E-ÖĞRENME - Funda Dag`s Blog

Transkript

E-ÖĞRENME - Funda Dag`s Blog
“Internet’e Dayalı UE”
“E-ÖĞRENME”
Yrd.Doç.Dr. Funda DAĞ
Temel Kavramlar

Uzaktan eğitim

Uzaktan öğrenme

E-öğrenme

M-öğrenme

Web tabanlı uzaktan eğitim

Yaşam boyu öğrenme

Senkron öğrenme

Çevrimiçi öğrenme

Senkron (eş zamanlı) uzaktan eğitim

Asenkron (farklı zamanlı) uzaktan eğitim

Karma / Harmanlanmış (Blended) Eğitim

e-öğrenme ortamı (online öğrenme ortamı)

ÖYS: Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS: Learning Management System)

İçerik

Eğitmen

Web 2.0 (Blog, Viki)
e-öğrenme Tanımı
Tanım 1
UE’in web teknolojilerine dayalı türüdür.
Tanım 2
İnternet başta olmak üzere farklı iletişim teknolojileri
ve farklı iletişim kanalları (kablolu ve kablosuz iletişim
kanalları) aracılığıyla sunulan öğrenme ortamları.
E-öğrenmenin gerçekleştirilmesi için;
 Belli bir öğrenme amacına sahip en az bir veya daha
fazla e-öğrenme öğrencisi,
 Bir öğrenme alanının öğrenme hedeflerini ve öğretim
yöntemlerini içeren, etkileşimli veya çoklu ortam
yapısında bir öğretim içeriği,
 Öğrenme içeriğini ve öğrenciyi bir araya getiren,
öğrencinin öğrenme amaçları doğrultusunda
öğrenme içeriğine ulaşmasını sağlayan bir e-öğrenme
ortamı gereklidir.
e-öğrenme Ortamı
Tanım 1 Farklı öğretim stratejilerini ve farklı iletişim, etkileşim ve
işbirlikçilik biçimlerini destekleyen ortam.
Tanım 2
Öğrenme materyali sunma, öğrenme materyalini değişik
biçimlerde paylaşma ve tartışma, derslere kayıt olma,
ödevler alma, sınavlara girme, bu ödev ve sınavlara ilişkin
dönüt sağlama, öğrenme materyallerini düzenleme, öğrenci
ve öğretmen ve sistem kayıtlarını tutma, raporlar alma gibi
olanakları sunan ortam.

Bilgisayar Yönetimli Öğretim Sistemi

Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi

Öğrenme Yönetim Platformu

Öğrenme Yönetim Sistemi (Learning Management System)

Sanal Öğrenme Ortamı

Web(Örün) Tabanlı Öğretici Sistem
(Computer Managed Instruction System)
(Learning Content Management System)
(Learning Management Platform)
(Virtual Learning Environment)
(Web Based Training System)
Öğrenme Yönetim Sistemi
Tanım 1 Eğitim yönetimini otomasyona geçiren bir yazılım.
Tanım 2 * Ağ üzerinden eş zamanlı olmayan öğrenme materyali sunma,
* sunulan öğrenme materyalini değişik biçimlerde paylaşma ve
tartışma,
* derslere kayıt olma,
* ödevler alma,
* sınavlara girme,
* ödev ve sınavlara ilişkin dönüt sağlama,
* öğrenme materyallerini düzenleme,
* öğrenci ve öğretmen ve sistem kayıtlarını tutma,
* raporlar alma gibi olanakların ağ üzerinden otomatik olarak
gerçekleşmesini sağlayan yazılım.
ÖYS’nin Temel Özellikleri
 E-öğrenme içeriklerini kullanıcıya sunar.
 Kayıt işlemlerini yürütür.
 Kullanıcılar ve eğitmenler arasında iletişim ve etkileşimi
sağlar.
 Ölçme ve değerlendirme yapar.
 Kullanıcı bireysel olarak eğitim bilgilerini takip edebilir.
 Çeşitli raporlar sunabilen bir sistemdir.
ÖYS Örnekleri /
Lisanslı

ODTÜ NET-Class
(http://online.metu.edu.tr/main/netclass/netclass.html)

E-nocta ABLms
(http://www.enocta.com/tr/urunler_egitimyonetim.asp)

Lotus Learning Space
(http://www.lotus.com)

Thomson NETg
(http://www.netg.com)

Interwise
(http://www.interwise.com)

iLearning
(http://www.oracle.com)

Learnframe
(http://www.learnframe.com)

TopClass
(http://www.wbtsystems.com)

Virtual-U
(http://www.virtual-u.org)

Fronter
(http://fronter.info)

WebCT
(http://www.webct.com)

BlackBoard
(http://www.blackboard.com)

OnCourse
(http://oncourse.iu.edu)

Mallard
(http://www.ews.uiuc.edu/Mallard)

Classweb
(http://classweb.ucla.edu)

BSCW
(http://bscw.gmd.de)

WebBoard
(http://www.webboard.ora.com)
ÖYS Örnekleri /
GPL – Genel Kamu Lisanslı

Moodle (http://moodle.org/)

ATutor (http://www.atutor.ca/)

Bodington (http://bodington.org/)

Sakai (http://www.sakaiproject.org/)

Dokeos (http://www.dokeos.com/)

Drupal (http://drupal.org/)

eFront (http://www.efront.gr/)

Docebo (http://www.docebo.org/)

OLAT (http://www.olat.org/)

DotLRN (http://dotlrn.org/)

eStudy (http://estudy.sourceforge.net/)

Claroline (http://www.claroline.net/)
Etkili e-öğrenme için;
 Geleneksel Eğitim yöntemlerinin e-öğrenme için de kullanılması
her zaman uygun olmayacaktır. Yeni teknolojilerin kazandıracağı
faydalardan yararlanmak için yeni bilgilendirme biçimlerinin
tasarlanması ve yaratılması gerekmektedir.
 Bir eğitim programının başarılı olmasında uygun tipte
teknolojilerin kullanılması çok önemlidir. Kullanılacak
teknoloji(ler) seçilmeden önce beklentilerin belirlenmesi, zaman
ve para tasarrufu sağlayacaktır.
 Konu ile ilgili birçok değişik kaynaktan alınabilecek destek, hem
öğrencilerin hem de eğitmenlerin etkin ve verimli uzaktan eğitim
yöntemleri geliştirmelerini teşvik edecektir.
Diğer E-öğrenme Ortamları
 Blog (Web Günlüğü): Blog düşüncelerinizi hızlıca
gönderebileceğiniz, insanlarla etkileşime geçebileceğiniz
kullanımı kolay web sitenizdir.
 Öğretimde...
Öğretmenler sınıf içi öğrenme etkinliklerini düzenlemede
ayrıca web tasarım bilgisine ihtiyaç duyulmadan
kullanılabilen ve tamamı ücretsiz olan blog sitelerini
kullanarak farklı öğrenme etkinlikleri düzenleyebilir.
Diğer E-öğrenme Ortamları
 Viki : Kullanıcıların üzerinde değişiklik yapma yetkisine
sahip olduğu açık ağ sayfalarıdır.
 Öğretimde...
Öğretmenler öğrencileriyle beraber bir Viki topluluğu
oluşturarark ortak değişiklikler ve düzenlemeler yaparak
düzenleyebilecekleri kitapçık, sözlük, ansiklopedi gibi
kaynaklar oluşturdukları öğrenme etkinlikleri
düzenleyebilirler.
UE’de Öğretmen
 Derse yeni bir bakış açısı ile bakmalı.
 Ders için içerik sağlayıcı olan konumundan çıkıp ders
için bir yardımcı konumuna geçebilmeli.
 Teknolojiyi kullanırken rahat olmalı.
 Görsel kontrol olmadan etkili bir şekilde öğretimi
sağlayabilmeli.
 Uzaktaki öğrencilerin yasam biçimleri hakkında bilgi
sahibi olmaya çalışmalı ve anlayış gösterebilmeli.

Benzer belgeler