melis ülger rabia irem gamsızoğlu tuğba güven husseın abdullahı

Yorumlar

Transkript

melis ülger rabia irem gamsızoğlu tuğba güven husseın abdullahı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
STAJ
1. Hafta
SAAT
Pazartesi
13.40
Kardiyolojik Tanı Yöntemleri I II
Salı
14.40
Perikardit-Endokardit
Doğumsal Siyanotik
Kalp H.
15.40
Akut Romatizmal Ateş
Doğumsal Kalp Hastalığı
Çarşamba
ÖĞRENCİ LİSTESİ
Perşembe
Cuma
Sistemik Lupus Eritematosus ve
Juvenil Dermatomiyozit
ASD-PDA
Olgu sunumu
Juvenil idiopatik Artrit
VSD
Otoenflamatuar Hastalıklar ve
Ailesel Akdeniz Ateşi I – II
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
STAJ
2. Hafta
Pazartesi
Salı
13.40
Hemofili ve Sekonder Kanama
14.40
Tromboz - DIC
Döküntülü Hastalık
I - II
15.40
Trombosit - ITP
Kabakulak - Boğmaca
Çarşamba
Perşembe
Cuma
İntrauterin Enfeksiyon
Tubulopatiler
Olgu sunumu
YD Sepsisi
Nefrotik Sendrom
MELİS ÜLGER
RABİA İREM GAMSIZOĞLU
TUĞBA GÜVEN
HUSSEIN ABDULLAHI
MARYAM M. DIKKO
AMINU LUKUMAN
PELİN GÜLÇİN ABİZ
EZGİ NUR ARÜV
YD Solunum Sıkıntısı
Prof. Dr. Murat ELLİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
STAJ
3. Hafta
Pazartesi
13.40
14.40
15.40
Salı
Çarşamba
YD Primer Bakımı
Perşembe
Cuma
Prof. Dr. Mahmut ÇİVİLİBAL
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu
YD Hiperbilirubinemisi
Lösemiler
Pnömoniler
Oral Sıvı Tedavisi
YD Metabolik Hastalık
Lenfomalar
Kistik Fibroz
IV Sıvı Tedavisi I – II
Olgu sunumu
Doç. Dr. Tuğçin Bora POLAT
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
STAJ
4. Hafta
Pazartesi
13.40
14.40
Salı
Çarşamba
Zehirlenmeler
Perşembe
Cuma
Akut Glomerulonefrit
Rabdomiyolis
Doç. Dr. Esra ŞEVKETOĞLU
Rahitis ve Vitamin
Eksikliği
Doğumsal Üriner Sistem
Anomalileri
Perinatal Asfiksi
Hipotiroidi
Akut Böbrek Yetmezliği
Yüksek Riskli Yenidoğan
15.40
Olgu sunumu
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
STAJ
5. Hafta
Pazartesi
13.40
Besin Eksikliği, B12, Folik Asit,
Demir Eksikliği
14.40
Hemato - morfoloji ve Kan
yapımı
15.40
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Büyüme Gelişme I-II
Adolesana Yaklaşım
Doğal Beslenme
Vaskülitler
Adolesana Verilen
Sağlık Hizmetleri I – II
Yapay ve Tamamlayıcı Beslenme
Hipertansiyon
Olgu sunumu
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
STAJ
6. Hafta
Pazartesi
13.40
İşeme Disfonksiyonu ve
Enürezis
14.40
Kronik Böbrek Yetmezliği
15.40
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Çocuklarda Psikolojik Gelişim
Su Metabolizması
Çocuk Sağlığı İzlemi
Puberte Bozukluklar
Çevre ve Çocuk Sağlığı
Pediatrik Hematoloji Onkolojide Acil Durumlar
Anemilere Yaklaşım
Etyolojisi, Sınıflama,
Anamnez - Klinik, Lab.
Olgu sunumu
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
STAJ
7. Hafta
Pazartesi
Salı
Çarşamba
13.40
Perşembe
Cuma
Nörolojik Muayene I – II
14.40
Hemolitik Anemiler ve KİY
Anemileri
Hemolitik Üremik
Sendrom
Febril Konvüzyon
Adolesan Çağında Sık
Karşılaşılan Sorunlar
15.40
Transfüzyon
Üriner Enfeksiyon
Epilepsi
Adolesanda Riskli Davranışlar
Olgu sunumu
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
STAJ
8. Hafta
Pazartesi
13.40
Kromozom Hastalıkları
14.40
Dismorfik Çocuk I – II
15.40
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Malabsorpsiyon I - II
Akut Hepatit
Malnutrisyon
Atopi - Atopik Deri
Hastalıkları
Kronik Hepatit-Siroz
Obezite
Bronşiolit ve Astım I - II
Olgu sunumu
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
STAJ
9. Hafta
Pazartesi
13.40
Metabolik Hastalık I - II - III
14.40
Lizozomal Hastalıklar
15.40
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Diabetes Mellitus
Tüberküloz I - II
Büyüme Hormonu
Kolestaz
İmmün Yetmezlik
I - II
Adrenogenital Sendrom
Peptik Hastalık
Olgu sunumu
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
STAJ
10. Hafta
Pazartesi
13.40
Solid Tümör- I
14.40
Solid Tümör - II
15.40
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Ateşli Çocuğa Yaklaşım I – II
Aşı İmmünolojisi I - II
Merkez Sinir Sistem Enfeksiyonu I II
Şok
Bağışıklama Esasları ve
Aşılamanın Uyg.I-II
Koma
Temel Yaşam Desteği
Olgu sunumu