T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU

Transkript

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU
T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015
8. DÖVİZLE ASKERLİK TAKSİT ÖDEME BAŞVURUSU
Başvuru şahsen ya da posta yoluyla yapılabilmektedir.
Genel Bilgiler:
Gerekli evrakların Başkonsolosluğumuza ulaşmasının akabinde “Döviz Ödeme Belgesi”
Başkonsolosluğumuzca düzenlenecektir.
Dövizle askerlik yararlanma şartlarını taşıdıkları Başkonsolosluğumuzca tespit edilen
yükümlüler, Başkonsolosluğumuzdan alacakları iki nüsha “Döviz Ödeme Belgesi” ile
muhabir bankalara giderek, kalan taksitlerini döviz olarak yatıracaklardır.
Ödemelerini taksitle yapmayı seçmiş yükümlülerin, her taksit ödemesi aşamasında
Başkonsolosluğumuza şahsen veya postayla başvurarak “Döviz Ödeme Belgesi” (“Döviz
Ödemelerine ilişkin Bilgi Belgesi” (Bu belgenin ekinde sunulmaktadır.)) düzenlettirip, T.C.
Ziraat Bankası New York Şubesi’ne ödemelerini yapmaları gerekir.
Başvuru İçin Gerekli Evraklar:
1. Nüfus Cüzdanınızın fotokopisi (ön ve arka yüzleri)
2. Dövizle askerlik başvurusunu yaptığınız tarihten itibaren kullandığınız bütün pasaportların
işlem görmüş sayfalarının fotokopisi
3. Yurtdışında sahip olduğunuz çalışma veya oturma müsaadelerinin fotokopisi, gemi
adamları için, gemi adamı cüzdanı ve gemi adamı statüsünde çalıştığını gösteren
sözleşmenin fotokopisi
4. Dövizle askerlik taksitinin yatırıldığına dair ilgili bankadan alınan dekont.
Ödeme:
38 yaş ve öncesindeki yükümlülerin; kalan taksitlerini, en geç 38 yaşını tamamlayacakları
yılın 31 Aralık tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.
Taksitli ödemelerde, ödemelerin en geç 20 Aralık 2015 tarihine kadar bankaya ulaşmış olması
önem arzetmektedir.
 İlk taksitlerini 15 Aralık 2011 tarihinden önce yaparak başvurularını tamamlamış
olanlar için taksit tutarı 1.278,00 Avro karşılığı 1.524,65 ABD Dolarıdır.
 15 Aralık 2011 tarihinden sonra 10.000,00 Avro karşılığı dolar üzerinden taksit
ödeyerek başvuranlar kalan borçlarını, 20 Temmuz 2013 tarihindeki düzenlemeyle
1
825 Third Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022
Tel: (646) 430-6560 [email protected]
T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015
belirlenen dövizle askerlik bedeli olan 6.000,00.- Avro karşılığı dolar üzerinden
tamamlayacaklardır.
 01 Ocak – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılacak başvurular için toplam bedel
6.000,00 Avro karşılığı 7.158,00 ABD Dolar olup, buna göre ilk taksidini 1.789,50
ABD Doları olarak yatırmış olan yükümlüler, kalan taksitleri için
Başkonsolosluğumuz’a başvurdukları yıl açıklanmış kurlar üzerinden belirlenmiş yeni
taksit tutarları üzerinden ödemelerini yapacaklardır.
Yapılacak ödeme için ;
ABD’de ödemeler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Yurtdışı Muhabir Bankası
olan TC Ziraat Bankası New York Şubesi’ne yapılmaktadır.
http://www.ziraatnewyork.com/m_service.html internet sayfasından bilgi alınması rica
olunur.
Ziraat Bank New York Branch
122 E. 42nd Street, Suite# 310 New York, NY 10168
1 212-557-5612
Yükümlülerin, kimlik bilgilerinin ve vatandaşlık kimlik numaralarının tam ve eksiksiz olarak
dekontlara yazılması konusunda, ödemeyi yaparken muhabir bankaları uyarması önem
arzetmektedir.
Yükümlüler, ödemeyi müteakip,
 bankadan alacakları iki nüsha dekontu,
 iki nüsha “Döviz Ödemelerine ilişkin Bilgi Belgesi” ile birlikte (Bu belgenin ekinde
sunulmaktadır.)
Başkonsolosluğumuza teslim ederler.
Başvuru Yöntemi:
Şahsen başvurularda Başkonsolosluğumuza gelmeden önce www.konsolosluk.gov.tr internet
sitesinin sağ üst bölümündeki e-randevu bölümünden randevu alınması, işlemlerin daha hızlı
gerçekleştirilebilmesi açısından önem arzetmektedir.
Yapılacak ödeme için ;
ABD’de ödemeler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Yurtdışı Muhabir Bankası
olan TC Ziraat Bankası New York Şubesine yapılmaktadır.
http://www.ziraatnewyork.com/m_service.html internet sayfasından bilgi alınması rica
olunur.
Ziraat Bank New York Branch
122 E. 42nd Street, Suite# 310 New York, NY 10168
1 212-557-5612
2
825 Third Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022
Tel: (646) 430-6560 [email protected]
T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015
İlave Açıklama:
Taksitle ödeme yapanlardan, diğer taksitlerini yurt içinde ödemek isteyenler, askerlik
şubelerine müracaat ederek; oturma veya çalışma izin belgelerini, yabancı ülke vatandaşlık
kimlik belgesi veya pasaportunu ya da gemi adamı cüzdanı ile iş sözleşmelerini ibraz ederler.
Söz konusu belgelerin askerlik şubeleri tarafından incelenmesini müteakip yurt dışında işçi,
işveren, meslek veya sanat mensubu statülerini taşıdıkları ya da bir iş sözleşmesine bağlı
olarak yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalıştıkları anlaşılanlara, “döviz
ödeme belgesi” düzenlenir. Yükümlüler bu belge ile yurt içindeki T.C. Merkez Bankası
şubelerine döviz ödemelerini yaparlar ve ödeme dekontunun bir suretini askerlik şubesi
başkanlığına ulaştırırlar.
3
825 Third Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022
Tel: (646) 430-6560 [email protected]
T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞUNA
Dövizle askerlik yasasından yararlanmak üzere zamanında müracaat etmiştim. Bu yıl
yatırmış olduğum taksit ödememle ilgili banka dekontu ekte sunulmaktadır.
Söz konusu taksit ödemesinin kayıtlarıma işlenmesini ve ayrıca bağlı olduğum askerlik
şubesine gerekli bildirimin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
Adı
Soyadı
Adres
Adrese Taşınma Tarihi
Ev telefonu
İş telefonu
E posta adresi
Doğum yeri
Doğum tarihi
Eğitim Durumu
Boyu ve Kilosu
Şirketin adı
Adresi
Görev
Türkiye’deki yakınının adı
ve ikamet adresi
Yakınlık derecesi
Tarih:
İmza:
DÖVİZ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN BİLGİ BELGESİ
Adı, soyadı ve T.C Kimlik Numarası
Baba ve anne adı
Doğum tarihi
Nüfusta Kayıtlı Olduğu
İl
İlçe
Mahalle / Köy
Ödeme yapılacak bankanın adı ve adresi
T.C. Ziraat Bankası-New York Branch
122 E. 42nd St. 3rd Floor (Suite 310) New York, NY 10168
(Between Park and Lexington Ave.) Tel: 1-212-557-5612
Hesap No:
Transfer Edilecek Dövizin Miktarı
T.C. Merkez Bankası'nın T.C. Ziraat Bankası New York
Şubesi nezdindeki 101176-03 USDVOST1 numaralı hesabı
,Banka havale ücreti
Ödeme tarihi ve kontrol numarası
(Banka kaşesi ve yetkilinin imzası)
Dövizin transfer edileceği banka ve hesabın M.S.B'lığının T.C Merkez Bankası Ankara Şubesi
adı
Nezdindeki Dövizle Askerlik Özel Döviz Hesabı
Belgenin düzenlendiği Başkonsolosluk / Büyükelçilik Konsolosluk Şubesi
İşbu belgeyi teslim aldığımı ve söz konusu meblağın Milli Savunma Bakanlığı’nın özel
döviz hesabına bu belgedeki bilgilerle birlikte havale edilmesini sağlayacağımı beyan ve
taahhüt ederim.
Ödemeyi yapanın imzası:
DÖVİZ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN BİLGİ BELGESİ
Adı, soyadı ve T.C Kimlik Numarası
Baba ve anne adı
Doğum tarihi
Nüfusta Kayıtlı Olduğu
İl
İlçe
Mahalle / Köy
Ödeme yapılacak bankanın adı ve adresi
T.C. Ziraat Bankası-New York Branch
122 E. 42nd St. 3rd Floor (Suite 310) New York, NY 10168
(Between Park and Lexington Ave.) Tel: 1-212-557-5612
Hesap No:
Transfer Edilecek Dövizin Miktarı
T.C. Merkez Bankası'nın T.C. Ziraat Bankası New York
Şubesi nezdindeki 101176-03 USDVOST1 numaralı hesabı
,Banka havale ücreti
Ödeme tarihi ve kontrol numarası
(Banka kaşesi ve yetkilinin imzası)
Dövizin transfer edileceği banka ve hesabın M.S.B'lığının T.C Merkez Bankası Ankara Şubesi
adı
Nezdindeki Dövizle Askerlik Özel Döviz Hesabı
Belgenin düzenlendiği Başkonsolosluk / Büyükelçilik Konsolosluk Şubesi
İşbu belgeyi teslim aldığımı ve söz konusu meblağın Milli Savunma Bakanlığı’nın özel
döviz hesabına bu belgedeki bilgilerle birlikte havale edilmesini sağlayacağımı beyan ve
taahhüt ederim.
Ödemeyi yapanın imzası:

Benzer belgeler

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU Nezdindeki Dövizle Askerlik Özel Döviz Hesabı Belgenin düzenlendiği Başkonsolosluk / Büyükelçilik Konsolosluk Şubesi

Detaylı

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU Nezdindeki Dövizle Askerlik Özel Döviz Hesabı Belgenin düzenlendiği Başkonsolosluk / Büyükelçilik Konsolosluk Şubesi

Detaylı

14. İkametgah Nakli Belgesi Başvurusu

14. İkametgah Nakli Belgesi Başvurusu 5. Taşımayı yapacak şirketten alınmış, konşimento, eşya listesi, veya bill of lading ve 1 adet kopyası. 6. A.B.D.’ye geliş tarihini, yurda döneceği tarihi, A.B.D. ve Türkiye adreslerini de içerir i...

Detaylı

Başvuru Paketi Belgeleri Nasıl Hazırlanmalı

Başvuru Paketi Belgeleri Nasıl Hazırlanmalı “Başvuru paketi için çıktısını almam gereken belgeler neler?” bölümünden ulaşabilirsiniz. Bunların dışında bir formatta hazırlanmış referans mektupları Fulbright bursları için hiçbir şekilde kullan...

Detaylı

TC LOS ANGELES BAŞKONSOLOSLUĞU 6300 Wilshire Blvd. Suite

TC LOS ANGELES BAŞKONSOLOSLUĞU 6300 Wilshire Blvd. Suite Başkonsolosluğumuza adres beyanında bulunan vatandaşlarımızın, yukarıda bildirilen belgeleri doğrudan Türkiye’deki ikamet adreslerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkezine ibraz e...

Detaylı

6. Hizmet Belgesi Başvurusu

6. Hizmet Belgesi Başvurusu makamları önünde kullanılmak üzere düzenlenmektedir. ABD ile Türkiye arasında ikili/çok taraflı bir sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiştir. Bu kapsamda, SSA veya Internal Revenue Service (IRS) ...

Detaylı

T.C. BOSTON BAŞKONSOLOSLUĞU 2016

T.C. BOSTON BAŞKONSOLOSLUĞU 2016 5. Vatandaşlarımızın “Social Security Statement”ta farklı bir isim ile yer almaları halinde isim değişikliği belgesi 6. Postayla yapılacak başvurularda belgelerinizin asıllarının tarafınıza geri gö...

Detaylı

6. Hizmet Belgesi Başvurusu

6. Hizmet Belgesi Başvurusu 4. Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı 5. Vatandaşlarımızın “Social Security Statement”ta farklı bir isim ile yer almaları halinde isim değişikliği belgesi 6. Postayla yapılacak başvurularda belgelerin...

Detaylı