HUSSEIN YOUSEF Öğrenim Durumu - İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Transkript

HUSSEIN YOUSEF Öğrenim Durumu - İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
HUSSEIN YOUSEF
Öğrenim Durumu:
2010-2013 Doktora
El-Ezher Üniversitesi - Tez adı: Zeccaci'nin "Cumle"
Kitabının Şerhi ile Yahya bin Hamza el-Alevi ve Ibni
Fahhar Karşılaştırması (2013) Tez Danışmanı:(Subhi
Abd al Hamid)
2006-2010 Yüksek Lisans
El-Ezher Üniversitesi - Tez adı: Faridi'nin Elfiyet-u Ibni
Malik kitabi ile Ibni Usfur'un "Darair" Kitabı Darure
Si'iriyye Karşılaştırması (2010) Tez Danışmanı:(Abd al
Basset Mohamad Taher)
2002-2006 Lisans
El-Ezher Üniversitesi
Görevler
2014 Yardımcı Doçent
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi/Edebiyat
Fakültesi/Çeviribilim Bölümü/Mütercim Tercümanlık
(Arapça) Anabilim Dalı