Sert Metale Bağlı Akciğer Hastalıkları Olgu Sunumu

Transkript

Sert Metale Bağlı Akciğer Hastalıkları Olgu Sunumu
Sert metale bağlı akciğer
hastalıkları olgu sunumu
Dr. Berna Gebeşoğlu Erden
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
Merkezi
Meslek hastalıkları kliniği
1.olgu
• DA, 25 y, E
• Şik: nefes darlığı, öksürük
• Hikaye: 3-4 aydır efor dispnesi, çok az beyaz
balgamlı öksürük
• Sigara: İçmemiş
• Özgeçmiş. Özellik yok
• Soygeçmiş: Özellik yok
• Meslek öyküsü: 7-8 yıldır, küçük bir işletmede
elmas uçlu bıçak bileyleme işi yapıyor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fizik muayene: SS ve diğer sistemler doğal
Laboratuar: Rutinleri normal
Sa02 : %95
SFT: FVC:% 58 (2,87 lt), FEV1: %61(2,53 lt)
FEV1/FVC: %88
DLCO: %68 DLCO/VA: %107
Kan kobalt düzeyi 4.2 mikrog/L( referans değeri 1den az)
BAL kobalt düzeyi 0,72 mikrog/L(referans değeri yok)
BPT : negatif
EKO: EF: N PAB: 25
• HRCT: Her iki akciğer bazal ve periferinde
nodüler ağırlıkta intersitisyel
kalınlaşma,yer yer bronşial genişlemeler,
asiner ve buzlu cam infiltrasyonları
• BAL’da CD4/CD8 0,24
• BAL örneğinde bazıları multinükleer
görünümde antrakoz pigmenti içeren
histiositler izlendi (Kannibalistik hücreler)
• TBB: akciğer parankiminde intersitisyel
kalınlaşma, tip 2 pnömosit hiperplazisi ve alveol
lümeninde alveoler makrofaj birikimleri ve
antrakoz pigment birikimi dikkati çekmektedir.
Görünüm intersitisyel akciğer hastalığını temsil
ediyor olabilir ancak bulgular spesifik değildir
• Hastanın mesleği, BAL ve TBB sonuçları birlikte
değerlendirilerek sert metal akciğer
hastalığı(SMAH) kabul edildi.
• İşten uzaklaşma önerilerek,KS tedavi başlandı .
Tedavinin 15. gününde kontrol edilen hastanın
öksürük ve nefes darlığı şikayetlerinde regresyon,
SFT bulgularında düzelme farkedildi FEV1:
%86(3,61 lt) FVC:% 75 (3,70 lt) FEV1/FVC: %97
DLCO: %96 DLCO/VA: %112)
• 3. ay HRCT sinde regresyon izlendi.
• Tedavisi kesilen hasta halen kontrollere
gelmektedir.
• 2. OLGU
• MÇ, 33 y, E
• Şik: nefes darlığı, öksürük
• Hikaye: 2-3 yıldır kuru öksürük ve eforla
nefes darlığı şikayeti mevcut
• Sigara: İçmemiş
• Özgeçmiş: Özellik yok
• Soygeçmiş: Babası eski dökümcüymüş ve
KOAH nedeniyle exitus olmuş
• Meslek öyküsü: 1997 den beri küçük bir
işletmede elmas bıçak bileme işi yapıyor
• Fizik muayene: Bazallerde tek tük raller,Çomak
parmak+
• Laboratuar: Rutinleri normal.
• Sa02 : %92
• FVC:%47(2.27 lt), FEV1: %45(1,84 lt),
FEV1/FVC:%81 DLCO: %54 DLCO/VA: %106
• Kan kobalt düzeyi 5,5 mikrog/L( referans değeri 1den az)
• İdrar kobalt düzeyi 51,7 mikrog/L ( referans değeri 15 den
az)
• Kobalt yama testi : negatif
• EKO: EF: N PAB: 25
PA AKCĠĞER GRAFĠSĠ
• HRCT:Her iki akciğerde yaygın düzensiz
retiküler ve retikülonodüler interstisyel
dansite artışları, peribronşial kalınlaşmalar,
bronşiektazik değişiklikler, yer yer bal
peteği görünümleri ve eşlik eden buzlu
cam ve milimetrik nodüler dansite artışları
• Hasta İAH ön tanısıyla yatırıldı.
• BAL: CD 4/CD8: 1.1
• TBB: peribronşial akciğer parankiminin normal
yapısını bozan intersitisyumun fibröz bağ dokusu
artışı ve lenfosit infiltrasyonu ile genişlediği
antrakoz pigmenti içerdiği gözlenmiş,
histopatolojik bulgular bal peteği alanlarını
düşündürmüştür
• Etyolojide meslek anamnezinden yola
çıkarak bulgular sert metal akciğer
hastalığı olarak değerlendirildi
• HRCT’deki buzlu cam alanları nedeniyle
sistemik kortikosteroid başlanmasına karar
verildi.3. ay kontrol HRCT stabil bulundu.
Kortikosteroid tedavisinin azaltılarak
kesilmesine karar verildi