Ulkemizin neresindem olursa olsun cocuklarin guzelliklerine

Transkript

Ulkemizin neresindem olursa olsun cocuklarin guzelliklerine
Ulkemizin neresindem olursa olsun
cocuklarin guzelliklerine sahit olmak
bizim icin gercekten bir ayricalik...
Belki hemencecik her gelen yaziyi ve resmi
paylasmak ne kadar guzel olur...
"ilkyar'da bugun..."
Uzerinde dusunulmeli...
Paylasmamiz gerekir dedigimiz bir yaziyi
sevgili Askin Hocamizin ogrencilerinin karikaturuyle beraber
paylasiyoruz: idealimizdeki yarinlar...
Gelecek carsambaya kadar konseri her zaman hatirlatmak istiyoruz
sevgili arkadasimiz Dr Yu Ming Bozkus
guzel cocuklarimiz yararina ODTU-KKM A salonunda
5 Aralik Carsamba gunu saat 20:00'da piyano resitali
verecek... Bekleriz...
Bilet satisi yapilmamaktadir,
ancak kapida bagis karsiligi makbuz verilecektir,
(hiz kazandirmak icin grup makbuzu olabilecektir)
onerilen 1 Tubitak populer dizi kitabi 5TL
(ortalama ve indirimli fiyat) temel alinarak
1 ogrencinin 1, 1 meslek sahibinin en az 2 kitaplik
bagis yapabilmesidir...
Tum gayretimiz cocuklarimiza layik olabilmektir..
Saygilarimizla...
ILKYAR
Çocuklara okumayi sevdirecek kitaplar gonderir ILKYAR,
okumayı sevmeleridir amaç…
Asagidaki tutarlar %50 indirimlidir.
e i d e li
geliri olan bir kurulus degil,
si leri ba islariyla 35 se edir köy çocukları içi cabaliya ,
ulke i her bir tarafi da ilk yar’lari i kucaklaya bir kurulus…
1 Çocu a Tubitak Populer Di ide 1 itap: 5 T
1 Koy Okulu Kitapligi 500 TL
1/2 atılı Okul itapli i 1500 T
Is Bankasi ODTU Subesi (4229) 706968 TL
TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68
-Cocuklarimiz, ilk goz agrilarimiz, ilk yarimiz;
hele ki uzaklardaki, YIBO’lardaki cocuklarimiz, kardeslerimiz…
site: http://www.ilkyar.org.tr e-posta: [email protected]
Vural Beyimiz> http://vuralaltin.blogspot.com/
Kas Gucuyle Devri Alem Erden> http://www.KaslaGit.com
!
!
!
"#$%&#!
'#(%)*+,-./-/!
0112.3#(%!4565$787!
9:%/*;!<*&545=!
>565$!?*;)-!
>@<A./-/!:5/5=85,!
<565$7,5$7/35/B!
C==;DEEFFFG&585$=*;H-&%4*G(I0G=$E*(-,-J-K-/L4585$%,5$%EH5=#M*$&EIIL
85/5=85,L4585$%,5$%J%KGC=J,N!
0!5&$7!J#(5/O!0!5&$7!)*H-(O!
PK,#J,#$%/%!8-/-&*$,5$B!
Q@3#5,%J%K3#(%!>5$7/,5$R!
'*H-(,5$7J7K7/!MPKS/3#!=#$=#J%K!
45$76!3*,-!4%$!3S/&5B!!!
!
"#$!%&!'()*!+,-.&/0&)!!
1!2#345.!63#/3783!*9:9;(!!;33<!
=>?>>0@3!
A"BC!DD'!2!;34,)&)@3!
E9#9:9F(!G(H3),!#9;(<34()9!
89.4(H,#&-$$$!
I8(49<!;3<5/5!H,.<&#J!!
(;<9H9)49#!!73.8&-!.3#/545F5!(4.H3#!5)!
K,:&.43#5)3!.(<3G!
345)73;5!(K()!.3G5@3!83F5/!H3G38(4(#49#!!
L)9#(49)?!LF#9):(!1BMNO!.(<3GJ!!
<37!O>BMN=!.(<3GP!
http://[email protected]!
çocuklarımız insanlı!ın umudu güzel ilk
yar’larımız güzel çocuklarımızın gelece!ine
güzellikler katmak için: !" Bankası ODTÜ
"ubesi (4229) 706968 TL-TR26 0006 4000
0014 2290 7069 68
!