Untitled - Levantine Heritage Foundation

Transkript

Untitled - Levantine Heritage Foundation
BİLİM KURULU / SCIENTIFIC COMMITTEE
Ali Akyıldız, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Coşkun Çakır, İstanbul Şehir Üniversitesi
Feridun M. Emecen, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Halil İnalcık, Bilkent Üniversitesi
Heath Lowry, Bahçeşehir Üniversitesi
İbrahim Kafi Dönmez, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
İlber Ortaylı, Galatasaray Üniversitesi
İskender Pala, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
İsmail E. Erünsal, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Kemal Beydilli, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Klaus Kreiser, (E) Universität Bamberg
Mehmet Akif Aydın, İstanbul Medipol Üniversitesi
Mehmet Genç, İstanbul Şehir Üniversitesi
Orhan Bilgin, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Orhan Okay, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Sadettin Ökten, (E) Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Seyyid M. Es-Seyyid M., İskenderiye Üniversitesi
Tahsin Görgün, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
DÜZENLEME KURULU / ORGANIZING COMMITTEE
Başkan / President: Feridun M. Emecen,
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Başkan Yardımcısı / Vice President: Ali Akyıldız,
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Akademik Sekreter / Academic Secretary: Emrah Safa
Gürkan, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Alphan Akgül, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Cengiz Yolcu, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Ertuğrul Ökten, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Mehmet Şakir Yılmaz, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Mehmet Yılmaz, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Özlem Çaykent, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
2
PROGRAM / PROGRAMME
AÇILIŞ OTURUMU / OPENING SESSION
27 MAYIS 2014 / MAY 27, 2014, 09:30-10:30
Kemal Beydilli: “İmparatorluğun Son Yüzyılında
İstanbul”
TEBLİĞLER / PANELS
27-28 MAYIS 2014 / MAY 27-28, 2014
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kampüsü /
İstanbul 29 Mayıs University Campus
28 MAYIS 2014 / MAY 28, 2014, 21:00
Konser / Concert
Solist: Münip UTANDI
KAPANIŞ OTURUMU / CLOSING SESSION
29 MAYIS 2014 / MAY 29, 2014
Hatıralarla İstanbul / Istanbul in Memories
Sosyal Etkinlik / Excursion
3
OTURUMLAR / SESSIONS
27 MAYIS 2014 / MAY 27, 2014
Saat / Hour : 09:30 – 10:30
AÇILIŞ OTURUMU / OPENING SESSION
l
Kemal BEYDİLLİ: “İmparatorluğun Son Yüzyılında
İstanbul”
Saat / Hour: 10:30 – 11:00
Kahve Molası / Coffee Break
I. OTURUM / SESSION (Salon / Room A)
Saat / Hour: 11:00 – 12:30
Oturum Başkanı / Chair: Orhan Bilgin

Fatih ORDU - Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanlarında
İstanbul’u Tamamlayan Bir Unsur Olarak Mezarlar ve
Mezarlıklar

Ayşe Melda ÜNER - Tanzimat Romanında Zevk ve Eğlence
Kadınları

Zehra ÖZTÜRK - Nedim ve Nabi’de İstanbul Türkçesi

Cemile BARIŞAN - Bir Sûfînin Hatıraları Üzerinden
Nostaljik Bir İstanbul Güzellemesi: “Aşçı Dede’nin
Hatıraları” ve Aziz İstanbul
Saat / Hour: 12:30 – 13:45
Yemek Arası / Lunch Break
II. OTURUM / SESSION (Salon / Room B)
Saat / Hour: 11:00 – 12:30
Oturum Başkanı / Chair: Feridun M. Emecen

Uğur GENÇ - Haliç Zinciri Üzerine Bir Değerlendirme:
Kuşatma Sırasında Liman Girişi Nasıl Kapatıldı?

Seyyid M. Es - Seyyid M. - Arap Modern Tarihçiliğinde
İstanbul’un Fethi

İsrafil BALCI - İstanbul’un Fethine
Rivayetlerine Farklı Bir Yaklaşım
Saat / Hour: 12:30 – 13:45
İlişkin
Hadis
Yemek Arası / Lunch Break
III. OTURUM / SESSION (Salon / Room C)
Saat / Hour: 11:00 – 12:30
Oturum Başkanı / Chair: Erol Özvar




4
Ahmet TABAKOĞLU - Osmanlı Döneminde İstanbul’un İâşesi
Zoe GRIFFITH - Fat Cats of the Eastern Mediterranean:
the Role of the “Egypt Merchants” in the Provisioning of
Istanbul in the Late-18th Century
Mehmet DEMİRTAŞ - İstanbul Fırınlarının Buğday ve Un
İhtiyacının Karşılanmasında Görülen Usulsüzlükler ve
Uygulanan Yaptırımlar
Sümeyye HOŞGÖR - Credit and Financing in Early Modern
Ottoman Empire: The Galata Example
Saat / Hour: 12:30 – 13:45
Yemek Arası / Lunch Break
OTURUMLAR / SESSIONS
27 MAYIS 2014 / MAY 27, 2014
IV. OTURUM / SESSION (Salon / Room A)
Saat / Hour : 13:45 – 15:30
Oturum Başkanı / Chair: Nihat Öztoprak

Ahmet Saim ARITAN - Osmanlı İmparatorluğu Ehl-i
Hiref Cildcilik Teşkilatı ve Osmanlı İstanbulu’nda Cild
San’atı

Ferudun AY - Fetih Cemiyeti İstanbul Enstitüsü’nün
Çıkardığı İstanbul Enstitüsü Mecmuası ve Fatih ve İstanbul
Dergilerinin Kültür, Sanat ve Edebiyat Yazıları Hakkında
Değerlendirmeler

İlhan ÖZKEÇECİ - Bazı Osmanlı Mimari Eserlerinde Çini
Tasarım Planları

Fatma TUNÇ YAŞAR - İstanbul’da İki Devir: İstanbulin ve
Redingot Devri
Saat / Hour: 15:30 – 15:45
Kahve Molası / Coffee Break
V. OTURUM / SESSION (Salon / Room B)
Saat / Hour : 13:45 – 15:30
Oturum Başkanı / Chair: Mahir Aydın

Tijen SABIRLI - Atik Valide İmareti Örneğinde İstanbul
İmaretleri

Fahri MADEN - Edirnekapı’da Bir Bektaşi Ocağı: Emin
Baba Tekkesi ve Haziresi

Zekeriya TÜRKMEN - Sultan II. Mahmut ve Sultan Abdülmecid Döneminde Kuleli Süvari Kışlası

Ömerül Faruk BÖLÜKBAŞI - İstanbul’da Köklü Bir Osmanlı Kurumu: Darbhâne-i Âmire (1750 – 1800)
Saat / Hour: 15:30 – 15:45
Kahve Molası / Coffee Break
VI. OTURUM / SESSION (Salon / Room C)
Saat / Hour : 13:45 – 15:30
Oturum Başkanı / Chair: Selçuk Akşin Somel

Ali Can BATMAZ- 19. Yüzyılda Büyüyen ve Nüfusu Artan
İstanbul’da Artan Bir Suç ve Suçluları: Osmanlı İstanbulu’nda Kadın Hırsızlar

Betül BAŞARAN- Social Fabric, Immigrants, and Public
Order in Late 18th-Century Istanbul

Onur GEZER- Çizginin Dışındakiler: Osmanlı İstanbulu’nun
Aykırı Bekârları ve Bekâr Girer Melek Girmez Odaları

Fatma ÜNYAY AÇIKGÖZ- Osmanlı İstanbulu’nda Dilenci
Tipleri
Saat / Hour: 15:30 – 15:45
Kahve Molası / Coffee Break
5
OTURUMLAR / SESSIONS
27 MAYIS 2014 / MAY 27, 2014
VII. OTURUM / SESSION (Salon / Room A)
Saat / Hour : 15:45 – 17:00
Oturum Başkanı / Chair: Tahsin Görgün

Nil BİROL - Osmanlı Payitahtında Mekan Üzerinden Zamanın Tanzimi: XIX. Yüzyıl İstanbulu’nda Memurun Zamanını Tayin Etmek

Aziz TEKDEMİR & Mustafa SARI - Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Beykoz-Anadolu Feneri Tramvay Projesi

Nalan TURNA - Son Dönem Osmanlı İstanbulu’nda İç
Pasaport: Mürûr Tezkeresi
VIII. OTURUM / SESSION (Salon / Room B)
Saat / Hour : 15:45 – 17:00
Oturum Başkanı / Chair: İdris Bostan

İsmail DOĞAN - Kentsel Değişimin Tanıkları Olarak Osmanlı Aydınlarının Gözüyle İstanbul

Sinan GENİM - Konstantinopolis’ten Konstantiniyye’ye İstanbul’un Fiziki Gelişimi

Fariba ZARINEBAF - The Transformation of Galata under
Ottoman Rule
IX. OTURUM / SESSION (Salon / Room C)
Saat / Hour : 15:45 – 17:00
Oturum Başkanı / Chair: Mehmet Akif Aydın
6

Hasan KARATAŞ - A Territorial Oil Lamp: The Zeyni
Monopolization of the Sufi Scene in Mehmed the
Conqueror’s Istanbul

Margarita DOBREVA - Osmanlı İstanbulu’nun Bilim ve
Eğitim Günlüğü (1844-1878 Arasında Yayınlanan Bulgarca
Gazetelerle Dregilerin Gözüyle)

Mustafa KÜÇÜK - Osmanlı Diplomatikasında İstanbul’a
Ait İsimlerin Kullanılışına Dair Örnekler
OTURUMLAR / SESSIONS
28 MAYIS 2014 / MAY 28, 2014
X. OTURUM / SESSION (Salon / Room A)
Saat / Hour : 09:00 – 11:00
Oturum Başkanı / Chair: Cem Behar

Z. Tülin DEĞİRMENCİ & Emir Murat KÜÇÜK & Mine YENER
& Gökçe İŞLER - Osmanlı İstanbulu Musiki Kültürünün
Bekçileri: “Albert Bobowski, Demetrius Cantemir,
Hampartzum Limonciyan”

Yalçın ÇETİNKAYA - Osmanlı İstanbulu’nun Musikisi

Gözde ÇOLAKOĞLU - Osmanlı İstanbulu’nda Müzik
Yaşamının Patronajı: Padişah Müzisyenler

Kenan İNAN - Süslü Nesir ve Osmanlı Tarih Yazımına
Etkisi: Tursun Bey, Târih-i Ebü’l-Feth (1444-1488)
Saat / Hour: 11:00 – 11:15
Kahve Molası / Coffee Break
XI. OTURUM / SESSION (Salon / Room B)
Saat / Hour : 09:00 – 11:00
Oturum Başkanı / Chair: Azmi Özcan

Elmira ZULPIHAROVA - Bir Tatar Seyyahın Gözüden
XVIII. Yüzyılda İstanbul

Paulina DOMINIK - “From the Polish Times of Pera”- Polish
Narratives on the Late Ottoman Istanbul

Muhittin ELİAÇIK - Bilinmeyen Bir Seyahatnamede Tüm
Yönleriyle İstanbul

Hakan ÖZOĞLU & Paolo GIORDANO - Transition of the
Ultimate Islamic City Through the Eyes of Two Italian
Travellers
Saat / Hour: 11:00 – 11:15
Kahve Molası / Coffee Break
XII. OTURUM / SESSION (Salon / Room C)
Saat / Hour : 09:00 – 11:00
Oturum Başkanı / Chair: Mehmet Genç

Sadık Müfit BİLGE - Osmanlı İstanbulu’nda Berberler
(Fetih’ten Tanzimat’a İstanbul Esnaf ve Sosyal Hayatına
Bir Katkı)

Yahya ARAZ - Osmanlı Emek Tarihi Çalışmalarına Bir
Katkı: İstanbul’da Ev İçi Hizmetlerde Çalışan Kızlar/
Kadınlar Üzerine Bir Değerlendirme (1780-1850)

Zübeyde GÜNEŞ YAĞCI - İstanbul Esir Pazarı ve Esirci
Esnafı

Burcu KURT- 19. Yüzyıl İstanbulu’nda Karcı Esnafı
Saat / Hour: 11:00 – 11:15
Kahve Molası / Coffee Break
7
OTURUMLAR / SESSIONS
28 MAYIS 2014 / MAY 28, 2014
XIII. OTURUM / SESSION (Salon / Room A)
Saat / Hour : 11:15 – 12:30
Oturum Başkanı / Chair: Tufan Buzpınar

Nebahat AVCIOĞLU - Reflecting Cities: Architecture of
Istanbul and Cairo from Empire to Modernism

Anas SOUFAN - Istanbul–Damascus: Transcultural Memory
and Architecture of Modernity Prototyping

Kenan YILDIZ - 1782 İstanbul Yangını: Kadı Sicillerinden
Tespit, Çıkarım ve Yorumlar
Saat / Hour: 12:30 – 13:45
Yemek Arası / Lunch Break
XIV. OTURUM / SESSION (Salon / Room B)
Saat / Hour : 11:15 – 12:30
Oturum Başkanı / Chair: Fethi Gedikli

Ayhan PALA - Selanik Yahudilerinin Fetihten Sonra
İstanbul’da İskânı

Naim A. GÜLERYÜZ - Fetih Öncesi ve Fetih Sonrası
İstanbul’da Yahudilerin Yerleşim Bölgeleri ve Etkileri

Yasin MERAL- Osmanlı İstanbulu’nda Yahudi Matbaası ve
Yahudilikle İlgili Basılan Bazı Önemli Eserler
Saat / Hour: 12:30 – 13:45
Yemek Arası / Lunch Break
XV. OTURUM / SESSION (Salon / Room C)
Saat / Hour : 11:15 – 12:30
Oturum Başkanı / Chair: Zeynep Tarım

Nevin Zeynep YELÇE - Sûrgâh-ı Şâhân-ı Kadîm:
İktidar Sahnesi Olarak Atmeydanı

Ahmet YAŞAR - İstanbul Hamamları: 1731-1766

Muharrem VAROL - Tanzimat Sürecinde Dersaadet
Misafirhâneleri (1846-1861)
Saat / Hour: 12:30 – 13:45
8
Yemek Arası / Lunch Break
OTURUMLAR / SESSIONS
28 MAYIS 2014 / MAY 28, 2014
XVI. OTURUM / SESSION (Salon / Room A)
Saat / Hour : 13:45 – 15:30
Oturum Başkanı / Chair: İskender Pala

Tuğba AYDENİZ - Bir Layiha Tahlili: 20. Yüzyılın Başlarında
İstanbul

Sabit DUMAN - Mütareke Döneminde İstanbul

Süheyl SAPAN - II. Abdülhamid Döneminde Arap Elitleri
Gözüyle İstanbul

Onur İNAL - İstanbul in the Nineteenth-Century Guide
Books
Saat / Hour: 15:30 – 15:45
Kahve Molası / Coffee Break
XVII. OTURUM / SESSION (Salon / Room B)
Saat / Hour : 13:45 – 15:30
Oturum Başkanı / Chair: Ali Akyıldız

Ramazan Erhan GÜLLÜ - {Ermeni Nâmı Taşımak Töhmet
Midir?}: 19. Yüzyıl İstanbulu’nda Yaşanan Ermeni Hadiseleri
Sonrası İstanbul’u Korumak Amacıyla Alınan Önlemler ve
Bu Önlemlere Karşı Tepkiler

Şefaattin DENİZ - Ortaköy Camii’nin İnşa Sürecinde Gayri
Müslim Yönetici, Usta ve Tüccarların Rolü

Hüseyin MEVSİM- İstanbul’da
Svetoslav Milarov (1849-1892)

Jean-Louis BACQUÉ-GRAMMONT- Konstantin Üzerine
Birkaç Osmanlı Bakışı
Saat / Hour: 15:30 – 15:45
Sıradışı
Bir
Bulgar:
Kahve Molası / Coffee Break
XVIII. OTURUM / SESSION (Salon / Room C)
Saat / Hour : 13:45 – 15:30
Oturum Başkanı / Chair: Engin D. Akarlı

Marloes CORNELISSEN - Paintings, Powder Puffs, and
Porcelain Chocolate Cups in Pera: the Private World of the
Dutch Ambassador’s Sister in Early 18th-Century Istanbul

Mehmet DEMİRYÜREK & Hakan YAZAR- 18. Yüzyıl
İstanbulu’nda bir İngiliz Elçisi: Sir James Porter

Vjeran KURSAR- Bosnian Franciscans and İstanbul

Kahraman ŞAKUL - 18. Asırda İstanbul’da Rus Korkusu
Saat / Hour: 15:30 – 15:45
Kahve Molası / Coffee Break
9
OTURUMLAR / SESSIONS
28 MAYIS 2014 / MAY 28, 2014
XIX. OTURUM / SESSION (Salon / Room A)
Saat / Hour : 15:45 – 17:00
Oturum Başkanı / Chair: Abdülkadir Özcan

Hatice ÖZDİL- 19. Yüzyıl İstanbulu’nun İlim
Merkezlerinden Murad Molla Tekkesi ve Kütüphanesi

Mehmet İPŞİRLİ - İstanbul Kadıları Üzerine Prosopografik
Bir Değerlendirme (XV. - XVI. Asırlar)

Mustapha STITITunuslu Ulemalar
Osmanlı
İstanbulu’nda
Bazı
XX. OTURUM / SESSION (Salon / Room B)
Saat / Hour : 15:45 – 17:00
Oturum Başkanı / Chair: Ali Bardakoğlu

Murat Cem MENGÜÇ - Inscribing an Imperial City:
Istanbul in Early Ottoman Histories

Nurullah ARDIÇ - Hilafetin Merkezi Olarak İstanbul

Mehmet AYDIN - Dinlerin Buluşma Noktası: İstanbul
XXI. OTURUM / SESSION (Salon / Room C)
Saat / Hour : 15:45 – 17:00
Oturum Başkanı / Chair: Zekeriya Kurşun
10

Murat YILDIZ - Padişahların Dinlenme ve Eğlenme
Mekanları: İstanbul’daki Bahçeler

Linda T. DARLING - Istanbul and the Late Sixteenth
- Century Ottoman Elite: The Significance of Palace

Esma İGÜS - 18. ve 19. Yüzyıl İstanbulu’nda Fiziki
Çevre ve Meydan Çeşmelerinin Etrafında Oluşan
İstanbul Meydanları
29 MAYIS 2014 / MAY 29, 2014
Saat / Hour : 09:30 – 12:30
KAPANIŞ OTURUMU / SESSIONS
Hatıralarla İstanbul / Istanbul in Memories
Oturum Başkanı / Chair: Beşir Ayvazoğlu

Mihail VASİLİADİS (Apoyevmatini Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni / Editor, Apoyevmatini
Newspaper)

Aykut KAZANCIGİL (E) İstanbul Üniversitesi

Ahmet Güner SAYAR (E) İstanbul Üniversitesi
Saat / Hour: 11:00 – 11:15
Kahve Molası / Coffee Break

Erol ÜYEPAZARCI (Yazar ve Çevirmen / Author
and Translator)

Mıgırdiç MARGOSYAN (Yazar / Author)
NOTLAR / NOTES
11
KATILIMCILAR / PARTICIPANTS
Abdülkadir Özcan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Ahmet Güner Sayar, (E) İstanbul Üniversitesi
Ahmet Saim Arıtan, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ahmet Tabakoğlu, Marmara Üniversitesi
Ahmet Yaşar, Fatih Üniversitesi
Ali Akyıldız, İstanbul 29 Mayıs Ünivesitesi
Ali Bardakoğlu, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Ali Can Batmaz, Çankırı Karetekin Üniversitesi
Alphan Akgül, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Anas Soufan, Geneva University
Ayhan Pala, Ahmet Yesevi Üniversitesi
Aykut Kazancıgil, (E) İstanbul Üniversitesi
Ayşe Melda Üner, Yeditepe Üniversitesi
Aziz Tekdemir, Trakya Üniversitesi
Azmi Özcan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Beşir Ayvazoğlu, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Betül Başaran, St. Mary’s College of Maryland
Burcu Kurt, İstanbul Teknik Üniversitesi
Cem Behar, İstanbul Şehir Üniversitesi
Cemile Barışan, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Cengiz Yolcu, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Coşkun Çakır, İstanbul Şehir Üniversitesi
Elmira Zulpiharova, Ahmet Yesevi Üniversitesi
Emir Murat Küçük, Haliç Üniversitesi
Emrah Safa Gürkan, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Engin D. Akarlı, İstanbul Şehir Üniversitesi
Erol Özvar, Marmara Üniversitesi
Erol Üyepazarcı, Yazar ve Çevirmen
Ertuğrul Ökten, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Esma İgüs, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Fahri Maden, Kastamonu Üniversitesi
12
Fariba Zarinebaf, University of California-Riverside &
Boğaziçi Üniversitesi
Fatih Ordu, Murat Hüdavendigar Üniversitesi
Fatma Tunç Yaşar, Yıldız Teknik Üniversitesi
Fatma Ünyay Açikgöz, Kırıkkale Üniversitesi
Feridun M. Emecen, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Ferudun Ay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.
Fethi Gedikli, İstanbul Üniversitesi
Gökçe İşler, Haliç Üniversitesi
Gözde Çolakoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi
Hakan Özoğlu, University of Central Florida
Hakan Yazar, Hitit Üniversitesi
Halil İnalcık, Bilkent Üniversitesi
Hasan Karataş, University of St. Thomas, Minnesota
Hatice Özdil, Bitlis Eren Üniversitesi
Heath Lowry, Bahçeşehir Üniversitesi
Hüseyin Mevsim, Ankara Üniversitesi
İbrahim Kafi Dönmez, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
İdris Bostan, İstanbul Üniversitesi
İlber Ortaylı, Galatasaray Üniversitesi
İlhan Özkeçeci, Yıldız Teknik Üniversitesi
İskender Pala, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
İsmail Doğan, Ankara Üniversitesi
İsmail Erünsal, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
İsrafil Balcı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Jean-Louis Bacqué-Grammont, CNRS
Kahraman Şakul, İstanbul Şehir Üniversitesi
Kemal Beydilli, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Kenan İnan, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kenan Yıldız, İSAM
Klaus Kreiser, (E) Universität Bamberg
Linda T. Darling, University of Arizona
13
Mahir Aydın, İstanbul Üniversitesi
Margarita Dobreva, Balkanlar Araştırma Enstitüsü &
Bulgaristan Bilimler Akademisi
Marloes Cornelissen, Sabancı Üniversitesi
Mehmet Akif Aydın, İstanbul Medipol Üniversitesi
Mehmet Aydın, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Mehmet Demirtaş, Bitlis Eren Üniversitesi
Mehmet Demiryürek, Hitit Üniversitesi
Mehmet Genç, İstanbul Şehir Üniversitesi
Mehmet İpşirli, Fatih Üniversitesi
Mehmet Şakir Yılmaz, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Mehmet Yılmaz, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Mıgırdiç Margosyan, Yazar
Mihail Vasiliadis, Apoyevmatini Gazetesi
Mine Yener, Haliç Üniversitesi
Muharrem Varol, İstanbul Üniversitesi
Muhittin Eliaçık, Kırıkkale Üniversitesi
Murat Cem Mengüç, Seton Hall University
Murat Yıldız, Namık Kemal Üniversitesi
Mustafa Küçük, Başbakanlık Osmanlı Arşivi
Mustafa Sarı, Sakarya Üniversitesi
Mustapha Stiti, Katar Milli Arşivi
Naim A. Güleryüz, 500. Yıl Vakfı Başkanı
Nalan Turna, Yıldız Teknik Üniversitesi
Nebahat Avcıoğlu, Hunter College/CUNY
Nevin Zeynep Yelçe, Sabancı Üniversitesi
Nihat Öztoprak, Marmara Üniversitesi
Nil Birol, Central European University
Nurullah Ardıç, İstanbul Şehir Üniversitesi
Onur Gezer, Süleyman Demirel Üniversitesi
Onur İnal, University of Arizona
Orhan Bilgin, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Orhan Okay, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
14
Ömerül Faruk Bölükbaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Özlem Çaykent, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Paolo Giordano, University of Central Florida
Paulina Dominik, University of Oxford & Orient-Institut
Istanbul
Ramazan Erhan Güllü, İstanbul Üniversitesi
Sabit Duman, İnönü Üniversitesi
Sadettin Ökten, (E) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Sadık Müfit Bilge, Araştırmacı
Selçuk Akşin Somel, Sabancı Üniversitesi
Seyyid M. Es-Seyyid M., İskenderiye Üniversitesi
Sinan Genim, TAÇ Vakfı
Süheyl Sapan, Kral Suud Üniversitesi
Sümeyye Hoşgör, ODTÜ
Şefaattin Deniz, Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi
Tahsin Görgün, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Tijen Sabırlı, İstanbul Üniversitesi
Tufan Buzpınar, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi
Tuğba Aydeniz, İstanbul Müftülüğü
Uğur Genç, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Vjeran Kursar, University of Zagreb
Yahya Araz, Dokuz Eylül Üniversitesi
Yalçın Çetinkaya, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı
Yasin Meral, Ankara Üniversitesi
Z. Tülin Değirmenci, Haliç Üniversitesi
Zehra Öztürk, Batman Üniversitesi
Zekeriya Kurşun, Marmara Üniversitesi
Zekeriya Türkmen, Harp Akademileri Komutanlığı
Zeynep Tarım, İstanbul Üniversitesi
Zoe Griffith, Brown University
Zübeyde Güneş Yağcı, Balıkesir Üniversitesi
15

Benzer belgeler

Napolyon`un M s r` gali S ras nda Edirne`deki Frans zlar

Napolyon`un M  s  r`   gali S  ras  nda Edirne`deki Frans  zlar ve onlarla bağlantılı bazı kişiler tutuklanmış, malları müsadere edilmiştir. Bu işlemler sırasında tutulan kayıtlar oldukça ayrıntılı bilgiler vermektedir. Sürecin nasıl işlediği, tutuklanan kişile...

Detaylı