geçmişi, şimdiyi ve geleceği harmanlamak

Transkript

geçmişi, şimdiyi ve geleceği harmanlamak
BAŞMELEK MİKAİL’İN MAYIS 2004 MESAJI * LM-5-2004
RONNA HERMAN TARAFINDAN AKTARILMIŞTIR
"GEÇMİŞİ, ŞİMDİYİ VE GELECEĞİ HARMANLAMAK"
Sevgili üstatlar, insanlık hiç olmadığı kadar yüksek bir hızda bilinç genişlemesi deneyimlemekte
çünkü Dünya, zamanın akışkan ve esnek olduğu bir aleme geçiyor, birlikte-yaratma becerileriniz
ise daha güçlü bir hale geliyor. Yükseliş spirali, Dünyayı hiç olmadığı kadar güneşinin yakınına ve
güneş sisteminiz ve galaksinizde de uygun yerine götürüyor. Çok-boyutlu hale gelenleriniz, yepyeni
bir kişiliğe bürünüyor: güçlü ruhsal/insan Varlıklar. Küçük dünyanızda daha fazla izole olarak
kalamazsınız, çünkü Dünya, kesinlikle, çok küçüldü. Gezegeninizin en uç köşelerindeki olaylardan
bile haber medyanız ve İnternet sayesinde anında haberdar oluyorsunuz. Şöyle diyebilirsiniz,
Kozmik Ağ farkındalığına bağlanıyorsunuz, böylece soyunuz hakkında, nereden geldiğiniz
hakkında, dünya enkarnasyonlarınızdan önce neler deneyimlediğiniz, İlahi Planın bu evren için ne
demek olduğu ve geleceğin sizin ve Dünyanız için neler getireceği hakkında daha fazla şey
öğrenebiliyorsunuz. Habercimiz [Ronna Hermann] vasıtasıyla, birçok ülkeden sevgili ruhlara,
birçok ruhsal uyanış seviyesinden kişilere binlerce kişisel mesaj gönderdik. Her bir mesaj,
soylarına, geçmişlerine ve gelecek için cesaretlendirilmelerine uygun bilgi içerecek şekilde
tasarlanmıştı. Her birinize diyoruz ki çok uzun zaman önce yükseliş sürecini deneyimlemiştiniz, ve
yüce hayalleriniz ve imgelemleriniz o geçmişin anılarından geliyor. Ne olduğunuzu ve binlerce yıldır
neler deneyimlediğinizi hayal etmeye dahi başlayamazsınız. Birçoğunuz Can ile birleşmenizde
önemli bir noktada, böylece yüksek alemlerden kendi mesajlarınızı alıyorsunuz, ve bu da olması
gerektiği gibi. Sizden daha akıllı ya da bilgili olduğunu düşündüğünüz kişilere gücünüzü teslim
etmeyi bırakmanın zamanıdır. Sevgililer, sizi Yüksek Benliğiniz, rehberleriniz ve öğretmenleriniz,
meleki yardımcılarınızla, bizimle ve en önemlisi Tanrısal Benliğiniz ile harika bir ilişki
kurmanızdan alıkoyan parazitleri temizleme işlemine başlayın lütfen.
Yıllar boyunca, bunu başarmanız için gerekli olan tüm bilgiyi ve araçları size verdik, ve bir kez
perdenin
ardındaki
Piramidinizde
alemlere
meditasyon
geçtiniz
yaparak
mi,
vakit
hayatlarınız
geçirmeniz
sonsuza dek
için
değişecek.
cesaretlendiriyoruz.
Sizi Işık
Size
orada
katılmamızı isteyin bizden, ve kalbinizdeki ve aklınızdaki soruları sorun. Sessizce, kısa bir süre
için dinleyin, ve anında cevaplarınızı alamasanız bile, cevap gelecektir. Çabanızda ısrarcı olursanız
bizimle “tele-düşünce” uygulaması yaparsanız, yol açılacak ve bağlantı kuvvetlenecek ve
kuvvetlenecek ta ki siz ustalaşıncaya kadar.
Sizin için birçok senaryo çizeceğiz, bunlar, evreninizdeki maceralarınızda edindiğiniz deneyimlerin
ve muhtemel soylarınızın sadece çok küçük bir kısmını içerecek. Hangisinin sizin için geçerli
olduğunu nereden bileceksiniz? Bir açıklamanın sizin için yazılmış olduğunu hissettiğinizde
bileceksiniz. Teninizde bir melek dokunuşu hissettiğinizde ve bir hatırlama dalgası sizi yıkadığında
bileceksiniz. Sezgileriniz, size “EVET” dediğinde bileceksiniz.
1
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
Yeryüzüne, flora ve faunaya, göllere, nehirlere ve dağlara bir bağlılık hissedenleriniz, büyük bir
olasılıkla büyük Devik Melek Krallığının Tanrısal bilinç Kıvılcımı olarak zuhur ettiniz. Saf kristal
Işık özünden, birçok harika cennet dünyaların yaratılmasına yardım ettiniz. Çeşitliliğin şeylerini
yaratmaktan ve yarattıklarınızı deneyimlemekten büyük haz duydunuz, ve, evet, Dünya denen
küçük gezegeni yaratanların arasındaydınız. Devik ve Elemental krallığa verilen görev doğa
krallığını aydınlatmak ve beslemekti: ağaçlar, bitkiler ve güzel çiçekler, dağlar, göller, nehirler ve
okyanuslar. Onlar ayrıca ateş, hava, su ve topraktan da sorumluydular. Sizler, Yıldız Tohumu
denen şeydiniz, bu, Dünya sizin gerçek eviniz değildir anlamına geliyor. En güzel anılarınızdan
bazıları, insanlığın Yaratıcının iradesine uyumlandığı o sihirli zamanlardı.
Birçoğunuz, Tanrı-bilicinin Yedi Işının Koruyucuları denen şeysiniz. Sizler, Tanrı-bilincinin yedi
aleminden geçip Yeryüzünde enkarne olmaları kaderlerine yazılan yeni ruhlara yardım ettiniz.
Böyle yaparak, size kalbinize yerleştirilmiş yedi-yüzlü kristal enerji verildi; bu da size Yedi Işının
faziletlerini dengelemek ve arındırmak için diğerlerine yardım etme yetisi verdi ki böylece onlar,
fiziksel bedenlerini şifalandırabilir ve bir kez daha o güzel Işık bedenlerini inşa etmeye
başlayabilirlerdi. Bu çekirdek enerji, Yaratıcı Tanrı Hücrenizden farklıdır, çünkü siz doğduğunuzda
aktive olmuştur ve ruhsal farkındalığınız arttıkça kuvvetlenmiştir. Tanrı Hücreniz, siz belirli bir
titreşime ulaşana kadar ki bu da Oniki-kenarlı Kristal Hücrenizi aktive eden uygun Işık
huzmelerinin size yansıtması için Yüksek Benliğinize izin verir, uykuda kalır. Birçoğunuz, geçmiş
yaşamlarınızda şifacıydınız, ve bu yaşamınızda bir şekilde şifa yöntemlerine çekildiğinizi
hissediyorsunuz. Birçoğunuz Lord Melchizedek denen, Yaratıcının bilgisini temsil eden ve aktaran
büyük Varlığın soyundan geliyorsunuz. O, Işığın Kozmik Lordudur ve engin Işık Prensliğini
yönetmektedir. Her zaman, Dünya üzerinde, tüm kültür ve ırktan insanlara ilgili en çok ruhsal
bilgiyi getirme yetisine sahip insanlardan oluşan bir Melchizedek Prensliği olmuştur. Hepinizden,
size getirdiğim bilgiyi çalışmanızı ve onları çevrenizdekilere en iyi anlayabilecekleri şekilde
anlatmanızı istiyoruz. İlk önce, örneklerle anlatmalısınız ve sonra insanlar söylemek zorunda
olduğunuz sözleri dinlemeye yürekten istekli olacaklar. Olduğunuz yerden başlayın, ne kadar
küçük bir şekilde olursa olsun. Bilgeliğinizin ve yetilerinizin genişlediğini izleyin ve kendinize daha
çok güvendikçe, özel dünyanız hızla daha iyiye doğru değişecektir.
Hepiniz, evrende yolculuk yaptınız, Anne/Babamız Tanrının Kutsal İradesi ile uyum içinde
yaratmayı deneyerek ve öğrenerek. Bazılarınız çok uzak galaksilerde çok uzun zaman geçirdi, aklın
onurlandırıldığı ve saygı gördüğü medeniyetlerde. Binlerce yıl boyunca, zihinsel gücünüzü ve ilkel
kozmik enerjiyi şekillendirmeyi öğrendikçe birçok harika şey yarattınız. Sizlere “kozmik mimarlar”
denebilirdi, çünkü harika düşünce biçimleriniz ve imgelemleriniz beyin yapınızın içinde
şifrelenmişti ki böylece siz ve sizin gibi olanlar, cesur Elohim’e ve harika Form Oluşturuculara,
Gaia denen cennet dahil, birçok yıldız sistemi, galaksi ve gezegen yaratımında yardım edebilirdiniz.
Fiziksel şekilleri gerçek farz etmeye başlamanızdan sonra, Dünya hızla yoğunluğa battı ve
yaratımlarınız bozulmaya, korku, acı ve yoksunluk oluşturmaya başladı. Unutmayın sizler birlikteyaratıcılarsınız; yani, sevgili varlıklar, sizden sevgiye, güzelliğe, neşeye ve bolluğa odaklanmanızı
istiyoruz, çünkü dikkatinizi verdiğiniz şey enerjinizi verdiğiniz şeydir ve bu da yaratacağınız şeydir.
Dünya üzerindeki bir çok maceranız boyunca deneyimlediğiniz tüm bilgi, başarı, ve neşeyi bir
2
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
araya getirmenin zamanıdır, çünkü yükseliş yolunda hızla ilerlemektesiniz. Birçoğunuz melek
soyundansınız ya da diğer büyük ışık Varlıklarının soyundansınız. Gelecek ayki mesajda, geçmiş
mirasınız ve Tanrı Işınlarının (Birinci, İkinci ve Üçüncü Işınlar.) bir genellemesi üzerine daha fazla
bilgi vereceğiz, ki böylece hangisinin sizin Işınınız ya da Tanrısal Ben’im Mevcudiyetiniz olduğunu
belirleyebilesiniz.
Sizler farkında olduğunuzdan çok daha fazla güçlüsünüz. Kendinize yetebileceğiniz ve başkalarının
sizin yerinize karar vermesinden çok kendi yargılarınıza dayanabileceğiniz gerçeğini kabul etmeye
başlıyorsunuz. Unutmayın, Dünya sizin yuvanız değil; bir görev için buradasınız ve görev sona
eriyor. Beyninizde depoladığınız bütün o yetenekleri ve bilgeliği öne çıkardığınızı ve kullandığınızı
izlemek harika. Öyle engin deneyimleriniz var ki sadece yüksek alemlerdeki maceralarınızdan
değil, ayrıca dünyevi deneyimlerinizden de geliyorlar. Daima yeni bir görev için gönüllü olarak bir
adım öne çıktınız, ne kadar zor ya da karmaşık olduğunun bir önemi yoktu. Birçoğunuzun
Lemurya ve Atlantis’te yaşamları oldu; zihninizde taşıdığınız işaretler ile fiziksel ifadede yaratmayı
öğrendiniz. Birçoklarınız daha önceki zamanlarda ve o güzel kıtaların son kalıntılarını suya gömen
son büyük doğal afet gelmeden önce fiziksel formdaydı.
Yükseliş yolunda olanlarınız, bu dengeleme yaşamıdır; böylece Varlığınızın tüm yüzlerini uyum
içine sokma arayışındasınız. İçinizin Derinliklerinde, dişil doğanızı, nazik, sezgisel, yaratıcı ve içeodaklı enerjileri olduğu kadar, geliştirdiğiniz ve kullandığınız eril özelliklerinizi onurlandırmanızın
ve bütünleştirmenizin ne kadar önemli olduğunun farkındasınız. İçsel sezgilerinizi kullanırken,
güçlü olmak için, nazik, dinamik ve dışa-odaklı olmak için çabalayın. Bu yaşamınızda seçmiş
olduğunuz kimlikten çok daha fazlası olduğunuzu fark etmenizin zamanıdır. Benliğinizin birçok
yüzünü bütünleştirme fırsatı veriliyor size, böylece ne kadar güçlü ve akıllı olduğunuzu görmeye
başlıyorsunuz. Bütün denemeleriniz, sınavlarınız ve görünüşteki başarısızlıklarınız, bugün
olduğunuz parlayan, güzel Ruh Varlık olmanızı sağladı. Kendi örneğinizle, diğerlerine bütün
engelleri nasıl aşabileceklerini ve sizin gibi, şansızlığı nasıl yenebileceklerini gösterin. Bilin ki tüm
Işınların hem pozitif hem de negatif yönlerini deneyimlediniz, birçok denemenin üstesinden gelip
inisiyasyon sınavından geçtiniz. Sizden diğerlerine üçüncü/dördüncü boyutların illüzyon, acı ve
sınırlamalarının bataklığından nasıl geçebileceklerini göstermenizi istiyoruz.
Birçok yaşam boyunca, çevrenizdekilere karşı büyük bir sorumluluk hissettiniz ve genellikle, kendi
ihtiyaçlarınızın karşılanmadığını hissettiniz. Sizden kişisel değerinizin onayı için içinize dönmenizi
istiyoruz, çünkü aradığınızı bulacağınız yer orası. Sevgililer, bilin ki sizler sevgiyi hak ediyorsunuz,
sevgi dolu ilişkileri hak ediyorsunuz. Ancak, ilk önce kendinize konsantre olun ve kendinize söz
verin, bu andan itibaren, sizi heyecanlandıran ve size neşe veren şeyleri yapacaksınız, çünkü orada
göreviniz yatıyor, en iyi şekilde nasıl hizmet edebileceğiniz. Hayatınıza neşeyi getirdikçe, diğerleri
bunu fark edecek ve sizin örneğinizi takip etmeye başlayacaklar. Siz bu güç kaynağını daha fazla
aktive etmeye başladıkça, diğerlerinin uyanması, duygusal yaralarının şifalanması için gerekli
olanı tetikleyecek, Ruhun dürtülerine uyanmalarına yardım edecek. Bu şekilde, sevgi ve bütünlük
enerjilerini yaymaya başlayacaksınız ve size o sevgiyi geri yansıtan insanları kendinize
çekeceksiniz.
3
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
Yüksek alemlerde, hepiniz benim Işık Lejyonumdaki barış savaşçılarısınız. Orada hepiniz
cinsiyetsiz, Yaratıcının eril ve dişil yönlerinin mükemmel dengesisiniz. Sizin için, ayrıca,
hatırlamanın zamanı gelmiştir: fiziksel düzlemde bizim temsilcilerimiz olmaya ve Tanrı Işınının arı
frekanslarının sizin vasıtanızla dünyaya akmasına izin vermeye söz vermiştiniz.
Yaratıcının altın beyaz Işığının, sizin Tanrısal BEN’İM Benliğinizden geçerek taç çakranızdan
yansıdığını imgeleyin; siz enerjiyi kök çakranızdan Yeryüzüne akıtmadan önce omurganızı parlak
bir florsan gibi aydınlatıyor. Ve sonra, onun, Yeryüzünden döne döne yükselerek çakra
sisteminizden geçtiğini ve güneş sinir ağınızdan çıktığını görün. Niyetiniz ile, Dünyanın meridyen
ve boylam çizgilerini, çakra merkezlerini takip ederek stresi arındırdığını, dengelediğini ve
uyumladığını, azalttığını ve ana gezegeninize o saf güzelliğine geri dönmesi için yardım ettiğini
görün. Hepinize, insanlığa ve Dünyaya bu önemli geçiş zamanında ilerlemesine yardım etmek için
bu rafine edilmiş enerjinin aktarıcıları olarak ihtiyaç var. Bu yüzden lejyonlarıma bir kez daha bir
araya gelme çağrısı yaptım, varlığımı size bildirdim, çünkü Dünya üzerinde meydana gelmekte olan
büyük oyunda (dramada) oynayacak önemli bir rolünüz var.
Bu mesajları okuyup içindeki gerçeklerle aynı frekansta iseniz, birçok yaşam zamanı için
aydınlanma yolundasınızdır. Derslerinizin zor olduğunu biliyoruz,
ancak Can
kıvılcımını
kalbinizde/ruhunuzda parlak olarak yanmasını devam ettirdiğiniz için sizi onurlandırıyoruz. Size
söylüyoruz, Tanrı-bilincinin Oniki Işının faziletlerini ve özelliklerini kabul etmeye konsantre
olmanızın zamanıdır, böylece öğretmek istediklerinizin gerçekten canlı örnekleri olabilirsiniz.
Birçoğunuzun hissettiği Tanrısal hoşnutsuzluk ve ara sıra deneyimlediğiniz rahatsız edici fiziksel
semptomlar, tam ortasında olduğunuz hızlanmış dönüşümün bir parçasıdır. Bedeninizin zihnini
dinleyin (derin bilinçaltınızı), bir kez daha Varlığınızın tüm yönlerini bir araya getirmeye
çabalarken. Üstatlığınızı kabul etmek için mücadele ederken, size, sizi şaşırtacak yetilerin ortaya
çıkmayı beklediği garantisini vermek isteriz. Ve hayallerinizi hatırlamaya başladıkça ve kendi
cennetinizi yaratmaya başladıkça, kendi Tanrısal görevlerini hatırlamayı ve öğrenmeyi isteyen
başkalarının size çekildiklerini göreceksiniz. Vizyonunuzu hatırlayın, değerli varlıklar. Sizi bekliyor.
Özgürlüğün ve bolluğun galaktik kapısını kullanmayı öğrenirseniz, hayal ettiğiniz her şeyi
yaratabilirsiniz. Hayat amacınızı yerine getirmenin birçok yolu var. İlk önce, size neşe getirmeyen
şeyleri hayatınızdan çıkarın, ve sonra kalbinizi neşelendiren ve heyecanlandıran şeylere odaklanın.
Orada, gücünüz ve muhteşemliğiniz yatıyor. Bu büyük değişim zamanlarında, size güzelliğin,
bolluğun, barışın ve neşenin bir kez daha birlikte-yaratıcısı olma fırsatı veriliyor, tıpkı başlangıçta
olduğunuz gibi. Sevgi dolu Tanrımız, Dünya üzerine Yeni Yaratımın Hücrelerini saçıyor, birçok
yıllardır erişilebilir olmayan kutsanmış bir hediye. Yapmanız gereken tek şey, imgeleminizi
belirtmek için yeterince cesur olmak ve sonra niyetiniz ve hareketlerinizle, her şeyin en yüksek
hayrı için, odaklanmış kalıp elinizden geldiğince her anı yaşamak ve sonra yeni yaratımlarınızın
ortaya çıkmasını izlemektir. Kalbinizin en büyük arzusu ne? Size ne neşe veriyor? Tutkunuz ne?
Bu sorulara açık bir cevabınız olduğunda, kesinlikle takip etmeniz gereken yolu bileceksiniz.
Henüz şimdi, Tanrısal hazineler deposunu kullanmaya başlıyorsunuz, bu sizin doğuştan
4
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
hakkınızdır, hayal etmeye cesaret edin, ve bizler o hayallerin oluşmasında size yardım edeceğiz.
Kalbinizin/ruhunuzun merkezinde taşıdığınız parlaklığın, nazikçe gerçekleri anlatarak ve bilginizi
paylaşarak ışıldamasına izin verin. Ve sonra, etrafınızda mucizelerin belirmesini izleyin. Bu
hayatınızdaki en büyük mücadele Dünya üzerinde bedenlenmek ve kozmosun tüm çeşitliliğini
deneyimlemekti, en alt tekamül basamağından fiziksel ifadede erişilebilecek en yüksek seviyeye
kadar. Mutlak hedefiniz, diğer binlercesinin içinde, AYDIN-lanma yolunda insanlığa yol göstermeye
ve bir kez daha ruhsal/insan Varlıklar olmaya hazır olmaktı. Üstatlığınızı kabullenin, kendi
cennetinizi yaratın, ve sonra diğerlerine aynısını yapmaları için öğretin. Bizler, binlerce yıl önce
söylenen, büyük değişim zamanlarındayız. Size söylüyoruz, sizler öncü kuvvetlersiniz, sizler dışarı
adım atıp popüler inançlardan ve sınırlı üçüncü boyut kitle bilincinden çıkabilecek kadar cesur
olanlarsınız. Bu vizyonların zaman zaman zihninizde dans etmelerine izin verin. Dilinizin ucundaki
sözleri söylemenize izin verin. İçinizde geleceğin arınmış titreşimsel frekanslarını taşıyorsunuz ve
bir farklılık yaratabilirsiniz. Tanrısal Benliğinizden Yaratım Işığını/Sevgisini kendinize çekin,
kendinizi uyuma, yaşam dolu sağlığa sokmak için gerekli olanları kullanın. Ve sonra, nazik
kalbinizin güzel sevgi enerjisinin diğerlerine yayılmasına izin verin. Sizi tekrar aramıza kabul
ediyoruz; sevgililer, sizi çok özledik. Size görevinizi yerine getirmenizde yardım etmemiz ve
sevgimizle sizi büyütmemiz için izin verin. BEN Başmelek Mikail.
© 1998-2003 Ronna Herman, Star Quest All Rights Reserved
775-856-3654 • [email protected] * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502
http://www.ronnastar.com
Tercüme
© 2004 Semra Ekmekci
2012 Limitsiz | http://2012.8m.com
e-mail: [email protected]
5
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com

Benzer belgeler

“KADERİNİZİN EFENDİSİSİNİZ”

“KADERİNİZİN EFENDİSİSİNİZ” olanlarsınız. Bu vizyonların zaman zaman zihninizde dans etmelerine izin verin. Dilinizin ucundaki sözleri söylemenize izin verin. İçinizde geleceğin arınmış titreşimsel frekanslarını taşıyorsunuz ...

Detaylı

Yeni Matris

Yeni Matris Bu sandalyelere gelip oturmak için çok uzun yoldan geldiniz. Bu gezegende bir fark yaratabileceğiniz bu mucizevi zaman ve uzay çakışmasında bir ruh olarak kendinizi bu noktaya getirmek için çok uzu...

Detaylı