67.6 razredna nastava

Transkript

67.6 razredna nastava
RANG LISTA KANDIDATA
JUOŠ “MRAMOR” MRAMOR
POZICIJA:67.6 RAZREDNA NASTAVA
Dobitnik priznanja 5
Dijete dob. Priznanja 4
mentorstvo +1 bod
Savjetnistvo +2 bod
39,6
0,19
7,52
47,12
1
AMRA (MEHMED) HAJDARHODŽIĆ
13.12.2001
01.08.2016
175
35
0,20
7
42
2
SALIHA (REFIK) PAOČIĆ
29.03.2002
01.08.2016
172
34,4
0,22
7,57
41,97
3
NEZIRA (SAFET ) GURDIĆ
25.01.2002
01.08.2016
174
34,8
0,20
6,96
41,76
4
21.2.2003 01.08.2016
161
32,2
0,20
6,44
38,64
5
01.08.2016
156
31,2
0,22
6,86
38,06
6
SELMA (HAZIM) FIŠEKOVIĆ
20.3.2002 01.08.2016
172
34,4
0,10
3,44
37,84
7
JASMINA (DŽEVAD) PIRIĆ
11.9.2003 01.08.2016
154
30,8
0,22
6,78
37,58
8
01.08.2016
185
37
0
37
9
NERMINA (RASIM) AVDIĆ
4.10.2002 01.08.2016
166
33,2
0,10
3,32
36,52
10
ALMA (RAIF) IMAMOVIĆ
18.10.2002 01.08.2016
165
33
0,10
3,3
36,3
11
SELMA (SMAJL) BEKTIĆ
20.7.2001 01.08.2016
180
36
0
36
12
RANG
198
UKUPNO
01.08.2016
INTERVJU
31.01.2000
BODOVI B)
SAIDA (MEHMED) SEDIĆ
IME (IME OCA) PREZIME
BODOVI A)
DATUM OBJAVE
KONKURSA
Radna obaveza (10%)
Porodice branioca od12-24 mjeses.
(19%)
Porodice branioca 24 I vise mjes.
(20%)
Ucesce u Armiji BiH 12-24 mjes.
(21%)
Porodica RVI (22%)
Ucesce u Armiji BiH 24 I vise mjes.
(23%)
RVI do 60 % (24%)
RVI 60% I vise (25%)
Porodica sehida (30%)
ODREĐENO-DO PO
DATUM
DIPLOMIRANJA
Radni staz/Cekanje na posao
BROJ ČASOVA:PUNA NORMA
R.B.R.B.
BEGZADA (OHRAN) ŠEHMEHMEDOVIĆ
SANELA (BEKTO) HERIĆ
ENISA (REFIK) MAŠIĆ ALJUKIĆ
17.07.2003
26.02.2001
AZRA (SEAD) RAMIĆ
10.1.2004 01.08.2016
150
30
0,20
6
36
12
ZEHRINA (ZEĆO) KAHRIMANOVIĆ
19.12.2003
01.08.2016
151
30,2
0,19
5,74
35,94
14
LEJLA (SALIH) ALTUMBABIĆ
21.02.2004
01.08.2016
149
29,8
0,20
5,96
35,76
15
ALMEDINA (RAMO) MEHIĆ
11.03.2004
01.08.2016
148
29,6
0,20
5,92
35,52
16
20.05.2005
01.08.2016
134
26,8
0,30
8,04
34,84
17
12.7.2004 01.08.2016
144
28,8
0,20
5,76
34,56
18
NEVZETA (EDHEM) SMAJILOVIĆ
MERSIHA (MUSTAFA) AGIĆ
AZRA (ADIL) ALISPAHIĆ
30.06.2004
01.08.2016
145
29
0,19
5,51
34,51
19
AIDA (ISAK) HUSEJNOVIĆ
02.09.2004
01.08.2016
143
28,6
0,20
5,72
34,32
20
ZANA (MUHAMED) NUMANOVIĆ
02.09.2004
01.08.2016
143
28,6
0,20
5,72
34,32
20
SANELA (IRFAN) JUSUFOVIĆ
06.09.2004
01.08.2016
142
28,4
0,20
5,68
34,08
22
MIRSELA (ARIF) MEHANOVIĆ
24.09.2004
01.08.2016
142
28,4
0,20
5,68
34,08
22
EMIRA (RAIF) Muminović SELIMOVIĆ
24.09.2004
01.08.2016
142
28,4
0,20
5,68
34,08
22
ADMIRA (ZEJNIL) JAHIĆ
28.12.2004
01.08.2016
139
27,8
0,22
6,12
33,92
25
MIRELA (MIRHAT) IMAMOVIĆ
15.10.2003
01.08.2016
153
30,6
0,10
3,06
33,66
26
FATIMA (DŽEMAL) MUMINOVIĆ
31.10.2003
01.08.2016
153
30,6
0,10
3,06
33,66
26
SANELA (DŽEVAD) OSMANOVIĆ
24.12.2004 01.08.2016
139
27,8
0,20
5,56
33,36
28
SAJDA (ZAJM) SOFTIĆ
24.12.2004
01.08.2016
139
27,8
0,20
5,56
33,36
28
09.12.2003
01.08.2016
151
30,2
0,10
3,02
33,22
30
10.1.2004 01.08.2016
150
30
0,10
3
33
31
01.08.2016
150
30
0,10
3
33
31
20.2.2004 01.08.2016
149
29,8
0,10
2,98
32,78
33
136
27,2
0,20
5,44
32,64
34
IVANA (ZORAN) JOZIĆ MUJČINOVIĆ
AJŠA (MULAGA) IMAMOVIĆ
NIHADA (RIFET) BOSANKIĆ
EDIN (OMER) KOVAĆEVIĆ
LATIFA (REJIF) HALILOVIĆ
10.01.2004
10.03.2005
01.08.2016
SABINA (DAUB) JAŠAREVIĆ
14.07.2005
01.08.2016
132
26,4
0,20
5,28
31,68
35
SEAD (ŠABAN) MAHOVKIĆ
12.07.2004
01.08.2016
144
28,8
0,10
2,88
31,68
36
SABINA (HAMDIJA) SULJEVIĆ
27.08.2004
01.08.2016
143
28,6
0,10
2,86
31,46
37
AMRA (ISMET) HRVANOVIĆ
18.09.2004
01.08.2016
142
28,4
0,10
2,84
31,24
38
13.07.2006
01.08.2016
120
24
0,30
7,2
31,2
39
26.09.2003
01.08.2016
154
30,8
0
30,8
40
SANITA (SUAD) BAJRAMOVIĆ
24.12.2004
01.08.2016
139
27,8
0,10
2,78
30,58
41
EDITA (ESAD) AVDIĆ
24.12.2004
01.08.2016
139
27,8
0,10
2,78
30,58
41
MERSIHA (MIRALEM) IBRIŠIMOVIĆ
24.12.2004
01.08.2016
139
27,8
0,10
2,78
30,58
41
AIDA (OSMAN) MUJIĆ
24.12.2004
01.08.2016
139
27,8
0,10
2,78
30,58
41
INDIRA (IRFAN) ZELENTUROVIĆ
18.01.2005
01.08.2016
138
27,6
0,10
2,76
30,36
45
23.02.2004
01.08.2016
149
29,8
0
29,8
46
ALMA (ZIKRET) BAŠIĆ
23.09.2005
01.08.2016
130
26
0,10
2,6
28,6
47
TINA (HAJRUDIN) AŠČIĆ
11.09.2006
01.08.2016
118
23,6
0,19
4,48
28,08
48
SELMA (SEID) DERVIŠAGIĆ
12.01.2007
01.08.2016
114
22,8
0,22
5,02
27,82
49
ENISA (HUSO) DROPIĆ
18.01.2005
01.08.2016
138
27,6
0
27,6
50
ILDA (SAFET) SANDŽIĆ
18.05.2007
01.08.2016
110
22
4,84
26,84
51
AMELA (NOVALIJA) ISIĆ
07.05.2005
01.08.2016
134
26,8
0
26,8
52
ERNA (SAKIB) SINANOVIĆ
29.09.2006
01.08.2016
118
23,6
0
23,6
53
SENAID (AHMET) HUJDUR
03.09.2009
01.08.2016
82
16,4
0,20
3,28
19,68
54
MELIHA (IBRAN) SAKIĆ
03.06.2009
01.08.2016
86
17,2
0,10
1,72
18,92
55
28.01.2010
01.08.2016
78
15,6
0,20
3,12
18,72
56
RAZIJA (HAMID) KIŠIĆ
ALMA (ENES) AZABAGIĆ
HASAN (FEHIM) SULJAGIĆ
ALDINA (ĆAMIL) HARAČIĆ
0,22
LEJLA (HAŠIM) MUJAGIĆ
04.04.2011
01.08.2016
63
12,6
0,30
3,78
16,38
57
FARUK (FADIL) MEHMEDINOVIĆ
08.07.2010
01.08.2016
72
14,4
0,10
1,44
15,84
58
INDIRA (MUSTAFA) GRBIĆ
25.12.2009
01.08.2016
79
15,8
0
15,8
59
ALDIN (HABIB) DEDIĆ
14.09.2010
01.08.2016
70
14
0,10
1,4
15,4
60
31.10.2011
01.08.2016
57
11,4
0,20
2,28
13,68
61
SABINA (JASMIN) TUČIĆ
27.09.2012
01.08.2016
46
9,2
0,30
2,76
11,96
62
EDINA (HAZIM) HAŠARIĆ
19.01.2013
01.08.2016
42
8,4
0,20
1,68
10,08
63
PAŠA (ASIF) OMERBEGOVIĆ DEDIĆ
28.02.2013
01.08.2016
41
8,2
0,20
1,64
9,84
64
AZRA (MUNIB) KADRIĆ
22.10.2013
01.08.2016
33
6,6
0,22
1,45
8,05
65
ALMA (FERID) DJEDOVIĆ
20.06.2013
01.08.2016
37
7,4
0
7,4
66
ALMA (KASIM) IBRIŠEVIĆ
04.12.2014
01.08.2016
19
3,8
0
3,8
67
ISA (FAZLI) BALKAN
16.07.2015
01.08.2016
12
2,4
0
2,4
68
AMRA (ENES) HUREMOVIĆ
Rang lista objavljena: 11.08. 2016 godine u 15.00 sati.
Primjedbe komisiji za bodovanje ističu dana: 13.08. 2016. godine u 15.00 sati.
KOMISIJA:
__________________________
__________________________
__________________________
NAPOMENA
EĐENO-DO POVRATKA RADNIKA SA FUNKCIJE
5
%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%
30%
4
1
5
2
10%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%
30%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%
30%
9
8
7
6
5
4
3

Benzer belgeler

38.17

38.17 JU OŠ ''Lukavac Grad'' Lukavac Broj: 03 - 1453-17 /16 Datum: 22.08.2016. godine

Detaylı

38.18

38.18 JU OŠ ''Lukavac Grad'' Lukavac Broj: 03 - 1453-18 /16 Datum: 22.08.2016. godine

Detaylı

Rang lista-farmaceutski tehničar

Rang lista-farmaceutski tehničar Bodovi po osnovu općeg uspjeha VI, VII, VIII i IX razred

Detaylı