Selin Sıvı Sabun Yasemin Bergamot MSDS

Transkript

Selin Sıvı Sabun Yasemin Bergamot MSDS
MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26 Aralık 2008 Tarih ve 27092 Sayılı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin
Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Uyarınca
SELİN SIVI SABUN
REVİZYON : 00
YAYINLANMA TARİHİ: 15-02-2010
REVİZYON TARİHİ : -
01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı
Ürün adı:
Selin Sıvı Sabun Elegance Lilium
Selin Sıvı Sabun Elegance Orkide
Selin Sıvı Sabun Elegance Beyaz Gül
Selin Sıvı Sabun Naturals Lavanta /Turunç
Selin Sıvı Sabun Naturals Zeytinyağı /Portakal Çiçeği
Selin Sıvı Sabun Naturals Yasemin/ Bergamut
Maddenin / Preparatın Kullanımı:
Profesyonel sanayii ve ticarette temizleme uygulamalarında kullanılacak ürün
Üretici / Tedarikçi:
Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayii Ticaret A.Ş.
Cadde / Kapı No / Posta Kodu / Semt / Şehir:
Rüzgarlı Bahçe Mahallesi Kavak Sokak No: 20 Beykoz 34805, İstanbul
/ Faks: (0216) 333 71 00/ (0216) 333 70 72
3Telefon
Acil Durum Bilgisi İçin: +90 (0) 262 677 1111
02. Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi
Kimyasal Tanımı:
Avrupa birliği geçerli direktiflerine gore bu ürün kozmetik ürünler kategorisinde olup Avrupa Birliği Yönetmeliği
olan 76/768/EEC direktifinde belirtilen gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır.
03. Tehlikelerin Tanımı
Tehlike Sınıfı:
Avrupa Birliği Regülasyonlarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
İnsan ve Çevre İçin Önemli Risk Bilgileri:
Avrupa Birliği Regülasyonlarına göre insan sağlığına ve çevreye zarar veren bir madde sınıfına girmez.
04. İlk Yardım Önlemleri
Genel:
Tüm şüpheli durumlarda ya da semptomlar devam ettiğinde, doktora başvurunuz.
Cilde Temas Etmesi Durumunda:
Herhangi ters bir etki beklenmemektedir. Ancak ciltte kızarıklık, yanma veya kaşıntı görülmesi durumlarında bol
suyla yıkayıp durulayınız. Tahriş devam ederse doktorunuza danışın ve ürünü kullanmayınız.
Sayfa 1 / 5
MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26 Aralık 2008 Tarih ve 27092 Sayılı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin
Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Uyarınca
SELİN SIVI SABUN
REVİZYON : 00
YAYINLANMA TARİHİ: 15-02-2010
REVİZYON TARİHİ : -
Göze Temas Etmesi Durumunda:
Suyla iyice yıkayınız, gözde tahriş devam ederse, bir göz doktoruna başvurunuz.
Yutulması Durumunda:
Ürünün yutulması durumunda, ağzı bol su ile yıkayınız. Derhal doktora başvurunuz ve ürünün kabını
veya etiketini doktora gösteriniz.
05. Yangınla Mücadele Önlemleri
Uygun Yangın Söndürücü Maddeler:
Ürün yanıcı değildir ancak yangın durumlarında köpük, CO2, söndürücü toz, su kullanılabilir.
Güvenlik Açısından Uygun Olmayan Söndürücü Maddeler:
Yoktur.
Ek Bilgiler:
Yangın durumunda tehlike arz eden kapları su ile soğutunuz. Yangına müdahalede kendi içinden havalandırmalı
kapalı maske ve kıyafet giyiniz.
06. Kazaen Saçıntı / Sızıntı / Dökülme Durumlarına Karşı Alınacak Tedbirler
Kişisel Önlemler:
Saçılan / dökülen ürün belirli bir kayma tehlikesi oluşturmaktadır.
Çevresel Önlemler:
Büyük miktarların daha fazla yayılmasını engelleyecek gerekli önlemleri alınız.
Temizleme / Toplama İçin Yöntemler:
Sıvı emici malzemelerle (kum, diyatomit, talaş) yerden alın ve temizlikte kullanılan kirlenmiş malzemeyi atık olarak
Bölüm 13 uyarınca bertaraf ediniz.
07. Kullanım ve Depolama
Güvenli Kullanım Bilgileri:
İş sağlığı ve güvenliği yasalarına uyunuz.
Yangına ve Patlamaya Karşı Korunmak İçin Bilgiler:
Herhangi özel bir önlem gerekmiyor.
Depolar İle Muhafaza Kaplarında Bulunması Gereken Özellikler:
Tavsiye edilen saklama sıcaklığı: 20 oC. Sadece orijinal ambalajında muhafaza edin.
Birbirine Uymayan Ürünlerin Ayrı Tutulmasına İlişkin Bilgiler:
Yiyeceklerden ayrı yerde muhafaza edin.
08. Maruz Kalma Kontrolleri ve Kişisel Korunma
Sayfa 2 / 5
MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26 Aralık 2008 Tarih ve 27092 Sayılı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin
Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Uyarınca
SELİN SIVI SABUN
REVİZYON : 00
YAYINLANMA TARİHİ: 15-02-2010
REVİZYON TARİHİ : -
İşyerinde İzlenmesi Gereken Kritik Değerlere Tabi Bileşenler (Maruz Kalma Sınırları):
Ürün, izleme gerektiren mesleki maruz kalma sınırlarına tabi bileşenlerle alakalı miktarlar içermemektedir.
Kişisel Koruyucu Ekpmanlar:
Genel Korunma ve Hijyen Önlemleri:
Herhangi özel bir kişisel koruyucu malzeme kullanımına gerek yoktur. Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak
tutunuz.
Solunum İçin Korunma:
Gerek yoktur
Ellerin Korunması:
Gerek yoktur
Gözlerin Korunması:
Gerek yoktur
Çevresel Önlemler:
Dozaj ve kullanım talimatlarını dikkate alınız.
09. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Görünüş:
Form: Viskoz sıvı
Renk:
Selin Sıvı Sabun Elegance Lilium
Selin Sıvı Sabun Elegance Orkide
Selin Sıvı Sabun Elegance Beyaz Gül
Selin Sıvı Sabun Naturals Lavanta /Turunç
Selin Sıvı Sabun Naturals Zeytinyağı /Portakal Çiçeği
Selin Sıvı Sabun Naturals Yasemin / Bergamut
Beyaz, sedefli
Beyaz, sedefli
Beyaz, sedefli
Berrak, lavanta rengi
Berrak, zeytinyağı yeşili
Berrak, turuncu
Koku: Özel parfümlü
İlgili Güvenlik Verileri:
Yoğunluk: 1,00 – 1,02
pH değeri: 5,50 – 6,00
Çözünürlük: Su ile her oranda karışır.
10. Kararlılık ve Tepkimeye Girme Özellikleri
Kaçınılması Gereken Durumlar:
Normal kullanım ve depolama şartları altında kararlıdır. (Bakınız Bölüm 7)
Kaçınılması Gereken Materyaller:
Böyle bir materyal bilinmemektedir.
Sayfa 3 / 5
MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26 Aralık 2008 Tarih ve 27092 Sayılı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin
Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Uyarınca
SELİN SIVI SABUN
REVİZYON : 00
YAYINLANMA TARİHİ: 15-02-2010
REVİZYON TARİHİ : -
Bozunma (dekompozisyon) Sonrası Ortaya Çıkan Yan Ürünler:
Böyle bir materyal bilinmemektedir.
11. Toksikoloji Bilgileri
Ek Toksikolojik Bilgiler:
Ürün toksikolojik olarak incelenmemiştir. Ürün, Preparatlar Hakkında Genel Direktif (1999/45/EC) çerçevesinde
gerçekleştirilen hesaplama prosedürü sonuçları temel alınarak toksikolojik sınıflandırılması yapılmıştır. Ürün toksik
değildir.
12. Ekolojik Bilgiler
Atıklara İlişkin Detaylar (Bozunmaya Karşı Dayanıklılık / Bozunabilirlik):
Ürün biyolojik olarak bozunabilmektedir. Uygun biyolojik arındırma tesislerinde işlendiğinde
herhangi bir ekolojik zarar vermesi beklenmemektedir.
Ek Ekolojik Bilgiler:
Genel Ekolojik Bilgiler:
Ürün incelenmemiştir. Ürün, Preparatlar Hakkında Genel Direktif (1999/45/EC) çerçevesinde gerçekleştirilen
hesaplama prosedürü sonuçları temel alınarak ekotoksikolojik sınıflandırılması yapılmıştır. Kullanılan yüzey aktif
maddeler %80 seviyesine kadar biyolojik olarak parçanalabilmektedir ve dolayısıyla deterjanlar yönetmeliğine
uygunluk göstermektedir.
13. İmha İçin Gözönünde Bulundurulacaklar
Ürün:
Tavsiye:
Büyük miktarları özel atık imha tesislerine veriniz. Daha düşük miktarları bol su ile yıkayınız.
Ürün Bulaşmış Ambalaj Malzemeleri:
Tavsiye:
Tamamen boş ve yıkanmış ambalajlar normal atığa veya geridönüşüme verilebilir. Ürün kalıntısı veya
temizlenmemiş ürün kabı kimyasal atık olarak sınıflandırılabilir.
14. Taşımacılık Bilgileri
Ek taşımacılık bilgileri:
Ürün ulusal/uluslararası karayolu, demiryolu, denizyolu ve hava nakliyesinde tehlikeli bir madde teşkil
etmemektedir.
15. Yasal Bilgiler
EC Direktiflerine Göre Sınıflandırma :
Ek Bilgiler :
Mevcut bilgilere dayanılarak ürün tehlikeli bir preparat değildir.
Sayfa 4 / 5
MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26 Aralık 2008 Tarih ve 27092 Sayılı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin
Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Uyarınca
SELİN SIVI SABUN
REVİZYON : 00
YAYINLANMA TARİHİ: 15-02-2010
REVİZYON TARİHİ : -
Ulusal Yasal Bilgiler :
Su kirliliğine sebep olma sınıflandırması:
Sınıf : 3
16. Diğer Bilgiler
Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu Yayınlayan Bölüm:
Ürün geliştirme / ARGE
İletişim:
İbrahim Tanrıverdi
+90 (0) 262 677 1111
Bu bilgiler mevcut bilgilerimize dayanmaktadır. Bununla birlikte belirli ürünün özellikleri hakkında
bir garanti vermez ve yasal olarak geçerli bir sözleşme münasebeti teşkil etmez.
Elektronik döküman sisteminde onaylanıp dağıtıldığından imza gerektirmez.
Sayfa 5 / 5