İMKB Şirketlerinin Yönetim Kurullarında Bağımsız Üye

Transkript

İMKB Şirketlerinin Yönetim Kurullarında Bağımsız Üye
İMKB Şirketlerinin Yönetim Kurullarında
Bağımsız Üye Kontenjanında Kadınlara Öncelik
Verilmesini Sağlayacak Girişim
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun, halka açık şirketlere
üçte bir oranında bağımsız yönetim kurulu üyesi kotası getiren SPK
düzenlemesinin uygulanmasında kadın üyelere öncelik verilmesi amacıyla
tasarladığı proje İsveç Başkonsolosluğu’nun sağladığı hibe yardımı ve Egon
Zehnder International’ın stratejik desteği ile başlatıldı.
Proje, profesyonel kadın yöneticilerin yönetim kurullarında bağımsız yönetim
kurulu üyesi olarak yer almalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun Rio +20 bildirgesinde yer
alan kadınların karar mekanizmalarındaki güçlerini arttırma amacına destek
olma amacıyla tasarladığı proje İsveç Konsolosluğu’nun finansal desteği ile
başlatıldı. Egon Zehnder International projenin uygulanmasında Sabancı
Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’na stratejik ortak olarak destek
sağlayacak.
Proje 2012 yılında yürürlüğe giren ve İMKB şirketlerinin yönetim kurullarında
1/3 oranında bağımsız üyenin yer almasını zorunlu kılan ve aynı zamanda
yönetim kurullarında en az bir kadın üyenin de bulunmasını öngören SPK
düzenlemesinin birlikte hayata geçirilmesini hedefliyor.
SPK’nın 56 nolu tebliği ile yapılan düzenlemeye göre yönetim kurullarında kadın
üye olmayan şirketler, yayınlamaları zorunlu olan Kurumsal Yönetim Uyum
Raporu’nda yönetim kurullarında kadın üye olmamasının nedenlerini ve bu
durumu değiştirmek için aldıkları tedbirleri açıklamak durumundalar. Projenin
hayata geçmesi ile şirketlerin ‘uygun aday bulunamamış olması’ gerekçesini öne
sürmeleri zorlaşacak.
Projenin ilk aşamasında Türkiye ve Avrupa’da Türkiye şirketlerinde yönetim
kurulu üyeliği yapabilecek nitelikteki adaylardan bir veri tabanı oluşturulacak ve
adaylar yetkinlik ve deneyimlerine göre sınıflandırılacak. Sabancı Üniversitesi ve
Egon Zehnder işbirliği ile geliştirilecek metodoloji yardımı ile şirketlerin
bağımsız yönetim kurulu üyelerinde bulunmasını istedikleri yetkinlik ve deneyim
veri tabanındaki kadınlarla eşleştirilecek. Çalışmaların ilk aşamasının Aralık
ayında tamamlanması ve böylece 2013 genel kurullarında kadın adayların
bağımsız üye kontenjanlarında yer almasına olanak sağlanması hedefleniyor.
Projenin entellektüel içeriğini Egon Zehnder’in profesyonel birikimi yardımı ile
sağlayacak olan Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, Birleşmiş
Milletler’in ‘Sorumlu Yönetici Eğitimi İlkeleri’ni imzalayan 400 üniversite içinde
yer alıyor. İlkeler, imzalayan okulların toplumsal öneme ve önceliğe sahip
uygulama projelerinde şirketler ve kamu idaresi ile işbirliği yapmasını
öngörüyor. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden
oluşan Kurumsal Yönetim Forumu bu anlayışla 3 senedir Karbon Saydamlık
Projesi’nin de Türkiye operasyonunu yürütüyor.
Basın bilgi için: Mariam Öcal – Sabancı Üniversitesi
0216 483 93 57 – 0532 668 9201

Benzer belgeler