушете през обезвъздушителния вентил като
същевременно малко отворете крана на напорната страна.
Продължете да обезвъздушавате като отваряте крана на
напорната страна повече.
7
8
Затворете обезвъздушителния вентил, когато от него протече
флуид. Отворете изцяло крана на напорната страна.
За повече информация виж страница 25.
CZ Uvedení do provozu
1
2
Uzavřete uzavírací armaturu na výtlačné straně čerpadla
a otevřete uzavírací armaturu na sací straně čerpadla.
Z hlavy čerpadla vyšroubujte plnicí zátku a do čerpadla pomalu
nalévejte kapalinu.
Plnící zátku vrat'te na své místo a pevně utáhněte.
3
4
Podle šipky na krytu ventilátoru motoru čerpadla zjistěte směr
otáčení hřídele čerpadla.
Zapněte čerpadlo a zkontrolujte, zda směr otáčení odpovídá směru
uvedenému na krytu ventilátoru motoru.
5
6
Čerpadlo odvzdušněte pomocí odvzdušňovacího ventilu
umístěného ve hlavě čerpadla. Současně mírně pootevřete
uzavírací armaturu na výtlačné straně čerpadla.
Pokračujte v odvzdušňování čerpadla. Současně otevřete poněkud
více uzavírací armaturu na výtlačné straně čerpadla.
7
8
Odvzdušňovací ventil uzavřete, jakmile jím začne vytékat kapalina
bez vzduchu. Otevřete naplno uzavírací armaturu na výtlačné
straně čerpadla tak, abyste dosáhli pracovního bodu čerpadla.
Další informace viz str. 37.
DK Idriftsætning
1
2
Luk afspærringsventilen på pumpens afgangsside og åbn
afspærringsventilen på pumpens tilgangsside.
Afmontér spædeproppen i topstykket og spæd pumpen langsomt.
Montér derefter spædeproppen igen.
3
4
Se pumpens korrekte omdrejningsretning på motorens
ventilatorskærm.
Start pumpen og kontrollér pumpens omdrejningsretning.
5
6
Udluft pumpen på udluftningsventilen, som er placeret i topstykket.
Åbn samtidig afspærringsventilen på pumpens afgangsside lidt.
Fortsæt med at udlufte pumpen. Åbn samtidig afspærringsventilen
på pumpens afgangsside lidt mere.
7
8
Luk udluftningsventilen, når der løber en jævn væskestrøm ud af
den. Åbn afspærringsventilen på pumpens afgangsside helt.
For yderligere information, se side 61.
36
Ekler
DE Inbetriebnahme
1
2
Das druckseitige Absperrventil schließen und das saugseitige
Absperrventil öffnen.
Einfüllstopfen demontieren und Pumpe langsam auffüllen.
Einfüllstopfen wieder einschrauben und fest anziehen.
3
4
Siehe richtige Drehrichtung auf der Lüfterhaube des Motors.
Pumpe einschalten und Drehrichtung der Pumpe prüfen.
5
6
Pumpe über Entlüftungsventil im Kopfstück der Pumpe entlüften.
Gleichzeitig das druckseitige Absperrventil ein wenig öffnen.
Die Entlüftungsvorgehensweise fortsetzen. Gleichzeitig das
druckseitige Absperrventil ein bisschen mehr öffnen.
7
8
Entlüftungsventil schließen, wenn das Medium aus dem Ventil
herausläuft. Das druckseitige Absperrventil ganz öffnen.
Für weitere Informationen, siehe Seite 49.
EE Käivitamine
1
2
Sulgege ventiil pumba survepoolel ja avage ventiil pumba
imipoolel.
Eemaldage pumbalt täiteava kork ja täitke pump aegamööda
vedelikuga. Pange kork tagasi oma kohale ja kinnitage hoolikalt.
3
4
Pöörlemissuund on tähistatud nooltega ventilaatori kattel.
Käivitage pump ja kontrollige selle pöörlemissuunda.
5
6
Ventileerige pumpa selle peas paikneva õhutusventiili abil.
Samal ajal avage veidi survepoole ventiili.
Jätkake pumba ventileerimist. Samal ajal avage veelgi rohkem
survepoole ventiili.
7
8
Sulgege õhutusventiil niipea, kui vedelik hakkab ühtlaselt välja
voolama. Avage survepoole ventiil täielikult.
Edasine informatsioon: vt. lk. 73.
GR Εκκίνηση
1
2
Κλείστε τη βάνα απομόνωσης στην πλευρά κατάθλιψης της αντλίας
και ανοίξτε τη βάνα απομόνωσης στην πλευρά αναρρόφησης.
Αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης από την κεφαλή της αντλίας και
γεμίστε σιγάσιγά την αντλία με υγρό. Επανατοποθετήστε την τάπα
πλήρωσης και σφίγξτε τη καλά.
3
4
∆είτε τη σωστή φορά περιστροφής της αντλίας στο κάλυμμα
ανεμιστήρα του κινητήρα.
Θέστε την αντλία σε λειτουργία και ελέγξτε τη φορά περιστροφής.
5
6
Εξαερώστε την αντλία με τη βοήθεια της βαλβίδας εξαέρωσης στην
κεφαλή της αντλίας. Ταυτόχρονα, ανοίξτε λίγο τη βάνα
απομόνωσης κατάθλιψης.
Συνεχίστε την εξαέρωση της αντλίας. Ταυτόχρονα, ανοίξτε λίγο
ακόμη τη βάνα απομόνωσης κατάθλιψης.
7
8
Κλείστε τη βαλβίδα εξαέρωσης όταν πια η ροή του υγρού που
εξέρχεται είναι σταθερή. Ανοίξτε τελείως τη βάνα απομόνωσης
κατάθλιψης.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε σελίδα 121.
ES Puesta en marcha
1
2
Cerrar la válvula de corte en el lado de descarga de la bomba y
abrir la válvula de corte en el lado de aspiración.
Quitar el tapón de cebado del cabezal de la bomba y llenar la
bomba despacio de agua. Volver a poner el tapón de cebado y
apretarlo bien.
3
4
Comprobar el sentido de giro correcto de la bomba en la tapa del
ventilador del motor.
Poner la bomba en marcha y comprobar el sentido de giro.
5
6
Purgar la bomba mediante la válvula de purga en el cabezal de la
bomba. Al mismo tiempo, abrir un poco la válvula de corte de la
descarga.
Seguir purgando la bomba. Al mismo tiempo abrir un poco más la
válvula de corte de la descarga.
7
8
Cerrar la válvula de purga cuando salga por la misma un flujo
constante de líquido. Abrir la válvula de corte de la descarga
completamente.
Para más información, ver pág. 85.
37
Ekler
FR Mise en route
1
2
Fermer la vanne d'isolement du côté refoulement et ouvrir la vanne
d'isolement du côté aspiration de la pompe.
Démonter le bouchon d'amorçage de la tête de pompe et amorcer
lentement la pompe. Remettre en place le bouchon d'amorçage.
3
4
Voir le sens correct de rotation de la pompe sur le capot du
ventilateur du moteur.
Démarrer la pompe et vérifier son sens de rotation.
5
6
Purger la pompe par la vis de purge située dans la tête de pompe.
Ouvrir simultanément légèrement la vanne d'isolement du côté
refoulement.
Continuer à purger la pompe. Ouvrir simultanément un peu plus la
vanne d'isolement du côté refoulement.
7
8
Fermer la vis de purge lorsqu'un filet d'eau homogène s'écoule.
Ouvrir entièrement la vanne d'isolement du côté refoulement.
Pour plus d'informations, voir page 109.
HR Puštanje u pogon
1
2
Zatvoriti zaporni ventil na tlačnoj strani a otvoriti zaporni ventil na
usisnoj strani.
Skinuti čep za punjenje pa crpku polagano napuniti.
Ponovno vratiti čep za punjenje te ga čvrsto pritegnuti.
3
4
Prekontrolirati ispravni smjer vrtnje na poklopcu ventilatora motora. Uključiti crpku pa ispitati ispravni smjer vrtnje crpke.
5
6
Odzračiti crpku preko odzračnog ventila u glavi crpke. Istovremeno
malo otvoriti zaporni ventil na tlačnoj strani.
Nastaviti s odzračivanjem. Istovremeno još malo jače otvoriti
zaporni ventil na tlačnoj strani.
7
8
Zatvoriti odzračni ventil kad medij počne izlaziti na ventilu. Potpuno
otvoriti zaporni ventil na tlačnoj strani.
Za daljnje obavijesti vidi str. 133.
IT
Avviamento
1
2
Chiudere la valvola di intercettazione sul lato di mandata della
pompa e aprire quella sul lato di aspirazione.
Rimuovere il tappo di adescamento dalla testa pompa e versare
lentamente il liquido nella pompa. Reinserire il tappo e chiuderlo
accuratamente.
3
4
Osservare il corretto senso di rotazione della pompa sul coperchio
della ventola motore.
Avviare la pompa e controllare il senso di rotazione.
5
6
Sfiatare la pompa per mezzo della valvola di sfiato sulla testa
pompa.
Contemporaneamente, aprire leggermente la valvola di mandata.
Continuare a sfiatare la pompa, continuando contemporaneamente
ad aprire la valvola di mandata.
7
8
Chiudere la valvola di sfiato quando fuoriesce un flusso di liquido
costante. Aprire completamente la valvola di mandata.
Per ulteriori informazioni vedere pagina 157.
KZ Сорғыны іске қосу
1
2
Қысымды магистральдағы жапқыш вентилін жабыңыз, сорғыш
магистральдағы жапқыш вентилін ашыңыз.
Ауаны шығару үшін бұранда қақпақты бұраңыз жəне құятын
мойнынан сұйықтықты құйыңыз. Қақпақты қайтадан салып
қатты тартыңыз.
3
4
Сорғының жоғарғы жағында жəне желдеткіштің сыртында
көрсеткімен көрсетілген айналу бағытын дұрыс анықтаңыз.
Сорғыны қосып, айналудың бағытын тексеріңіз.
5
6
Сорғының жоғарғы жағындағы ауаны шығару үшін сорғыдан
ауаны клапан арқылы шығарыңыз. Қысымды магистральдағы
жапқыш вентильді бір уақытта кішкене ашыңыз.
Ауа шығаруды жалғастырыңыз. Қысымды магистральдағы
жапқыш вентильді бір уақытта тағы кішкене ашыңыз.
7
8
Сұйықтық клапаннан аға бастағанда, оны жабыңыз.
Қысымды магистральдағы жапқыш вентильді толығымен ашып
тастаңыз.
Əрі қарай 315-беттегі ақпаратты қараңыз.
38
Ekler
LT
Paleidimas
1
2
Uždarykite vožtuvą siurblio išvado pusėje ir atidarykite vožtuvą
siurblio įvado pusėje.
Siurblio galvutėje atsukite pripildymo kamštelį ir siurblį lėtai
pripildykite skysčio. Įstatykite pripildymo kamštelį ir gerai
užveržkite.
3
4
Pažiūrėkite ant variklio ventiliatoriaus gaubto, kokia yra teisinga
siurblio sukimosi kryptis.
Paleiskite siurblį ir patikrinkite sukimosi kryptį.
5
6
Per siurblio galvutėje esantį oro išleidimo vožtuvą išleiskite iš
siurblio orą.
Tuo pačiu metu truputį atidarykite išvado vožtuvą.
Tęskite oro išleidimą. Tuo pačiu metu truputį daugiau atidarykite
išvado vožtuvą.
7
8
Oro išleidimo vožtuvą uždarykite, kai iš jo pradeda tekėti
nusistovėjusi skysčio čiurkšlė. Visiškai atidarykite išvado vožtuvą.
Daugiau informacijos pateikta 169 puslapyje.
HU Üzembehelyezés
1
2
A nyomóoldali elzárószelepet zárjuk el, a szívóoldali
elzárószelepet nyissuk ki.
A betöltőcsavart vegyük ki és a szivattyút lassan töltsük fel.
A betöltőcsavart csavarjuk vissza és szorosan húzzuk meg.
3
4
Nézzük meg a motor ventillátorfedelén a helyes forgásirányt.
Kapcsoljuk be a szivattyút és ellenőrizzük forgásirányát.
5
6
A szivattyú fejrészén lévő légtelenítőszelepen át légtelenítsük
a szivattyút. Egyidejűleg kissé nyissuk meg a nyomóoldali
elzárószelepet.
Folytassuk a légtelenítést, egyidejűleg kissé jobban nyissuk meg
a nyomóoldali elzárószelepet.
7
8
Amikor a légtelenítőszelepen már a levegőmentes szállított közeg
lép ki, zárjuk el a szelepet. A nyomóoldali elzárószelepet teljesen
nyissuk ki.
Bővebb információ a 145. oldalon.
NL In bedrijf nemen
1
2
Sluit de scheidingsafsluiter aan de perszijde van de pomp en open
de afsluiter aan de zuigzijde.
Verwijder de ontluchtingsschroef van de pompkop en vul de pomp
langzaam met vloeistof. Breng de ontluchtingsschroef terug op zijn
plaats en zorg dat deze stevig vast zit.
3
4
Kijk of de draairichting van de pomp klopt (zie beschermkap van de
motorventilator).
Start de pomp en controleer de draairichting.
5
6
Ontlucht de pomp met behulp van de ontluchtingsklep in de
pompkop. Open tegelijkertijd de persafsluiter een beetje.
Ontlucht de pomp verder. Doe tegelijkertijd de persafsluiter iets
verder open.
7
8
Sluit de ontluchtingsklep wanneer het medium gelijkmatig uit de
ontluchtingsopening stroomt. Open de persafsluiter volledig.
Voor verdere informatie zie pagina 181.
UA Запуск
1
2
Закрити запірний кран на виході насоса та відкрити запірний
кран на всмоктувальному трубопроводі.
Викрутити заглушку з верхньої частини насоса та повільно
заповнити насос рідиною. Вкрутити заглушку.
3
4
Перевірити правильний напрямок обертання насоса, що
вказаний на кришці вентилятора.
Запустити насос та перевірити напрямок обертання.
5
6
Видалити повітря з насоса з допомогою повітряного клапана в
верхній частині насоса. Одночасно привідкрити вихідний
запірний кран.
Продовжувати видаляти повітря з насоса. Одночасно відкрити
вихідний кран ще трохи більше.
7
8
Закрити повітряний клапан, коли постійний потік рідини потече
з насоса. Повністю відкрити вихідний запірний кран.
Далі див. стор. 303.
39
Ekler
PL Uruchomienie
1
2
Zamknąć zawór odcinający na tłoczeniu pompy i otworzyć zawór
odcinający na ssaniu.
Z głowicy pompy zdjąć korek zalewowy i napełnić pompę cieczą.
Założyć korek i dokręcić go mocno.
3
4
Poprzez pokrywę wentylatora silnika sprawdzić, czy kierunek
obrotów pompy jest prawidłowy.
Uruchomić pompę i jeszcze raz sprawdzić kierunek obrotów.
5
6
Poprzez otwór odpowietrzający na głowicy pompy odpowietrzyć
pompę. Jednocześnie lekko otworzyć zawór odcinający na
tłoczeniu.
Dalej odpowietrzać pompę. Jednocześnie jeszcze trochę otworzyć
zawór odcinający na tłoczeniu.
7
8
Gdy z otworu odpowietrzającego zacznie wypływać stały strumień
cieczy, zamknąć go. Całkowicie otworzyć zawór odcinający na
tłoczeniu.
Dalsze informacje, patrz str. 193.
PT Arranque inicial
1
2
Feche a válvula de seccionamento do lado da descarga e abra a
válvula de seccionamento do lado da aspiração.
Retire o bujão de purga da cabeça da bomba e lentamente encha
esta com o líquido. Monte o bujão de purga.
3
4
Certifique-se de que o sentido de rotação da bomba está correcto,
i.e., está de acordo com o que se indica na tampa do ventilador do
motor.
Efectue o arranque da bomba e verifique o sentido de rotação.
5
6
Purgue a bomba por meio da respectiva válvula, existente na
cabeça da bomba. Ao mesmo tempo, abra ligeiramente a válvula
de seccionamento do lado da descarga.
Continue a purgar a bomba. Ao mesmo tempo, abra um pouco
mais a válvula de seccionamento do lado da descarga.
7
8
Feche a válvula de purga quando um caudal uniforme começar a
sair por ela. Abra agora completamente a válvula de
seccionamento do lado da descarga.
Para mais informação, consulte a página 205.
RU Ввод насоса в эксплуатацию
1
2
Запорный вентиль в напорной магистрали закрыть, а запорный
вентиль во всасывающей магистрали открыть.
Отвернуть резьбовую пробку отверстия для удаления воздуха
и медленно залить через заправочную горловину жидкость.
Снова вставить пробку для выпуска воздуха и прочно затянуть.
3
4
Oпpeдeлить правильное направление вращения, указанное
стрелкой на головной части насоса и на кожухе вентилятора.
Включить насос и проверить направление вращения.
5
6
Удалить из насоса воздух через клапан для удаления воздуха в
головной части насоса. Одновременно немного открыть
запорный вентиль в напорной магистрали.
Продолжать операцию удаления воздуха. Одновременно еще
немного приоткрыть запорный вентиль в напорной магистрали.
7
8
Когда жидкость начнет вытекать через клапан для удаления
воздуха, закрыть его. Полностью открыть запорный вентиль в
напорной магистрали.
Далее смотрите информацию на стр. 241.
40
Ekler
RO Punerea în funcţiune
1
2
Închideţi vana de refulare şi deschideţi vana de aspiraţie complet.
Desfaceţi ventilul de amorsare din capul pompei şi încet umpleţi
pompa cu lichid. Strângeţi bine ventilul după umplere.
3
4
Urmăriţi sensul corect de rotaţie al pompei indicat la partea
superioară a motorului la ventilator.
Porniţi pompa şi verificaţi sensul de rotaţie.
5
6
Aerisiţi pompa prin intermediul ventilului de aerisire situat în capul
pompei. In acelaşi timp deschideţi vana de refulare.
Continuaţi să aerisiţi pompa. In acelaşi timp deschideţi vana de
refulare progresiv.
7
8
Inchideţi ventilul de aerisire când apa începe să arunce prin
orificiu.
Se va deschide complet vana de refulare.
Pentru mai multe informaţii vedeţi pagina 217.
SK Uvedenie do prevádzky
1
2
Uzavrite uzatváraciu armatúru na výtlačnej strane čerpadla
a otvorte uzatváraciu armatúru na sacej strane čerpadla.
Z hlavy čerpadla vyskrutkujte plniacu zátku a do čerpadla pomaly
nalievajte kvapalinu.
Plniacu zátku naskrutkujte spät' a pevne ju dotiahnite.
3
4
Podľa šípky na kryte ventilátora motora čerpadla zistite smer
otáčania sa hriadeľa čerpadla.
Zapnite čerpadlo a skontrolujte, či smer otáčania sa hriadeľa
zodpovedá smeru uvedenom na kryte ventilátora motora.
5
6
Čerpadlo odvzdušnite pomocou odvzdušňovacieho ventila
umiestneného v hlave čerpadla. Súčastne mierne pootvorte
uzatváraciu armatúru na výtlačnej strane čerpadla.
Pokračujte v odvzdušňovaní čerpadla. Súčastne trochu pootvorte
uzatváraciu armatúru na výtlačnej strane čerpadla.
7
8
Odvzdušňovací ventil uzatvorte akonáhle z neho začne vytekat'
kvapalina. Naplno otvorte uzatváraciu armatúru na výtlačnej strane
čerpadla tak, aby ste dosiahli pracovný bod čerpadla.
Dalšie informácie, viď. str. 278.
SI
Zagon
1
2
Tlačni zaporni ventil zapreti in odpreti sesalni zaporni ventil.
Čep odprtine za nalivanje odpreti in črpalko počasi napolniti.
Ponovno priviti čep in močno pritegniti.
3
4
Kontrolirati je potrebno pravilno smer vrtenja na pokrovu hlajenja
motorja.
Vklopiti črpalko in preveriti smer vrtenja črpalke.
5
6
Črpalko odzračiti s pomočjo odzračevalnega ventila na glavi
črpalke. Istočasno nekoliko odpreti zaporni ventil na tlačni strani.
Odzračevalni postopek nadaljevati. Istočasno na tlačni strani še
bolj odpreti zaporni ventil.
7
8
Odzračevalni ventil zapreti, ko prične iztekati medij. Zaporni ventil
na tlačni strani popolnoma odpreti.
Za obširnejše informacije glej stran 266.
RS Puštanje u rad
1
2
Zatvoriti zaustavni ventil na potisnoj strani i otvoriti zaustavni ventil
na usisnoj strani.
Demontirati ulivni priključak i polako napuniti pumpu.
Ponovo ušrafiti ulivni priključak i čvrsto ga pritegnuti.
3
4
Uočiti pravilan smer obrtanja na poklopcu ventilatora motora.
Uključiti pumpu i proveriti smer obrtanja pumpe.
5
6
Odzračiti pumpu preko odzračnog ventila na glavi pumpe.
Istovremeno malo otvoriti zaustavni ventil na potisnoj strani.
Nastaviti sa postupkom odzračivanja.
Istovremeno zaustavni ventil na potisnoj strani otvoriti još malo
više.
7
8
Kada radni fluid počne da ističe iz ventila zatvoriti odzračni ventil.
Zaustavni ventil na potisnoj strani potpuno otvoriti.
Za dalje informacije, vidi stranu 229.
41
Ekler
FI
Käyttöönotto
1
2
Sulje pumpun painepuolen sulkuventtiili ja avaa tulopuolen
sulkuventtiili.
Irroita pumpun yläkappaleen täyttötulppa ja täytä pumppu hitaasti.
Asenna täyttötulppa tämän jälkeen.
3
4
Tarkista tuuletinkannesta pumpun oikea pyörimissuunta.
Käynnistä pumppu ja varmista oikea pyörimissuunta.
5
6
Ilmaa pumppu yläkappaleessa sijaitsevan ilmausruuvin kautta.
Aukaise samalla hiukan pumpun painepuolen sulkuventtiiliä.
Jatka pumpun ilmaamista ja avaa pumpun painepuolen
sulkuventtiiliä hiukan enemmän.
7
8
Sulje ilmausventtiili kun siitä suihkuaa tasainen vesivirta.
Aukaise pumpun painepuolen sulkuventtiili kokonaan.
Lisätietoja sivuilla 97.
SE Igångkörning
1
2
Stäng avstängningsventilen på pumpens trycksida och öppna
avstängningsventilen på sugsidan.
Avlägsna spädproppen i toppstycket och fyll pumpen långsamt.
Sätt sedan tillbaka proppen.
3
4
Kontrollera rätt rotationsriktning enligt motorns fläktkåpa.
Starta pumpen och kontrollera pumpens rotationsriktning.
5
6
Avlufta pumpen med hjälp av ventilen på toppstycket.
Öppna samtidigt
avstängningsventilen på pumpens trycksida något.
Fortsätt avlufta pumpen. Öppna samtidigt avstängningsventilen på
trycksidan lite till.
7
8
Stäng avluftningsventilen när en jämn vätskeström kommer ut ur
den. Öppna avstängningsventilen på trycksidan helt.
För ytterligare information, se sida 254.
TR İlk çalıştırma
1
2
Pompanın basma tarafındaki izolasyon vanasını kapatın ve emme
tarafındaki izolasyon vanasını açın.
Doldurma tapasını pompa başından sökün ve pompayı sıvı ile
doldurun. Doldurma tapasını tekrar yerine takın ve sağlam bir
şekilde sıkın.
3
4
Motor fan kapağında bulunan doğru pompa dönüş yönüne bakın.
Pompayı çalıştırın ve dönüş yönünü kontrol edin.
5
6
Pompa başında bulunan tahliye valfı yardımıyla pompanın
havasını alın. Aynı anda, basma izolasyon valfını biraz açın.
Pompanın havasını almaya devam edin. Aynı anda, basma
izolasyon valfını biraz daha açın.
7
8
Düzenli bir sıvı akışı gerçekleştiğinde, tahliye valfını kapatın.
Basma izolasyon valfını tamamen açın.
İlave bilgiler için, sayfa 11'e bakın.
42
2
GB: EC/EU declaration of conformity
BG: Декларация за съответствие на ЕС/EO
We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products CR,
CRI, CRN to which the declaration below relates, are in conformity with
the Council Directives listed below on the approximation of the laws of
the EC/EU member states.
Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продуктите
CR, CRI, CRN за които се отнася настоящата декларация, отговарят
на следните директиви на Съвета за уеднаквяване на правните
разпоредби на държавите-членки на ЕС/EO.
CZ: Prohlášení o shodě EU
DE: EG-/EU-Konformitätserklärung
My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky
CR, CRI, CRN, na které se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu
s níže uvedenými ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních
předpisů členských států Evropského společenství.
Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte
CR, CRI, CRN, auf die sich diese Erklärung beziehen, mit den folgenden
Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
EG-/EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen.
DK: EF/EU-overensstemmelseserklæring
EE: EÜ / ELi vastavusdeklaratsioon
Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne CR, CRI, CRN som
erklæringen nedenfor omhandler, er i overensstemmelse med Rådets
direktiver der er nævnt nedenfor, om indbyrdes tilnærmelse til
EF/EU-medlemsstaternes lovgivning.
Meie, Grundfos, kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest,
et toode CR, CRI, CRN, mille kohta all olev deklaratsioon käib, on
kooskõlas Nõukogu Direktiividega, mis on nimetatud all pool vastavalt
vastuvõetud õigusaktidele ühtlustamise kohta EÜ / EL liikmesriikides.
ES: Declaración de conformidad de la CE/UE
FI: EY/EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Grundfos declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que los productos
CR, CRI, CRN a los que hace referencia la siguiente declaración
cumplen lo establecido por las siguientes Directivas del Consejo sobre la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros de la CE/UE.
Grundfos vakuuttaa omalla vastuullaan, että tuotteet CR, CRI, CRN, joita
tämä vakuutus koskee, ovat EY/EU:n jäsenvaltioiden lainsäädännön
lähentämiseen tähtäävien Euroopan neuvoston direktiivien vaatimusten
mukaisia seuraavasti.
FR: Déclaration de conformité CE/UE
GR: ∆ήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ
Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les
produits CR, CRI, CRN, auxquels se réfère cette déclaration, sont
conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des
législations des États membres CE/UE relatives aux normes énoncées
ci-dessous.
Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα
προϊόντα CR, CRI, CRN, στα οποία αναφέρεται η παρακάτω δήλωση,
συμμορφώνονται με τις παρακάτω Οδηγίες του Συμβουλίου περί
προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΚ/ΕΕ.
HR: EC/EU deklaracija sukladnosti
HU: EC/EU megfelelőségi nyilatkozat
Mi, Grundfos, izjavljujemo s punom odgovornošću da su proizvodi CR,
CRI, CRN, na koja se izjava odnosi u nastavku, u skladu s direktivama
Vijeća dolje navedene o usklađivanju zakona država članica EZ-a / EU-a.
Mi, a Grundfos vállalat, teljes felelősséggel kijelentjük, hogy a(z) CR,
CRI, CRN termékek, amelyre az alábbi nyilatkozat vonatkozik,
megfelelnek az Európai Közösség/Európai Unió tagállamainak jogi
irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak.
IT: Dichiarazione di conformità CE/UE
LT: EB/ES atitikties deklaracija
Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti CR,
CRI, CRN, ai quale si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle
seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri CE/UE.
Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad produktai CR, CRI,
CRN, kuriems skirta ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytas Tarybos
Direktyvas dėl EB/ES šalių narių įstatymų suderinimo.
NL: EG/EU-conformiteitsverklaring
PL: Deklaracja zgodności WE/UE
Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de
producten CR, CRI, CRN, waarop de onderstaande verklaring betrekking
heeft, in overeenstemming zijn met de onderstaande Richtlijnen van de
Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de
EG-/EU-lidstaten.
My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze
produkty CR, CRI, CRN, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne
z następującymi dyrektywami Rady w sprawie zbliżenia przepisów
prawnych państw członkowskich.
PT: Declaração de conformidade CE/UE
RO: Declaraţia de conformitate CE/UE
A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos CR,
CRI, CRN, aos quais diz respeito a declaração abaixo, estão em
conformidade com as Directivas do Conselho sobre a aproximação das
legislações dos Estados Membros da CE/UE.
Noi Grundfos declarăm pe propria răspundere că produsele CR, CRI,
CRN, la care se referă această declaraţie, sunt în conformitate cu
Directivele de Consiliu specificate mai jos privind armonizarea legilor
statelor membre CE/UE.
RS: Deklaracija o usklađenosti EC/EU
RU: Декларация о соответствии нормам ЕЭС/ЕС
Mi, kompanija Grundfos, izjavljujemo pod punom vlastitom odgovornošću
da je proizvod CR, CRI, CRN, na koji se odnosi deklaracija ispod, u
skladu sa dole prikazanim direktivama Saveta za usklađivanje zakona
država članica EC/EU.
Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что
изделия CR, CRI, CRN, к которым относится нижеприведённая
декларация, соответствуют нижеприведённым Директивам Совета
Евросоюза о тождественности законов стран-членов ЕЭС/ЕС.
SE: EG/EU-försäkran om överensstämmelse
SI: Izjava o skladnosti ES/EU
Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna CR, CRI, CRN, som
omfattas av nedanstående försäkran, är i överensstämmelse med de
rådsdirektiv om inbördes närmande till EG/EU-medlemsstaternas
lagstiftning som listas nedan.
V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek CR, CRI,
CRN, na katerega se spodnja izjava nanaša, v skladu s spodnjimi
direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih
predpisov držav članic ES/EU.
SK: Prehlásenie o zhode s EC/EU
TR: EC/AB uygunluk bildirgesi
My, spoločnosť Grundfos, vyhlasujeme na svoju plnú zodpovednosť, že
produkty CR, CRI, CRN na ktoré sa vyhlásenie uvedené nižšie vzťahuje,
sú v súlade s ustanoveniami nižšie uvedených smerníc Rady pre
zblíženie právnych predpisov členských štátov Európskeho
spoločenstva/EÚ.
Grundfos olarak, aşağıdaki bildirim konusu olan CR, CRI, CRN
ürünlerinin, EC/AB Üye ülkelerinin direktiflerinin yakınlaştırılmasıyla ilgili
durumun aşağıdaki Konsey Direktifleriyle uyumlu olduğunu ve bununla
ilgili olarak tüm sorumluluğun bize ait olduğunu beyan ederiz.
43
Uygunluk bildirgesi
Uygunluk bildirgesi
Uygunluk bildirgesi
UA: Декларація відповідності директивам EC/EU
KZ: Сəйкестік жөніндегі ЕҚ/ЕО декларациясы
Ми, компанія Grundfos, під нашу одноосібну відповідальність
заявляємо, що вироби CR, CRI, CRN, до яких відноситься
нижченаведена декларація, відповідають директивам EC/EU,
переліченим нижче, щодо тотожності законів країн-членів ЄС.
Біз, Grundfos, ЕҚ/ЕО мүше елдерінің заңдарына жақын төменде
көрсетілген Кеңес директиваларына сəйкес төмендегі декларацияға
қатысты CR, CRI, CRN өнімдері біздің жеке жауапкершілігімізде
екенін мəлімдейміз.
EC/EU ‫إق رار مطابق ة‬
,CR, CRI ‫ بمقتض ى مس ؤوليتنا الفردي ة ب أن المنتجي ن‬،‫ جرون دفوس‬،‫نق ر نح ن‬
‫ يكون ان مط ابقين لتوجيھ ات المجل س‬،‫ الل ذين يخت ص بھم ا اإلق رار أدن اه‬،CRN
‫الم ذكورة أدن اه بش أن التقري ب بي ن ق وانين ال دول أعض اء المجموع ة‬
.(EC/EU) ‫االتحاد األوروب ي‬/‫األوروبي ة‬
—
Machinery Directive (2006/42/EC).
Standard used: EN 809:1998, A1:2009.
—
Ecodesign Directive (2009/125/EC).
Electric motors:
Commission Regulation No 640/2009.
Applies only to three-phase Grundfos motors marked IE2 or IE3. See
the motor nameplate.
Standard used: EN 60034-30-1:2014.
Ecodesign Directive (2009/125/EC).
Water pumps:
Commission Regulation No 547/2012.
Applies only to water pumps marked with the minimum efficiency
index MEI. See the pump nameplate.
—
This EC/EU declaration of conformity is only valid when published as part
of the Grundfos installation and operating instructions (publication
number 96462123 0616 and 97688538 1112).
Bjerringbro, 4 April 2016
Svend Aage Kaae
Director
Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro, Denmark
Person authorised to compile the technical file and
empowered to sign the EC/EU declaration of conformity.
44
3
CR, CRI, CRN
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации на данное изделие является составным и включает в себя несколько частей:
Часть 1: настоящее "Руководство по эксплуатации".
Часть 2: электронная часть "Паспорт. Руководство по монтажу и эксплуатации" размещенная на сайте компании
Грундфос:
http://net.grundfos.com/qr/i/98763042
Часть 3: информация о сроке изготовления, размещенная на фирменной табличке изделия.
Декларация о соответствии
Насосы типов CR, CRI, CRN сертифицированы на соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза: ТР
ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"; ТР ТС
020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".
Сертификат соответствия:
№ TC RU C-DK.АИ30.B.01172, срок действия до 08.12.2019 г.
№ TC RU C-RU.АИ30.В.01071, срок действия до 09.11.2019 г.
Выдан:
Органом по сертификации продукции "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" ООО "Ивановский Фонд Сертификации". Адрес: 153032,
Российская Федерация, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.1.
Изделия, произведенные в России, изготавливаются в соответствии с ТУ 3631-001-59379130-2005.
45
Operating manual EAC
Declaration of conformity EAC
Declaration of conformity EAC
Declaration of conformity EAC
4
CR, CRI, CRN
Пайдалану бойынша нұсқаулық
Атаулы өнімге арналған пайдалану бойынша нұсқаулық құрамалы болып келеді жəне келесі бөлімдерден тұрады:
1 бөлім: атаулы "Пайдалану бойынша нұсқаулық"
2 бөлім: Грундфос компаниясының сайтында орналасқан электронды бөлім "Төлқұжат, Құрастыру жəне пайдалану
бойынша нұсқаулық":
http://net.grundfos.com/qr/i/98763042
3 бөлім: өнімнің фирмалық тақташасында орналасқан шығарылған уақыты жөніндегі мəлімет
Cəйкестік туралы декларация
CR, CRI, CRN типті сорғылары "Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" (ТР ТС 004/2011), "Машиналар жəне жабдықтар
қауіпсіздігі туралы" (ТР ТС 010/2011) "Техникалық заттардың электрлі магниттік сəйкестілігі" (ТР ТС 020/2011) Кеден Одағының
техникалық регламенттерінің талаптарына сəйкес сертификатталды.
Сəйкестік сертификаты:
№ TC RU C-DK.АИ30.B.01172, жарамдылық мерзімі 08.12.2019 жылға дейін.
№ TC RU C-RU.АИ30.В.01071, жарамдылық мерзімі 09.11.2019 жылға дейін.
"Иваново Сертификаттау Қоры" ЖШҚ "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" өнімді
сертификациялау бойынша органымен берілген.
Мекен-жайы: 153032, Ресей Федерациясы, Иванов облысы, Иваново қ., Станкостроителей көш., 1 үй.
Ресейде өндірілген өнімдер ТУ 3631-001-59379130-2005 сəйкес өндіріледі.
46
Finland
Malaysia
Spain
Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro
Industrial Garin
1619 Garín Pcia. de B.A.
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 45 3190
OY GRUNDFOS Pumput AB
Trukkikuja 1
FI-01360 Vantaa
Phone: +358-(0) 207 889 500
GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866
Bombas GRUNDFOS España S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-91-848 8800
Telefax: +34-91-628 0465
Australia
GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155
Austria
GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Telefax: +43-6246-883-30
Belgium
N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tél.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301
Belarus
Представительство ГРУНДФОС в
Минске
220125, Минск
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ
«Порт»
Тел.: +7 (375 17) 286 39 72/73
Факс: +7 (375 17) 286 39 71
E-mail: [email protected]
Bosnia and Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo
Zmaja od Bosne 7-7A,
BH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 592 480
Telefax: +387 33 590 465
www.ba.grundfos.com
e-mail: [email protected]
France
Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d’Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél.: +33-4 74 82 15 15
Télécopie: +33-4 74 94 10 51
Germany
GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: [email protected]
Service in Deutschland:
e-mail: [email protected]
Greece
GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Peania
Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273
Hong Kong
GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor
Siu Wai Industrial Centre
29-33 Wing Hong Street &
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
Phone: +852-27861706 / 27861741
Telefax: +852-27858664
Hungary
GRUNDFOS Hungária Kft.
Park u. 8
H-2045 Törökbálint,
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111
Brazil
India
BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco,
630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533
Telefax: +55-11 4343 5015
GRUNDFOS Pumps India Private Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam
Chennai 600 096
Phone: +91-44 2496 6800
Bulgaria
Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District
Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia
Tel. +359 2 49 22 200
Fax. +359 2 49 22 201
email: [email protected]
Canada
GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 6C9
Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512
China
GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
10F The Hub, No. 33 Suhong Road
Minhang District
Shanghai 201106
PRC
Phone: +86 21 612 252 22
Telefax: +86 21 612 253 33
Croatia
GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com
GRUNDFOS Sales Czechia and
Slovakia s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111
Denmark
GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tlf.: +45-87 50 50 50
Telefax: +45-87 50 51 51
E-mail: [email protected]
www.grundfos.com/DK
Estonia
GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 92G
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691
Indonesia
PT. GRUNDFOS POMPA
Graha Intirub Lt. 2 & 3
Jln. Cililitan Besar No.454. Makasar,
Jakarta Timur
ID-Jakarta 13650
Phone: +62 21-469-51900
Telefax: +62 21-460 6910 / 460 6901
Ireland
GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12
Phone: +353-1-4089 800
Telefax: +353-1-4089 830
Italy
GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461
Japan
GRUNDFOS Pumps K.K.
1-2-3, Shin-Miyakoda, Kita-ku,
Hamamatsu
431-2103 Japan
Phone: +81 53 428 4760
Telefax: +81 53 428 5005
Korea
GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725
Latvia
SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga,
Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646
Lithuania
GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431
Mexico
Bombas GRUNDFOS de México S.A. de
C.V.
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Phone: +52-81-8144 4000
Telefax: +52-81-8144 4010
Netherlands
GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE
Tel.: +31-88-478 6336
Telefax: +31-88-478 6332
E-mail: [email protected]
New Zealand
Sweden
GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 Mölndal
Tel.: +46 31 332 23 000
Telefax: +46 31 331 94 60
Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-44-806 8111
Telefax: +41-44-806 8115
Taiwan
GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878
Thailand
GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250
GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999
Telefax: +66-2-725 8998
Norway
GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Ihsan dede Caddesi,
2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: [email protected]
GRUNDFOS Pumper A/S
Strømsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tlf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50
Poland
GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przeźmierowo
Tel: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50
Portugal
Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90
Romania
GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruintei, nr 103
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: [email protected]
Russia
Turkey
Ukraine
Бізнес Центр Європа
Столичне шосе, 103
м. Київ, 03131, Україна
Телефон: (+38 044) 237 04 00
Факс.: (+38 044) 237 04 01
E-mail: [email protected]
United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971 4 8815 166
Telefax: +971 4 8815 136
United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011
U.S.A.
ООО Грундфос Россия
109544, г. Москва, ул. Школьная, 39-41,
стр. 1
Тел. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-00
Факс (+7) 495 564 88 11
E-mail [email protected]
GRUNDFOS Pumps Corporation
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500
Serbia
Grundfos Srbija d.o.o.
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
Phone: +381 11 2258 740
Telefax: +381 11 2281 769
www.rs.grundfos.com
Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in
Uzbekistan
38a, Oybek street, Tashkent
Телефон: (+998) 71 150 3290 / 71 150
3291
Факс: (+998) 71 150 3292
Singapore
Addresses Revised 02.09.2016
GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang
Singapore 619264
Phone: +65-6681 9688
Telefax: +65-6681 9689
Slovakia
GRUNDFOS s.r.o.
Prievozská 4D
821 09 BRATISLAVA
Phona: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com
Slovenia
GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o.
Leskoškova 9e, 1122 Ljubljana
Phone: +386 (0) 1 568 06 10
Telefax: +386 (0)1 568 06 19
E-mail: [email protected]
South Africa
GRUNDFOS (PTY) LTD
Corner Mountjoy and George Allen Roads
Wilbart Ext. 2
Bedfordview 2008
Phone: (+27) 11 579 4800
Fax: (+27) 11 455 6066
E-mail: [email protected]
Uzbekistan
Grundfos şirketleri
Argentina
ECM: 1187256
www.grundfos.com
The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.
96462123 0616
© Copyright Grundfos Holding A/S

Benzer belgeler

CRN MAGdrive without motor

CRN MAGdrive without motor Grundfos tüm pompayı destekleyecek şekilde kalıcı ve esnemeyen ağır bir beton kaide üzerine pompayı monte etmenizi önerir. Kaide her türlü titreşimi, normal gerilimi ve sarsıntıları karşılayabilece...

Detaylı