Bilgisayar Destekli Teknik Resim (IE 104) Ders Detayları

Yorumlar

Transkript

Bilgisayar Destekli Teknik Resim (IE 104) Ders Detayları
Bilgisayar Destekli Teknik Resim (IE 104)
Ders Detayları
Ders Adı
Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Kodu
Saati
Saati
Saati
Bilgisayar
Destekli
Teknik
Resim
IE
104
Bahar
1
2
Ön Koşul Ders(ler)i
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Gösteri, Soru-Yanıt
Öğretme Teknikleri
Dersin
Koordinatörü
0
2
8.5
Dersin
Öğretmen(ler)i
• Yrd. Doç. Dr. Uğur BAÇ
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Endüstri mühendisliği öğrencilerine mühendislik
çizim dilinin yazma ve okuma kabiliyetlerinin
kazandırılması
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Mühendislik çizimine giriş, CAD sistemleri ve CAD
yazılımı, Geometrik çizimler, Ortografik
projeksiyonlar; 3D model asal görünümlerinin
birinci ve üçüncü açısal projeksiyonu, verilen iki
asal görünümden üçüncü görünümün projeksiyonu,
Yardımcı ve detay görünüm teknikleri, Kesit alma,
Boyutlandırma ve detaylandırma teknikleri, Hata
Payları, Endüstri mühendisliği tasarım teknikleri.
• Öğrenci bilgisayar destekli mühendislik çizimi
konularındaki gerekli şartları tanımlayabilecektir.
• Öğrenci endüstri mühendisliği uygulamalarında
uygun CAD çizimi için bilgi altyapısınıı sağlayacak
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Mühendislik çizimine giriş, CAD
sistemleri ve CAD yazılımı,
Geometrik çizimler
[1] syf. 1-21
2
Mühendislik çizimine giriş, CAD
sistemleri ve CAD yazılımı,
Geometrik çizimler
[1] syf. 1-21
3
Ortografik projeksiyonlar; 3D
[1] pg. 22-47
model asal görünümlerinin birinci
ve üçüncü açısal projeksiyonu,
verilen iki asal görünümden
üçüncü görünümün projeksiyonu
4
Ortografik projeksiyonlar; 3D
[1] syf. 22-47
model asal görünümlerinin birinci
ve üçüncü açısal projeksiyonu,
verilen iki asal görünümden
üçüncü görünümün projeksiyonu
5
Ortografik projeksiyonlar; 3D
[1] syf. 48-80
model asal görünümlerinin birinci
ve üçüncü açısal projeksiyonu,
verilen iki asal görünümden
üçüncü görünümün projeksiyonu
6
Ortografik projeksiyonlar; 3D
[1] syf. 48-80
model asal görünümlerinin birinci
ve üçüncü açısal projeksiyonu,
verilen iki asal görünümden
üçüncü görünümün projeksiyonu
7
Yardımcı ve detay görünüm
teknikleri
[1] syf. 93-126
8
Yardımcı ve detay görünüm
teknikleri
[1] syf. 93-126
9
Vize
10
Kesit alma
[1] syf. 81-92
11
Kesit alma
[1] syf. 81-92
12
Boyutlandırma ve detaylandırma
teknikleri
[1] syf. 127-138
13
Hata Payları
[1] syf. 139-144
14
Endüstri Mühendisliği çizimleri
Review of previous lecture notes
15
Gözden Geçirme
16
Gözden Geçirme
Kaynaklar
Ders Kitabı:
1. Sınıfta verilen ders notları
Diğer
Kaynaklar:
1. Bertoline, G.R., Wiebe, E.N., Fundamentals of Graphics
Communication, McGraw Hill, New York, USA, 2004.
2. Byrnes, D., AutoCAD 2010 for Dummies, Wiley
Publishing Inc., New York, USA, 2009.
3. AutoCAD 2010 manual, www.autodesk.com,
15.06.2009.
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
-
-
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
10
30
Ödevler
-
-
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
1
30
Genel Sınav/Final Juri
1
40
Toplam
12
100
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
40
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
X
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı
Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve endüstri mühendisliği
konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki
kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik
problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme
becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama,
tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla
uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve
uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi
kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri
karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla
modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
(Gerçekçi kısıtlar ve koşullar, tasarımın niteliğine göre;
ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik,
etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi
öğeleri içerirler.)
4 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney
tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz
etme ve yorumlama becerisi.
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney
tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz
etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde
çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en
az bir yabancı dil bilgisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye
erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve
kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi
gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi;
girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma
hakkında farkındalık.
X
X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal
boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri
ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik
çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren entegre
sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve
iyileştirilmesi konularında beceri.
13 Sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun
analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama
yöntemleri konusunda bilgi.
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
16
1
16
Laboratuar
16
2
32
16
5
80
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
10
2
20
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
1
40
40
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü
1
60
60
248

Benzer belgeler

Ders Dosyası

Ders Dosyası 11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusun...

Detaylı