PEDOFİL (SÜBYANCI) NEDİR ? - Uzman Cemil Paslı Kişisel Sitesi

Transkript

PEDOFİL (SÜBYANCI) NEDİR ? - Uzman Cemil Paslı Kişisel Sitesi
PEDOFİL (SÜBYANCI) NEDİR ? - Uzman Cemil Paslı Kişisel Sitesi
Salı, 04 Kasım 2008 00:00
Çocuklara karşı işlenen cinsel taciz ve tecavüz suçlarında son günlerde artış
gözleniyor.Dolayısıyla konu bütün sıcaklığı ile gündemde.Ben de bu konuda okuyucularımıza
bilimsel bilgiler vermenin uygun olduğunu düşündüm:
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nden Psikolog ve Adli Bilimler Uzmanı Dr. Belma
Gölge’nin yaptığı araştırma, cinsel istismar mağdurlarının yüzde 65’inin 18 yaşın altında
olduğunu ortaya koydu. Mağdur çocukların yüzde 18’i 0-11 yaş arasında. Yüzde 31’i 12-15,
yüzde 16’sı 16-18 yaşlarında. En riskli dönem olan 12-15 arasında çocuğun psikososyal
gelişimi şekilleniyor, cinsel merakı artıyor. Dolayısıyla rahatlıkla cinsel eylem içine çekilebiliyor
Dr. Gölge, yedi cezaevinde cinsel saldırı suçlusu 102 hükümlüyle yüz yüze görüştü. 52’sinin
hedefi çocuklardı. Sonuçları geçen yıl yazdığı "Cinsel Saldırıda Etkili Faktörler ve Suçlu Profili"
başlıklı doktora tezinde inceledi. Dr. Gölge "Özgüveni yetersiz, iletişim becerisi gelişmemiş,
cinsel istismar konusunda bilgisiz çocuklar daha kolay hedef oluyor" diyor.
Çocuklara yönelik cinsel tacizde bulunanların hepsi pedofil (sübyancı) midir?
- Parafili başlığı altında toplanan cinsel sapmalardan sadece biri pedofili. Kendi içinde
kategorilere ayrılıyor. Alt gruplar hakkında henüz bilim dünyasında fikir birliği yok. Temel
sınıflamada ikiye ayrılıyor: Takılmış tacizciler ve durumsal tacizciler. Durumsal tacizcilerle,
gerçek pedofil tanımına giren takıntılı tacizciler arasındaki en önemli fark şudur: Takıntılı
sadece çocuğa yönelir. Çocukla birlikteyken çocuk gibi davranır ve konuşur. Diğer gruptakiler
çocuğu daha olgun biri olarak görür. Hatta eylem sonrasında çocuğun da olgunlaştığı gibi bir
düşünceye sahiptirler.
Peki zarar verme, öldürmeyle sonuçlanan taciz ve tecavüzler?
-Bunları vaka bazında ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Kimilerinde sadistik özellikler görülür.
Yine de her ölümlü vaka sadistik özellik taşımaz. Cinayet, suçu gizleme çabasının sonucu
olabilir.
Bu hastalar hedefine ulaşmak için çocuk sahibi olabiliyor ya da çocuklu biriyle evlenebiliyorlar.
Çocuklara yönelik cinsel tacizler bir hastalık mı?
- Öncelikle suç. Aynı zamanda psikiyatrik bir hastalık. Ancak suçu ortadan kaldıracak bir akıl
hastalığı değil. Daha çok yetersiz, sağlıklı iletişim kuramayan, özgüveni yetersiz kişiler bunlar.
Bu nedenle kendilerini çocuklara yönelik daha rahat, güçlü ve güvende hissediyorlar. Tabii ki
bunlar ceza ehliyetini, yaptıkları eylemin suç olarak değerlendirilmesini ortadan kaldıracak bir
durum yaratmıyor. 18 yaşından küçük biriyle cinsel ilişki, rızayla da olsa suç.
1/6
PEDOFİL (SÜBYANCI) NEDİR ? - Uzman Cemil Paslı Kişisel Sitesi
Salı, 04 Kasım 2008 00:00
Çocuklara yönelik cinsel tacizde tek uyarıcı cinsel açlık mı?
- İlla cinsel açlık olması gerekmiyor. Cinsel farklılık, farklı heyecan arayışındakiler; ahlaken
farklı, istismarcı kişilikler; pedofiller de olabilir. Çocuk sahibi olmayı diğer çocuklara ulaşmak ve
taciz etmek için de kullanabilirler. Ya da kendi çocuğunu taciz etmek için çocuk sahibi olabilir.
Tacizciler genellikle çocuk sahipleriyle evlenmeyi tercih eder. Sadece çocuğa ulaşabilmek için,
hatta çocuk yaşı ve cinsiyeti tercihi yaparak bile evlenebilirler. Genellikle eşleriyle cinsel
yaşamlarında da sorun vardır. Cinsel birleşme sırasında eşinden çocuk gibi konuşmasını
isteyenlere bile rastlanabilir.
Tacizciler hangi çocukları kurban seçiyor?
- Özgüveni yetersiz, iletişim becerisi gelişmemiş, cinsel istismar konusunda bilgisi olmayan
çocuklar daha kolay hedef oluyor. Tacizciler iletişim becerisi gelişmiş çocuklara fazla
yanaşmaz. Olayın ortaya çıkmasından çekinir.
Kız çocuklar mı daha sık mağdur oluyor, erkek çocuklar mı?
- Kızlar. Erkek çocukları tercih edenlerin de eşcinsel olması gerekmez. Sadece cinsel partner
gözüyle bakarlar çocuğa. Cinsiyet tercihi yapanlara da rastlanır.
Saldırganlar hep erkek mi?
- Cezaevinde görüştüklerimin hepsi erkekti. Kadınlar kaçırma, ortamı sağlamada işbirlikçilik
yapmıştı.
Araştırmada görüştüğünüz hükümlüler yaptıklarının farkında mı? Pişmanlık duyuyorlar mıydı?
- Çoğu pişman olduğunu söylüyor. Nedeni cezaevinde bulunmaları ve ailelerine bu acıyı
yaşatmaları. Çoğu suçu inkar ediyor. Çünkü tecavüz tanımları farklı. Bazılarına göre tecavüz,
dağ başında, başa silah dayama, yaralama yoluyla yapılır. Bu tanıma uymayınca suçu inkar
ediyorlar.
Saldırganların geçmişinde cinsel saldırı mağrudiyeti var mı?
- Araştırmama göre, yüzde 17’si cinsel saldırıya maruz kalmış. Bunların yüzde 1’i ensest
kurbanı. Ancak unutmamak gerekir ki cinsel taciz suçlarının yüzde 90’ı gizli kalıyor.
Mağdurlar ve ailelerine yönelik destek verecek merkezlerin sayısı yeterli mi?
- Mağdurların aileleri acıma, öfke, suçluluk yaşıyorlar. Bu çocuğa yönelik çok büyük bir saldırı
ve çocuğu koruyamamanın suçluluğu büyük. Unutulmamalı ki cinayetten sonra en ağır saldırı
olarak nitelendiriliyor. Ayrıca aile çocuğun olaydan sonraki yaşamından kaygılanıyor. Çocuğun
psikolojisindeki etkiyi, cinsel kimliğinde değişiklik olup olmadığını, toplumda baskı görüp
görmeyeceğini düşünüyor. Çocuklar başlarına geleni ailelerine anlatmadıkça olay ortaya
çıkmaz. Çocuk böyle bir saldırıyla karşılaştığında ailesiyle paylaşması konusunda eğitilmeli.
2/6
PEDOFİL (SÜBYANCI) NEDİR ? - Uzman Cemil Paslı Kişisel Sitesi
Salı, 04 Kasım 2008 00:00
Aile bu güveni verebilmeli. Aileler yaşadıkları yerde travma merkezi varsa mutlaka başvurmalı.
En yakındaki hastaneden destek programı talep etmeli.
Pedofilinin tedavisi çok güç. ABD’nin bazı eyaletlerinde ilaçlarla hadım etme uygulanıyor. Ya da
ilaçlarla libido azaltılıyor.
Pedofiller ikiye ayrılıyor
1. TAKILMIŞ TACİZCİLER
Tacizcilerin öncelikli cinsel yönelimleri çocuklar. Yetişkinlerle birlikte olamıyor, yetişkin bir
partnerle iletişim kurmakta zorlanıyorlar. Çocuklarla daha kolay iletişim kurabiliyorlar. Gerçek
pedofiller, takılmış olanlar. Sayıları diğer gruba oranla çok daha az. Fakat kurbanları fazla.
Mağdur ortalaması 150, eylem ortalaması 280’e çıkabiliyor. Aynı çocuğa birden fazla tacizde
bulunabiliyorlar. Çocuk pornografisini severler. Tüm cinsel fantazileri ve tercihleri çocuklara
yönelmiştir.
2. DURUMSAL TACİZCİLER
"Regresse cinsel tacizciler" yani durumsal çocuk tacizcileri ise yetişkin cinsel partnerleri ve
cinsel yaşamı olan kişiler. Koşullara bağlı, örneğin stres altında çocuklara yönelebiliyorlar.
Yaşamları boyunca bir-iki çocuk kurbanları oluyor. Durumsal tacizcilerin de birçok alt grubu var.
Ahlak anlayışı farklı olanlar, herkesi istismar edebilir. Bazen de "niçin olmasın" düşüncesiyle
çocuğa yönelenler çıkar. Cinsel farklılıkları önemsemeyen alt gruplar sadece cinsel heyecan,
değişiklik arayışı için çocuğu tercih eder. Aslında ilk tercihi çocuk değildir. Pedophilia (SÜBYAN client) WHAT IS?
Sexual harassment and rape are crimes against children in work these days with the
temperature increase gözleniyor.Dolayısıyla all topics in this gündemde.Ben provide scientific
information to our readers thought of as appropriate:
Istanbul University Institute of Forensic Medicine and Forensic Sciences Expert Psychologist
Dr. Belma Shadow of the research, sexual abuse victims under the age of 18 is 65 percent of
the revealed. In 18 percent of children between the ages of 0-11 victims. 31 percent 12-15, 16
per cent aged 16-18. Between 12-15 is the most risky period of the child's psychosocial
development is shaped, sexual curiosity is rising. So you can easily withdraw into sexual acts
Dr. Shade, 102 convicted of criminal sexual assault in seven prisons face was. 52'sinin would
target children. Results of last year, said "Effective Factors in sexual assault and guilty profile"
of the doctoral thesis examined. Dr. Shadow "Özgüven poor, underdeveloped communication
skills, sexual abuse of children ignorant is more easily targeted," he says.
3/6
PEDOFİL (SÜBYANCI) NEDİR ? - Uzman Cemil Paslı Kişisel Sitesi
Salı, 04 Kasım 2008 00:00
All the children in sexual abuse Pedophilia (sübyan client) is it?
- Parafili collected under the heading of sexual deviation Pedophilia only one. In itself is divided
into categories. Sub-groups in the world about science yet no consensus. Is divided into the
two basic classifications: If the harassment developers and developers durumsal harassment.
Durumsal harassment real Pedophilia in the definition of the most important difference between
falling obsessively harassing developers is: is obsessively directed only to the child. When
children act like children and talk with. Other more mature as the child sees gruptakiler. Even
after the child's actions, such as getting too mature to have a dream.
What harm, harassment and rape resulting in death to?
-You will need to evaluate individual cases basis. Some features are seen in sadistik. Still, do
not carry any mortal cases sadistik features. Murder, crime may be the result of an attempt to
hide.
These patients to reach their destination can have a child or children can marry.
For children of sexual abuse is a disease?
- First offense. At the same time, a psychiatric disease. However, to eliminate the blame is not
a mental illness. More poorly, unable to communicate with healthy, self-reliance of poor people
this. Therefore, their children more comfortable, feel strong and secure. Of course, these fines
to driver's license, to assess what action to eliminate crime as a state does not. Sexual
relations with someone under the age of 18, with the consent if the crime.
The only warning for children of sexual harassment or sexual hunger?
- İlla not have sexual hunger. Sexual differences, different excitement arayışındakiler; ahlaken
different personalities istismarcı; Pedophilia may be. Children have access to children and
others can use to harass. To abuse their child or children can have. Generally prefer to have
children marry Harassment developers. Just to be able to reach the children, even children by
age and gender preference, even to marry. Usually there is a problem in sex life partners.
Partner during sexual intercourse, even those who want to speak as the child is found.
Victims of child abuse in which developers choose?
- Özgüven poor, underdeveloped communication skills, have knowledge of sexual abuse of
children is much easier target. Enhanced communication skills for children more than welcome
harassment uncompromising. The emergence of the event will pull from.
The girl is the victim more often than boys do, boys do?
- Girls. Prefer male children who do not have the gay. Just look at the eyes to child sexual
partner. Gender preference to those who are also found.
4/6
PEDOFİL (SÜBYANCI) NEDİR ? - Uzman Cemil Paslı Kişisel Sitesi
Salı, 04 Kasım 2008 00:00
The attacker always men?
- All men in prison was opinion. Women's abduction, collaboration in the environment was
made.
They are made aware of the convicts Araştırmada Do you? This would do repent?
- Most do not regret saying that. Why in the prison and their families living this pain fixes. Most
crime does not deny. Because the definition of rape is different. According to some rape, at the
beginning of the mountains, put a gun to the head, is done through injury. Crime have been
denied this recognition did not comply.
Do you have a history of sexual assault offenses mağrudiyeti?
- According to research, 17 percent had been exposed to sexual assault. 1 per cent of these
victims of incest. However, keep in mind that 90 percent of sexual abuse crimes remain hidden.
Victims and their families will support sufficient number of centers?
- Families of victims of pain, anger, guilt live. This kid is too big for an attack of guilt and failure
to protect children big. Should not be forgotten that the murder is considered the most severe
attacks. Moreover, after the events of family life children are concerned. The effect of child
psychology, sexual identity is a change in the society to think and see the pressure on.
Children do not tell their families their best event occurs. Children with such an attack on the
family share must be trained. Families able to provide this trust. Families living in the trauma
center, if they absolutely must apply. Support program from the nearest hospital should be
requested.
Pedofilinin treatment difficult. Emasculation of the U.S. drugs are applied in some states. Or is
decreased libido drugs.
Pedophilia is divided into two
1. Developers were STUCK Harassment
Primary sexual orientation harassment children. Can not be with adults, adults are hard to
communicate with a partner. Can more easily communicate with children. Real Pedophilia, who
are stuck. Number less than in other groups. But more than victims. Victim average 150, out of
action can 280'e average. The same child abuse in more than one can. Child pornography and
the likes. Children were directed to all sexual fantasies and preferences.
2. Harassment DURUMSAL developers
"Regress developers of sexual harassment" that the adult sexual partners and clients durumsal
child sexual abuse of people with life. Depends on conditions, for example, can lead to
5/6
PEDOFİL (SÜBYANCI) NEDİR ? - Uzman Cemil Paslı Kişisel Sitesi
Salı, 04 Kasım 2008 00:00
children under stress. Life is going through one or two child victims. There are many
sub-groups Durumsal harassment. Ethics is different from understanding, everyone can exploit.
Sometimes the "why not?" Thinking that the interest towards the child. Unaware of differences
in sexual sexual excitement only sub-groups, children prefer to search for changes. In fact,
children are not first choice.
6/6